19.časť Sociopatickí paraziti v slovenskom zdravotníctve

19.časť Sociopatickí paraziti v slovenskom zdravotníctve (pokračovanie)

   Úspornými opatreniami mala VšZP v roku 2017 ušetriť 115 miliónov eur. Ozdravný plán odsúhlasil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Aké je to jednoduché, rozhadzovať z cudzích peňazí. Takto dokáže hospodáriť hociktorý cigán. Natrčiť ruku a potom míňať. Škrtenie na pacientoch, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a distribútoroch liekov a zdravotníckych pomôcok bude pokračovať dovtedy, kým poisťovňa nedosiahne vyrovnaný rozpočet. Aby bolo opäť z čoho kradnúť. A poisťovňa, už neviem koľký krát uisťuje, že „pacient na zdravotnej starostlivosti ukrátený nebude“. Asi by bolo úprimnejšie a pravdivejšie občanov uistiť, že ich poisťovňa znova ošklbe a nechá ich trpieť a umierať  bez pomoci.


Vybraté úsporné opatrenia VšZP

Opatrenia, ktoré môže zrealizovať VšZP sama

 • odpredaj pohľadávok – odhadovaný dosah zníženie o 75 mil. až 125 mil. eur
 • zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť – úspora v tomto roku – nemocnice a ústavy 23 mil. eur, ambulancie 28,12 mil. eur, kúpele 500-tisíc eur
 • rozšírenie centrálneho nákupu liekov – úspora od apríla do konca tohto roka 11,5 mil. eur
 • zníženie úhrady za lieky, na ktoré dáva poisťovňa výnimky – úspora v tomto roku 250-tisíc eur
 • revízia zameraná na indikačné obmedzenia pri predpisovaní liekov – úspora od apríla do konca tohto roka 5 mil. eur
 • zníženie cien o 5 % v skupine individuálnych zdravotníckych pomôcok – úspora v tomto roku 1,5 mil. eur
 • zníženie cien za špecializovaný zdravotnícky materiál – úspora v tomto roku 10 mil. eur
 • zrušenie zmlúv s lekármi, ktorí majú dva úväzky, v ambulanciách aj v nemocniciach – úspora od apríla tohto roka do konca tohto roka 1,5 mil. eur
 • zrušenie zmlúv s neefektívnymi zariadeniami – úspora v tomto roku 1,5 mil. eur
 • zníženie úhrad pri CT a MR vyšetreniach – úspora v tomto roku min. 12 mil. eur, max. 15 mil. eur
 • zníženie objemov v celom spektre diagnostiky – úspora od júla do konca tohto roka min. 6 mil. eur, max. 10 mil. eur
 • úprava siete v oblasti denzitometria – úspora od apríla do konca tohto roka 80-tisíc eur
 • zníženie nákladov v oblasti dopravnej zdravotnej služby – úspora od júla do konca tohto roka 100-tisíc eur
 • zníženie cien za výkony pri hemodialýze – úspora od júla do konca tohto roka min. 2 mil. eur, max. 4 mil. eur
 • zníženie cien za výkony pri dialýze pečene – úspora od júla do konca tohto roka min. 40-tisíc eur, max. 140-tisíc eur
 • zníženie prevádzkových nákladov – úspora v tomto roku 881-tisíc eur

Navrhnuté opatrenia, s ktorými musí pomôcť ministerstvo zdravotníctva (napr. zmenou zákona)

 • zníženie úhrady poisťovne u kategorizovaných liekov (zvýši sa doplatok pre pacienta)
 • zjednotenie DPH na 10 % pri všetkých kategorizovaných pomôckach
 • vyradenie z kategorizačného zoznamu tých pomôcok, ktoré majú primárny sociálny účel (napr. postele, plienky) – čiže už ich nebudú preplácať zdravotné poisťovne
 • revízia úhrad a vyradenie vybratých dietetických potravín z kategorizácie
 • zníženie obchodnej prirážky veľkodistribútorov a lekární na lieky
 • plošné zníženie DPH na kategorizované lieky z 10 % na 0 %
 • zrušiť povinnosť poisťovne uzatvoriť zmluvu s každou lekárňou
 • zrušiť povinnosť poisťovne uzatvoriť zmluvu so všeobecným lekárom, ak ten má dohodu najmenej s jedným poistencom poisťovne
 • zrušiť povinnosť uzatvoriť zmluvu o ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zrušiť povinnosť poskytnúť poistencovi príspevok na liečbu alebo vyšetrenie u nezmluvného poskytovateľa

   Ozdravný plán si pochvaľujú poslanci, ktorí odsúhlasili ani nevedia čo, a samozrejme niektorí dosadení vedúci pracovníci na čele štátnych zdravotníckych zariadení. Napríklad taký Jozef Valocký, riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave a súčasne poslanec za stranu Smer a člen zdravotníckeho výboru povedal: „Poisťovňa musela niečo urobiť a aj to urobila. Nemám dôvod neveriť, že riešenia navrhnuté jej manažmentom prinesú pozitívne výsledky.“

Všimnime si (ne)pomer úspor: poisťovňa chce šetriť v roku 2017 na liekoch a zdravotníckych pomôckach 62,55 mil. eur, na nemocniciach, ambulanciách, dopravných sanitkách a kúpeľoch spolu 51,72 mil. eur a na vlastnej prevádzke 881-tisíc. Spolu tých plánovaných 115 miliónov.

Pokračovanie v ďalšej časti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *