Mestská plaváreň…

Nakoľko som na oficiálnych komunikačných kanáloch nášho mesta a jeho primátora zablokovaný a nemôžem sa na nich vyjadrovať k veciam verejným už od začiatku vlády Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ktorý sa mimochodom pasoval za najtransparentnejšieho a najpluralitnejšieho aký kedy bol, opäť sa vyjadrím týmto spôsobom a to k jednej jedinej veci – k  výstavbe plavárne. V zásade teda k dvom aspektom tejto témy.

Prvým bude nadužívanie (aj) tejto témy pre sebazviditeľňovanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa v intenciách príručky politického marketingu:

Keď sa nemôžeš pochváliť tým čo si spravil,
chváľ sa tým čo by si spraviť mohol!


Áno, už po X-té a vlastne bez prestávky máme témou „plaváreň“ zaplnený mediálny priestor. Ďaleko za hranicou dobrého vkusu a ďaleko už aj za hranicou trápnosti. Príčina je naozaj v tom, že Mgr. et Mgr. sa snaží zviditeľniť a hlavne prekričať a prekryť témy, ktoré reálne ukazujú jeho „kvality“. Keďže rád svoje tvrdenia podporujem faktami, budem sa tomuto aspektu venovať a analyzovať ho podrobnejšie. Kvôli tomu, aby veci mohla chápať aj tá väčšina obyvateľov, ktorí sa komunálnou politikou, dianím v Dubnici nad Váhom a problematikou nezapodievajú, alebo zaujímajú sa o ňu len veľmi povrchne. V druhej časti príspevku sa chcem venovať podstatne exaktnejšej problematike, kvôli ktorej aj tento príspevok vlastne píšem.

Hneď na začiatku treba uviesť, že ani tu nejde o pôvodnú ideu vedenia mesta. Celý nápad s plavárňou Mgr. et Mgr. Petra Wolfa vznikol ako plagiát myšlienok na základe príspevkov, fotiek a veľkej debaty o chátrajúcom a nefungujúcom „kúpalisku za Kulturákom“ a o tom ako takéto zariadenie chýba v našom meste na FB profile My sme Dubnica a Prejta a aj na základe komentára Petra Hanžla na portáli Odkaz pre starostu. Stačí porovnať dátumy…

Mgr. et Mgr. Peter Wolf sa naozaj nemá moc čím chváliť … a on to vie! Preto pokus ovplyvniť verejnú mienku rôznymi správami, ktoré boli do omdletia dookola opakované na prelome rokov a dokonca s využitím printového média, ktoré funguje na komerčnej báze prenájmu „reklamných plôch“ a teda  so záhadným financovaním o tom, čo všetko chcel predstaviť ako svoje zásluhy a úspechy. Ako protiváhu tohto tvrdého politického marketingu, často prekračujúceho hranicu demagógie prinášam trošku iný, triezvejší a určite nie len svoj pohľad a názor. Veď napríklad zaradiť vyzbieranie 115 ton a vlastne aj zber objemného odpadu po sídliskách medzi investičné akcie mesta, ktorý sa dokonca realizoval už desaťročia predtým, to chce naozaj silný žalúdok. Jasný znak bezradnosti a nemohúcnosti. Na úplne rovnakej úrovni je aj zaradenie do zoznamu investícií fakt, že vedenie mesta akože chodilo pár dní do práce na bicykli, alebo ničenie Národnej kultúrnej pamiatky – parku J. B. Magina – zatĺkaním klincov a skrutiek do stromov v najprísnejšom stupni ochrany. To je tá sľubovaná odbornosť…. ?! 😀


V prvom rade netvrdím že sa v Dubnici nad Váhom od 2018 roku nič, či nič dobré neurobilo. Dokonca keď na to príde viem bez problémov uznať ak sa niečo podarí… ale ani zďaleka a určite nie tak a v takom množstve ako sa to snaží verejnosti predstaviť Mgr. et Mgr. Peter Wolf, prostredníctvom svojho propagačného oddelenia. To nám nám v mnohých prípadoch podsúvané neúplné informácie, aby vyznievali v nezaslúžený prospech „nového vedenia“ mesta – ako sa sami dlhší čas označovali. Čo je ale ďaleko smutnejšie, veľmi často sú dubnickej verejnosti podsúvané selektívne, teda iba vybrané informácie, ktorých účelom je ovplyvniť verenú mienku, aby sa stotožnila so zámermi a konaním Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Toto je jeden z najčastejších a najsilnejších manipulatívnych nástrojov a techník politického marketingu.

Úplným dnom politického marketingu sú klamstvá. Žiaľbohu ani takéhoto bahna sa Mgr. et Mgr. Peter Wolf (lebo ON stojí za všetkým čo vyprodukuje propagačné oddelenie a ON je vedenie mesta) nevyvaroval. Pre mňa je naozaj (nepochopiteľným) suterénom keď si Mgr. et Mgr. privlastnil nápad Ing. Jozefa Gašparíka a vydával ho za svoj vlastný, presťahovať mestskú ZUŠ do priestorov Domu kultúry. Aj na základe tohto klamstva sa dokonca Mgr. et Mgr. Peter Wolf nehanbil prevziať ocenenie Rady EU, ktorým sa tak rád chváli!

Aby som uviedol aj príklady na podsúvanie neúplných, či dokonca zámerne selektovaných informácií, musím sa vrátiť k rekonštrukcií Domu kultúry, alebo zdravotného strediska. Tu si zo začiatku Mgr. et Mgr. Peter Wolf pripisoval v marketingových článkoch, videách a príspevkoch zásluhy, pritom ale všetky dôležité prvky, teda projekty, žiadosti na EU o dotácie, vybavenie financií aj projekty boli dielom predchádzajúceho vedenia a počas éry tohto „súčasného vedenia“ došlo iba k realizácií.

Nemusím ani písať, že vlastne išlo
iba o „vyzobanie hrozienok“…

Bol som to práve ja, kto na základe faktov, zmlúv a zápisníc z mestských zastupiteľstiev musel uvádzať pre verejnosť veci na pravú mieru a dopĺňať informácie tak, aby reflektovali realitu, neboli zámerne za účelom politického marketingu a v prospech Mgr. et Mgr. Petra Wolfa skresľované! Nehľadiac na všetko to, čo už bolo v DK zrekonštruované či revitalizované a kompletne zrealizované v predchádzajúcich volebných obdobiach – veľká sála, malá sála z ktorej sa stalo kino Lastovička, zasadačka s kuchynkou a príslušenstvom, rekonštrukcia a regulácia sústavy  tepelného hospodárstva, výstavná miestnosť a mnoho iného. Aj výťah bol plánom, naprojektovaný a realizácia finančne zabezpečená za predchádzajúceho vedenia mesta. Práve vybudovanie výťahu súviselo s ideou Ing. Jozefa Gašparíka presťahovať mestskú ZUŠ do priestorov DK, aby nemuseli starí rodičia, ktorí sprevádzajú malé deti chodiť do horných poschodí pešo. Detaily a fakty si môžete nájsť vždy na uvedenom odkaze, alebo priamo v povinne zverejňovaných dokumentoch, či videozáznamoch na web stránke mesta, lebo nemá zmysel písať podrobnosti stále dookola. Ja nie som demagogické oddelenie…

Tvrdenie že Mgr. et Mgr. sa naozaj nemá čím moc chváliť určite dokazuje veľa nedomyslených, nekoncepčných, či dokonca zlých a spackaných projektov. Asi netreba pripomínať (klebety hovoria že dodnes neskolaudované) parkovisko pri Filagore, X krát prerábané parkovisko pri workoutovom ihrisku, betónové monštrum – spomaľovač na ulici športovcov, zničenie zelených ochranných koridorov ZŠ Pala DemitruZŠ CIII vyrezaním 64 stromov, zničená zeleň s prostredím a atmosférou priestoru (genius loci) nezmyselným a nekoncepčným projektom dvoch parkovísk na CI, chodníku pri BD 953 a mnoho iného, množstvo zásadných zakopnutí a faux pas o ktorých som už písal a ktoré svedčia o nekompetentnosti a sebestredného presadzovania vlastných nápadov a zlých rozhodnutí navzdor odbornosti.

Vrátim sa ale k téme. Mne na tom celom „humbuku“ okolo plavárne prekáža neuveriteľné nadužívanie témy pre sebazviditeľňovanie osoby Mgr. et Mgr. Petra Wolfa pred komunálnymi voľbami ako neférovej výhody, na prekrytie neželaných a pre neho nežiaducich tém. Iste si bystrejší pozorovatelia všimnú fakt, že k téme rekonštrukcie námestia vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf držia s maximálnou dôkladnosťou bobríka mlčanlivosti. Veď prečo by sa chválili napríklad neschopnosťou vlastného mestského úradu, keď im štátny orgán – Okresný úrad v Ilave pozastavil stavebné konanie z dôvodu nedodania relevantných podkladov a dokladov. Tento fakt sa nedá inak slušne označiť ako amaterizmus…

Doplnené: Najnovšia zmena stavu rekonštrukcie námestia – na web stránke mesta sa dnes, teda 22.3.2022 objavilo stavebné povolenie, vydané 14.3.2022… Uvidíme či sa začne s rekonštrukciou, alebo sa odloží 🙂

Keď som pred pár dňami čítal v debate na FB príspevok jedného jeho užívateľa a prívrženca P.W. – ktorý sa chválil že čerpá informácie a stanoviská iba z oficiálnych miest a zdrojov vedenia mesta Dubnica nad Váhom, jeho slová o rekonštrukcií Námestia Matice slovenskej, že má začať až v roku 2024 !!! začali v kontexte s inými faktami dávať zmysel. Myslím si že masívne nadužívanie témy plavárne môže slúžiť práve aj na prekrytie a „mediálne vyváženie“ tohto problému Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Nech sa veci majú akokoľvek a aj keby som v tomto prípade hneď nemal pravdu, fakt že si súčasný primátor pri tejto najdôležitejšej téme v Dubnici nad Váhom strelil do vlastného kolena je nepopierateľný. A nebola to ojedinelá strela, ale v priebehu volebného obdobia 2018 až 2022 to bol celý zásobník…

Druhým a podstatne dôležitejším aspektom, ktorým sa chcem zaoberať pri tejto téme, teda téme plánu vybudovania plavárne sú peniaze a udržateľnosť.

Hneď na začiatku zabrzdím každého kto by ma chcel označiť za oportunistu a odporcu myšlienky plavárne, či kúpaliska v Dubnici nad Váhom. Nie, ja nie som proti. Skôr naopak. Plne si uvedomujem prínos takéhoto zariadenia pre významné posilnenie sféry športu, oddychu, relaxu, ale aj rehabilitácie a zdravia, sociálno-spoločenských kontaktov a v neposlednom rade aj plaveckej gramotnosti.

Čo ma ale zaráža je fakt, že zároveň s víťazným projektom nebola širokej verejnosti predstavená aj finančná stránka  toho všetkého. Teraz nemyslím cenu, za ktorú sa celé dielo zrealizuje. Na to nechal Ing. Gašparík dostatok peňazí v mestskej kase (6,6 milióna eur), fantastickú kredibilitu mesta Dubnica nad Váhom v bankových domoch pre prípad úveru a v neposlednom rade máme aj fondy EU.

Ide však o udržateľnosť takéhoto projektu, o to ako zaťaží a ovplyvní mestský rozpočet na dlhé roky do budúcnosti. Viem že rozhodnutie postaviť plaváreň musí odobriť zastupiteľstvo, teda nemal by to byť o rozhodnutí jedného jediného človeka, Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Všetci ale žiaľbohu vieme, že drvivá väčšina mestských poslancov pôsobí iba ako nesvojprávne figúrky, slúžiace na stlačenie toho správneho tlačidla pri hlasovaní. Obláčik odbornosti vo všetkých sférach, rozprávky predvolebného marketingu a klamstiev s akým sa Dubničania v komunálnej sfére do 2018 roku ešte nestretli, sa rozplynul ako ranná hmla pod tlakom slnečných lúčov… možno by bolo lepšie napísať ako para nad kelímkom kávy 😆  Nakoniec sa musí táto skupinka, ktorá by mala konať iba v prospech obyvateľov konfrontovať s hlasovaním a dúfam že aj s predpokladanou štruktúrou nákladov a ziskov, teda kalkuláciou nákladov na prevádzku plavárne, predpokladanou výškou zaťaženia mestského rozpočtu, cenou vstupeniek a podobne.

Nakoľko sa tak stále nestalo, ide preto zatiaľ zo strany Mgr. et Mgr. Petra Wolfa iba o populizmus, sľubovanie (odporúčam si spomenúť na sľuby o MHD zadarmo), chiméru, diletantizmus, sebazviditeľňovanie, prekrývanie tém a politicky motivovaný marketing pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami …. a do tohto všetkého už utopil státisíce eur…. Lebo len za projekt, ktorý môže jedným jediným hlasovaním mestského zastupiteľstva zostať ležať v šuflíku zaplatíme my Dubničania 180 000 eur!

Som presvedčený že výstavba plavárne pre svoju finančnú náročnosť a trvalú stopu v mestskom rozpočte na dlhú dobu by nemala byť rozhodnutím jedného človeka, ktorý zatiaľ ani len v náznaku nepresvedčil o svojej odbornosti a o svojich schopnostiach rozhodovať v tak závažných veciach. Dokonca si myslím že by nemala byť ani rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva, aj keď tí na to zákonnú kompetenciu majú. Svojim postojom, doteraz preukázaným charakterom pri riešení veci verejných a aj politickým previazaním na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ako „skupina jeho ľudí“ by mali mať v sebe aspoň toľko zodpovednosti, aby si uvedomovali že

projekt s takýmto dopadom by mal byť predmetom
iba všeobecného a verejného konsenzu!

Teda skôr než sa Mgr. et Mgr. Petr Wolf pustil šiť plány horúcou ihlou, bezhlavo a proti zdravému rozumu minul z mestského rozpočtu už takmer pol milióna, mal byť verejnosti férovo predstavený plán, cena a najmä finančná dopadová štúdia. Dubničania majú právo dozvedieť sa celú pravdu, nie len to čo chce Mgr. et Mgr. Peter Wolf a jeho oddelenie propagácie a demagógií, aby sa dozvedeli! Prečo, ako aj veci k veci sú vysvetlené v prvej časti môjho vyjadrenia a názoru! 😉 

Keď som sa začal o tieto aspekty zaujímať, našiel som si pár porovnateľných zariadení na Slovensku a prečítal som si niečo o tom ako fungujú. Tieto materiály sú voľne dostupné na internete, ide o rôzne správy o hospodárení, výročné správy, materiály pre mestské zastupiteľstvá a podobne.

V prvom rade ma zaujímali náklady, s akými tieto zariadenia fungujú. V zásade ide o interval od cca 350 do 750 tisíc eur ročne. Vzhľadom na projekt a zámer ktorý bol Dubničanom predstavený si dovolím tvrdiť, že „naše“ náklady by mali oscilovať k hornej hranici intervalu. Musím zároveň aj upozorniť že tieto náklady boli kalkulované, či tvorené pred tým ako sa spustil kolotoč zdražovania energií. Na základe skúseností rátam s tým že ich cena síce poklesne, ale asi nikdy už na úroveň „starých časov“, môžeme sa teda baviť o ročných prevádzkových nákladoch (energie, údržba, mzdové náklady a podobne) dosahujúcich (možno už vo veľmi blízkom v časovom horizonte)  1 000 000 € … slovom jeden milión eur!!!

Poprosím reči o využití zvyškového tepla z chladenia zimného štadióna, aby bol zámer udržateľný brať naozaj len ako slniečkarsko-marketingové okrášľovanie. Ale rád počkám a rád si nechám predstaviť ekonomickú štúdiu, porovnania nákladov na zriadenie takéhoto využitia, jeho prevádzku a údržbu s prínosom. Podľa mňa a ľudí ktorý majú skúsenosti v tejto brandži ide v maximálne možnej miere o pokrytie niekoľko málo jednotiek percent energetickej náročnosti, ak by bolo vôbec takéto zariadenie z dlhodobého hľadiska naozaj ekonomicky rentabilné!

Druhým parametrom o ktorý som sa zaujímal bola výška výnosov, teda tržby od občanov, ktoré takéto zariadenia dosahujú. Principiálne môžeme hovoriť cca o jednej desatine z prevádzkových nákladov, všetko pri cene vstupného 5 až 7 eur za 90 minút. Pre priblíženie si môžeme spraviť prepočet. Ak by sme chceli pokryť len náklady, denne (365x do roka!) by muselo do bazéna prísť 100 ľudí s cenou vstupenky viac ako 27€. Respektíve pokiaľ by sme stanovili cenu vstupenky na 10€, potrebovala by plaváreň dennú návštevnosť 274 ľudí. Čo je na pomery Dubnice nad Váhom nepredstaviteľné a asi aj nereálne!!!

Príklady uvádzam preto, aby som zdôraznil fakt, že v budúcnosti nie je možná prevádzka takéhoto zariadenia bez každoročnej masívnej dotácie z mestského rozpočtu, rádovo v stovkách tisícok eur a teda preto si myslím že tento plán –

zriadiť mestskú plaváreň s príslušenstvom by malo byť predmetom všeobecného a verejného konsenzu, nie predvolebného politického marketingu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.

A aby som nezabudol, respektíve aj som zabudol, tak dodatočne doplním:

z.J.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *