Archív značiek: politický marketing

Vodu káže, kávu pije…

Mgr. et Mgr. Wolf si stojí za slovom – hlása jeden z jeho najnovších statusov. Realita je ale taká, že len vtedy, keď sa mu to hodí. Toto som už X krát dokázal. Stačí sa pozrieť hlbšie do histórie tohto blogu. A v skutočnosti môžem toto jeho prehlásenie opäť označiť za politický marketing a lož. Mesto samo kvôli marketingu neustále vytvára vizuálny smog. Napríklad billboard na Chateau Mignon, či na oplotení prestavby bývalej ZUŠ-ky a mnoho iných.


Toto prehlásenie vyznieva ako výsmech Dubničanom. Evidentne ich považuje za blbých, keď jeho najbližší človek, zástupca a viceprimátor Truchlý doslova zamoril Ilavský okres svojimi billboardami a tvárou. Aj v Dubnici nad Váhom máme „to šťastie“ … napríklad pri Tescu. Ale nie riadny billboard, ale evidentne „pirátsky počin“ v rozpore s deklarovaným snažením Mgr. et Mgr. Wolfa –  ako plachty na provizórnom oplotení. Alebo bola táto plocha schválená ako určená pre reklamu?

Aha – osoba Vášho zástupcu, ktorá je a bola „v pláne“ už ale nie je v „teame“ (celkom pekne ste vymysleli ako sa ho zbaviť)… Čo ale potom s plachtami (na fotografiách) – reklamou (vizuálnym smogom) firmy núkajúcej pripojenie do internetu a internetovú TV? Skúsil ste osloviť tohto pána, ktorý kandiduje vo Vašom TEAME dnes?! To je tá systematická práca kolegov na odstraňovaní vizuálneho smogu? Alebo praktiky „naši ľudia“?! Či v tomto prípade je to legálna a „estetická“ reklama? Kto o tom rozhoduje či je estetická, alebo neestetická?! Vy – Mgr. et Mgr. Wolf?!

Prepáčte, ale Vy ste ma presvedčil o Vašom naozaj hlbokom neestetickom bezvedomí tým, ako ste vyzdobil obradnú sieň na MsÚ!

Ako sa k tejto téme vyjadril jeden z mojich priateľov /citát/: „Vlčák si zasa pekne nakadil do úst!“ (napísal som to menej pejoratívne ako to on povedal). Ja by som zadefinoval vec ako: Opäť a zase iba marketingu slúžiace lži.


Primárnym zámerom je zničiť, alebo aspoň dehonestovať možnosť prezentácie iným kandidátom, sekundárnym poukázať ešte aj na to, aký ste „dobručký a ňuňuňu“!!! Nie Mgr. et Mgr. Táto hra z Vašej strany je veľmi priehľadná! Vy máte možnosti seba prezentácie ktoré bohato nadužívate. Iní nemajú ani 10 percent možností, mimo internet. Ale ešte aj tam máte výhodu. Používate oficiálne kanály, infraštruktúru, prostriedky a kapacity mesta na svoju kampaň a prezentáciu svojej osoby. Stačí si pozrieť nárast „politicky používanej plochy“ v Dubnických novinách z oficiálnych štatistík.


A mali sme tu aj prostriedky, ktoré sú pre mňa za akoukoľvek akceptovateľnou hranicou. Stačí si spomenúť (a pripomenúť Dubničanom) na „dvoje noviny“ z prvej polovice tohto roku – reklamu, ktorá boli distribuovaná do všetkých domácností v Dubnici nad Váhom a ktorá bola v značnej miere plná poloprávd a zavádzania. Noviny ktoré v rozpore s tlačovým zákonom neboli vôbec označené – kto ich vydal, tlačil, distribuoval – a to všetko označené erbom mesta! A najzaujímavejším by bolo vedieť pravdu – kto to všetko zaplatil. Lebo podľa cenníkov spoločnosti, ktorej materiálom sa to podobá ako vajce vajcu, celá táto dvojitá distribúcia reklamy musela stáť desaťtisíce. Spýtam sa – nešlo to z verejných zdrojov? Kľudne môžete ukázať Dubničanom doklad o zaplatení, či faktúru 😊 Veď šlo Vašu prezentáciu, prípravu marketingovej kampane pod pláštikom prezentácie mesta. Ak budem konfrontovať Vaše falošné slová s faktami … nemyslíte si že toto je pre životné prostredie ďaleko škodlivejšie? 😆 


Nie Mgr. et Mgr. Wolf. Obaja proti kandidáti by boli hlúpi, ak by pristúpili na Vašu, podľa mňa špinavú marketingovú hru. Pre nich po Vašich „zásahoch“ zostala veľmi oklieštená možnosť seba prezentácie. Dúfam že tieto praktiky „transparentnosti a rovnosti“ budú mať veľmi skorý  koniec.

z.J.

Politický marketing III. – klamstvá versus realita!

Po pár dňoch vyplnených inou činnosťou sa opäť vraciam téme a pokračujem, ako som sľúbil. Poukážem na „selektívne videnie“, nepravdy, floskuly a úmyselné klamstvá. O tom že sa nič nerobilo, o tom ako sa „kradlo a predražovalo“. Ako boli tieto lži neustále šírené a živené, vtedy z opozičného tábora, v intenciách marketingového plánu už dlho pred komunálnymi voľbami 2018 a bystré oko, ktoré prejde tu zverejnené fakty môže niektoré FB postavičky identifikovať aj dnes na FB statusoch, ako sa horúčkovito zasadzujú „za kvality súčasného vedenia“.

Už vtom čase sme ako TSM reagovali na túto štvavú antikapaň. Dnes s odstupom času môžete ľahko konfrontovať tieto lži s realitou a faktami aj na web stránke TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., ktoré som vtedy ponúkal. Poďme ale k čerstvým „dnešným“ veciam. Prax klamstiev o ničnerobení a urážok ľudí, ktorí pre toto mesto naozaj veľa spravili. Ide buď o pozostatok, zakorenenie zažitých floskúl, alebo o úmyselnú manipuláciu reality v prospech aktuálneho vedenia mesta, aby „čo najlepšie vyzeralo“.Nie pán Juraj Homola a Tomas Prekop, nemáte pravdu a otázka znie či iba z nevedomosti bez poznania faktov, alebo úmyselne klamete, ak tvrdíte že:

V Dubnici sa toľko nerobilo za celé panovanie Gašparíka.

Preto Vám niektoré fakty uvediem. Nebudem a ani nemôžem vypísať všetky investičné akcie, ktoré sa za tri volebné obdobia, kedy bol primátorom Ing. Jozef Gašparík urobili. Verte ale že ten zoznam by bol ohromný a posadil by ste sa z neho na zadok.. Ohromný z pohľadu kvantity, či použitého objemu finančných prostriedkov. A ešte sa aj našetrilo cca 7 a pol milióna eur, za ktoré sa teraz tento pán v kresle primátora predvádza (tiež za naše peniaze). Dám Vám sem zoznam len toho, čoho som sa JA priamo zúčastňoval, teda investičné akcie ktoré pre mesto Dubnica nad Váhom vykonávala v tom čase (2015 až 2018, iba 1 volebné obdobie!) spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom. Teda iba časť investícií za posledné volebné obdobie, nie za celý čas „panovania“ ako ste napísal. V tomto zozname nie sú tie investície, ktoré si vo vlastnej réžií (externými dodávateľmi) riešilo samotné mesto Dubnica nad Váhom. A ešte podotknem že ide o naozajstné INVESTIČNÉ AKCIE v plnom zmysle tohto výrazu. Žiadne fejky ako „aktívna účasť samosprávy v národnej kampani Do práce na bicykli“, „vyzbieranie 115 ton objemného odpadu priamo zo sídlisk“ – mimochodom tieto akcie sa konali dávno predtým ako Mgr. et Mgr. ešte len premýšľal o výnosnej kariére v OSSR, alebo sa živil ako vyhadzovač. A ešte aj ➡ pochybujem či ide naozaj o tony, a nie o kilogramy, alebo „zisk ocenenia Zlaté vedro ako najlepšie komunikujúca slovenská samospráva v Odkaze pre starostu“:

 • Úprava vnútrobloku ul. Partizánska
 • Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská – Prejta
 • Rekonštrukcia chodníkov a MK Centrum I pri OD Máj
 • Rekonštrukcia MK ul. Súbežná – Prejta
 • Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska C I pri OD ABC
 • Rekonštrukcia ul. Fándlyho
 • Rekonštrukcia autobusovej zastávky a križovatky C I pri OD ABC
 • Rekonštrukcia parkoviska pri pošte ul. Bratislavská
 • Úprava MK a parkoviska pri BD s. č. 74 a 79
 • Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 84
 • Rekonštrukcia chodníka Pod hájom BD s. č. 1098
 • Rekonštrukcia MK ul. Jesenského
 • Rekonštrukcia MK ul. Družstevná – Prejta
 • Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (Prima banka)
 • Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (105 b. j.)
 • Parkoviská pre BD s. č. 418, 420 a 422
 • Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba
 • Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku
 • Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníkov Pod kaštieľom
 • Rekonštrukcia MK ul. Nad Zábrehom a križovatky ul Nad Zábrehom
 • Rekonštrukcia chodníka Centrum II BD s. č. 94 a 96
 • Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov ul. Športovcov
 • Rekonštrukcia chodníka ul. Obrancov mieru
 • Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 – elokované pracovisko Centrum I. 29
 • Rozšírenie cintorína I. etapa – Nový cintorín
 • Parkoviská pre BD 634 Pod kaštieľom
 • Parkovisko Nad kostolom
 • Parkoviská pre BD 424, 438, 440
 • Parkovisko pre BD 955 Pod hájom a pre zdravotné stredisko
 • Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pre BD 84
 • Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Centrum II, pavilón G a H – zateplenie fasády, výmena okien a svietidiel
 • Rekonštrukcia bezbariérových chodníkov pre BD 1088 Hasičská ulica
 • Rekonštrukcia chodníka BD 627
 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku
 • Oprava, úprava šachty ul. Pod Zábrehom
 • Odvodnenie križovatky ul. Kollárová a Kvášovec
 • Oprava chodníka pri železničnej stanici
 • Oprava chodníka ul. Partizánska
 • Oprava parkoviska pred Domom kultúry
 • Parkovisko Pod kaštieľom a pri BD s.č. 634
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Obrancov mieru
 • Výstavba cestného spomaľovača na ul. Hasičská
 • Úprava chodníkov a križovatky pri Dutafe
 • Úprava križovatky s priechodom pri Účku
 • Parkoviská pri BD č.963,964,1081
 • Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ C II. 87 – zateplenie fasády
 • Oprava cestnej komunikácie ulíc Hasičská, Kmeťova a Palárikova
 • Oprava križovatky ulíc Kmeťova a Bratislavská (pri daňovom úrade)
 • Oprava chodníkov na Kolonkách, pri SIBAMAC-u a pri železničnej stanici
 • Rekonštrukcia podchodu pre peších na Ul. obrancov mieru pri kruhovom objazde
 • Rozšírenie a výstavba parkoviska s chodníkom pri OD Dubničanka
 • Výstavba sústavy piatich parkovísk na Moyzesovej ulici, vrátane rekonštrukcie súvisiacich komunikácií, výstavby stojísk pre kontajnery komunálneho odpadu a verejného osvetlenia.
 • Výstavba workoutového ihriska s fitnes prvkami v Mestskom športovom areáli, s odvodnením priľahlého parkoviska
 • Rekonštrukcia chodníkov Pod kaštieľom popred BD 627
 • Rekonštrukcia bývalého ihriska „JAPEX“ v Mestskom športovom areáli na ihrisko s umelou trávou pre detský, mládežnícky a malý futbal
 • Rekonštrukcia komunikácií na Ulici kpt. Nálepku
 • Rekonštrukcia priestorov v Zariadení pre seniorov Dubina

Čo poviete, celkom slušné na to že to je len časť INVESTIČNÝCH AKCIÍ mesta za jedno volebné obdobie – roky 2015 až 2018, to čo urobili TSM … 😊 O takomto sa tomuto Pištovi Lakatošovi ani nesnívalo! Tu máte zdroj týchto faktov:Michal White … ďalší copywriter politického marketingu, ktorý nadáva iným do mentálnych atlétov, lebo nevidia… Milý Michal, to je naozaj tak ťažké vidieť:

Sústavu parkovísk a komunikácie na Bratislavskej, Pionierskej a Moyzeske, parkovisko pred DK, školy a škôlky – komplet zrekonštruované, zateplené, nové okná, strechy, z rozbitých a zatekajúcich terás spravené triedy, vynovené interiéry a zariadenie, pristavený celý pavilón na CI, dom smútku, rekonštruovaná stará zvonica a spoločenský dom v Prejte .. kto spravil kaštieľ do dnešnej podoby? Kto postavil opäť Grottu z hŕby kamenia a výkalov? Dom kultúry, zasadačka, kino Lastovička, výťah pre ZUŠ a zdravotné stredisko je tiež len výsledok „starého“ vedenia mesta! Kto spravil unikátnu Dubinu v Prejte?! Nový cintorín, parkoviská po sídliskách, prestavby križovatiek (napríklad pod Dutafom z kopca, pred Účkom), rekonštrukciu umelej trávy, tréningového a mini ihriska, tribúny, workout, množstvo detských ihrísk a mnoho iného..

spravilo sa veľa a hlavne MALO TO KONCEPCIU A ZMYSEL, neboli to megalomanské zbytočnosti, okopírované odinakadiaľ, pre efekt, nádherne vyzerajúce ale v podstate slúžiace iba pre zviditeľnenie a uspokojenie sebestrednosti…Táto dáma je príbeh sám o sebe. Viem že sa „verejne sťažovala“ že som ju zablokoval na mojom FB profile. Urobil som po viacerých upozorneniach a to pre neustály a opakujúci sa trolling.


Milá pani Kollárová, nezdajú sa Vám Vaše tvrdenia značne nekonzistentné? Ak raz tvrdíte že sa nič nerobilo a druhý krát že sa robilo iba pred voľbami, necítite v tom protiklad a rozpor? Pre Vás mám jedno staršie video, teda vlastne pre všetkých, ktorí trpia značne selektívnym a neobjektívnym videním Dubnice nad Váhom! Mimochodom, toto vedenie mesta 2 a pol roka nerobilo skoro nič… A drvivú väčšinu všetkého rozbehlo až teraz pred voľbami 🙂 A ak by niekto chcel povedať  že nie, tak iba sprosto klame. Lebo čísla nepustia… a tie neklamú. Stačí porovnať objem rozbehnutých investícií v roku 2022 voči predchádzajúcim….

Záverom snáť už len príklad typického politického marketingu, ako vyzerá také nepodarené copywritingové pritakávanie, v praxi často spúšťané pokynmi cez telefón.😊

z.J.

Politický marketing – II.

Už od začiatku „vlády nového vedenia mesta“ som blokovaný na oficiálnych FB profiloch a informačných kanáloch mesta. Teda okrem web stránky dubnica.eu. To sa totiž nedá 😊

Príčina je jasná, žiaden vážne znejúci proti názor, či hlas poukazujúci na to že realita je až príliš vzdialená od toho čo sa nám v rámci politického marketingu snažia ukázať sa netrpí. Preto musím opäť využiť tento spôsob, aby som mohol zareagovať na klamstvá, či zavádzanie, ktoré okrem iného dehonestujú prácu a urážajú desiatky ľudí ktorí sa podieľali na rozvoji mesta Dubnica nad Váhom v minulosti.

Opäť zopakujem že marketingová stratégia „nič sa neurobilo“ bola nasadená dlho pred komunálnymi voľbami v 2018 roku. Žiaľbohu doznala značný stupeň úspechu, aj keď to nie je pravda (dokážem neskôr, v pokračovaní tohto príspevku). Nik v tom čase totiž nerobil ani zlomok cirkusu okolo všetkého čo sa udialo, či budovalo, ako sa robí teraz. Dnes (aby sa navodil dojem koľko sa toho urobilo) všetko dookola a donekonečna sa „propaguje“. Určite nie je výnimkou keď o jednej a tej istej veci (možno z iného uhla pohľadu) budete v čase a zo všetkých strán vidieť videá, fotografie a čítať, či počuť 5, 6, 7 či viac krát … Treba si uvedomiť že takýto agresívny marketing stojí priamo, či nepriamo desaťtisíce eur mesačne a sme to MY kto sa skladáme, aj na predvolebný marketing „istej“ osobe!

A aj keď sa už „všetko skončilo a investícia odovzdala do užívania“, kvôli marketingu sa vraciame aspoň v spomienkach Mgr. et Mgr. Wolfa na to čo sa udialo a na čo je hrdý… Z každej, aj úplne bežnej, samozrejmej a triviálnej záležitosti sa robí div nie senzácia, výrazne sa nadhodnocuje jej význam, či dopad a dokonca často naše vedenie mesta zachádza za hranicu fabulácií a neprávd.

Aby som pomohol pochopiť aj povrchnejšiemu čitateľovi to čo som napísal, pomôžem si (ako už nespočetne krát) príkladom: Svojho času boli sociálne siete a mediálny priestor zaplavený informáciou o tom že „mesto“ zriadilo „dopravné ihriská“. Iste že pekným (s tým súhlasím aj ja) spestrením asfaltovej hracej plochy sa táto stala zaujímavejšou pre deti, minimálne do času než sa aj táto „atrakcia“ stane všednou. Splnila ale účel a vyvolala chvíľkový WAU efekt. Rozprávať ale o „dopravnom ihrisku“ je minimálne značne nadhodnotené a skôr si myslím a dovolím si to označiť ako účelovú manipuláciu až klamstvo. Takto namaľovaná plocha totiž nespĺňa asi ani jediný atribút zariadenia (slúžiaceho primárne pre dopravnú výchovu) ktoré môže mať oprávnene názov „dopravné ihrisko“. A ak by predsa niekto chcel oponovať tomu čo tvrdím, tak si opäť pomôžem príkladom, ktorý by mohol pochopiť skutočne asi každý – aj ja som si doma v detskej izbe zriadil dopravné ihrisko…


Zaujímavým faktom pre mňa je skutočnosť, že som k uvedenej činnosti nikde nenašiel v povinne zverejňovaných dokumentoch – objednávkach, zmluváchfaktúrach jedinú zmienku. Skúste pohľadať aj Vy, ja som možno iba zle hľadal a Vy budete úspešnejší!


V inkriminovanom čase omaľovania detských ihrísk podľa činnosti zodpovedal jediný záznam, zmluva na obnovu vodorovného dopravného značenia za 21.432 eur.


Poďme ale k meritu veci, k nepravdám a zavádzaniu. Hneď úvodom nevynechám Mgr. et Mgr. Wolfa. Pozrime sa na to čo tvrdí na svojom FB profile:


V prvom rade má pani Svetlanská podľa mňa pravdu, viac ako dva roky sa v Dubnici nad Váhom takmer nič nespravilo! Mgr. et Mgr. sa oháňa viac ako 100 investičnými akciami ktoré realizoval. V prvom rade by bolo pekné aby konečne priznal že tie najväčšie investície iba zdedil po predchádzajúcom vedení – finančne (spoluúčasť aj fondy EU) aj projektovo pripravené na realizáciu. Toto pripisovanie si cudzích zásluh nie je pekné a dokonca kradnutie myšlienok a vydávanie cudzích nápadov za vlastné (čím je toto vedenie povestné) a dokonca tým iniciovať prebratie ocenenia … je naozaj trápne a za hranicou akejkoľvek akceptovateľnosti. Ale nevzbudzuje to vo mne žiadne prekvapenie a nerobím si o morálnom kredite tohto pána žiadne ilúzie. Vzhľadom na nielen mne, ale aj na všeobecne známe skutočnosti. Ja totiž „morálny kredit“ považujem za jeden z najdôležitejších predpokladov pre výkon verejnej funkcie a zvlášť funkcie primátora, či starostu. Nebudem opäť zachádzať do detailov, to by tento príspevok bol veľmi dlhý, veď všetko potrebné k veci som už písal. Len doplním prečo v tom príspevku v odkaze je písané o našetrenej sume Ing. Gašparíkom 6,6 milióna a neskôr som rozprával, či písal o sume cca 7,5 milióna eur. Ide o jednoducho vysvetliteľný fakt. Viac ako šesť a pol milióna už bolo v rezervnom fonde mesta a keď Mgr. et Mgr. vyhral voľby na konci novembra 2018, za tento rok mu „natiekol ďalší milión“. On stihol v tom čase akurát tak dopiť volebnú kávičku a rozhliadnuť sa v kancelárií.

O relevantnosti a zmysluplnosti tvrdenia Mgr. et Mgr. Wolfa o viac ako 100 investičných akciách svedčí aj zoznam, teda to, čo tento pán ráta medzi INVESTIČNÉ AKCIE. Pre poriadok krátka ukážka ešte z jeho prvého zoznamu 40 akcií…

 • začiatok pôsobenia OZ Pro Dubnica na pomoc Dubničanom v núdzi
 • respirátory priamo do schránky 4-tisícom seniorov
 • darovanie mestského vozidla pre ŠPZ Dubina v MČ Prejta
 • vyzbieranie 115 ton objemného odpadu priamo zo sídlisk
 • séria videí Rozhýb sa, Dubnica! na aktivizáciu mládeže počas lockdownu
 • ZŠ s MŠ Pod hájom ohodnotená ako najlepšia ZŠ v celkom kraji podľa hodnotenia INEKO
 • zavedenie peších hliadok mestskej polície
 • zisk ocenenia Zlaté vedro ako najlepšie komunikujúca slovenská samospráva v Odkaze pre starostu
 • mesto ocenené Radou Európy za vysokú úroveň spravovania vecí verejných
 • aktívna účasť samosprávy v národnej kampani Do práce na bicykli

Pri zredukovaní zoznamu „viac ako 100“ investícií na naozajstné investičné akcie (opäť iba nadhodnocovanie!), ktoré napĺňajú význam tohto výrazu a zarátaní iba takých investičných akcií, ktoré sú zásluhou tohto vedenia mesta – teda Mgr. et Mgr. Wolfa a ktoré sú naozaj aj zrealizované, by toho moc nezostalo 😊. Tragikomédiou je aj to, že do tohto počtu „100 investičných akcií“ sú zarátané napríklad aj viaceré získania financovania zo zdrojov EU a následne, teda duplicitne potom aj samotný predmet financovania.

Myslím že zatiaľ stačí k statusu Mgr. et Mgr. Zaujímavé bude venovať sa aj iným aktuálnym statusom, ktoré aj keby som sa tomu neviem ako chcel brániť, môžem označiť marketingovou terminológiou „copywriting“. To ale až nabudúce…

z.J.

  

Politický marketing – I.

Veľmi často píšem vo svojich príspevkoch o politickom marketingu, o prekrúcaní, skresľovaní reality, nadhodnocovaní, podsunutí jednostranného pohľadu a často až nepravdy. O priamom, či podprahovom ovplyvňovaní potencionálnych voličov. Preto považujem za dobré priniesť trošku svetla aj k tejto téme, o metódach a prostriedkoch ktoré sú v politickom marketingu používané a „aplikované“ v našich lokálnych podmienkach.

Asi najstaršou technikou marketingu, spôsobom ako ovplyvniť „ostatných“ je princíp tzv. KLAKY, keď už v dávnej minulosti pochopil autor divadelného diela, že ak sa po skončení premiéry (ktorá mala aj najzásadnejší vplyv na kritiku) po spadnutí opony postavilo zopár ľudí, ktorí začali freneticky tlieskať a kričať „bravó“, pripojili sa z hľadiska ďalší.


Aj keď neboli až tak presvedčený o výnimočnosti diela, alebo ich príliš nezaujalo, predsa len sa postavili. Môže za to tzv. „stádovitý“ efekt (to nie je urážka, ale oficiálny názov vlastnosti) a strach „byť iný“. Veď čo ak ten, čo s takými ováciami prejavuje nadšenie, je odborník …a ja by som bol tým pádom zahanbený, pozerali by sa na mňa že tomu nerozumiem, nechápem umelecké dielo… A tak aj keď sa mnohým divadelný kus príliš nepáčil, predsa sa nechali strhnúť autorom diela, či majiteľom divadla zaplatenými FIGURANTMI, tiež sa postavili a tlieskali.

Lebo FIGURANTI sú spolu s KLAKOU najčastejšími metódami politického marketingu, ktorý v súčasnosti ovláda najmä sociálne siete a tieto metódy sú spolu navzájom prepojené. Len v tomto prípade nejde o potlesk a výkriky „bravó“, ale o manipuláciu, podsunutie myšlienok, glorifikáciu a oslava toho správneho subjektu, kandidáta, či politickej strany.


A tak môžeme na verejných akciách, či na sociálnych sieťach od rôznych FIGURANTOV počuť či čítať oslavné ódy typu:

Náš XY primátor, prezident, predseda, kandidát – ty si najlepší! Všetci sa musíme skloniť pred Tvojou veľkosťou, múdrosťou, Tvojou prácou pre blaho nás všetkých! Ty si urobil naše mesto, našu krajinu, náš územný celok lepším, krajším, ľudí šťastnejšími a spokojnejšími! Nik a nič Ťa nedokáže nahradiť, Ty si jediný čo nás môže viesť k svetlejším zajtrajškom!

Druhou úlohou figurantov je za každú cenu, aj proti faktom a realite dehonestovať opozičné, či nepohodlné a dokonca kritické názory! Iný ako „správny“ názor sa netrpí! A keď sa nedajú dehonestovať fakty, v takom prípade figurant dehonestuje osoby, spôsob, alebo médium s týmito faktami.

FIGURANT je človek, ktorý:

Pokračovať v čítaní