Archív značiek: rekonštrukcia

Slávnostné odhalenie zrekonštruovaného praniera

2015_11_18-DSC_9393Dnes bol v prítomnosti primátora mesta p. Jozefa Gašparíka, prednostu MsÚ p. Mariana Michalca, reštaurátora praniera p. Juraja Krajču a iných hostí, za vystúpenia historickej skupiny Wagus z Trenčína slávnostne odhalený a pripojený výstrelom z dela k zrekonštruovaným pamiatkam Dubnice nad Váhom aj pranier, inak aj „stĺp hanby“ stojaci pred kaštieľom.
Rekonštrukcia zahŕňala očistenie od tmelov, rastlín, machu a iného nasadaného biologického materiálu. Po očistení prešlo teleso stĺpu hanby tmelením výpadkov a úbytkov hmoty, ošetrenie hydrofóbnym náterom, ako aj rekonštrukciou a konzerváciou kovových prvkov. Celá obnova bola krytá z dotácie ministerstva kultúry vo výške 2.500€ a z príspevku mesta 600€. Pôvodne stál mestský pranier z roku 1728 uprostred parku Ilešházyovského kaštieľa. Stĺp hanby je barokový štvorhranný kamenný stĺp, ktorý má na vrchu umiestenú jednoduchou rímsovú hlavicou s kamennou guľou. Pomocou želiez na troch stranách sa k stĺpu uväzovali ľudia na základe rozhodnutia richtára, ktorí boli odsúdení za menšie priestupky, ako bohorúhačstvo, ublíženie na cti, ohováranie, výtržníctvo, cudzoložstvo, či menšie krádeže a to až do konca 18. storočia. Ťažšie zločiny sa trestali smrťou sťatím alebo obesením.