Archív značiek: rod Mednyanských

Bohunice – kaštieľ a kaplnka s kryptou rodu Mednyanských

« z 3 »