Archív značiek: ZŠ Pod Hájom

Bezohľadný projekt úpravy dopravnej situácie II.

Žiaľbohu v poslednej téme ktorou som sa zaoberal, teda v téme bezohľadného projektu úpravy dopravnej situácie, môžem pokračovať. Aj tentoraz to bude škola, len ZŠ Pala Demitru vystrieda ZŠ na CIII. Nebudem sa už venovať zmyslu takto vysadenej zelene, ako v predchádzajúcom príspevku, ale poukážem na iný aspekt tohto „faulu“. Situáciu značne zredukovaného zeleného koridoru pred školou si môžete pozrieť na priložených fotkách. V tomto prípade ale tak do očí nebijú pozostatky vyrezaných stromov, nakoľko okolie je značne zasiahnuté prácami pri ich vyrezaní a odstránení. Smutne zaujímavým môže byť ten fakt, že kým na ZŠ Pala Demitru bolo vyrezaných „iba“ 21 stromov, tentoraz bola funkcionalita zeleného koridoru pred ZŠ na CIII zničená vyrezaním až 43 stromov….

V prvom rade musím upozorniť na fakt, aj keď sa naše vedenie mesta veľmi rado pýši tým že postupuje v zmysle celospoločensky uznávaných a požadovaných trendov, v (nielen) tomto prípade ide ale proti nim. Podľa môjho súkromného názoru ide o snahu na poslednú chvíľu zachrániť dva a pol ročné spinkanie vo vatičke. Zásadnou príčinou je aj neschopnosť riadne a odborne postupovať v príprave týchto investícií, vďaka tomu že sa dvom pánom, špičke vedenia MsÚ podarilo rozbiť dobre fungujúci mechanizmus a fungovanie mestského úradu a rozložiť takmer všetky jeho oddelenia. Tento fakt som nevypozoroval len ja. Opieram sa o tvrdenia bývalých, ale aj súčasných zamestnancov mesta, s ktorými som v „konšpiračnom“ kontakte. 😎

Teraz nastupuje preto zo strany vedenia mesta najtvrdší politický marketing, vytváranie fiktívneho obrazu odbornosti a snaha za každú cenu dobehnúť stratený čas kvôli blížiacim sa voľbám. Isteže nemusíte so mnou súhlasiť a môžete mať opačný názor, ale ani to nemení nič na fakte, že vo výsledku sú v našom meste hromadne spúšťané dostatočne nepremyslené a nekoncepčné investičné akcie. O mnohých som už písal a na potvrdenie mojich slov sa stačí poobzerať po tom čo sa robilo a robí a všímať si reakcie Dubničanov.

Naspäť ale od empirických úvah, o ktorých môžu vážnejšie debatovať len tí, ktorí dlhodobo a intenzívnejšie sledujú dianie, venujú sa týmto témam a aj na základe vlastných skúseností môžu porovnávať. V opačnom prípade ide len o subjektívne komentáre, žiaľbohu často na úrovni hejtu a trollingu, nakoľko potom dochádza iba ku konfrontácií názorov a sympatií…

Problémom s ktorým zápasí veľmi veľa samospráv po celom Slovensku je určitá časť tzv. fenoménu MAMATAXI, kedy je často naozaj iba minoritná skupinka detí dovážaná motorovými vozidlami priamu ku vchodu do školy. Celospoločenským trendom je tento jav potlačiť. Či už reštrikciami priamo na mieste, ale aj osvetou a upozorňovaním na neželaný jav. Mgr. et Mgr. Peter Wolf ale ide proti takýmto snahám a trendom. Investičnými akciami ich naopak podporuje. Jeho základnou tézou je v tomto prípade (fiktívne!) zvýšenie bezpečnosti a preto je podľa neho vhodné vytvoriť pred bránami školami akési „koridory“ v ktorých sa toto môže diať. Táto téma je vrcholne odborná a myslím si že v svojej hĺbke sa stáva nezaujímavou pre bežného obyvateľa mesta. Preto si ako oponentúru, podľa mňa zlým úvahám terajšieho primátora Dubnice nad Váhom, dovolím položiť otázku, na ktorú si každý sám môže nájsť logickú odpoveď:

Myslíte si že sa v rannej a poobednej špičke dopravná bezpečnosť a bezpečnosť vašich detí pred vchodom do školy zvýši, ak zároveň pred týmto vchodom zvýšite pohyb automobilov na dvojnásobok, či trojnásobok?!

Lebo oba tieto projekty, ktorým mimochodom za obeť padli zelené koridory škôl a 64 zdravých stromov, k navýšeniu dopravy časom povedú – vytvorením vhodných podmienok pre autá a pre minoritnú skupinu, ktorá svoje ratolesti do školy dováža automobilom. Projekt napriek spoločenským trendom, ktoré sa tento jav snažia potláčať.

z.J.