reporty

« 1 z 5 »
« 1 z 5 »

Práve som dorobil všetky fotky čo som v DOORS-e nacvakal. Je to v 256 stupňoch šedi, samozrejme origínál fotografie sú vo farbe. Nech sa páči, kto chce, môže pokukať …

« 1 z 6 »

Všetko čo sa dá povedať o zápase je na FB stránkach Iskry Borčíc:

a mne nezostáva nič iné ako pripojiť obrázky čo som nafotil pod hradom Matúša Čáka:

« 1 z 5 »

Mesto Trenčín s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poriada v Mestskej veži v Trenčíne výstavu svietnikov umeleckého zámočníka Petra Dobiáša.
Peter Dobiáš získal aj certifikát o rekorde v počte rôznych druhov kovových svietnikov. Výstava začala 24. novembra 2015. Pôvodne mala trvať do 6.januára 2016, avšak bola predĺžená až do 31. januára 2016.
2016_01_05 Výstava svietnikov 023
Výstavu som navštívil aj ja. Svietniky ma zaujali svojimi tvarmi, rôznorodosťou a množstvom variant. Pri tejto príležitosti som položil som pár otázok pánovi Dobiášovi. Peter Dobiáš je územčistý, 58 ročný, Slováčisko z Opatovej nad Váhom. Je to zhovorčivý pánko a aj preto bol veľmi ochotný odpovedať mi na moje otázky pre i-dca :

(viac…)

Tisíce Dubničanov sa 31.12.2015 stretli na námestí Matice slovenskej, aby sa spoločne rozlúčili so starým rokom 2015, privítali vzájomným prianím si zdravia, šťastia a spokojnosti ten nový 2016 a pripomenuli si vznik Slovenskej republiky pred 23. rokmi.
Našťastie chuť sa zabaviť, pozrieť si ohňostroj drvivej väčšiny zúčastnených prevládla nad ojedinelými prejavmi agresie a hlúpeho hrdinstva jedincov vyvolaného alkoholom 😀

« 1 z 4 »

Asi sa budem už opakovať v slovách chvály na organizátorov kultúrneho života v Prejte. Zrejme už mali naozaj dosť dlhoročného závoja nudy a flegmatického plynutia času, lebo sa rozhodli razantne s tým niečo spraviť.
Po nultom ročníku súťaže varenia gulášu, ktorý aj napriek nepriazni počasia prekvapil svojou úrovňou a dobrou zábavou, po prvom ročníku „Tvorivého Mikuláša“, ktorý nepotešil len deti, či vnúčence, ale všetky generácie Prejťanov, dokladom čoho bola naozaj veľká účasť (dokonca aj otcov a dedov) a príjemná atmosféra, prišiel prvý ročník „pochodu Prejťanskou dolinou“. Dostal som pozvanie a priznám sa že som šiel rád (aj keď ma komando miestnych tínedžeriek už nemôže ani cítiť kvôli fotoaparátu 😀 ) a s napätím som čakal, ako sa im podarí udržať vysoko nastavenú latku po dvoch predchádzajúcich akciách.
S radosťou som opäť mohol konštatovať že zvládli všetko na výbornú. Účasť naozaj viac ako hojná, špekáčiky, klobásky či slaninka upečená na ohni ktorý statočne udržiaval p. Kubovič chutili, chlieb s marmeládou zo svine a cibuľou chutil znamenite. Varené vínko rozvoniavalo do ďaleka a čaj bol naozaj horúci. Kto potreboval zohriať aj kosti, mohol si doň kvapnúť ešte aj trošku živej vody. Všetci sa bavili a veľa ľudí využilo slnko nad inverziou. Z koncového bodu pochodu sa vybrali ešte ďalej, smerom na Kopanicu, či nad Iliavku, aby si ho užili.
Dúfam len (ako som už spomenul v slovách k akcií na Mikuláša) že tieto tri akcie budú mať pokračovanie aj na budúci rok a stanú sa tradíciou, ktorú budú aj nasledovníci terajších usporiadateľov s hrdosťou udržiavať a možno ešte aj niečo nové do kalendára akcií pridajú 😉
Ja už na záver pripojím len zopár obrázkov …

« 1 z 8 »

Posledná, teda štvrtá Adventná svieca na mojich obrázkoch. Prekvapila ma ( aj keď už sa to stalo pravidlom 😀 ) naozaj hojná účasť. Námestie potvrdilo na sto percent svoju podstatu.

« 1 z 5 »

Flash fotoreport z plánovaného 13. zasadnutia MsZ, konaného 15.12.2015 v prezentačnej miestnosti Domu kultúry s bohatým programom, diskusiou s občanmi a interpeláciami poslancov. Škoda že účasť občanov na také mesto akým Dubnica nad Váhom je, bola poslabšia. O to silnejšie FB reči budú o zvýšení daňového zaťaženia obyvateľov mesta. Pritom prázdne, nakoľko väčšina diskutujúcich ani nevie čo sa deje.
2015_12_15-DSC_1456Pre zaujímavosť, program tak ako bol navrhnutý v pozvánke na MsZ a na záver sľúbené obrázky:

PROTOKOLÁRNE ZÁLEŽITOSTI

PROGRAM

 1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015-2020
 2. Rokovací poriadok MsZ v Dubnici nad Váhom
 3. Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2015
 4. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2015
 5. Rozpočet mesta na roky 2016 – 2018
 6. Návrh VZN č. 11/2015 o miestnych daniach
 7. Návrh VZN č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh VZN č. 9/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom
 9. Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom
 10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom na r. 2015-2021
 11. Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF
 12. Programové a termínové zabezpečenie MsZ v Dubnici nad Váhom na r. 2016
 13. Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016
 16. Zmeny v orgánoch mesta
 17. Nakladanie s majetkom mesta

DISKUSIA (17.00 – 18.00)

INTERPELÁCIE POSLANCOV

« 1 z 4 »

 

 

Dňa 12. decembra 2015 sa uskutočnilo vo Veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom Vianočné vystúpenie FS Vršatec. V dvojhodinovom vystúpení, spojenom s krstom dvojcédečka, sa predstavil Vršatec, tak ako vždy na vysokej umeleckej úrovni.
2015_12_12 Vianočné vystúpenie FS Vršatec 264 (1)

Súčasťou koncertu bolo aj rozlúčenie s tromi členkami súboru a blahoželanie legende súboru Jaroslavovi „Jarečkovi“ Bulišovi. Pán Buliš sa 13. decembra 2015 dožil 80 rokov a v dobrej nálade, vtipom jemu vlastným a elánom si pred publikom aj zaspieval. Koncertu sa zúčastnil Mgr. art. Štefan Zima predseda Folklórnej únie na Slovensku a primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, ktorí zároveň krstili CD a blahoželali oslávencovi, tak ako celý súbor Vršatec.

« 1 z 8 »

O tom že Dubničania nie sú poverčivý, svedčí ich naozaj hojná účasť na zapálení tretej Adventnej sviece, ktoré tentokrát pripadlo na nedeľu, 13. decembra. Rozožať sa ju podujal primátor z družobného mesta Otrokovice p. Jaroslav Budek spolu s našim primátorom p. Jozefom Gašparíkom.
2015_12_13-DSC_1186

A Dubničania potvrdili aj to, že po dlhom čase sa preberajú aj z (nielen) kultúrnej letargie. Prekvapila ma totiž ich naozaj bohatá účasť, a to aj napriek nie príliš ideálnemu počasiu. Naozaj veľký počet zúčastnených podčiarkuje aj skutočnosť, že tentokrát nevystupovali deti materských a základných škôl, ako pri zapaľovaní prvej, ani žiakov ZUŠ s deťmi z CVČ pri zapaľovaní druhej sviece a rozožatí Vianočného stromu. Vtedy sa tak trochu aj predpokladá podobná účasť, kvôli prítomnosti rodičov a starých rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti, či sa len chcú pozrieť na ich vystúpenie.
O kultúrny program sa postaral Ženský spevácky zbor, ktorý pricestoval spolu s p. Budekom z družobných Otrokovíc a svojim programom vyplnil celý večer na námestí Matice slovenskej.

« 1 z 3 »

Konečne posledná šesťdesiatka obrázkov z prvého ročníka Tvorivého Mikuláša v Prejte (prvá a druhá tu). Zostáva nám už len pevne veriť že usporiadatelia to nevzdajú a v zdraví sa stretneme opäť o rok 😉

« 1 z 2 »

Druhá Adventná sviečka pripadla tento rok na 6. decembra a jej zapálenie sa už tradične spája s rozožnutím Vianočného stromu na námestí Matice slovenskej. Tento rok táto „povinnosť“ pripadla za úlohu milému hosťovi z družobného mesta Vác Attilovi Fördösovi, ktorý tak spravil aj za pomoci nášho primátora, Ing. Jozefa Gašparíka. O kultúrny program sa postarali žiaci Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

« 1 z 3 »

Podarilo sa mi dorobiť druhú šesťdesiatku fotografií z tejto vydarenej akcie, nech sa páči:

« 1 z 2 »

Tento fakt potešil najmä obyvateľov bytovky č. 79, pred ktorou sa takto nielen získalo veľa nových parkovacích miest, ale sa skultúrnila celá plocha. Pribudol nový chodník a miesto pre zberné nádoby komunálneho odpadu Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Zopár fotiek z bytovky na chvíľku slnkom zaliate parkovisko:

Podarilo sa mi spraviť prvých 60 fotografií z naozaj vydarenej akcie ktorú usporiadali „rodáci“ v Prejte. Priznám sa, že na to ako majú málo skúseností s organizovaním a usporiadávaním podobných kultúrno-spoločenských akcií a na to že to bola (po guláši) druhá veľká akcia, padla mi sánka 😀 . Nemôžem nič iné povedať ako že super, nielen po technickej stránke, ale – a to je dôležité, aj atmosférou a pohodou. Aj keď netvrdím že organizátori nepociťovali začiatočnícku trému a dokonca možno aj stres, nebolo to vôbec poznať a každý kto sa nezúčastnil, najmä s deťmi môže naozaj banovať.
Som rád že to v Prejte začína poriadne žiť a držím všetkým čo sa o to pričinili trpezlivosť a hlavne výdrž. Ono to nie je sranda venovať kus z vlastného života a času pre druhých. Koniec slov a nech sa páči prvých 60 fotografií. Veď dievčatá sa už nemôžu dočkať aby sa videli 😉 :

« 1 z 2 »

Voľné pokračovanie predchádzajúceho ČB fotoreportu. Tentokrát zopár fotiek vo farbe a už z nočných ulíc Vršateckého Podhradia. Fotografov bolo viac ako účinkujúcich, tak som viac lúskal buráky, prizeral sa a menej fotil 😀

« 1 z 2 »

Zatiaľ len 72 fotiek v 256 stupňoch šedi (baví ma to tak) z príprav chalanov. Viac som nestihol spraviť (9. hodín roboty za PC). Ostatné fotky neskôr. Možno už aj vo farbe. A ten kto bez farieb nemôže vydržať, nech nezúfa, neskôr tieto čiernobiele obrázky nasypem aj do fotogalérie i-dca a budú vo farbe.

« 1 z 3 »

V októbri som bol v Prejte a povinnosť ma zaviedla na Družstevnú ulicu. Bola po ukončení prác na novej kanalizácií. Ako vyzerala si môžete pozrieť na pár fotkách ktoré som vtedy spravil:


Dnes už sa nočná mora obyvateľov tejto ulice stala minulosťou, ulica, jazvy po výkopoch boli opravené. 45 fotiek z prebiehajúcich prác iste potešia najmä Prejťanov 😀
« 1 z 2 »

2015_12_01-DSC_0193Na druhý deň po hodine otázok a odpovedí v Dubnici nad Váhom sa rovnaké stretnutie konalo aj s občanmi v Prejte, samozrejme na ich pôde – v spoločenskom dome. Dôvodom je, že ich problémy a otázky, hoc sú veľmi podobné, predsa sú špecifickejšie. Potešiteľné je, zároveň ale aj pre nás Dubničanov „mešťanov“ trošku zahanbujúce, že Dubničanov z Prejtej, teda z ulíc Prejtská a Družstevná bolo na tomto stretnutí niekoľkonásobne viac. Príčinou je zrejme fakt, že sa viac reálne zaujímajú o život okolo seba.