Fenomén bolesti (6.časť)

Fenomén bolesti         (6.časť)

 

Opioidné analgetiká

 

INTERAKCIE OPIOIDOV

  1. Morfín možno bezpečne predpisovať s ostatnými liekmi, s výnimkou inhibítorov MAO, kde sa môže vyvinúť hypertenzná kríza alebo mentálna excitácia.
  2. Nelogická je kombinácia so slabými a silnými morfínovými agonistami. Bromptonská mixtúra a etylmorfínové tabletky, ktoré sa u nás ešte stále používajú v nemocniciach i ambulanciách praktických lekárov, sú v súčasnosti považované za obsolentné. Obsahujú fixné dávky fenotiazínu, kokaínu, alkoholu či dokonca kodeínu. Pri zvyšovaní dávky potom fenotiazín vyvoláva nadmernú sedáciu, kokaín hlavne u starších vyvoláva halucinácie. Kodeín je v kombinácii s morfínom úplne neopodstatnený a len zvyšuje obstipáciu. Alkohol niektorí pacienti vôbec netolerujú a u pacientov s malignómami ústnej dutiny má dokonca škodlivé lokálne účinky.

NEŽIADÚCE ÚČINKY OPIOIDOV

Pri liečbe opioidmi je potrebné venovať pozornosť nežiadúcim účinkom: obstipácia a sedácia sú najbežnejšie, ďalšie sú nauzea a vomitus, útlm dýchania, xerostómia, retenciamoča, pruritus, zmena kognitívnych funkcií, dysfória, eufória, fyzická závislosť a tolerancia. Výskyt nežiadúcich účinkov je veľmi variabilný, preto je potrebné ich starostlivé monitorovanie a profylaktická liečba.

Útlm dýchania. Pri liečbe chronickej nádorovej bolesti nie je žiadne signifikantné riziko respiračnej depresie. Bolesť je fyziologickým antagonistom respiračne depresívneho účinku opioidov. Útlm dýchania nenastáva, keď pacient dostáva správne dávky morfínu na kontrolu bolesti. Tak dlho, ako existuje bolesť, môže byť dávka morfínu bezpečne titrovaná nahor bez obáv z depresie dýchania.

Tolerancia na opioidy a fyzická závislosť je očakávaným farmakologickým účinkom chronickej aplikácie opioidov a nesmie byť zamieňaná s psychologickou závislosťou (addikcia).

Tolerancia na opioidy je definovaná ako potreba zvyšovať dávku na dosiahnutie predchádzajúceho analgetického účinku. Nepredstavuje žiaden problém, preklenieme ju jednoducho zvýšením dávky. Tolerancii môžeme do určitej miery predchádzať:

1/ využívaním kombinácie opioidov a neopioidných analgetík,

2/ vhodným striedaním silných opioidov, keďže skrížená tolerancia medzi nimi nie je kompletná,

3/ uprednostňovaním orálnej aplikácie pred parenterálnymi cestami, pretože tolerancia, ako funkcia dávky a frekvencie podávania, vzniká rýchlejšie pri intravenóznych infúziách.

Pri náhlom znížení analgetického účinku opioidov u pacientov s nádorovou bolesťou, ide skôr o progresiu základného ochorenia a tým aj zväčšovanie bolesti. Tolerancia je selektívna na rôzne účinky opioidov: rýchla (1-2 dni) na eufóriu, pomalá (5-7 dní) na ospalosť, žiadna na obstipáciu.

Fyzická závislosť sa prejaví abstinenčným syndrómom pri náhlom vysadení opioidov u pacienta, ktorý bral dlhodobo vysoké dávky. Abstinenčný syndróm môže byť niekedy považovaný za virózu, chrípku „flu-like“ syndróm (kašeľ, slzenie, kolika, diarhoe). Abstinenčný syndróm je funkciou polčasu opioidov, u morfínu a opioidov s krátkym polčasom sa vyvinie za 6-12 hodín, s vrcholom za 24-72 hodín. Nenastáva, ak dávky znižujeme postupne počas 3-5 dní, u veľmi malého počtu pacientov (menej ako 1 %) sú na vysadenie morfínu potrebné 2-3 týždne. U opioidov s dlhým polčasom (transdermálnyfentanyl) sa oddiali o 24 h.

Addikcia (psychologická závislosť) sa týka nálady – špecificky liekom vyvolanej, ktorá spája užitie lieku s pocitom dobra a túžby. To nie je obraz pacientov s rakovinou, ktorí užívajú opioidy kvôli úľave bolesti. Okrem toho, použitie opioidov z medicínskej indikácie je len veľmi zriedka spojené s vývojom addikcie.5)

Pozri tiež Výber lieku

 

5) Marian Bernadič – Diagnostika a liečba bolesti

 

hypertenzná kríza – prechodné zvýšenie krvného tlaku (opak hypotenzia)

mentálna excitácia – mentálna podráždenosť

bromptonská mixtúra – zmes liečiv určená na vnútorné použitie

obsolentný – vyšlý z užívania, zastaralý

obstipácia – zápcha

sedácia – motorický útlm

vomitus – zvracanie

malignóm – zhubný nádor

xerostómia – sucho v ústach

pruritus – svrbenie

dysfória – stav úzkosti, nepokoja a depresívneho prežívania

profylaktická liečba – predbežné ochranné opatrenie proti vzniku choroby

signifikantné riziko – štatisticky významné riziko

addikcia – psychologická závislosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *