Ako ďalej ? (4.časť)

Ako ďalej ?         (4.časť)

 

   Rozkradnutý štátny rozpočet je príčinou zchátraných nemocníc, zlého pracovného prostredia a nízkych platov v zdravotníctve. Nečudo, že mnohí absolventi lekárskej fakulty aj starší lekári hľadajú uplatnenie v zahraničí.

http://domov.sme.sk/c/5720010/lekarov-tahaju-do-nemecka-agenti.html

https://www.aktuality.sk/clanok/278055/zacnu-sa-vracat-nasi-lekari-domov-v-nemecku-ich-je-viac-ako-tisic/

   Z toho dôvodu, ale nie len z toho, chýbajú na Slovensku lekári špecialisti. Nemalý podiel má na tom vláda, ktorá nariadením určuje minimálny počet špecialistov v každom kraji. Podľa akého vzorca určuje tento počet, je pre pacienta záhadou. Očividne je počet lekárov poddimenzovaný, a čo je horšie, aj keby bola požiadavka zo strany vlády vyššia, lekárov jednoducho niet. V súčasnosti prichádza vlna odchodu lekárov na dôchodok. Len v ilavskom okrese pred niekoľkými rokmi odišla neurologička MUDr. Kalauschová, ktorú síce nahradila MUDr.Karasová, ale tá zakrátko zas odišla na materskú dovolenku (v súčasnosti opäť ordinuje). V lete 2017 odišiel na dôchodok neurológ MUDr. Ježík, aj keď prešiel do Konzília MUDr. Perichtovej; jeho miesto v Závodnej poliklinike nie je zatiaľ obsadenél. Do fungovania siete špecialistov majú čo hovoriť rôzne štátne orgány, ale výsledok je žalostný. Práve preto, že legislatívne sú kompetencie rozdelené medzi viacero inštitúcií (ministerstvo zdravotníctva, vláda SR, vyššie územné celky, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné poisťovne), v konečnom dôsledku pri riešení akéhokoľvek problému v zdravotníctve si problém prehadzujú medzi sebou ako horúci zemiak, vyhovárajúc sa na to, že riešenie problému nie je v ich kompetencii. 

Ministerstvo o probléme vie

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že si uvedomuje problém s chýbajúcimi špecialistami vo viacerých odboroch a v niektorých regiónoch. „Na túto tému rezort pravidelne komunikuje aj s predstaviteľmi vyšších územných celkov, predovšetkým hlavnými lekármi VÚC,“ uviedlo s tým, že pomôcť chorým nájsť lekára v regióne je povinnosťou zdravotnej poisťovne.

Zvýšiť počty odborných lekárov chce v rámci rezidentského programu, ktorý ponúka finančné výhody pre mladých. Ten je zatiaľ nastavený len pre všeobecných doktorov.

Sieť špecialistov

Lévyová pripomína, že civilizačné choroby zaznamenávajú nástup. Preto navrhuje, aby štát zadefinoval novú minimálnu sieť špecialistov, s ktorými by boli zdravotné poisťovne povinné uzatvoriť zmluvy a ktorá by reálne postačovala na potreby pacientov a ich chorobnosť. Znamená to navýšiť počty doktorov aj rozmiestniť ich tam, kde chýbajú.

V súčasnosti sieť špecialistov určuje nariadenie vlády. V ňom je pre každý kraj stanovený počet odborných lekárov, ktorých musia zdravotné poisťovne zazmluvniť.

Najväčšia zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná (VšZP) tvrdí, že zazmluvňuje viac ambulancií, ako jej určuje nariadenie a aj tak to nestačí. Jedným z dôvodov podľa nej je, že lekári si ako pôsobisko skôr vyberajú veľké mestá, na vidiek sa nehrnú. Hovorkyňa poisťovne Petra Balážová povedala, že od roku 2014 majú nové kritériá pre zmluvy a riešia rozdelenie a obsadenie ambulancií na úrovni okresu. Tento proces podľa Balážovej prebieha priebežne. Ministerstvo neodpovedalo na otázku, či urobí zmeny v minimálnej sieti. „Bude potrebná intenzívna spolupráca so samosprávnymi krajmi, ako aj s odbornými spoločnosťami,“ reagovalo v tejto súvislosti. Termíny konkrétnych krokov nespresnilo.

   Skutočnosť je taká, že ročne vychádzajú štatistiky Ministerstva zdravotníctva, štatistiky zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne (do kompetencie ktorej patrí posudková činnosť ohľadne zníženej pracovnej schopnosti), štatistika ÚDZS, ale poučenie z týchto čísel akosi neprichádza. Ak treba niečo skutočne vyriešiť, urobia sa analýzy za nie malé peniaze, ale nakoniec sa pacient riešenia nedočká. O riešení sa vyhýbavo mlčí až do ďalších volieb, ponajviac sa znova buď zakážu alebo povolia poplatky za prednostné ošetrenie a objednávanie sa k špecialistovi na výmenný lístok. Neexistuje žiadna vízia, akým spôsobom bude v budúcnosti zabezpečená zdravotná starostlivosť na Slovensku tak , aby bola skutočným prínosom pre ekonomiku štátu, aby chronicky chorých pacientov ubúdalo, aby sa skvalitňoval život celkovo a osobitne život seniorov, aby starí ľudia neumierali v nemocniciach, ale dôstojne a ľudsky v prítomnosti najbližších, alebo aspoň v humánnom prostredí hospicu, aby sa uplatňovala prevencia a nie technokratické riešenie akútneho stavu medicínsky zanedbaného pacienta, aby… Aby zdravotníctvo jednoducho nebolo obludným kolosom požierajúcim peniaze občanov a produkujúce zisky pre straníckych nominantov, ale aby konečne začalo plniť humánne a duchovné ciele – pomáhať trpiacim, slabším a bezbranným.

Pacienti v ambulanciách čakajú čoraz dlhšie http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/416406-pacienti-v-ambulanciach-cakaju-coraz-dlhsie/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *