Môj život s myopatiou (15.časť)

Môj život s myopatiou (15.časť)


Na jedno oko takmer slepý

   Na jeseň r.2012 som sa rozhodol, že navštívim očnú lekárku, a to z dôvodu, že okuliare, ktoré som mal predpísané už pätnásť rokov, boli po niekoľkých pádoch na zem v takom stave, že už sa nedali nijako seriózne zgenerálkovať. A cítil som, že sa mi zhoršuje zrak.

   MUDr. Kafková spravila obvyklé vyšetrenie, predpísala okuliare -0,5 D. Akurát tu bola jedna skutočnosť, ktorá ma vždy u tejto lekárky zaskočila. Po každý raz mi predpísala slabšie dioptrie, ako som potreboval. V okuliaroch som mal osadené -1,5 D. Prekvapil ma taký rozdiel, zvlášť, keď som mal pocit, že sa mi zrak zhoršil. Ale podľa pani doktorky sa zlepšil.

V optike som si vybral nový rám a dal osadiť predpísané sklá. Výsledok sa nedá nazvať výstižnejšie, než „slepý ako jašter“. Na ulici som sa cítil neisto, tváre som rozoznával asi z piatich metrov. Mnohí známi ma na ulici zdravili, len ja som nevedel, že sa s nimi poznám. Až keď sme sa míňali, tak som dokázal rozoznať, ktože ma to pozdravil. Neostrý obraz som pripisoval slabým šošovkám, tak som po čase začal nosiť staré rozpadajúce sa okuliare. Nové mi boli na nič. Keďže som sa nechcel zmieriť s takýmto výsledkom, v januári 2013 som navštívil inú oftalmologičku, MUDr. Michalovú.

  Iný lekár, iný výsledok. A nie je to tým, že by boli odkázaní na stetoskop. Obidvaja vyšetrujú tými istými metódami, tými istými prístrojmi. V druhom prípade znel predpis na -1,0 D. Ale čo je dôležitejšie, MUDr. Michalová zistila v mojom pravom oku šedý zákal. Priamo v osi oka, a práve to spôsobilo zakalený obraz ako v hmle a neschopnosť zaostriť aj pri väčšej mohutnosti skiel. Podľa nej bol najvyšší čas objednať ma na operáciu katarakty. Katarakta vo veku 48 rokov, to nie je častý jav. Až neskôr som sa dozvedel, v čom je pes zakopaný.

   Na operáciu bolo treba čakať, vzhľadom na VZP, deväť mesiacov. Za ten čas sa oko veľmi rýchle zhoršovalo a keď som sa pozrel na okolitý svet len pravým okom, videl som iba rozmazané obrysy ľudí, neschopný rozlíšiť akékoľvek detaily. Našťastie pravému oku pomáhalo ľavé, takže som mohol ešte ako tak fungovať.

Prvý úspešný zákrok

  Operácia šedého zákalu bola vykonaná presne 19.11.2013  11:22-11:31 v Trenčíne operatérom MUDr. Jánom Hendrichom. Na predoperačnom očnom vyšetrení som dostal od lekárky na moju otázku, čo by sa stalo, ak operácia nebude úspešná, lakonickú odpoveď: „Máte ešte jedno oko.“ Našťastie operácia katarakty dopadla dobre a bol to za posledných dvanásť rokov prvý vážnejší medicínsky zákrok s pozitívnym výsledkom. Nasledovali pooperačné kontroly, pričom na druhej kontrole 13.1.2013 MUDr. Michalová zistila aj začínajúci šedý zákal na ľavom oku, takže ma objednala na ďalšiu operáciu. Ako som sa neskôr, celkom mimochodom, dozvedel od MUDr. Perichtovej a nezávisle aj od praktickej lekárky, práve šedý zákal býva sprievodným symptómom pri niektorých myopatiách.

Úradník opäť víťazí I.

   Do prvej operácie som absolvoval dve neurologické kontroly a rehabilitačné procedúry. Keďže diagnóza myopatia bola nespochybniteľná, a práve „zásluhou“ MUDr. Ježíka som blúdil desať rokov neúspešne od jedného špecialistu k druhému, rozhodol som sa v apríli 2013 podať sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, z dôvodu neposkytnutia správnej zdravotnej starostlivosti na tohto lapiducha:

Vec: Podnet na prešetrenie

    Od mája 2001 mi začali bolesti nôh v zamestnaní, kde som pracoval celú zmenu v stoji. Absolvoval som v roku 2001 neurologické, ortopedické, reumatologické a dopplerovské vyšetrenie ciev dolných končatín, prakticky negatívne alebo len s malým nálezom. Nakoľko bolesti mi trvali neustále aj nasledujúce roky, rozhodol som sa znova absolvovať niektoré vyšetrenia. V roku 2008, keď sa môj stav ešte výrazne zhoršil, som bol v sledovaní reumatológa MUDr. Kopřivu. Krvné testy preukázali zvýšené hodnoty CK=13, podozrenie bolo na dermatomyozitídu. Nakoľko histológia svalu nepotvrdila túto diagnózu, bol som reumatológom odoslaný k opätovnému vyšetreniu k neurológovi MUDr. Ježíkovi. Žiadal som od neho exaktné vyšetrenie, nie len bežné neurologické vyšetrenie ladičkou, nakoľko od EMG vyšetrenia v r. 2001 ubehlo už 7 rokov a môj stav sa stále zhoršoval a prišiel som kvôli zlému zdravotnému stavu niekoľko krát o zamestnanie. MUDr. Ježík mi ale odmietol poskytnúť akékoľvek podrobnejšie vyšetrenie s odôvodnením, že neurologický nález nevysvetľuje moje potiaže.

V roku 2011 som absolvoval znova neurologické vyšetrenie u MUDr. Perichtovej. Poskytla mi ihlové EMG vyšetrenie, ktoré preukázalo myopatiu dolných končatín.

Týmto podávam podnet na prešetrenie konania MUDr. Ľubomíra Ježíka (sídlo Závodná poliklinika Dubnica nad Váhom), ktorým porušil §4(3) Zákona o zdravotnej starostlivosti 576/2004, keď mi neposkytol bezodkladne zdravotné výkony na určenie správnej choroby. V prípade potreby nahliadnutia do zdravotnej karty ma prosím kontaktujte.

Oznámenie o výsledku šetrenia som obdržal koncom septembra 2013. Okrem citácií odborných vyšetrení od roku 2001 obsahuje tento záver:

Po analýze údajov uvedených v origináloch zdravotnej dokumentácie úrad konštatuje nasledovné: Od roku 2000 dominovali v popredí Vašich ťažkostí bolesti a únava dolných končatín po ztáťaži. Pre uvedené ťažkosti ste absolvovali v neurologickej ambulancii MUDr. Ježíka v roku 2008 opakované vyšetrenie v dňoch 20.03.2008 a 30.05.2008. Neurologickými vyšetreniami patológia zistená nebola, neurologický nález ťažkosti nevysvetľoval. Následne v snahe diferenciálne diagnosticky doriešiť Váš stav boli u Vás vykonané ďalšie odborné vyšetrenia (reumatologické, chirurgické, genetické, histologické, psychiatrické, opakované neurologické vyšetrenia…). Uvedenými vyšetreniami bolo vylúčené myopatické postihnutie dolných končatín. Úrad konštatuje, že opakovanie EMG vyšetrenia po negatívnom histologickom vyšetrení, pri negatívnom klinickom náleze je neopodstatnené, jeho výpovedná hodnota je oproti histologickému vyšetreniu minimálna, jedná sa len o komplementárne vyšetrenie. Diagnostický postup a nerealizácia EMG vyšetrenia boli zo strany dohliadaného neurológa MUDr. Ježíka správne, medicínske pochybenie zistené dohľadom nebolo.

   Z ľudského hľadiska chápeme Vašu nespokojnosť. Zároveň však musíme konštatovať, že na základe výsledkov dohľadu neboli pri Vám poskytovanej zdravotnej starostlivosti zo strany dohliadaného neurológa MUDr. Ježíka v dohliadanom období zistené nedostatky v zmysle porušenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o z mene a doplnení niektorých zákonov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *