Bezohľadný projekt úpravy dopravnej situácie.

Keď naši rodičia a dedovia stavali školu na CII, terajšiu ZŠ Pala Demitru, uvedomovali si niekoľko problémov, ktoré sa dajú vyriešiť triviálnym postupom. A tak po celej východnej strane tejto školy nasadili naozaj husté stromoradie, ktoré dlhú dobu dobre plnilo svoj účel.

Prvým bola bariéra vychádzajúcemu slnku, ktoré by inak už od skorého rána, niekoľko hodín pred príchodom detí svietilo na priečelie a cez okná aj priamo do tried a v horúcich mesiacoch o mnoho viac intenzívnejšie rozohrievalo budovu.

Druhým bola možnosť pri príchode do tried pred vyučovaním  otvoriť okná, inak zatvorené minimálne od poobedia predchádzajúceho dňa, alebo dokonca celý víkend a vpustiť dnu nie už rozpálený vzduch, ale podstatne príjemnejší, z chládku tvoreného hustým stromoradím.

Tretím problémom, ktorý do značnej miery ovplyvnili vysadením takto hustého stromoradia, ktoré mohlo pred priečelím školy existovať bez problémov ešte aj 50 rokov, je množstvo hluku od jednej z najrušnejších komunikácií, ktorá sa nachádza hneď vedľa školy a využíva ju aj tá najťažšia nákladná doprava smerom do ZVS-ky.

Štvrtým a tiež nezanedbateľným faktorom je schopnosť takéhoto stromoradia značne odfiltrovať výfukové exhaláty a zvírené prachové častice z tejto komunikácie. Pritom tretí aj štvrtý faktor naberá na význame najmä počas vyučovania s otvorenými oknami.

Piatym faktorom je nielen podstatne príjemnejšia atmosféra v triedach tvorená zeleňou, ale aj možnosť lepšieho sústredenia sa detí na samotný vyučovací proces, keď nie sú tak vyrušované vonkajšími podnetmi z komunikácie na Štúrovej ulici.


Červenou linkou je na ortofotomape označené kompletne vyrezané stromoradie. Z tohto pohľadu je jasná aj jeho funkcianalita a zámer, s akým bolo vysadené.

Bohužiaľ pri riešení témy zlepšenia dopravnej situácie nikto nebral do úvahy práve tieto aspekty a realizuje sa projekt, ktorého súčasťou bolo vyrezanie 21 zdravých stromov tejto aleje. Popri tom sa ale minimálne rovnako dobrých, ak nie lepších možností ponúkalo niekoľko. Stromoradie a jeho funkcionalita sa dali zachrániť a za takéto riešenia by som sa kedykoľvek postavil a podporil ich. Mantra náhradnej výsadby v tomto prípade nemá tak isto žiadnu logiku. Sadiť hybridné kultivary ktorých výška koruny dosahuje tri, či štyri metre v porovnaní s plnohodnotnými a pol storočia rastúcimi stromami je úplne scestná.

Neviem či aj v tomto prípade opäť prevládla potreba ukázať sa, teda potreba megalomanských zásahov bez ohľadu na koncepčnosť, alebo sa prejavila absencia zdravého sedliackeho rozumu a logiky pri riešení problémov. Určite ale viem, že chýbalo akékoľvek domyslenie konzekvencií finálneho rozhodnutia Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.   

A tak sa k dielam ako parkovisko pri Filagore s opačne orientovanou dopravou, zbytočne zredukované parkovisko pri workoute s iracionálnym zámerom, či k stá tonovému monolitu z betónu slúžiacemu ako spomaľovač za cenu atakujúcu 100 tisíc eur na Ulici športovcov (a podobným dielam) …pridalo ďalšie…

z.J.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *