Čo je zapísané v zdravotnom zázname, je sväté?! – časť 9.

„Tak dedko,“ vraví lekár, „pulz už máte v norme, ste zdravý ako repa.“
„Pán doktor, keby ste ma chytili za pravú ruku, na ľavej mám protézu!“

2004-576 Zákon o zdravotnej starostlivosti, §21, odstavec 3,
Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný.

Tu sa pozastavím nad omylmi, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vašom vlastnom zdravotnom zázname, či už úmyselne alebo neúmyselne. Prečo? Pretože zdravotný záznam slúži pre všetkých lekárov špecialistov, ktorí sa vašim zdravotným stavom zaoberajú. Pomáha im zorientovať sa, ak riešia váš zdravotný problém, vychádzajúc z vyšetrení a výsledkov práce iných lekárov. Spolupráca je tu nevyhnutná a stojí na dobre odvedenej práci všetkých ostatných, nielen lekárov, ale aj zdravotného personálu. Ak viete, čo znamená pH (kyselosť) krvi alebo moču, tak sami môžte posúdiť:

pH krvi je v norme, ak má hodnotu okolo 7,4. Telo si dá záležať, aby pH krvi starostlivo strážilo a odchýlky od tejto hodnoty boli len minimálne (od 7,34 do 7,45). Naproti tomu pH moču môže kolísať omnoho viac, pokojne môžete mať v jeden deň hodnotu 5,5  a zajtra už 7,0. Závisí to od stravy, fyzickej záťaže, stresu. Keď som chodil na vyšetrenia urologičke MUDr. Tretiníkovej, bolo obvyklou praxou pred vyšetrením odovzdať moč. Sestra vám zmerala jeho pH a následne zapísala do zdravotného záznamu.

Aspoň tak by to malo byť. Až o niekoľko rokov som si všimol, že pri každom urologickom vyšetrení som mal hodnotu moču pH=7,4. Nevšimol by som si tejto nezrovnalosti, keby som si nezačal pH moču merať každý deň sám. (Stačí vám k tomu kúpiť si lakmusové papieriky s vhodným rozpätím, napr. od 5,0 do 9,0).  A verte alebo nie, za celé tri roky, čo to robím, som nemal takúto vysokú hodnotu ani raz. Moje hodnoty sa pohybujú od 5,0 (spodný zriedkavý extrém) po 7,0 (horný zriedkavý extrém), ktorý som mal len zopár krát, ale bežne mávam hodnoty od 6,0 do 6,5. Je tu ešte jeden zaujímavý údaj.
Mesiac po poslednom urologickom vyšetrení (už tam nechodím) mi zmerali pH moču u obvodnej lekárky, a hodnota bola 5,5. Z toho som usúdil, že u MUDr. Tretiníkovej sa meranie pH moču vôbec nevykonávalo. A prečo práve spomínaná hodnota 7,4 v mojom zázname? Zrejme si zdravotná sestra zapamätala túto hodnotu ako referenčnú pH hodnotu, ale zabudla, že sa týka iba krvi. Čiže chcela tým naznačiť, že pH môjho moču je v norme. Zdá sa vám to nepodstatné? Mne nie, keď uvážim, že v zdravotnom zázname sa nachádzajú údaje, ktoré bývajú oveľa dôležitejšie, ako je pH moču a ktoré vám môžu niekedy doslova „zachrániť život“. Alebo vás pochovať, ak budú nesprávne alebo neúplné…

A nie je to ani nepodstatné z iného, ekonomického hľadiska. Ak si chcete dať zmerať pH moču na vlastnú žiadosť, bude vás to stáť v súčasnosti 2,5 €. Lakmusové papieriky, ktoré vám vystačia pri každodennom meraní aj na rok, vás vyjdú na cca 6 €. To, čo by ste si museli na vlastnú žiadosť zaplatiť z vlastného vrecka, v prípade že vám tento „výkon“ spraví zdravotná sestra v rámci vyšetrenia, hradí síce poisťovňa, ale takisto táto suma ostáva príjmom ambulancie. Že sa konkrétny úkon v skutočnosti nevykonal? A vie o tom niekto? Ibaže by sa našiel pacient, ktorý je o niečo všímavejší, ako priemerný pacient podľa Gaussa, ktorý  nereptá, užíva poslušne všetky predpísané lieky a hlavne sa nesťažuje 🙂

Hm, chcel by som zarábať 2,5 € len za to, že do zdravotného záznamu zapíšem vymyslený údaj. 2,5 € je ešte aj dnes čistá hodinová mzda za väčšinu nekvalifikovanej práce na Slovensku. Takže si môžte domyslieť alebo zrátať, koľko sa dá trhnúť na iných „výkonoch“, ako je napríklad EKG, ktoré trvá suma sumárum 5 až 10 minút aj s vyhodnotením, pretože vyhodnotenie za vás urobí počítač. Stojí cca 18,30  €. Pekne vám na graf napíše aj prípadné patologické anomálie na srdci, čiže čiastočne určí diagnózu. No, aby som to celé veľmi nezjednodušoval, taký prístroj EKG aj niečo stojí a vložené investície treba vrátiť späť. To je v poriadku. Akurát musím povedať, že ešte som nevidel na Slovensku jediného súkromného lekára, ktorý by skrachoval, a to som už sťažností na nízke príjmy z ich strany počul dosť. Ani vplyvom silnej konkurencie, ani vplyvom nepriaznivých podnikateľských podmienok. Ak o takom viete, rád ho osobne spoznám 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *