Námestie Matice slovenskej

Námestie – asi najrozšírenejšia téma v Dubnici nad Váhom. Aj preto, že bola  použitá a nebojím sa použiť výraz „zneužitá“, už pred komunálnymi voľbami 2018… Dovolím si k tejto téme niečo napísať aj ja. Písal som síce k nej už veľmi veľa komentárov pod rôznymi príspevkami, či inými komentármi na FB, ale aj tak si myslím že si táto téma zaslúži konečne ucelené zhrnutie. Najmä preto, že stále stretám ľudí, ktorí sú ovplyvnení polopravdami, zavádzaním a skreslenými informáciami.

HISTÓRIA:

Námestie v Dubnici nad Váhom pred rekonštrukciou tvorili štyri elementy. Prvým bolo veľké betónové parkovisko pred OD Fix, z rozlámaných a zaolejovaných dlaždíc. Predsa len si pamätalo dobu, keď boli vo väčšine na ňom parkované autá ešte z predrevolučných dôb, ktoré často „nešetrili“ olejom a nechávali po sebe mastné stopy. Jediným skrášľujúcim prvkom boli veľké plechové kvetináče v drevených oplôtkoch.


Kvetináče zároveň oddeľovali parkovisko od druhého elementu – priebežnej komunikácie. Asfaltová cesta po celej dĺžke plochy v strede mesta (tvoriacej dnes námestie), od parčíku so sochou Panny Márie až po privádzaciu komunikáciu k OD Lidl bola v minulosti hojne využívaná tiež ako odstavná plocha najmä pre návštevníkov nášho mesta z okolitých obcí.

Tretím elementom tohto „centra mesta“ bolo množstvo chodníkov pre peších. Niektoré boli spevnené betónovými kockami (od podchodu), ale väčšinou to boli iba krížom-krážom spontánne vyšľapané spojnice, miestami vysypané šotolinou.

Štvrtý element tvorila zeleň. V prevažnej časti tvorená trávnikom, ktorý slúžil na venčenie psov pre celé široké okolie, so všetkými následkami (vtedy nebolo zvykom zbierať výkaly po štvornohých miláčikoch), občas na usporiadanie verejnej akcie a s obľubou využívaný prevádzkovateľmi  putovných atrakcií – kolotočov, strelníc, húsenkových dráh… Vzrastlú zeleň, pár menších ihličnanov a hlavne rozsiahlejšie porasty krovín slúžili asociálnym jedincom a ľuďom bez domova ako letné sídlo, noclaháreň a toalety zároveň.


Prišla možnosť v podobe eurofondov zmeniť tento „dedinský status“ a premeniť plochu na naozajstné námestie. Zhrniem celé dianie do pár viet. Možnosti aj podmienky boli striktne dané. Zjednodušene povedané, boli len dve. Ber… alebo nechaj. Ak by vtedajšie vedenie mesta nepristúpilo na tieto vopred určené a dané podmienky, dokonca aj v súbehu s komerčnými aktivitami, znamenalo by to odmietnutie miliónovej dotácie z eurofondov, na čo už čakali iné mestá… koniec programu dotácií bol za dverami. 

SÚČASNOSŤ:

A tak vzniklo Dubnické námestie. Aj kvôli hektickým termínom, keď muselo byť skolaudované aby neprepadli peniaze z eurofondov, vzniklo niekoľko chýb, predovšetkým technologického rázu. Rátalo sa s tým že po uplynutí „ochrannej“ lehoty päť rokov mesto tieto chyby odstráni, Námestie Matice slovenskej revitalizuje a doplní tak, aby bolo vo vyhovujúcom a spôsobilom stave. Lehotu päť rokov určuje legislatíva EU ako dobu, počas ktorej sa nesmie zasahovať do predmetu dotácií, meniť jeho charakter alebo inak ovplyvňovať jeho parametre, ktoré boli uvedené v podpísanej zmluve.


To bola pôda pre vznik prvých antipatií obyvateľov Dubnice nad Váhom, ktorí nevedeli že existuje táto ochranná lehota a pripisovali „nečinnosť“ pri odstraňovaní technických závad laxnosti, či neochote riešiť veci vedeniu mesta. Žiaľbohu aj informácie o tom že mesto plánuje zrekonštruovať a teda vylepšiť námestie a odstrániť  všetky vady, neboli s dostatočným dôrazom predostreté verejnosti. Môžeme si položiť  otázku: Kto mal a prečo dostatočne razantne neinformoval verejnosť v tomto, ale aj iných prípadoch… ja odpoveď viem…

Táto situácia bola využívaná „záujmovou angažovanou skupinkou“ dlho pred komunálnymi voľbami v 2018 roku – v antikampani s „ústrednou myšlienkou“ založenou na klamstve – „NIČ SA NEUROBILO“. Šírenej a úmyselne živenej  dezinformácií, že bývalé vedenie mesta nemá záujem, alebo nechce vzniknutú situáciu riešiť. S týmto faktom som sa viac krát stretol či už pri osobných rozhovoroch, alebo aj v komentároch na sociálnych sieťach.


Pritom bol opak pravdou, predchádzajúce vedenie nielen že dokázalo naakumulovať prostriedky v dostatočnej miere, ale dalo vypracovať aj kompletný projekt pre rekonštrukciu Námestia Matice slovenskej. Revitalizácia mala byť spustená s príchodom prvého vhodného počasia začiatkom roku 2019.


Po komunálnych voľbách v 2018 roku „nové vedenie mesta“ (sami sa takto začali označovať) ústami Mgr. Wolfa (vtedy iba s jedným Mgr. – pre vysvetlenie odporúčam záujemcom prečítať si tretiu časť o „právnikovi“ Petrovi) sľúbilo v pláne Ing. Gašparíka pokračovať a revitalizáciu Námestia Matice slovenskej spustiť na jar 2019… Dovolím si uviesť doslovný prepis Mgr. Wolfa zo slávnostnej inaugurácie 10.12.2018:

Prvý problém… ako taký intenzívny problém vnímam námestie. To znamená že sa chcem veľmi rýchlo pozrieť do projektovej dokumentácie, ktorú som doteraz ešte nevidel. Mala byť teda schválená… priznám sa vážne, ešte som sa k nej nedostal, takže chcem sa pozrieť ako to vyzerá a chceli by sme pristúpiť k rekonštrukcií toho námestia.

A tu je úryvok z videozáznamu, z ktorého pochádza aj môj prepis…
(zdroj: YT kanál a video Roberta Zvonára)


V podobnom duchu sa niesol aj novoročný vinš Mgr. Wolfa (označený jeho hashtagom) a celej skupiny, zverejnenom na FB profile Plán Dubnica. A tu – už s odstupom času, ktorý mu umožňoval „zoznámiť sa so schváleným projektom“ znovu oboznámil Dubničanov aj s plánom rozbehnúť rekonštrukciu námestia v 2019 roku…

Upozorňujem na časový odstup medzi poskytnutým rozhovorom a vinšom zámerne. Lebo v tomto smere už bežia a predpokladám ďalšie výhovorky a demagógiu z oddelenia propagácie a marketingu MsÚ, že sa revitalizácia nerozbehla pre nesúhlas s projektom rekonštrukcie, že bolo treba (ako to rád Mgr. et Mgr. Wolf používa) „pristúpiť k riešeniu komplexne“ 😛 . Keďže šlo o prioritu najdôležitejšiu, predpokladám že Mgr. Wolf splnil svoj sľub a v čase vinšovania bol už s projektom oboznámený! 😊 V prípade takejto výhovorky ide teda iba o flagrantné klamstvo. Ale v prípade „radnice“ by to nebola žiadna výnimka.


Rekonštrukcia v 2019 roku aj napriek viacerým sľubom spustená nebola. Môžeme sa iba domnievať prečo zostalo iba pri prázdnych sľuboch. Podľa indícií a informácií priamo z MsÚ (ktoré mám ešte z toho času) si dovolím povedať, že nové vedenie v tom čase nebolo schopné a nevedelo spustiť náležité procesy (tak aby ich mali „pod kontrolou“, veď ide o sedemmiestne sumy) 😊 a venovalo sa v zásade iným záležitostiam.

*****

Potom prišiel (oficiálne) druhý pokus, ohlásený veľkými fanfárami a ešte väčšou demagógiou. Na web stránke mesta Dubnica nad Váhom sa objavil 29.07.2020 ďalší v rade PR článkov, ktorý marginalizoval „všetko predtým“ a naopak, glorifikoval a nadhodnocoval to nové čo má prísť. A tak sa dozvedáme že „staré“ námestie bolo nič, iba zlo a tranzitná zóna. (Takto sú v úvode článku – v nadpise – prekrútené slová profesora Bohumila Kováča, podprahovo manipulujúce čitateľa). Až to revitalizované námestie sa má stať obľúbeným centrom kultúrno-spoločenského života… Lož, klamstvá a budovanie kultu dokonalosti, ktoré sú produkované oddelením propagácie a politického marketingu. Za ktorými je Mgr. et Mgr. Wolf, nakoľko sa takto významné veci nemôžu diať bez jeho vedomia a súhlasu!

Námestie Matice slovenskej sa stalo aj napriek problémom s dlažbou už od svojho začiatku centrom oficiálneho aj neoficiálneho kultúrneho a spoločenského života. Presunuli sa naň spred Obchodného domu ABC všetky akcie spojené s oslavami Adventu, Silvestra a príchodu Nového roku, Májové oslavy, oslavy Prvej písomnej zmienky, koncerty a iné akcie. Napríklad aj tradičné súťaže a vyhodnocovanie Envirojari, za účasti žiakov všetkých dubnických škôl a škôlok.

Námestie Matice slovenskej sa každý rok prebúdzalo do spoločenského života s prvými jarnými lúčmi a stačilo naozaj trošíčku marcového tepla na to, aby ste videli na jeho ploche denne množstvo mamičiek s kočíkmi a hrajúce sa deti, či na lavičkách sediacich a v rozhovore zabraných ľudí. A tento stav pretrváva až do neskorej jesene. Kolorit námestia dotvára množstvo terás (dnes som ich narátal sedem) s desiatkami až stovkami návštevníkov denne…

Z uvedeného PR článku, ktorý obsahuje ešte veľké množstvo inej demagógie (kľudne absolvujem o nich debatu s kompetentnými, alebo s akýmkoľvek iným záujemcom), vytiahnem aspoň citáciu:

Peter Wolf:
Nasledujúcim krokom po verejnom pripomienkovaní bude vypracovanie samotného projektu na rekonštrukciu námestia, vysúťaženie zhotoviteľa rekonštrukčných prác a následná realizácia, ktorej termín vedenie mesta odhaduje na rok 2021.

Ku svojim tvrdeniam o Mgr. et Mgr. Wolfovi môžem kľudne pridať ďalšie… a síce to, že má veľmi zlý odhad!!! 😆 😆 😆 Opäť sa ale aj tento termín nedodržal a realizácia revitalizácie námestia sa opäť odsúvala a na „festovný marketingový počin pred voľbami“ nevydalo… 😊

Aj preto, že si naše vedenie mesta hádzalo polená samo sebe pod nohy. Ako v prípade konania na Okresnom úrade, odbor životného prostredia, kedy nedoložilo všetky potrebné doklady a na základe toho OÚ pozastavil konanie na tri mesiace…! 😊

*****

Opäť pomôžem citátom z PR príspevku: (Námestie) sa v oku Dubničanov stalo na dlhé roky tŕňom v oku, terčom vtipov i pôvodcom nepekných zranení.

A k tomu doložím, že plne s hovorkyňou mesta súhlasím. Len na základe všetkých týchto faktov, ktoré som hore uviedol môžem aj smelo povedať:

za tento stav od roku 2019 je de facto a de iure zodpovedné „nové vedenie mesta“ a Mgr. et Mgr. Wolf ako jeho štatutár.

Neodstránili totiž stav, ktorý ohrozuje bezpečnosť a  zdravie návštevníkov Námestia Matice slovenskej aj napriek tomu, že o tomto nebezpečnom stave vedeli, opakovane sa verejne k tomu zaviazali, mali vytvorené všetky potrebné podmienky a nič im v tom nebránilo!

Bezpečnosť a ochrana zdravia návštevníkov námestia a obyvateľov mesta mala a musí byť vždy priorita číslo jedna a na prvom mieste!

Z tohto dôvodu mala byť rekonštrukcia námestia spustená a akákoľvek laxnosť, neschopnosť, neochota, marketingové, osobné či iné zámery neospravedlňujú to, že tento stav pretrváva! A už vôbec ho nemôže ospravedlniť dodatočne vymyslený diagram postupu v období 2019-22, ktorý je vo faktickom aj logickom konflikte so skôr publikovanými materiálmi a jeho úlohou je iba skryť „nelichotivú realitu“.

*****

Pre dokreslenie celej situácie okolo Námestia Matice slovenskej v období od roku 2018 až doteraz uvediem ešte jednu perličku. V PR článku z 29.07.2020 si môžete prečítať:

Dubnické hlavné námestie nestojí na zelenej lúke. Je absolútne limitované existenciou podzemnej garáže, keďže je vlastne jednou veľkou strechou, na ktorú nemožno vysadiť vyššiu zeleň pre koreňovú sústavu. Rovnako treba rešpektovať vlastnícke pomery, nie všetky plochy na námestí a jeho okolí sú vlastníctvom mesta. Do tých, ktoré mu nepatria, logicky nesmie zasahovať.


A aj napriek tomu sa dozvieme z rozhodnutia – stavebného povolenia, že sa nepovolila časť projektu revitalizácie Námestia Matice slovenskej, nakoľko jeho diel, „sektor F – PÓDIUM“ zasahuje do cudzieho pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta… 😊 Hotové KOCÚRKOVO!!! 😊

BUDÚCNOSŤ:

Čo nás čaká, to nás neminie. Takmer všetko čo v tejto časti napíšem sú len hypotézy a logické úvahy. Vychádzajú ale z faktov, možností, poznania a skúseností. V prvom rade napíšem že teraz by som určite nechcel byť v koži Mgr. et Mgr. Wolfa. Aj keď vlastnou vinou, je medzi dvomi obrovskými balvanmi.

Prvým je nespúšťať projekt rekonštrukcie námestia a počkať, nakoľko je na to asi najnevhodnejšia doba, zapríčinená postupne sa kumulujúcimi faktormi:

– obrovským nárastom cien stavebných materiálov,
– obrovským nárastom cien pohonných hmôt,
– dvojcifernou infláciou.

Keď som sa v jednom komentári na FB zaoberal touto témou prvý krát hlbšie, načrtol som že z dôvodov, za ktorými stojí a za ktoré môže „nové vedenie mesta“, teda Mgr. et Mgr. Wolf, bude rekonštrukcia predražená o sumu ktorá môže dosiahnuť závratnú výšku 1 milióna eur (voči obdobnej rekonštrukcií podľa plánu z 2018 roku). Vychádzal som pri hrubom odhade z nárastu cien stavebných materiálov zverejneným štatistickým úradom SR v rozsahu až 60%.

Dnes keď k nárastu cien stavebných materiálov môžeme pripočítať nárast cien pohonných hmôt a asi aj všetkých ostatných vstupov vďaka dvojcifernej inflácií, môže a bude v prípade realizácie nárast možno aj 1 a pol milióna eur… Aj keď v tomto prípade sa škaredo zahrala vyššia moc, príčinou toho že Dubničania prídu o takúto obrovskú sumu je neschopnosť, nepružnosť, vypočítavosť a sebestrednosť… a všetky štyri definície viem aj patrične zdôvodniť!

Mementom by malo byť že tentokrát nepôjde o finančné prostriedky z EU ako v prípade výstavby námestia, ale o NAŠE VLASTNÉ peniaze, z mestskej kasy (aj keď našetrené predchádzajúcim vedením mesta).

Protiargumentom a druhým balvanom, ktorý bude asi podstatne silnejší a ktorý zaváži o mnoho viac ako strata milióna, či poldruha milióna eur z mestskej kasy je spustenie projektu vo vidine nadchádzajúcich komunálnych volieb, ktoré už klopú na dvere…

V prípade spustenia revitalizácie Námestia Matice slovenskej – na čo je už všetko pripravené – predpokladám že môže prísť k slovu „stratégia“. Aby z kompletnej sumy za rekonštrukciu nespadli Dubničania na zadok a aby takáto zmluva (suma) „nepokazila“ predvolebný politický marketing, môže byť umelo rozdelená a ostatné časti sa v takomto prípade dozmluvnia. Možnosti sú rôzne, napríklad po odvedení prác v hodnote zazmluvneného finančného objemu prídu na rad práce naviac, skryté vady, nepredpokladané práce a výdaje a neviem čo ešte, na toto sú lepší odborníci ako ja 😊.

Bolo by to umožnené aj tým že trvanie rekonštrukcie bude zásadne presahovať do nasledujúceho volebného obdobia, keď už „bude marketingovo jedno“ koľko to bude celkovo stáť. Aj keby prišiel nový primátor, ktorý by „stál mimo dohody“, nič sa nedeje. Firma realizujúca rekonštrukciu by mala v tomto prípade uhradený prevedený objem prác aj so ziskom a nový primátor by mal na krku nôž aby pokračoval v hre… v podobe veľmi silného argumentu – nedorobeného námestia.

Uvidíme čo nám budúcnosť prinesie. Lebo najlepším scenáristom je život sám 😊

z.J.

Doplnené 1.8.2022 /autor/ – bez slov 😉 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *