Nová parkovacia politika.

Konečne sme sa dočkali. Po zvýšení (1)daní, (2)poplatkov za komunálny odpad, prišlo konečne aj na zavedenie (3)parkovacej politiky, ktorej súčasťou bude aj spoplatnenie parkovania v našom meste. Uvidíme už iba akým spôsobom a v akej forme 😊 – všetko bude záležať na tom, akú parkovaciu politiku a z ktorého Slovenského mesta naše „vedenie“, či mestom zaplatená agentúra skopírovala a nakoľko ju budú schopní transformovať pre špecifické podmienky Dubnice nad Váhom.

Dočkali sme sa a to aj napriek tomu, že pred komunálnymi voľbami Mgr. et Mgr. Wolf (filigránsky) tvrdil že ide iba o fabuláciu… Nie nešlo o fabuláciu. Toto som tvrdil a moje tvrdenia prevzali aj niektorí kandidáti za poslancov do mestského zastupiteľstva práve na základe faktov – zo zákona povinne zverejnených dokumentov, na základe informácií od zamestnancov mesta a aj na základe „čítania pod riadkom“ a chápania kontextu predchádzajúcich vyjadrení „vedenia mesta“…

Mgr. et Mgr. Wolf tak vlastne v predvolebnom súboji označil protikandidátov svojho „Wolf teamu“ za klamárov. Tým ich poškodil a na základe tohto svojho manipulatívneho zavádzania získal pre „svojich“ a seba nefér výhodu…

Je čas, aby sa Mgr. et Mgr. Wolf verejne sa ospravedlnil obyvateľom Dubnice nad Váhom a aj vtedy kandidujúcim jednotlivcom, ktorí boli týmito predvolebnými klamstvami a zavádzaním poškodení!

Poďme ale späť k horúcej téme, ktorú ohlásilo samo mesto,  preto tentoraz určite nepôjde o „fabuláciu“ 😀 Pokúsim sa celú tému podať aj pre nezasvätených čitateľov čo najjasnejšie a pre  jednoduchšie pochopenie ju štrukturalizujem. Samozrejme ju podám „mojim štýlom“ – priamym pomenovaním skutočností a bez chorobnej politickej korektnosti. Ja sa nepotrebujem a ani nemám vo zvyku pretvarovať 😊:

 1. V prvom rade podotknem, že mesto síce „deklaruje“ snahu o verejnú diskusiu formou hľadania riešenia v problematike parkovania, ale v tom čo predviedlo tvrdím, že ide opäť iba o zavádzanie. Nejde im o verejnú diskusiu. Ide iba o vyslovene politický marketingový ťah. Vedenie mesta – Mgr. et Mgr. Wolf sa asi bojí, že pri takto pálčivej téme sa verejnosť a verejná mienka obráti znovu masívne proti nemu, rovnako ako v prípade pokusu o odstránenie historických vstupných monumentov nášho mesta.

 2. Mgr. et Mgr. Wolf sa iba snaží zostať „ňuňuňu a ružovučký“, aby sa vina, morálna zodpovednosť a „trestné body“ za jeho rozhodnutie (a tým aj za predvolebné zavádzanie) rozpustili vo verejnej diskusií, ktorú ako predpokladám, ovládnu pripravení priaznivci nejakej formy zavedenia novej parkovacej politiky. 😊 Napríklad takticky sa v takýchto prípadoch zúčastňujú, akože na strane občanov, poslanci z iných volebných obvodov ako z toho, v ktorom sa stretnutie koná, alebo ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom (najmä finančne) prepojení na „vedenie mesta“ 😊.

 3. Že „vedeniu mesta“ nejde o verejnú diskusiu k problematike, ale ide iba o strategický politicky marketingový ťah zo strachu o (vopred daný) výsledok, svedčí viac faktov:

  a.) „Vedenie mesta“ nepredstavilo včas a ani v najhrubších črtách žiadnu stratégiu, tobôž viac možných variantov zavádzanej parkovacej politiky, ktoré by si Dubničania mohli preštudovať, vyjadriť sa k nim a podať k nim námietky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy na stretnutiach, či tento plán v podstate odmietnuť. Pritom je jasné aj hlupákovi, že takýto návrh parkovacej politiky už „leží na stole vedenia mesta“!

  b.) Z tohto dôvodu nemá o čom a ani nemôže o ničom „laická verejnosť“ diskutovať. Iba odborník a človek ktorý sa už do hĺbky zaoberal problematikou, stratégiou a terminológiou parkovacej politiky, môže bezprostredne, teda priamo v diskusií, pod časovým tlakom, v strese a tréme z  verejného vystúpenia, bez zváženia a premyslenia zmysluplne zareagovať na odborne pripravené prednesené návrhy!

  c.) Preto si myslím, že diskusiu ovládnu tí, čo ju vyvolali, spolu s už (aj fundovane) pripravenými „priaznivcami“, pritom výstup a z nej sa bude mediálne a marketingovo podávať ako všeobecný konsenzus Dubničanov 😊.

  d.) Najzásadnejším faktom, ktorý stopercentne potvrdzuje moje tvrdenie, že vedeniu mesta nejde o verejnú diskusiu, ale iba o politický marketing a „podlú“ stratégiu je skutočnosť, že do dnešného dňa a momentu písania tohto príspevku k verejnej diskusií (schválne som čakal niekoľko dní), nezverejnili tento oznam na vysoko-ďaleko najsledovanejších komunikačných kanáloch – oficiálnych FB profiloch mesta a primátora mesta. Strach z verejnej mienky a následnej diskusie pod takýmto príspevkom im to nedovolil! 😀

  e.) Pritom práve diskusia na FB by priniesla neporovnateľne reprezentatívnejší názor verejnosti na plán zavedenia parkovacej politiky a aj podstatne širší diapazón návrhov, nápadov a vyjadrení. Len to by muselo vedenie mesta verejnú diskusiu naozaj chcieť a naplniť pre jej naplnenie všetky predpoklady. Ako som už spomenul, principiálne aj zverejnením nejakého konkrétneho návrhu!

 4. Pozorný čitateľ, čítajúci s porozumením, si určite všimne že článok – príspevok na web stránke mesta, ktorým Mgr. et Mgr. Wolf ohlasuje „verejnú diskusiu“ a snaží sa aj presadiť a obhájiť zavedenie novej parkovacej politiky, je neuveriteľne vágny, s manipulatívne a jednostranne a účelovo podávanými „faktami“ a snažiaci sa podprahovo manipulovať s emóciami a doslova strašením čitateľa v prospech zavedenia parkovacej politiky.

 1. V prvom rade by som predpokladal, keď sa už v príspevku objavili exaktné čísla, že bude ich súbor podaný komplexne a informačne hodnotne. Prečo sa tak nedeje, nechám na Vašu úvahu. Ako príklad uvediem:

  Citát: * Za posledné obdobie bolo v našom meste vybudovaných alebo zrekonštruovaných takmer 600 parkovacích miest. * …ak by som mal (ja či ktorýkoľvek obyvateľ Dubnice nad Váhom) posúdiť relevantnosť požiadavky zaviesť nejakú novú a nejakým spôsobom platenú parkovaciu politiku, bolo by viac ako fér a žiadúce, dokonca myslím že nevyhnutné, aby vedenie mesta v tejto štatistike zverejnilo všetky čísla. Nie iba tie pekné a tie ktoré vyhovujú! Inak takáto „štatistika“ iba manipuluje a ukazuje „za pekného“ vedenie mesta, ale takéto neúplné údaje nemajú takmer žiadnu informačnú hodnotu (okrem marketingovej)!

  a.) Čo to je „posledné obdobie“ ?! To je od posledných komunálnych volieb? Alebo je myslený pontifikát Mgr. et Mgr. Wolfa od 2018 roku, teda cca 5 rokov? Či posledná dekáda, alebo dokonca od prelomu storočia, roku 2000?!

  b.) Vybudovaných alebo zrekonštruovaných takmer 600 parkovacích miest… V prvom rade by Dubničania určite mentálne zvládli údaj, koľko tých miest je presne, nie takmer! 😊 Ale určite by malo zásadne inú informačnú hodnotu vedieť, koľko tých miest bolo naozaj vybudovaných a koľko zrekonštruovaných. Takto podaný údaj je naozaj „neseriózny. Najmä v kontexte prípadného zavedenia novej parkovacej politiky, ktorá tak zásadne a vážne môže ovplyvniť každodenný život Dubničanov a aj ich prípadné možnosti pracovnej, či inej mobility!

  c.) Uvediem že v tomto kontexte – počte vybudovaných a zrekonštruovaných parkovísk – som od nášho „vedenia mesta“ zachytil v posledných dvoch mesiacoch tri informácie. Prvou bola hodnota 400 vybudovaných a zrekonštruovaných parkovísk, druhou 400 vybudovaných a treťou, poslednou (z inkriminovaného článku) 600 vybudovaných a zrekonštruovaných parkovacích miest. Priznám sa že nielen tento fakt (nebola by to prvá účelová manipulácia s číslami) vo mne vzbudzuje opodstatnene veľkú dávku nedôvery!

 2. Citát: * Vzhľadom na neustály rast počtu vozidiel, ktoré parkujú na dubnických sídliskách, je potrebné pristúpiť k riešeniu situácie s presýtenou statickou dopravou v meste. * Naozaj by ma zaujímalo, ako k tomuto tvrdeniu, na základe čoho, prišlo naše „vedenie mesta“.

  a.) Iste, globálne v dlhodobom horizonte došlo k obrovskému nárastu vlastníctva motorových vozidiel. Najmä v tzv. postsocialistických krajinách, kde bola počet automobilov na hlavu zásadne nižší, spôsobený aj nepotrebou ich vlastníctva (úplne iná kvalita verejnej dopravy) a preukazovania „sociálneho statusu“.

  b.) Ak chceme ale hovoriť o novej parkovacej politike a posúdiť naozajstnú potrebu jej súčasného zavedenia, teda nie len z lákavého pohľadu vytvorenia nových príjmov do čoraz tenšej mestskej kasy, mal by byť tento údaj exaktný, na základe skutočných dát v určitom časom horizonte, napríklad piatich rokov. Tak aby sme sa dostali k možnosti predpokladať následný vývoj.

  c.) Dovolím si malú úvahu, že za posledné roky, aj s klesajúcou demografickou krivkou a počtom obyvateľov Dubnice nad Váhom sa tento nárast takmer zastavil. Že v súčasnosti dochádza k určitej stagnácií počtu pribúdajúcich automobilov a k plnej saturácií. V tom prípade by bolo zavedenie novej parkovacej politiky už len „účelovým krokom“, práve pre vyššie uvedenú príčinu a aj v kontexte nových „čiernych dier na financie v mestskej kase. 😊 Ak chcete príklad, tak len prevádzka „mokrého sna“ Mgr. et Mgr Wolfa by stála mestskú kasu odhadom 1 milión eur ročne. Niekde tie prachy treba zohnať… že? 😀

 3. Citát: * Budovanie nových a nových parkovísk môže viesť k tomu, že zeleň v našom meste raz bude minulosťou. * … Práve táto veta, spolu s predchádzajúcou, nie je ničím iným, iba manipuláciou s podvedomým strachom a emóciami.

  a.) Zeleň v meste a psi sú témy, v ktorých ak sa niekto postaví „proti“ tak automaticky ťahá za kratší koniec a prehrá! Preto tento brachiálny útok na emócie. Aj keď každému premýšľajúcemu je jasné, že nárast počtu automobilov je konečný, najmä s (klesajúcim) počtom obyvateľov a ako som uviedol, myslím že sme na vrchole krivky, respektíve už sa k nej veľmi blížime.

  b.) Ak by aj došlo k ďalšiemu rastu, bol by zrejme podmienený ďalším rastom počtu obyvateľov a v zásade s tým v spojení aj s výstavbou bytov a bytových domov. Dnes ale zákon neumožňuje novú hromadnú bytovú výstavbu bez potrebného počtu parkovacích miest, teda aj z tohto hľadiska „sa problém rieši sám“. Ak by aj nejaký developer postavil bytový dom, či dokonca komplex, nové parkovacie miesta by šli na jeho ťarchu a nezaťažovali by mestský rozpočet. Čiže aj tento faktor ako príčina zavedenia novej parkovacej politiky padá!

  c.) Nie Mgr. et Mgr. Wolf, rast počtu vozidiel v takej intenzite, na aký sa odvolávate, akým strašíte v článku a ako sme ho zaznamenali za niekoľko minulých dekád nebude neustály a prakticky už končí. V tomto prípade ide iba o strašenie.

  d.) Rovnako ako je strašením budovanie nových a nových parkovísk, ktorého dôsledkom bude „zeleň minulosťou“… Naozaj nebude treba nové a nové parkoviská. Myslím si že stačí naozaj koncepčne dotiahnuť túto problematiku, ale nie len slovami a marketingovo v PR článkoch a videjkách, ale aj činmi. Aj keď vo Vašom prípade mám o zeleň určité obavy. O tom ako zbytočne ste ju zničili aj s príjemným prostredím obyvateľov na CI. a nevšimli si priam do očí bijúce a núkajúce sa elegantné riešenie, o ktorom som už písal… 😊

  e.) Napríklad tak, ako sa začala problematika koncepčne riešiť za „starého vedenia mesta“… Začalo sa pekne po poriadku, od najstarších častí „mesta“ – Bratislavskou, Pionierskou a Moyzeskou. Vrátane obslužných komunikácií. Všetko ulice v okolí mestského úradu. Teda určite by nemal byť problém pre Vás sa tade prejsť a vidieť (a odporúčam tak spraviť každému kto sa chce zapojiť do debaty, aby chápal o čom je reč!)… A ak by aj bol problém sa prejsť, na ortofotomape sa dá realita pozrieť aj priamo z počítača 😊 Koncepčne (máte tak rád to slovo) a systematicky „smerom“ k najmladším častiam mesta sa malo pokračovať v riešení parkovania ďalej, na nešťastie pre Dubnicu došlo k ukončeniu tohto procesu riešenia. Celá problematika mohla byť v súčasnosti už v úplne inom – priaznivejšom stave.
 1. Pre ďalšie pokračovanie môjho príspevku o snahe Mgr. et Mgr. Wolfa zaviesť novú parkovaciu politiku, manipulatívnom článku a falošnej verejnej diskusií musím skopírovať celý odsek z článku:

  Citát: * V Dubnici nad Váhom parkuje každý deň až 15-tisíc vozidiel. Zaberajú priestor nielen na mestskej zeleni, ktorú tým poškodzujú, ale aj na chodníkoch či cestných komunikáciách, kde takýmto státím porušujú zákon a zvyšujú riziko kolíznych situácií. Chodníky a verejné priestory majú patriť v prvom rade ľuďom, autá patria na parkoviská. Jedným z najväčších problémov neorganizovaného parkovania, ktorý mesto vníma, je zlá bezpečnostná situácia. Okrem dopravných kolízií môžu zle zaparkované vozidlá zamedzovať prístupu záchranných zložiek pri potrebe rýchleho zásahu. Bezpečnosť je prvoradá! *

  a.) Verím že mi každý uverí, že sa v nadštandardnej miere a často pohybujem po celom našom meste a teda viem zhodnotiť aj relevantnosť týchto viet. Určite nemôžem súhlasiť s výrokom, citát: * Zaberajú priestor nielen na mestskej zeleni, ktorú tým poškodzujú, ale aj na chodníkoch či cestných komunikáciách * Ide opäť iba o neuveriteľné zveličovanie, nepravdu a manipuláciu. Drvivá väčšina, blížiaca sa celku, z tých 15 tisíc vozidiel, parkuje riadne a na riadnych parkovacích miestach!!! Ak to beriem naozaj poctivo a mám uviesť fakty ako sú mi známe, tak k väčšiemu parkovaniu na zeleni (podľa môjho poznania) dochádza na „Uhabarákoch“ pred Ústavom na výkon trestu smerom na nadjazd cez železničnú trať (zamestnancami ústavu) a v mestskej časti Prejta. Ale určite nie priamo po sídliskách! Priamo v meste ide skutočne o výnimky, bežne nevybočujúce z priemeru porušovania iných pravidiel cestnej premávky.

  b.) Je priam dojemná starostlivosť „vedenia mesta“ o bezpečnosť, dopravné kolízie a krízové situácie. Iste, škodové udalosti vznikajú a budú vznikať na každom parkovisku (typické ťukance a odreniny nárazníkov, obúchané karosérie nešetrným a bezohľadným otváraním dverí a podobne). Na toto ale nemá zavedenie nejakej parkovacej politiky vplyv a bude k nim dochádzať aj po jej zavedení, nech je akákoľvek. Je to opäť iba manipulácia a nelogický výmysel, rovnaký ako v prvých PR článkoch o polopodzemných kontajneroch… Že sa ich vybudovaním sa zamedzí odpadovej turistike, či vzniku nelegálny kôp odpadu, že budú hygienickejšie … Skúsenosti ukázali a ukazujú inú realitu! 😊

  c.) Čudujem sa a pobavilo ma, že v tomto marketingovom článku a v totálnej PR mediálnej praxi, prekračujúcej hranicu budovania kultu osobnosti, ktorá je zavedená v našom meste, niekto „neustrážil“ výrok o neustálom porušovaní zákona (a všetky ostatné s tým súvisiace okolnosti)!

  Priamo tento článok na web stránke mesta priznal, že Mgr. et Mgr. zanedbáva a neplní svoje povinnosti primátora mesta, ľudovo povedané je lajdák?!

  Preto si mu dovolím pripomenúť, že porušovanie zákona v tomto prípade (a teda aj škody na mestskej zeleni, na chodníkoch, či blokovanie príjazdu záchranných zložiek) je iba jeho zodpovednosť a idú na jeho tričko! Lebo:

  a.) Mgr. et Mgr. Wolf je zo zákona jediný štatutár mesta Dubnica nad Váhom.

  b.) Primátor mesta a teda osoba Mgr. et Mgr. Wolfa je zo zákona vrchným veliteľom mestskej polície.

  c.) V kompetencií mestskej polície (aj v Dubnici nad Váhom) je povinnosť starať sa o dodržiavanie Zákona o prevádzke motorových vozidiel v nami riešenej problematike – správnosti parkovania a dbať na dodržiavanie tohto zákona pri parkovaní motorových vozidiel!

  d.) Mgr. et Mgr. Wolf ako orgán verejnej správy je povinný a musí sa riadiť zákonom, teda ľudovo povedané, musí robiť to, čo mu zákon ukladá a prikazuje! (Na rozdiel od občana, ktorý môže robiť to, čo mu zákon nezakazuje.)

  e.) Preto si dovolím tvrdiť, že (opäť iba) deklarovaná starostlivosť o bezpečnosť je falošná a slúži iba k vytváraniu pekného obrazu osoby Mgr. et Mgr. Wolfa. Lebo všetky nástroje a aj možnosti má v rukách práve ON, tak nech koná! A kľudne mu môžem ukázať, ako sa to má v prípade statickej dopravy v našom meste robiť, ak to nevie. Za pol roka, maximálne rok vyriešim všetky „problémy“ ktoré spomína v tejto časti príspevku aj bez zavedenia novej parkovacej politiky! A nepotrebujem za to ani zobrať (len plat z mesta) 6 a pol tisíca eur mesačne 😊

 

 1. Naozaj už iba heslovito, ako reakciu aj na veľké množstvo manipulatívnych poloprávd v poslednom odstavci článku v web stránky mesta:

  a.) Citát: * Parkoviská v Dubnici majú v prvom rade slúžiť Dubničanom * – a ja som si myslel že motoristom a ich motorovým vozidlám 😊 (to je hejt, ale pravdivý! Ako reakcia na nevhodnú formuláciu).

  b.) Citát: * Dubnica nad Váhom čelí situácii, pred ktorou stávalo alebo bude časom stáť každé mesto. * Tiež iba fabulácia. Zo svojej praxe a štúdia problematiky viem, že v drvivej väčšine zavádzajú parkovacie politiky tie mestá, ktoré majú liberálno – progresívne orientované vedenie a majú (či začali mať) problémy s financovaním. Zavádzanie „nejakej“ parkovacej politiky sa tu podprahovo podsúva ako nejaká povinnosť, či nutnosť a ako keby nebolo inej možnosti. Ako keby bolo otázkou len KEDY.  Cesta k riešeniu problému ale takmer nikdy nie je len jedna.

 2. Citát: * Nastaviť pravidlá, zorganizovať dopravu a dramaticky zvýšiť bezpečnosť v meste má byť výsledkom, ku ktorému sa spolu s vami, všetkými Dubničanmi, dopracujeme. Ďakujeme, že participujete na napredovaní nášho mesta. * Toto už komentovať ani nebudem. 😊 Po prečítaní tohto textu mi vypadla slza z oka a vidím ako povstalo celé tisíchlavé plénum, za zborového, rytmického a frenetického potlesku hlasno skanduje:

  당과 정부 만세 (dang-gwa jeongbu manse!) …
  당과 정부 만세 (dang-gwa jeongbu manse!) …
  당과 정부 만세  (dang-gwa jeongbu manse!)

Poznámka autora (zo Severokórejštiny): „Nech žije strana a vláda

EPILÓG:

Nie, nie som proti parkovacej politike en bloc. Dokonca musím priznať, že som sa osobne podieľal na určitej významnej časti takéhoto procesu a príprave kompletných podkladov pre jej implementáciu v podmienkach podobných ako má Dubnica nad Váhom.

Má svoj zmysel a význam. Sú mestá, väčšinou veľké mestá s veľkými historickými jadrami a veľkými zónami, v ktorých je sústredené veľké množstvo bankových, štátnych, verejných, privátnych a rôznych biznis, kultúrnych a historických inštitúcií, múzeí a galérií, zároveň s veľkým počtom rezidentov (obyvateľov, ktorý v takýchto zónach bývajú). Tu je naozaj potrebné zaviesť aj „tvrdšiu“ parkovaciu politiku. Lebo je to v danom prípade jediné použiteľné východisko a riešenie problémov a rezidenti vo väčšine aj prijímajú a strpia určité reštrikcie a zvýšené finančné náklady na parkovanie v takýchto zónach (v takýchto zónach nebývajú núdzny).

Sú ale mestá (už som spomenul – politický typ vedenia a finančné problémy), ktoré takúto parkovaciu politiku zavádzajú „pod pláštikom riešenia statickej dopravy“ iba ako ďalší zdroj prímov do mestskej kasy. Pritom ale nová parkovacia politika je vzhľadom na ich podmienky len jedným z viacerých možných riešení a jej zavedenie nie je nevyhnutné! Len nechcú, či nevedia tieto riešenia nájsť! Alebo – čo je ešte horšie – že zavádzajú parkovaciu politiku ako „fičúrku“, aby boli, či bol niekto kúl, in, super, a smárt… Aby sa bolo čím chváliť. Lebo parkovacia politika sa dá aj „bez rozumu“ komplet skopírovať…
 

A Dubnica nad Váhom poskytuje riešení problémov v statickej doprave naozaj viac. Bez urážky, v našom prípade sme mesto, ktoré je z veľkej časti iba „dedinou“ a jeho „mestskú“ časť tvorí (použijem pre vysvetlenie výraz) „socialistické mesto“.

Ak má byť nová parkovacia politika prospešná z pohľadu obyvateľov mesta, veď pre nich by sa mala robiť!
😊 – lebo čo PR článok z mestského webu určite nespomenul a nespomenie, že je aj veľké množstvo zastavených, reštartovaných, nekonečne odsúvaných a skrachovaných implementácií ktoré vycucali veľmi veľa peňazí z mestskej kasy a nič nepriniesli – musí byť v prvom rade riešená naozaj ohľaduplne a brať do úvahy všetky špecifiká a podmienky.

Lebo nová parkovacia politika nie sú len výhody, treba rátať aj s povinnosťami a prípadnou finančnou záťažou. To už ale závisí od toho, čo chce Mgr. et Mgr. Wolf v našom meste zaviesť a ako nastaviť novú politiku. Upozorňujem zároveň, že treba myslieť na porekadlo:

Ak vtáčka lapajú, pekne mu spievajú!  

A nenaletieť sľubom. Lebo pri zavádzaní novej parkovacej politiky môžu byť podmienky nastavené tak, aby „zatvorili ústa“ a boli prijateľné… Ale po zavedení, s príchodom nového fiškálneho obdobia môžu byť sľuby aj parametre novej parkovacej politiky poslancami zmenené… Ako sme už aj v našom meste zažili 😊.

z.J.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *