Archív značiek: Kopanica

Otváranie studničiek v Prejte na Kopanici 2016

Slovo od Kataríny:

Ďakujeme za pekné foto-zábery – podľa mňa plne vystihli príjemnú atmosféru, ktorá na “Otváraní studničiek” vládla.
My, usporiadatelia – všetci absolútni amatéri v oblasti uskutočňovania “masových” akcii, sme išli do “diela” s entuziazmom a veľkou vôľou urobiť svojim ľuďom radosť a dotiahnúť ich do priestoru, kde si spolu, sused so susedom pohovoria, požartujú, doprajú si niečo dobré do úst a žalúdkov, zaspievajú a tak si potom budú na tieto chvíle môcť spomenúť…. K tomu pridal p. Guričan divinové mäsko, dal k dispozícii priam romantické miesto, chalani nielen členovia VMČ vykosili trávu pre posedenie, pripravili ohnisko, narúbali drevo, postavili šiatre, navarili guláš….
A ako na záberoch vidno- aktívne prispeli pri čistení zemiakov, cibule ,cesnaku ženičky ( tiež nie členky VMČ). A ďalšie “ochotníčky” boli v plnej permanencii pri predaji slovenských hamburgerov, koláčikov a slaného , ktoré nám napiekli ochotné Prejťanky.
Super náladu dotvorili harmonikár, ktorý po programe pri otváraní studničky, vyhrával podľa požiadaviek prítomných “spevákov”….
Čiže námahu, ktorú sme vynaložili pri organizovaní a potom pri upratovaní, vôbec nebanujeme a tešíme sa, že spolu pripravíme ďalšie dobré akcie.
A treba tiež pripomenúť to, ako sa ľudia pripojili k myšlienke na zber odpadu, ktorý nazbierali cestou na Kopanicu. Deti pri príchode na Kopanicu obdržali sladkú odmenu za odovzdané vrecko s odpadom a nás blažil pocit, že takýmto spôsobom sme prispeli k enviromentálnej výchove ….
Tak držme si palce.
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRILOŽILI RUKU K ZDARU AKCIE
Katarína

« z 13 »