Archív značiek: Nad kostolom

Zlepšenie situácie statickej dopravy

Minulý rok pribudlo v Dubnici nad Váhom veľa parkovacích miest a aj tento rok pokračuje mesto v trende masívneho skvalitňovania situácie v statickej doprave.  V týchto dňoch sa vodiči potešili dokončeným parkoviskám nad kostolom a na Bratislavskej pred bytovkami č. 438 a 440.

Veľmi túžobne očakávaným parkoviskom je aj práve budovaná parkovacia plocha pred zdravotným strediskom, ktorá vzniká súbežne s príjazdovou komunikáciou a svoje miesto tu nájde 29 automobilov. Táto akcia prebieha v spojení s druhou investičnou akciou, taktiež novým parkoviskom pre 10 automobilov pred bytovkou č. 955.

V časti Pod kaštieľom môžte pozorovať rozostavané nové parkovisko za „Kockou“. Aj táto stavba má svoje dvojča. Už za pár dní a o pár desiatok metrov ďalej sa podstatne rozšíri parkovacia plocha pred bytovkou 634, v časti pred trafostanicou.

« z 3 »