Archív značiek: zdravotné stredisko

Parkovisko pri 955 – V.

Už aj parkovisko na príjazdovej komunikácií ku zdravotnému stredisku dostáva svoju finálnu podobu. Dnes v podobe vodorovného dopravného značenia…

« z 3 »

Parkovisko pri 955 – IV.

Parkovisko pred bytovým domom 955 je  odovzdané k užívaniu. Už iba okolie čaká na dokončenie terénnych úprav a investičné dvojča – parkovisko na príjazdovej ceste k poliklinike tiež už naberá reálne kontúry. Dva pohľady  zo 14. a 18. novembra vykresľujú situáciu:

« z 2 »

Parkovisko pri 955 – III.

Práce na parkoviskách pri  bytovom dome 955 a na prístupovej komunikácií ku zdravotnému stredisku znateľne pokročili …

« z 2 »

Parkovisko pri 955 – II.

Počasie sa konečne umúdrilo a poznať to aj na intenzite prác na budúcom parkovisku pred zdravotným strediskom 🙂 – zopár ilustračných obrázkov z dnešného dňa:

Parkovisko pri 955 – I.

Dnes nám započali prvé práce na novom, túžobne očakávanom  parkovisku pred zdravotným strediskom …

« z 2 »

a o dva dni: