Témy

Všetky články z tohto webu, témy NÁZORY, REPORTYV MESTE A OKOLÍ
a články všetkých autorov v BLOGOVISKU.

Presne sto obrázkov z dvoch „prechádzok“ po ZTS-ke: 27.2.2022 a 2.3.2022. Hutný závod sa pomaly ale isto stáva minulosťou, aj preto som sa na tento objekt teraz zameral… Predpokladám že sa po ZTS-ke ešte pôjdem poprechádzať, preto to poradové číslo v názve 😀 

« z 9 »

77 obrázkov z fašiangového sprievodu v Bolešove

« z 7 »

Bol som si pofotiť búranie bývalej práčovne a 57 fotografií si môžete pozrieť aj Vy.

Dúfam len že celý mediálny humbuk okolo novej plavárne nebude len predvolebnou bublinou (dať spraviť štúdiu, či projekt ešte nič neznamená, kto sa trošku vyzná vie že takých sú tisíce). Teda rovnakým predvolebným sľubom a klamstvom na voličoch, „falošnou“ témou ako zaujať a opiť suchým rožkom voličov akým boli pred poslednými komunálnymi voľbami sľuby o bezplatnej MHD v Dubnici nad Váhom… 😀 Peniažky – Gašparíkom našetrených 6,6 milióna eur, za ktoré sa teraz začalo robiť, totiž pomaly skončia 🙂 Toľko môj názor a skúsenosti…

Čas ukáže 😉 

« z 5 »

Skratka cez trávnik okolo BD953 na CIII bola veľmi využívaná a okrem „miestnych“ ju používalo aj veľa chodcov a cyklistov z iných mestských častí, mieriacich do práce, či z práce domov. Rovnako množstvo používateľov zvyšovali aj obyvatelia mesta smerujúci na „Chobot“ a odtiaľ do jednotlivých záhradkárskych kolónií. Teda v každom prípade musím iba súhlasiť s vedením nášho mesta, že sa jedná o pomerne frekventovanú komunikáciu pre peších, značne využívanú aj cyklistami!

Preto som rovnako ako všetci obyvatelia 953-ojky a celého okolia uvítal správu, že mesto pristúpilo k vybudovaniu oficiálneho chodníka. Tu treba ale uviesť na pravú mieru fakt, že sa tak nestalo na základe nejakého vlastného zistenia vedenia mesta, na základe jeho zisťovania potrieb obyvateľov, ako sa z mnohopočetných PR článkov s touto témou zdá. Poďakovanie v tomto prípade patrí len a len domovému dôverníkovi z BD 953, ktorí po dokončení revitalizácie tejto budovy niekoľko rokov intenzívne tlačil na vyriešenie aj tejto situácie.

Už v začiatkoch výstavby tohto chodníka som pochopil, že ako v mnohých iných prípadoch vedenie mesta zlyhalo. Nik kompetentný nedomyslel technickú stránku veci a celý projekt sa podľa mňa iba otrocky pridržiaval mantry čo najmenších nákladov a čo najväčšieho PR efektu. Ako (smutnú) perličku uvediem že v tomto prípade novo vybudovaný chodník dokonca o ½ cm nespĺňa kritérium platnej normy – minimálnu šírku 150 cm. Nehľadiac na to, že uvedená norma odporúča podľa druhu a frekventovanosti takto budovanú komunikáciu projektovať vo väčšej, ako minimálnej šírke. V praxi je totiž veľmi komplikované a v mnohých prípadoch takmer nemožné, aby sa na tomto chodníku navzájom vyhli cyklista s chodcom, nehovoriac už o detskom kočíku. Vedením mesta a jeho PR oddelením sa tak pertraktovaná bezpečnosť a debarierizácia stali opäť iba frázou politického marketingu…


Už v čase začiatkoch výstavby chodníka som videl ale aj iný, naozaj zásadný problém. Písať a hovoriť o ňom v tom čase nemalo zmysel. Prišiel ale čas, aby realita ukázala v plnej nahote nedomyslenosť a nekoncepčnosť pri kladení požiadaviek vo fáze zámeru a projektovania. Nikto kompetentný, nikto vo vedení mesta v lete nedokázal uvažovať tak hlboko, aby si spomenul aj na to, že na tejto novej komunikácií, rovnako ako na všetkých ostatných bude treba vykonávať zimnú údržbu a aj z tohto dôvodu by bolo viac ako vhodné spraviť chodník o cca 20 až 30 centimetrov širší. Výsledný efekt tejto neschopnosti myslieť koncepčne a efektívne riešiť problémy si môžete na priložených obrázkoch. Bohužiaľ nedochádza len k ničeniu okolia komunikácie, ale aj novo vybudovanej „zelenej oázy“.

Na koniec už len jeden fakt. Pravidlo „nedorobku“ sa už stalo synonymom takmer všetkých prác, ktoré vykonáva mesto pod vedením Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. V tomto prípade ide o to, že „zámkovú dlažbu“ nikto „nezamkol“, tak ako to je predpísané v technických listoch a postupoch. Priestor medzi dlažbou zostal nevypieskovaný a nezhutnený. Debatu o vplyve na kvalitu a trvácnosť takéhoto diela prenechám ľuďom z brandže a s podstatne väčšími skúsenosťami… 🙂 

z.J.

 

Pokiaľ chcete typ na výlet a máte radi prírodu aj históriu, hrad Dobrá voda je určite vhodným spojením. Z Dubnice nad Váhom trvá cesta autom po diaľnici do Piešťan a odtiaľ cez Vrbové a Dechtice v pohodovom tempe niečo málo cez hodinku (cca 90km). Ak prejdete celú obec Dobrá voda až na koniec, nájdete miestny – pre našinca trošku atypický cintorín, pred ktorým môžete zaparkovať. Ideálne je prejsť cez cintorín – nebojte sa zatvorených bránok, nie sú zamknuté a domáci sú uzrozumený s tým že tadiaľto prúdia turisti na hrad. Na cintoríne je pochovaný a má tu svoj pamätník aj jeden z velikánov slovenskej histórie – Ján Hollý.

Za cintorínom po lesnej cestička ešte pred napojením na červenú značku, ktorá Vás dovedie až na hrad, prejdete okolo pozostatkov starého židovského cintorína. Celú prechádzka lesom – lebo ide o nenáročnú trasu – by ste mali stihnúť v intervale 30 až 45 minút, záleží na tempe aké zvolíte a na tom či idete s malými deťmi. Trasu kľudne zvládnu aj seniori, má iba dva krátke, trochu strmšie úseky kde je vhodné ak sa senior oprie o paličky, najmä pri ceste späť – teda pri zostupe mu dodajú na šotoline istotu.

Hrad je výnimočný tým, že poskytuje inú atmosféru ako bežné, už skomercionalizované hrady typu Beckov, Čachtice, Trenčín a podobne. Aj napriek tomu že aj na ňom prebieha postupná záchrana a rekonštrukcia, je umiestnený v lese a má úplne iné čaro. Nebude Vás a Vaše deti vyrušovať pri prehliadke a zážitku žiadne, často gýčovité „komerčné aktivity“. Hrad je vhodný naozaj aj pre deti a celorodinné výlety, pre strávenie dlhšieho času, lebo poskytuje aj veľký priestor pre vybláznenie sa detí bez toho, aby ste ich museli držať za ruku a strážiť že niekam padnú a viac miesta na posedenie a opekanie – ohnísk aj s lavičkami a stolmi.

Práve tým že je hrad v objatí lesa, ponuka silné zážitky na jeseň, ale aj na jar, keď sa príroda zobúdza do plnej sily a určite je veľmi vhodný aj na trávenie dlhšieho času počas horúčav, lebo ponúka hlboké tienisté miesta a lesný chládok, v horúčavách balzam na telo a na dušu… nech sa páči popozerať si fotografie z cesty na hrad a aj z hradu samotného. Fotogaléria nemá chronologicky uložené obrázky, nakoľko som počas fotenia „pretočil“ počítadlo 🙂 a už som to neriešil.

« z 11 »

z.J.

Som rád že nás naši najvyšší predstavitelia mesta po troch rokoch konečne oficiálne informovali a priznali to, že spadli do nádhernej perinky 6,6 milióna eur. A potvrdili aj to čo sa snažia vyvrátiť – že Dubnica nad Váhom môže masívne investovať najmä vďaka našetrenému z minulosti 😀 Ale poporiadku, stručne a jasne, lebo tiež som zopárkrát stál pred dilemou „obhajovať neobhájiteľné“. Vždy som sa ale snažil, aby moje tvrdenie malo hlavu a pätu, teda elementárnu logiku a fakty. Na túto najdôležitejšiu zásadu však mestský „vyvracač“ mýtov zabudol.1 – Najskôr trochu matematiky. Suma 6,6 milióna je pozostatok po „starom“ vedení. Podľa vlastných slov teda ušetrilo „nové“ vedenie mesta ďalšie 4 milióny eur (výpočet z publikovaných čísel).  Ak čísla (dúfam) správne uvádzajú, máme v mestskej kase našetrených 10,6 milióna eur.

2 – Ja tvrdím ale že vedenie mesta neušetrilo zhola nič, respektíve veľmi málo. Pod pojmom „ušetriť“ si totiž (nielen ja) predstavujem niečo úplne iné. Suma sa „nazbierala“ najmä preto, že 2 roky, teda prvú polovicu volebného obdobia, mesto takmer vôbec neinvestovalo. Sladúčko spinkali vo vatičke. Takmer nič sa v meste zásluhou „nového“ vedenia neurobilo. To je fakt. Reči o modernizácií a o tom že mesto nezastavilo investície sú mimo realitu. Je možné že sa bude naše „nové“ vedenie mesta snažiť vyvrátiť aj tento akože mýtus. Predpokladám že použije najmä „zadné únikové vrátka“ – lebo korona 😛 

3 – Potešiteľné by bolo, ak nebude vyvracač mýtov, alebo nejaký nakontrahovaný troll (aj k tým sa ešte neskôr dostanem) poukazovať za tie viac ako dva roky ničneinvestovania na zásluhy a projekty „starého“ vedenia mesta, teda Ing. Gašparíka, ktoré si tak rady privlastňujú. Konkrétne napríklad najmä dve najväčšie investičné akcie – rekonštrukcie domu kultúry a zdravotného strediska. Fakty (dôležité sú dátumy na spodku oficiálnych článkov mesta!)  :
Rekonštrukcia Domu kultúry
Rekonštrukcia zdravotného strediska

Ľahko môžeme konfrontovať realitu s marketingom. Stačí si pozrieť reklamné noviny, TO s nejasným a netransparentným pôvodom a otáznym financovaním, TO čo nám Dubničanom dali do schránok – PR materiál na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a vypadá to tak, že na tajnáša za mestské peniaze. Pozrieť si odsek, kde primátor vymenováva investície a vyčiarknuť chválenie sa cudzím perím. Na 23 tisícové mesto a časový úsek 2 roky tam nie je takmer nič. Iba prázdne marketingové reči. Teda financie sa iba zbierali – kumulovali, ale určite nie „šetrili“!!!

4 – Ešte aj myšlienku o presťahovaní ZUŠ do priestorov domu kultúry ktorú Mgr. et Mgr. Peter Wolf ukradol, prezentoval ako svoju vlastnú a nehanbil sa za to prevziať ocenenie TOP líder samosprávy od Rady EU, pre ktoré ho navrhla Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Všetko na základe lží,  marketingovej demagógie a klamstiev nášho „nového“ vedenia mesta… iste, silné slová, ale pravdivé.

Môžete si overiť aj detaily a fakty potvrdzujúce toto moje tvrdenie.

5 – Do pozornosti širokej verejnosti dávam aj fámu, ktorú vytvára „nové vedenia mesta“ – teda iba marketingové reči – o ušetrených prostriedkoch /cit./:
vďaka uvážlivému hospodáreniu, šetreniu financií prostredníctvom nového systému verejného obstarávania a optimalizácii mnohých procesov…

Pre pochopenie ako fungujú takéto papierové a marketingové „úspory“ si odporúčam pozrieť ➡ jeden môj starší príspevok.

Ak ste si ho pozreli, položím Vám otázku:  „Už viete prečo tá nezrovnalosť a kam sa podelo tých 100 tisíc?!“ Kamienok do mozaiky zapadol. Predsa do úspor! Najskôr sa reálne odhadom nacenili polopodzemné kontajnery na 300 tisíc, ale zrejme niekto z nového vedenia mesta dostal „geniálny nápad“ ako sa dá niečo (aspoň marketingovo) urobiť, niečo s čím sa bude dať neustále chváliť aj v novinách, aj pred kamerami a aby bol aj „trhák“ v nadchádzajúcej predvolebnej kampani. Niečo čo väčšina ľudí (potencionálnych voličov) „zožerie“ a bude „opitá suchým rožkom“ 😉 Nemám to týmto Dubničanom za zlé, lebo sa nezaoberajú problematikou detailne, vyhodnocujú iba podsúvané informácie, čo jediné ide nášmu vedeniu mesta naozaj dobre! 😉 Aj preto sa snažím prinášať iné, reálne informácie a iný uhol pohľadu. Podľa mňa „geniálny nápad“ bol dôvod, prečo projekt v priebehu pár dní z reálnych 300 „zdražel“ na marketingových 400 tisíc €  .. aby sa mohla neskôr naplniť kolonka „úspory“ sumou 100 tisíc. 💡 Týmto a podobnými ťahmi dokáže ktokoľvek „papierovo ušetriť“ a ešte môže aj vyhlasovať o sebe aký je dobrý hospodár a geniálny ekonóm! 💡 

6 – Aj informácie o poklese zadlženosti mesta sú len mlžením, ako hovorili starí rodičia „mlátením prázdnej slamy“, snahou nájsť aspoň niečo pozitívne. Obyčajné odpútavanie pozornosti od témy „našetrených 6,6 milióna“. Je len samozrejmé, že zadlženosť mesta splácaním úverov bude klesať!!!  Zásluhu na tom nemá „nové vedenie“ žiadnu! Ide o samozrejmé procesy, nastavené dávno v minulosti a využívať takýto údaj pre vytváranie obrazu „aha aký som dobrý“ je úplne smiešne. Ale ruku na srdce, nečudujem sa.

Pre jednoduchšie pochopenie uvediem príklad:
Chváliť sa týmto je na rovnakej úrovni, ako keby som si ja robil zásluhy na Saganových troch tituloch majstra sveta v cestnej cyklistike len pre to že sme sa už rozprávali, som jeho fanúšik, viem sa aj ja bicyklovať a som Slovák rovnako ako aj on… 🙂 

7 – Ale naspäť k jadru témy. Jednoduchou matematikou a uplatnením elementárnej logiky si môžeme ukázať, ako špička vedenie mesta marketingovou demagógiou zamlžuje a ohýba realitu tak, aby z toho všetkého vychádzala pekná. Ešte si aj zdvihnutým ukazováčikom zdôraznili to čo na FB napísali 🙂 /cit/:
Pripomíname, že značná časť z financií zhromaždených v rezervnom fonde
mesta bude využitá na financovanie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej alebo napr. verejného osvetlenia
.

Jednoznačne sami potvrdili že investovaná bude väčšina úspor .. teda ak by tú väčšinu úspor nevytvorilo „staré vedenie mesta“ pod vedením naozaj dobrého ekonóma a hospodára Ing. Jozefa Gašparíka, nemohli by investovať!!!! Alebo mi niekto chce tvrdiť že 6,6 milióna je z čiastky 10,6 miliónov menšina? Jednoznačne platí že ak by nebolo našetreného Gašparíkom, nebolo by možné (ani zďaleka) toľko investovať!!!

Teda myšlienka:

Mesto Dubnica nad Váhom môže realizovať investície vďaka peniazom v rezervnom fonde mesta, ktoré sa podarilo ušetriť predchádzajúcemu vedeniu mesta.

Vôbec nie je fámou, ako to tvrdí Mgr. et Mgr. Peter Wolf!!! 😎 

Toľko tá logika ktorú som sľúbil na začiatku 7-meho odseku. Keďže som sľúbil aj kúsok matematiky, odporúčam porovnať mestom nazbierané 4 milióny so súčtom cien investícií. Tých ktoré vedenie mesta uviedlo, teda cenu za rekonštrukciu námestia a verejného osvetlenia. Patrí sa prirátať aj preinvestované do parkovísk na CIII, Macovom dvore, viacerých parkovísk na CI, 300 tisíc na rekonštrukciu športoviska na ZŠ CI, podobnú sumu na rekonštrukciu športoviska ZŠ CIII a podobne. (Už sa muselo, lebo idú voľby.) 😀 A jednoznačne zistíme kde je pravda a kto zavádza!!!

8 – Raz (už veľmi skoro, v priebehu nasledujúceho volebného obdobia) ale tieto Gašparíkom našetrené peniaze skončia. Ak nepríde zmena, tak príde účet za markantný pokles (desiatky percent) efektívnosti hospodárenia v komunálnej sfére (nakladanie s odpadom, údržba verejnej zelene a komunikácií a pod.). Začnú chodiť účty za zmluvné povinnosti a dlhoročné záväzky, napríklad náklady za prevádzkovanie požičovne bicyklov a mnoho iného… Príde čas precitnutia. Tam už okopírovaný marketing, hrubá demagógia, vytváranie falošného „pekného obrazu“ a reči o inklúzií v Parku J.B. Magina nepomôžu. Tam nasleduje už len otvorenie peňaženiek obyvateľov Dubnice nad Váhom.

DOPLNENÉ 06.11.2021 – z facebooku:z.J.

V sobotu 30.10.2021 sa na Dutafe konal 11. ročník Medzinárodných majstrovstiev Dubnice nad Váhom vo varení gulášu. Tradičný fotoreport nemôže chýbať 😉 

« z 14 »
Pôvodne som plánoval veľký fotoreport z celookresného cvičenia hasičov DHZ aj za účasti našich profesionálov z Dubnice nad Váhom, ktorý sa konal v Prejte, robiť po častiach v priebehu budúceho týždňa.
 
Potom si ale hovorím že keď niekto potrebuje týchto chalanov, tiež mu nepovedia že OK, ale prídeme zajtra, alebo pozajtra. Prídu čo najskôr. Tiež neodchádzajú skôr, ako je hotovo. Preto som si sadol k počítaču včera po obede a práve teraz som dokončil celý fotoreport. Ak som dobre rátal – 128 fotografií o tom ako z Horekončia doviedli vodu na samý vrch jeden a pol kilometra vzdialených Plieškov a uhasili virtuálny cvičný lesný požiar po prekonaní prevýšenia viac ako 180 výškových metrov. Chalani, naozaj dobrá práca!
« z 11 »

Ako fotograf mám mnoho restov. Často stihnem z nejakej spoločenskej udalosti spraviť len pár fotografií pre okamžitú potrebu a celý fotoreport čaká, až nájdem dostatok času aby som ho spravil. Dnes skoro pol dňa sedím nad reportom z krstu knihy „Prejta“. Sú to totiž presne tri roky, čo sa táto milá slávnosť konala.

Zároveň to ponímam aj ako malú oslavu toho, že môj web pred pár dňami zaznamenal dva milióny návštev od svojho vzniku – od septrembra 2015.

« z 10 »

Vybehol som včera s fotoaparátom, aby som „zdokumentoval“ Dubnické tunely. Teda (podľa mňa, môjho pozorovania a podľa toho čo si pamätám od vtedy, ako som sa o tunely začal zaujímať pred cca 45 – 47 rokmi) tunelov je 10. Dva z nich sú úplne evidentné, zamrežované kvôli ochrane netopierov. Na jednom z nich nejaká dobrodružná povaha odrezala z mreže, aby sa mohla dostať dnu. Z niektorých vchodov do tunelov zostali len diery po zasypaných portáloch a po časti z nich už len evidentné depresie v teréne, ktoré si ale hľadajúci pozorovateľ ľahko všimne aj vďaka tomu že sa v nich nachádza lámaný kameň, ktorý v danom prostredí nie je pôvodný.

Popred tunely v minulosti viedlo koľajisko (železnica) s užším rozchodom. Odborné pramene uvádzajú, že tunely sa zbiehali do jednej veľkej spojovacej chodby – nejakej sály. S tým súhlasím, ale len čiastočne. Určite nie všetky, podľa toho čo si pamätám keď som to ako cca 10-12 ročný preliezal (preliezal preto, že v niektorých tuneloch sa vďaka závalom bolo treba plaziť, alebo minimálne ísť štvornožky) do tejto spojovačky ústilo 5 tunelov a nemala žiaden iný v tom čase poznateľný otvor. Aj keď pripúšťam že tam mohol byť, len bol skrytý nejakým závalom na konci „sály“. Z toho dôvodu sa domnievam, že existovali teda aj slepé tunely, ale myslím si že skôr druhý, podobný  podzemný systém. Len práve tie tunely ktoré do neho mohli viesť, boli už v tom čase nepriechodné a zavalené, povedal by som umelo – odstrelom. K tomu podotknem, že v tuneloch došlo aj k prirodzeným závalom. Niektoré sú totiž vystužené betónom a niektoré bez výstuže – iba v skale.

Moje tvrdenie že existuje aj iný podzemný systém ako ten, ktorý bol po II. sv. vojne známy a prístupný, opieram o niekoľko mojich úvah a zistení. Systém tunelov a spojovacej sály ktorý mal podľa historických prameňov slúžiť ako kryt pre zamestnancov továrne s vojenskou výrobou nemá žiadny vetrací systém. Čo by bolo viac ako neobvyklé u takejto stavby s takým rozsahom. Aj preto som svojho času pátral či neobjavím nejaký komín, či šachtu a mal som úspech. Našiel som cca o 40 – 50 výškových metrov nad tunelmi a asi 120 – 150 metrov vzdušnou čiarou od vchodov do podzemia značnú depresiu. Škoda že som ju v tom čase neodfotil, už sú to desaťročia, niesla podstatne výraznejšie črty ľudského zásahu ako dnes. Vo fotogalérií sú to posledné tri fotografie. Ale aj dnes je pomerne výrazná a hlavne je plná rovnakého lámaného kameňa, ako vstupy do tunelov. Okrem toho má aj inú zvláštnosť. Ktorá je zaručene dielom ľudských rúk. Je v nej navozený riečny kameň, pochádzajúci zrejme z koryta rieky Váh. Niekto kto sa snažil „niečo“ zasypať a používal pritom lámaný kameň. Zrejme z nedostatku takéhoto materiálu použil ale aj (guľatý) riečny štrk. Depresia je ho plná a inak sa nikde v okolí nenachádza – čo je prirodzené!

Úvahu o tom že okrem známeho systému tunelov a spojovacej sály existujú ďalšie priestory by potvrdzovala aj takáto „šachta“. Nie len svojou existenciou, ale aj polohou. V žiadnom prípade totiž nemôže súvisieť so známymi priestormi tunelov. Konštrukčne sú možné totiž len dva spôsoby jej vedenia. Prvým je zvislá šachta (dlhší variant), alebo kolmica na svah (naklonená šachta, teda najkratšia možná vzdialenosť na povrch). V ani jednom prípade by takáto šachta (v prípade objavenej depresie)ale neviedla do známeho podzemia, ale ústila by pod zemou desiatky metrov za ním. Vychádzam síce len z odhadu, ale rozdiel je tak evidentný, že akékoľvek presné zameranie a prepočet by túto teóriu len potvrdili, akurát by priniesli exaktné čísla.

Samozrejme že rôznych príbehov, zaručených správ a rozprávaní o tuneloch poznám a počul som ich veľa. Aj od ľudí, ktorí si pamätali ešte časy, keď sa tunely len mali stavať. Nakoľko ale nie je možné tieto „fakty“ overiť, nechávam si ich pre seba.

Na tu napísaný text a publikované fotografie si v plnej miere uplatňujeme autorské práva. Akékoľvek použitie textu, či fotografií, alebo použitie ich časti, kopírovanie či akékoľvek iné publikovanie je možné iba s našim vysloveným súhlasom! Je možné len šírenie formou zdielania celého príspevku na sociálnych sieťach, alebo formou odkazov na tento materiál.

/autor/          

« z 5 »

 

26.09.2021

« z 3 »

Z prechádzky po štrkovni 11.10.2021

« z 5 »
« z 3 »

Keď som čítal oslavné ódy, PR články a komentáre na zrekonštruované parkovisko pri mestskom štadióne, opäť ma zarazila nelogičnosť a perly ducha. A to sa nezaoberám zámerom a zvláštnou filozofiu, s ktorou sa do úpravy tejto parkovacej plochy išlo.  Na kritiku jedného obyvateľa /cit./:

„Každopádne my máme v dca nejakého opačného projektanta? Prečo je už druhé parkovisko prerobene na smer hodinových ručičiek? Je na to nejaké rozumný dôvod?“

odpovedá naše vedenie mesta totálne nelogickou hlúposťou. Potvrdilo že neuznáva „nejaký“ zvyk a zaužívané praktiky. Pritom práve tie výrazne ovplyvňujú bezpečnosť, ktorou sa tak radi na úrade oháňajú, keď sa nás snažia presvedčiť čo všetko pre nás a naše dobro robia. Preto vždy tvrdím že nové vedenie robí veci iba deklaratórne a hlavne iba pre svoj pekný obraz (PR).

Citát z odpovede vedenia mesta:

„Čo sa týka smeru jazdy, neexistuje žiadna norma, ktorá by určovala, v akom smere má byť doprava na parkovacej ploche riadená – či v smere, resp. v proti smere hodinových ručičiek.“

Vôbec neberie do úvahy to čo písal autor komentáru – PREČO? Žiadna odpoveď! Neuveriteľná hlúposť a neschopnosť premýšľať v súvislostiach v odpovedi kompetentných je evidentná.  Inak by nenapísali takú odpoveď ako napísali. Ak je totiž podľa vedenia mesta jedno v akom smere je doprava orientovaná …  dovolím si tu pripomenúť totálnu somarinu čo spravili na parkovisku pri Filagore (ak to niekto nechápe, osobne sa môžem s ním na mieste stretnúť a ukázať mu!) 💡  https://blog.i-dca.sk/parkovisko-pred-filagorom/ 💡 … aký bol fakt, rozumný základ a dôvod spraviť to opäť opačne aj v toto prípade?! Prečo proti zvyklostiam, tradíciám a návykom?!

Zopár obrázkov z parkoviska:

« z 2 »

Našťastie parkovisko pri štadióne nie je tak dopravne komplikované (iba jednosmerný vjazd a výjazd, bez odbočiek), inak by sa táto „geniálna úvaha“ vedenia mesta opäť ukázala v plnej kráse. Dovolím si vedeniu mesta pripomenúť že ak aj nie je takáto vec priamo stanovená (o čom pochybujem, ale nepoznám všetky normy, či vyhlášky a určite ich nejdem teraz vyhľadávať, preto nepolemizujem) nejakým normatívom, máme tu jedno pravidlo, ktoré stanovené je. Dokonca v zákone! A tým je pravidlo pravej ruky. Ak sa teda naše vedenie mesta snaží vytvárať o sebe pekný obraz, ako im ide v prvom rade o bezpečnosť, pritom ignorujú (alebo nedokážu domyslieť) vzájomný vzťah pravidla pravej ruky a smeru jazdy po okruhu, nech sa páči, môžem im na mieste spraviť krátky výklad s názornou ukážkou, aký nezmysel opäť vyprodukovali a rovnako akým nezmyslom toto všetko chcú opäť ospravedlňovať.

Druhou vecou čo ma zarazila, keď sa už naše vedenie mesta oháňa normami, je ich neustále flagrantné porušovanie. Ako aj v tomto prípade a aj preto odpoveď vedenia mesta považujem za dvojtvárny prístup a ohýbanie reality. Ak teda chceme riadiť iba tým čo je v normách a vyhláškach, prečo na tomto novom parkovisku opäť nebola dodržaná vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. § 58, kde sa v odseku 2 uvádza /cit./:

„Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá MUSIA byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a MUSÍ byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.“

To že naše vedenie mesta nevie počítať a narábať s číslami sme sa už presvedčili viackrát, najvypuklejšie napríklad tu: 💡 https://blog.i-dca.sk/ked-ani-s-dvoma-titulmi-nevidis-rozdiel-medzi-kilogramom-a-tonou/ 💡 , preto trošku pomôžem a vyrátam to za nich – okrem toho že takéto miesto malo byť situované hneď pri vchode na parkovisko (rovnakú chybu urobili aj na parkovisku pri Filagore, tiež som na to upozornil, ale oni nie sú schopní poučiť sa ani na vlastných chybách), podľa tejto vyhlášky mali byť na tomto parkovisku zriadené 4 takéto vyhradené parkovacie miesta! Slovom „ŠTYRI“ 😉 a nie jedno! Matematický výpočet je zaokrúhlený logicky na celé číslo. Zopakovanie rovnakej chyby je len ďalším dôkazom neschopnosti efektívne riadiť procesy. Schopnosť využívať klávesové skratky Ctrl C a Ctrl v tom nezakladá pre to predpoklad.

Vrátim sa ale k technickej stránke veci. Zopár fotografií v priloženej fotogalérií jasne dokumentuje, podľa nášho vedenia mesta /cit./:

„Plocha parkoviska nie je zničená, stav povrchu je v relatívne dobrom stave a výmena celého povrchu momentálne nie je nevyhnutná…“

Ešte aj tá šípka ukazuje na výtlk…..!

Opäť len primitívne vyhováranie sa. Nikto nečakal a nechcel vyasfaltovanie celej plochy. Oprava dier pred spustením do prevádzky bola ale samozrejmá a keby prácu niekto z vedenia mesta (a úradu) naozaj manažoval, týchto pár dier a výtlkov mohla dodávateľský firma spraviť ako bonus!!!

Diery, výtlky a bordel zostal po dodávateľovi na parkovisku:

« z 2 »


Zároveň je aj škoda, že parkovisko ničí aj vedenie mesta. Tým že na veci kašlú a nerozumejú im!

To že prebrali parkovisko, pričom sa na ňom nachádzal kopec bordelu po stavebnej činnosti (viď. fotografie) ma neprekvapuje. Veď im nevadí už tri roky nepozametané mesto od zimného posypu. 🙄 Prekvapuje ma to, v akom stave ho prebrali. Je všeobecne známe že pán primátor zásadne nechodí na staveniská po meste, respektíve iba vtedy keď si treba spraviť PR fotečku. Inak by si všimol, že práca je naozaj odfláknutá a nedokončená. Po rezoch v asfalte a doasfaltovaní stále zostali neošetrené spoje a rezy. Za následok to bude mať devastáciu nie len asfaltu, ale aj podložia. Stačí možno jedna zima s dostatočne „priaznivými podmienkami“ pre tento jav, kedy zatečie do spojov a rezov voda, ktorá následne zamrzne. Dokonca ešte aj tie diery po „mostíkoch“ ktoré dodávateľ odstránil, následne iba zasypal drvou… škoda komentovať. 😎 

Nedokončená, respektíve odfláknutá práca:

« z 2 »


Záverom si dovolím pripojiť ešte dve úvahy. Prvou je fakt, že bezbariérovému zjazdu z chodníka na parkovisko by svedčalo vyšrafovať malú plochu asfaltu. Lebo to miesto priam pýta zaparkovať motorku (nezabrať štandardné parkovacie miesto) a zablokovať tento zjazd. Rovnako zaparkované auto na prvom najbližšom mieste vlastne blokuje bezbariérový výjazd na chodník. Možno to chcelo o 90° otočiť orientáciu zjazdu. Bezpečnosť a bezbariérovosť zostala opäť iba v deklaratórnej rovine… Na toto bolo naozaj tak ťažké prísť toľkým „odborným a múdrym hlavám“ za tak dlhú dobu?! 😉 😀 😆 

Toto miesto by bolo vhodné vyšrafovať, ale najlepšie by bolo prerobiť ho:

Druhou je fakt, že značná časť parkoviska je v náklone k workoutovému ihrisku a teda logicky zvádza k nemu dažďovú vodu. Už v minulosti sa tu v zrušenom vchode pre hostí tvorili obrovské kaluže a zaplavovalo časť medzi plotom a hľadiskom štadióna v oblúku. Bohužiaľ ani projektant workoutu toto, spolu s odvodnením ihriska neriešil. Svojho času som si dovolil preto pozastaviť rozbiehajúcu sa výstavbu ihriska a riešiť tieto problémy (projektant musel prerobiť, doplniť a prekresliť projekt). Evidentne úspešne. 🙂 Na workoute ani na ploche parkoviska viac voda nestála. Zabezpečila to súbežne s celou dĺžkou plota ihriska, na strane od parkoviska, dodatočne k projektu vybudovaná vsakovacia ryha, ktorá problém odstránila. Prestavbou parkoviska bol ale aj dobudovaný viac menej nikam nevedúci chodník s obrubníkom, ktorý cca 1/3 tejto vsakovačky prekryl. Dúfam len, že zostávajúce 2/3 budú mať dostatočnú kapacitu na to, aby v budúcnosti pojali aj prívalové dažde.

Vsakovacia ryha a prekrytie jej časti novým chodníkom:


– – –   DOPLNENÉ I.   – – –

Téme sme sa venovali už 17.7.2021 na 💡  FB profile i-dca – určite to stojí za prečítanie. 💡 Na základe upozornenia na množstvo publikovaných hlúpostí a informačného chaosu, vedenie mesta zásadne prerobilo článok a upravilo publikované podmienky, ktoré boli v ňom zverejnené….

Screenshot pôvodného textu na oficiálnej web stránke mesta:
:

A tu je upravený článok, kde je už obsah v podstatne slušnejšej informačnej kvalite a evidentne sa čiastočne zmenil aj „plán Dubnica“ s týmto parkoviskom a zlá filozofia zámeru. Určite aj vďaka rozpitvaniu témy a Vašim komentárom na našom FB profile 
🙂

…. Mohli aspoň poďakovať 😆 už keď neposlali odmenu!!! 😆 


– – –   DOPLNENÉ II.   – – –

„Parkoviskoo pri workoute má svoje 💡  pokračovanie na našom facebooku: 💡 

1- Poznáte ten príbeh o majstrovi, ktorý si zmyslel stôl vyrobiť a keď si k nemu sadol, zistil že sa kolíše. Tak z tej najdlhšej nohy stola odrezal. Ako na potvoru sa stôl kolísal aj potom. Majster ale bol snaživý a tak zobral pílku a odrezal opäť z najdlhšej nohy… Stôl ako naschvál zasa nestál ako stôl má stáť, tak majster rezal znovu… a opäť a potom ešte raz…

2- Mne tento príbeh, ktorý si pamätám ešte z raného detstva, pripomenula prerábka už prerobeného parkoviska pri workoutovom ihrisku. Zistilo sa totiž že parkovacie miesta pre dodávkové vozidlá s dĺžkou do 5,5 metra sú nakreslené zle, v rozmere určenom pre osobné vozidlá. A tak sa prerábalo. Oškriabali sa staré – nové čiary a nakreslili sa opäť. V patričnom rozmere.

3- Samozrejme že tým pádom sa zmenil počet parkovacích miest pre takéto vozidlá a údaj na dopravnom značení sa stal zmätočným.

4- Pôvodne boli pre dodávkové vozidlá (v zlom, úzkom rozmere) do 5,5 metra určené aj prvé tri miesta medzi začiatkom parkoviska a ostrovčekom vchodu do workoutu. Tie sa ale prerobiť nemohli. Kraj parkoviska a ostrovček sa len tak ľahko zoškriabať a znovu namaľovať nedajú. Tak zostali v pôvodnom, zlom rozmere.

5- Dopravné značenie ale jasne stanovuje odkiaľ začínajú takto vyhradené parkovacie miesta. Teda teraz treba preložiť aj zmätočné dopravné značenie.

6- Aj vďaka nutnému posunutiu zmätočne umiestneného zmätočného dopravného značenia sa zmení počet vyhradených miest a treba preto zmeniť aj doplnkovú ceduľu udávajúcu počet vyhradených miest…

7- Dúfam len že tentoraz to dokáže „niekto“ naozaj premyslieť a aj spočítať. Že nebude treba „nohu stola“ rezať znovu a znovu a stále dookola. Lebo ako sme sa už X krát presvedčili v realite a na faktoch že (nielen) práca s číslami a matematika sa s vedením mesta – ako o sebe s hrdosťou tvrdili „odborníkmi vo všetkých sférach“ – nemá rada. Dúfajme že bude stačiť už len jedna prerábka prerábky prerobeného parkoviska.
Prajem pekný jesenný víkend plný pohody všetkým Dubničanom.

Venujem jednej mojej fanúšičke – dnes ma (osobne) veeeeľmi pochválila. 😀 

Prečítal som si príspevok na FB Dubnických novín:
https://www.facebook.com/dubnickenoviny/posts/4129315917177277


o tom že niekto opäť narobil bordel pri kontajneroch, teda podľa zákona) č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) vlastne založil NELEGÁLNU SKLÁDKU. Nič mimoriadne, ani nič nové. Autor/autorka článku (VR ?!  😀 ) pranieruje a kritizuje čo to dá. Správne, poriadok musí byť a uznávam, že príspevok nielen poukazuje na tento veľmi rozšírený nešvár, ale vlastne aj „vychováva“. 

Bohužiaľ opäť sa ale príspevok zmenil pre mňa na tragikomédiu a frašku. V prvom prípade pre stále nekončiaci prúd periel, lebo takmer v každom príspevku z mesta sa dá nejaká nájsť. Autor/autorka neustále totiž spomína ILEGÁLNU SKLÁDKU ODPADU. Celkom dobre poznám už hore spomenutý Zákon (79/2015, aj v aktuálnom znení zo 6.2.2021) o odpadoch, ale priznám sa že aj napriek tomu a aby som mal istotu, dal som prehľadať všetkých 117 strán tohto zákona, tak ako bol publikovaný v systéme SEPI, či sa v ňom nachádza pojem, alebo výraz (terminus technicus) ILEGÁLNA SKLÁDKA… samozrejme s výsledkom aký som očakával. Tento zákon nepozná pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA. Preto by sa mesto Dubnica nad Váhom malo správať dostatočne odborne a profesionálne a „ústami, či perom“ by malo komunikovať smerom k verejnosti a reprezentovať svojich obyvateľov náležite. Teda v tomto prípade by malo hovoriť o tom čo spomenutý zákon a problematika pozná, o NELEGÁLNEJ SKLÁDKE (zaužívaný je aj nesprávny ľudový pojem „čierna skládka“).

Netvrdím že sa nedajú tieto výrazy vzájomne zameniť, ich význam je takmer identický, aj keď si myslím že výraz ILEGÁLNY je používaný skôr vo vzťahu k nejakému deju, konaniu, či činnosti osôb a výraz NELEGÁLNY k stavu (neživej) veci. V prípade nejakej laickej debaty by som si tohto ani nevšimol, ale v oficiálnom výstupe, v dokumente vedenia mesta je nevhodný a ešte raz pripomínam, pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA zákon o odpadoch (ktorý je pre konanie mesta jediný určujúci) nepozná!!!! Teda je v tomto príspevku nenáležitý a svedčí iba o tom, že autor/autorka príspevku sa spolu s vedením mesta v tomto (veľmi dôležitom zákone pre komunálnu sféru) nevyzná!

Teraz ale k tomu podstatnému a zásadnému: Vedenie mesta Dubnica nad Váhom (ako o sebe tvrdili a tvrdia, odborníci vo všetkých sférach) tento zákon nepozná, respektíve nedokáže náležite riadiť ani jednoduché procesy tak ako musí – teda v zmysle tohto zákona a toto je ďaleko alarmujúcejšie. Samotné vedenie mesta porušuje tento zákon, dokonca vo viacerých prípadoch a vo veľa paragrafoch.

Poprosím teraz zopár chronických trollov a hejterov, ak sa chcete naozaj vážnejšie zaoberať touto témou a diskutovať so mnou o tom, skúste si najskôr preštudovať znenie tohto zákona a uvedomiť si jednu zásadnú vec. Tou je že verejná, či štátna správa MUSÍ konať tak, ako jej to zákon ukladá, na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať ako chcú, pokiaľ tým zákon neporušujú!

Výklad pre potreby tohto príspevku: Ak pôvodca odpadu uloží tento v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z., (o čom nemám v tomto prípade pochýb a overil som si), jedná sa o založenie nelegálnej skládky.

Svoje tvrdenie, že vedenie mesta (nezahŕňam sem úradníkov a odborných pracovníkov mesta!) jeden z najdôležitejších zákonov nielen že nepozná, ale ho aj hrubo porušuje, opieram o skutočnosť, fakty, môj názor a znalosť tohto zákona. Samo mesto (resp. jeho dcérska spoločnosť) minimálne v jednom prípade nenakladá s odpadom ako má, založilo nelegálnu skládku odpadu na Nádražnej ulici. Už dlhé mesiace tam táto nelegálna skládka svieti a po trošíčku sa zväčšuje. Ide o zmes bordelu pozametaného na našich uliciach, nejaký odpad z cintorínov a bioodpad (drevo a tráva). V druhom prípade možno samotné mesto nelegálnu skládku odpadu priamo nezaložilo, bola ale založená minimálne s jeho vedomím a je možné, že na základe jeho pokynu. Táto nelegálna skládka sa nachádza na Ulici športovcov, medzi parkoviskom pri workoutovom ihrisku a mestským futbalovým štadiónom  pri železničnej trati a pozostáva z rôznych zložiek stavebného odpadu – hliny, betónu, asfaltovej drte a podobného materiálu.

Jadro problému spočíva v tom, že vedenie mesta na jednej strane chce edukovať svojich obyvateľov k enviromentálne lepšiemu správaniu, využíva takéto situácie na vlastné PR, na druhej strane sa správa bezcharakterne, dvojtvárne a porušuje masívne (buď vedome, alebo v rámci nevedomosti a neschopnosti – iné eventuality neexistujú) platné zákony. Lebo v oboch prípadoch nenakladalo s odpadom tak, ako mu to zákon ukladá!!! Ako to písal autor/autoka v DN? PROSÍM, SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE. Nech sa páči, zodpovednosť našich radných pánov, stav a situáciu môžete zhodnotiť na priložených fotografiách.

PS: Na základe §15 odst. 3. Zák. č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) teraz MUSÍ mesto Dubnica nad Váhom do 7. pracovných dní oznámiť tieto dve nelegálne skládky, ako aj zrejmé skutočnosti Okresnému úradu, odboru životného prostredia v Ilave, nakoľko sa dozvedelo o existencií nelegálnych skládok na svojom katastrálnom území (vedeniu mesta to separátne oznamujem). Ak tak nevykoná, dopúšťa sa podľa mňa trestného činu, zároveň vedenie mesta MUSÍ počkať na rozhodnutie príslušného štátneho orgánu (v tomto prípade OÚ ILava, odbor životného prostredia)….
 

Štart záverečnej – štvrtej etapy v Trenčianskych Tepliciach

« z 6 »

Fotogaléria z 11.09.2021

« z 7 »

Fotoreport (pod textom) z 30. Medzinárodného stretnutia občanov Čiech, Moravy a Slovenska, konaného z príležitosti 77. Výročia Slovenského národného povstania a 74. Výročia porazenia banderovských sotni na Slovensku dňa 4. Septembra 2021.

Stretnutie organizovala Národná rada Klubu českého pohraničia, Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Žiline, Krajská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline a VZDOR – strana práce, s programom:

– kladenie vencov a uctenie pamiatky na strážmajstra ZNB Ladislava Patočku pred jeho pamätnou doskou v obci Krasňany,
– kladenie vencov pri pamätníku príslušníka ZNB v obci Varín,
– kladenie vencov pri pomníku padlým francúzskym partizánom na Vrchu Zvonica pri Strečne.

Pre priblíženie historických udalostí – prejav JUDr.Rudolf Peltana, člena vedenia Národnej rady Klubu českého pohraničí pod pamätnou doskou v obci Varín:

(viac…)

« z 12 »

Aj napriek tomu, že ma „mesto“ dalo vyhodiť ešte pred začiatkom koncertu SBS-ke (hneď ako som vstúpil, ďakujem A.G. za bleskový pokyn veliteľovi SBS), čo sa mi za dlhé roky a desaťročia fotopraxe ešte nestalo, dokonca ani v zahraničí, aj napriek tomu Vám prinášam (ako fotiaci divák), 77 obrázkov z koncertu Kataríny Knechtovej.

Bol som zhrozený, keď som videl akú fotografiu zo zahájenia koncertu spravili nášmu mestu .. pardon, Mgr. et Mgr. Petrovi Wolfovi a vystavili  na FB. Bohužiaľ až priveľa ľudí v našom meste robí to, čo nevie 😉 Preto som si dovolil spraviť ja tri obrázky, ktoré mu týmto venujem, aj napriek tomu že ma dali vyhodiť 😛  Hold, keď egocentrizmus, samoľúbosť, ješitnosť, pomstychtivosť a ľudská malosť zatemní zdravý rozum 😆 

« z 7 »