názory

Som zhrozený priposr… pardon, bojazlivosťou a zároveň aj bezcharakternosťou súčasného „vedenia mesta“ Dubnice nad Váhom. Podľa reakcií na sociálnych sieťach, ale aj podľa toho čo som sa už stihol o tejto téme rozprávať aj Vami Dubničanmi, nie som sám čo má tento názor. Ospravedlňujem sa za ten náznak pejoratívneho výrazu, ale neexistuje výstižnejší terminus technicus na správanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa „pod tlakom a v krízových situáciách“.

Vysvetlím…

Na začiatku bol facebookový príspevok profilu „V Dubnici“. Neurobil nič iné ako to čo robí väčšina takýchto profilov zdieľal príspevok z mediálneho portálu, ktorý ho prevzal od tlačovej agentúry TASR, ktorá v správe uvádza /cit./: Dubnica nad Váhom má podľa hovorkyne Veroniky Valuchovej podpísaný dokument o vzájomnej spolupráci s ruským mestom Jaroslavľ. „Mestá spojila tragédia miestneho hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ, ktorého hráčom bol aj dubnický rodák Pavol Demitra. V súčasnosti je spolupráca s mestom Jaroslavľ utlmená,“ priblížila hovorkyňa.

Teda v dnešnej dobe nič nevídané. Hovorkyňa mesta a ústa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, PaedDr. Veronika Valuchová zrejme iba pokračovala v zmysle pretláčaných trendov a „celospoločenskej“ hystérie dištancovania sa a odsudzovanie všetkého, čo ak len trochu súvisiaceho s Ruskom.

Tejto správe verím, teda tomu že uvádza skutočnosť. Podľa mojich skúseností TASR totiž zvyčajne postupuje tak, že otázky posiela emailom jednotlivým tlačovým odborom a tí rovnako odpovedajú. Teda v tomto prípade som si stopercentne istý že existuje riadny záznam (dôkaz) otázky a aj vyhlásenia, ktoré hovorkyňa Veronika Valuchová v mene „mesta“ vydala…

Po „mediálnom lynči Dubničanmi“ tohto prehlásenia v dubnickom verejnom priestore sociálnych sietí sa ukázala opäť pravá tvár a charakter Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Kam vietor, tam plášť. Nevadilo mu predtým tancovať na tejto téme, využívať ju na sebazviditeľňovanie a na PR až ďaleko za hranicou dobrého vkusu. Keď ale zbadal že verejná mienka je niekde úplne inde, prejavila sa jeho druhá vlastnosť (bojazlivosť vo svojom pejoratívnom synonyme) a jeho ústa – hovorkyňa Veronika Valuchová bez zaváhania skresľovaním reality a prekrúcaním významu vlastných slov sa snaží túto správu, svoje vyhlásenie vysvetliť inak a „vyžehliť“ marketingový faul, najmä a práve pod tlakom blížiacich sa volieb.

Myslím že hovorkyňa, či vedenie mesta by mali vysvetliť, prečo považujú za dezinformáciu citovanie oficiálnej správy TASR, ktorá cituje ich vlastné slová!!!

(viac…)

Žiaľbohu v poslednej téme ktorou som sa zaoberal, teda v téme bezohľadného projektu úpravy dopravnej situácie, môžem pokračovať. Aj tentoraz to bude škola, len ZŠ Pala Demitru vystrieda ZŠ na CIII. Nebudem sa už venovať zmyslu takto vysadenej zelene, ako v predchádzajúcom príspevku, ale poukážem na iný aspekt tohto „faulu“. Situáciu značne zredukovaného zeleného koridoru pred školou si môžete pozrieť na priložených fotkách. V tomto prípade ale tak do očí nebijú pozostatky vyrezaných stromov, nakoľko okolie je značne zasiahnuté prácami pri ich vyrezaní a odstránení. Smutne zaujímavým môže byť ten fakt, že kým na ZŠ Pala Demitru bolo vyrezaných „iba“ 21 stromov, tentoraz bola funkcionalita zeleného koridoru pred ZŠ na CIII zničená vyrezaním až 43 stromov….

V prvom rade musím upozorniť na fakt, aj keď sa naše vedenie mesta veľmi rado pýši tým že postupuje v zmysle celospoločensky uznávaných a požadovaných trendov, v (nielen) tomto prípade ide ale proti nim. Podľa môjho súkromného názoru ide o snahu na poslednú chvíľu zachrániť dva a pol ročné spinkanie vo vatičke. Zásadnou príčinou je aj neschopnosť riadne a odborne postupovať v príprave týchto investícií, vďaka tomu že sa dvom pánom, špičke vedenia MsÚ podarilo rozbiť dobre fungujúci mechanizmus a fungovanie mestského úradu a rozložiť takmer všetky jeho oddelenia. Tento fakt som nevypozoroval len ja. Opieram sa o tvrdenia bývalých, ale aj súčasných zamestnancov mesta, s ktorými som v „konšpiračnom“ kontakte. 😎

Teraz nastupuje preto zo strany vedenia mesta najtvrdší politický marketing, vytváranie fiktívneho obrazu odbornosti a snaha za každú cenu dobehnúť stratený čas kvôli blížiacim sa voľbám. Isteže nemusíte so mnou súhlasiť a môžete mať opačný názor, ale ani to nemení nič na fakte, že vo výsledku sú v našom meste hromadne spúšťané dostatočne nepremyslené a nekoncepčné investičné akcie. O mnohých som už písal a na potvrdenie mojich slov sa stačí poobzerať po tom čo sa robilo a robí a všímať si reakcie Dubničanov.

Naspäť ale od empirických úvah, o ktorých môžu vážnejšie debatovať len tí, ktorí dlhodobo a intenzívnejšie sledujú dianie, venujú sa týmto témam a aj na základe vlastných skúseností môžu porovnávať. V opačnom prípade ide len o subjektívne komentáre, žiaľbohu často na úrovni hejtu a trollingu, nakoľko potom dochádza iba ku konfrontácií názorov a sympatií…

Problémom s ktorým zápasí veľmi veľa samospráv po celom Slovensku je určitá časť tzv. fenoménu MAMATAXI, kedy je často naozaj iba minoritná skupinka detí dovážaná motorovými vozidlami priamu ku vchodu do školy. Celospoločenským trendom je tento jav potlačiť. Či už reštrikciami priamo na mieste, ale aj osvetou a upozorňovaním na neželaný jav. Mgr. et Mgr. Peter Wolf ale ide proti takýmto snahám a trendom. Investičnými akciami ich naopak podporuje. Jeho základnou tézou je v tomto prípade (fiktívne!) zvýšenie bezpečnosti a preto je podľa neho vhodné vytvoriť pred bránami školami akési „koridory“ v ktorých sa toto môže diať. Táto téma je vrcholne odborná a myslím si že v svojej hĺbke sa stáva nezaujímavou pre bežného obyvateľa mesta. Preto si ako oponentúru, podľa mňa zlým úvahám terajšieho primátora Dubnice nad Váhom, dovolím položiť otázku, na ktorú si každý sám môže nájsť logickú odpoveď:

Myslíte si že sa v rannej a poobednej špičke dopravná bezpečnosť a bezpečnosť vašich detí pred vchodom do školy zvýši, ak zároveň pred týmto vchodom zvýšite pohyb automobilov na dvojnásobok, či trojnásobok?!

Lebo oba tieto projekty, ktorým mimochodom za obeť padli zelené koridory škôl a 64 zdravých stromov, k navýšeniu dopravy časom povedú – vytvorením vhodných podmienok pre autá a pre minoritnú skupinu, ktorá svoje ratolesti do školy dováža automobilom. Projekt napriek spoločenským trendom, ktoré sa tento jav snažia potláčať.

z.J.

Keď naši rodičia a dedovia stavali školu na CII, terajšiu ZŠ Pala Demitru, uvedomovali si niekoľko problémov, ktoré sa dajú vyriešiť triviálnym postupom. A tak po celej východnej strane tejto školy nasadili naozaj husté stromoradie, ktoré dlhú dobu dobre plnilo svoj účel.

Prvým bola bariéra vychádzajúcemu slnku, ktoré by inak už od skorého rána, niekoľko hodín pred príchodom detí svietilo na priečelie a cez okná aj priamo do tried a v horúcich mesiacoch o mnoho viac intenzívnejšie rozohrievalo budovu.

Druhým bola možnosť pri príchode do tried pred vyučovaním  otvoriť okná, inak zatvorené minimálne od poobedia predchádzajúceho dňa, alebo dokonca celý víkend a vpustiť dnu nie už rozpálený vzduch, ale podstatne príjemnejší, z chládku tvoreného hustým stromoradím.

Tretím problémom, ktorý do značnej miery ovplyvnili vysadením takto hustého stromoradia, ktoré mohlo pred priečelím školy existovať bez problémov ešte aj 50 rokov, je množstvo hluku od jednej z najrušnejších komunikácií, ktorá sa nachádza hneď vedľa školy a využíva ju aj tá najťažšia nákladná doprava smerom do ZVS-ky.

Štvrtým a tiež nezanedbateľným faktorom je schopnosť takéhoto stromoradia značne odfiltrovať výfukové exhaláty a zvírené prachové častice z tejto komunikácie. Pritom tretí aj štvrtý faktor naberá na význame najmä počas vyučovania s otvorenými oknami.

Piatym faktorom je nielen podstatne príjemnejšia atmosféra v triedach tvorená zeleňou, ale aj možnosť lepšieho sústredenia sa detí na samotný vyučovací proces, keď nie sú tak vyrušované vonkajšími podnetmi z komunikácie na Štúrovej ulici.


Červenou linkou je na ortofotomape označené kompletne vyrezané stromoradie. Z tohto pohľadu je jasná aj jeho funkcianalita a zámer, s akým bolo vysadené.

Bohužiaľ pri riešení témy zlepšenia dopravnej situácie nikto nebral do úvahy práve tieto aspekty a realizuje sa projekt, ktorého súčasťou bolo vyrezanie 21 zdravých stromov tejto aleje. Popri tom sa ale minimálne rovnako dobrých, ak nie lepších možností ponúkalo niekoľko. Stromoradie a jeho funkcionalita sa dali zachrániť a za takéto riešenia by som sa kedykoľvek postavil a podporil ich. Mantra náhradnej výsadby v tomto prípade nemá tak isto žiadnu logiku. Sadiť hybridné kultivary ktorých výška koruny dosahuje tri, či štyri metre v porovnaní s plnohodnotnými a pol storočia rastúcimi stromami je úplne scestná.

Neviem či aj v tomto prípade opäť prevládla potreba ukázať sa, teda potreba megalomanských zásahov bez ohľadu na koncepčnosť, alebo sa prejavila absencia zdravého sedliackeho rozumu a logiky pri riešení problémov. Určite ale viem, že chýbalo akékoľvek domyslenie konzekvencií finálneho rozhodnutia Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.   

A tak sa k dielam ako parkovisko pri Filagore s opačne orientovanou dopravou, zbytočne zredukované parkovisko pri workoute s iracionálnym zámerom, či k stá tonovému monolitu z betónu slúžiacemu ako spomaľovač za cenu atakujúcu 100 tisíc eur na Ulici športovcov (a podobným dielam) …pridalo ďalšie…

z.J.

Myslím že je najvyšší čas opäť okomentovať oficiálne dianie, respektíve okomentovať vedenie nášho mesta a jeho činy. Najnovšie mediálno-marketingové kanály Dubnice nad Váhom boli zaplnené informáciou o neuveriteľne stúpajúcej kvalite papierového periodika „Dubnické noviny“. Najskôr som tejto informácií nevenoval moc pozornosti, nakoľko za tým všetkým stojí „neziskovka“ TI Slovensko (Transparency International Slovakia) a ja mám na túto organizáciu, jej rebríček hodnôt a selektívnu „objektivitu“ svoj názor. Časom som ale prekonal nechuť a predsa som popozeral to, čo o tomto „úspechu“ píše propagačné oddelenie Mgr. et  Mgr. Petra Wolfa a aj samotná TI Slovensko. Priznám sa že som sa opäť schuti zasmial…
Pokiaľ sa touto témou a vôbec témou propagandy v našom meste chce niekto vážnejšie zaoberať, najskôr si musí uvedomiť niekoľko základných faktov:

 1. Na Slovensku podľa mojich zistení a vedomostí neexistuje mesto do 25.000 obyvateľov, ktoré by malo tak veľké a teda aj tak nákladné PR oddelenie, ako Dubnica nad Váhom.
 2. Rovnako nepoznám iné vedenie mesta, ktoré by si neustále robilo takto masívny a agresívny marketing a public relations, ako vedenie nášho mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf.
 3. Veľmi dôležitým faktorom pri posudzovaní tohto všetkého je aj skutočnosť, že v starých časoch, ktoré vedenie nášho mesta porovnáva, robil Dubnické noviny jeden jediný človek. Pokojne si tento fakt môžete overiť u JUDr. Juraja Džimu – terajšieho právneho zástupcu mesta a bývalého hovorcu a pravej ruky primátora Ing. Jozefa Gašparíka.
 4. Dnes DN (a vlastne aj celú propagandu) kreujú minimálne traja zamestnanci. Píšem schválne „minimálne“, lebo každý kto sa trošku pozornejšie zaujíma o tieto veci vie, že neoficiálne sa do tejto činnosti intenzívne zapája ešte aspoň jeden, teda štvrtý zamestnanec mesta.
 5. Okrem týchto nákladov na propagačné oddelenie naše mesto platí aj mediálnu spoločnosť v Považskej Bystrici, ktorá vytvára tzv. „Dubnický magazín“ .. možno ste ani nevedeli. 😀   Len v roku 2021 sme MY občania vyplatili za propagáciu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa firme MEDIA Centrum s.r.o. Považská Bystrica 43.500 eur
  . Pokojne si to môžete prepočítať aj na štyri roky „vládnutia“… 😉 To či tieto náklady sú primerané a či sú zmysluplné, ponechávam na uváženie čitateľa:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/dubnicky-magazin

Ale poďme pekne späť k realite výsledkov, ktorými sa Mgr. et Mgr. Peter Wolf tak chválil…

Najskôr musím odcitovať jeho vlastné slová:
„Z hodnotenia Transparency International Slovensko máme úprimnú radosť. Úspešný posun v rebríčku odzrkadľuje našu snahu informovať obyvateľov mesta spoľahlivo, pravdivo a transparentne. Stále máme priestor, kam sa môžeme posunúť a spolu s kolegami sme pripravení využiť ho.“

a konfrontujme to s textom, ktorý smerom k našim DN uviedlo Transparency International Slovensko:
„Periodikum Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba.“

A pozrime si porovnanie rokov 2016, 2018 a 2021 práve v tých faktoroch, ktoré sú najzaujímavejšie, z veľkosti „politickej plochy“ (plochy venovanej propagande vedenia mesta, teda osoby Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) a z počtu „zmienok o vedení samosprávy“:
Nie je k tomu čo dodať. Možno len jednoduchý sumár. Plocha v Dubnických novinách, venovaná propagande vedenia samosprávy, teda Mgr. et Mgr. Petra Wolfa sa zväčšila v roku 2021 oproti roku 2016 viac ako dva a pol násobne! O takmer štvrtiny vzrástol aj počet zmienok o vedení mesta. Aká pluralita, aká transparentnosť? Všetko iba v duchu jedného jediného človeka. Verím že sa naplnia slová Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, že vidí priestor, kam sa môže ešte posunúť… 😎 Zostáva stále 46,57 percenta!

Môj príspevok má úvod, má aj jadro a keď premýšľam nad tým aký záver, aké zhrnutie či posolstvo by malo z neho plynúť, napadá ma len jedno:

 

z.J.

Bol som si pofotiť búranie bývalej práčovne a 57 fotografií si môžete pozrieť aj Vy.

Dúfam len že celý mediálny humbuk okolo novej plavárne nebude len predvolebnou bublinou (dať spraviť štúdiu, či projekt ešte nič neznamená, kto sa trošku vyzná vie že takých sú tisíce). Teda rovnakým predvolebným sľubom a klamstvom na voličoch, „falošnou“ témou ako zaujať a opiť suchým rožkom voličov akým boli pred poslednými komunálnymi voľbami sľuby o bezplatnej MHD v Dubnici nad Váhom… 😀 Peniažky – Gašparíkom našetrených 6,6 milióna eur, za ktoré sa teraz začalo robiť, totiž pomaly skončia 🙂 Toľko môj názor a skúsenosti…

Čas ukáže 😉 

« z 5 »

Skratka cez trávnik okolo BD953 na CIII bola veľmi využívaná a okrem „miestnych“ ju používalo aj veľa chodcov a cyklistov z iných mestských častí, mieriacich do práce, či z práce domov. Rovnako množstvo používateľov zvyšovali aj obyvatelia mesta smerujúci na „Chobot“ a odtiaľ do jednotlivých záhradkárskych kolónií. Teda v každom prípade musím iba súhlasiť s vedením nášho mesta, že sa jedná o pomerne frekventovanú komunikáciu pre peších, značne využívanú aj cyklistami!

Preto som rovnako ako všetci obyvatelia 953-ojky a celého okolia uvítal správu, že mesto pristúpilo k vybudovaniu oficiálneho chodníka. Tu treba ale uviesť na pravú mieru fakt, že sa tak nestalo na základe nejakého vlastného zistenia vedenia mesta, na základe jeho zisťovania potrieb obyvateľov, ako sa z mnohopočetných PR článkov s touto témou zdá. Poďakovanie v tomto prípade patrí len a len domovému dôverníkovi z BD 953, ktorí po dokončení revitalizácie tejto budovy niekoľko rokov intenzívne tlačil na vyriešenie aj tejto situácie.

Už v začiatkoch výstavby tohto chodníka som pochopil, že ako v mnohých iných prípadoch vedenie mesta zlyhalo. Nik kompetentný nedomyslel technickú stránku veci a celý projekt sa podľa mňa iba otrocky pridržiaval mantry čo najmenších nákladov a čo najväčšieho PR efektu. Ako (smutnú) perličku uvediem že v tomto prípade novo vybudovaný chodník dokonca o ½ cm nespĺňa kritérium platnej normy – minimálnu šírku 150 cm. Nehľadiac na to, že uvedená norma odporúča podľa druhu a frekventovanosti takto budovanú komunikáciu projektovať vo väčšej, ako minimálnej šírke. V praxi je totiž veľmi komplikované a v mnohých prípadoch takmer nemožné, aby sa na tomto chodníku navzájom vyhli cyklista s chodcom, nehovoriac už o detskom kočíku. Vedením mesta a jeho PR oddelením sa tak pertraktovaná bezpečnosť a debarierizácia stali opäť iba frázou politického marketingu…


Už v čase začiatkoch výstavby chodníka som videl ale aj iný, naozaj zásadný problém. Písať a hovoriť o ňom v tom čase nemalo zmysel. Prišiel ale čas, aby realita ukázala v plnej nahote nedomyslenosť a nekoncepčnosť pri kladení požiadaviek vo fáze zámeru a projektovania. Nikto kompetentný, nikto vo vedení mesta v lete nedokázal uvažovať tak hlboko, aby si spomenul aj na to, že na tejto novej komunikácií, rovnako ako na všetkých ostatných bude treba vykonávať zimnú údržbu a aj z tohto dôvodu by bolo viac ako vhodné spraviť chodník o cca 20 až 30 centimetrov širší. Výsledný efekt tejto neschopnosti myslieť koncepčne a efektívne riešiť problémy si môžete na priložených obrázkoch. Bohužiaľ nedochádza len k ničeniu okolia komunikácie, ale aj novo vybudovanej „zelenej oázy“.

Na koniec už len jeden fakt. Pravidlo „nedorobku“ sa už stalo synonymom takmer všetkých prác, ktoré vykonáva mesto pod vedením Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. V tomto prípade ide o to, že „zámkovú dlažbu“ nikto „nezamkol“, tak ako to je predpísané v technických listoch a postupoch. Priestor medzi dlažbou zostal nevypieskovaný a nezhutnený. Debatu o vplyve na kvalitu a trvácnosť takéhoto diela prenechám ľuďom z brandže a s podstatne väčšími skúsenosťami… 🙂 

z.J.

 

Som rád že nás naši najvyšší predstavitelia mesta po troch rokoch konečne oficiálne informovali a priznali to, že spadli do nádhernej perinky 6,6 milióna eur. A potvrdili aj to čo sa snažia vyvrátiť – že Dubnica nad Váhom môže masívne investovať najmä vďaka našetrenému z minulosti 😀 Ale poporiadku, stručne a jasne, lebo tiež som zopárkrát stál pred dilemou „obhajovať neobhájiteľné“. Vždy som sa ale snažil, aby moje tvrdenie malo hlavu a pätu, teda elementárnu logiku a fakty. Na túto najdôležitejšiu zásadu však mestský „vyvracač“ mýtov zabudol.1 – Najskôr trochu matematiky. Suma 6,6 milióna je pozostatok po „starom“ vedení. Podľa vlastných slov teda ušetrilo „nové“ vedenie mesta ďalšie 4 milióny eur (výpočet z publikovaných čísel).  Ak čísla (dúfam) správne uvádzajú, máme v mestskej kase našetrených 10,6 milióna eur.

2 – Ja tvrdím ale že vedenie mesta neušetrilo zhola nič, respektíve veľmi málo. Pod pojmom „ušetriť“ si totiž (nielen ja) predstavujem niečo úplne iné. Suma sa „nazbierala“ najmä preto, že 2 roky, teda prvú polovicu volebného obdobia, mesto takmer vôbec neinvestovalo. Sladúčko spinkali vo vatičke. Takmer nič sa v meste zásluhou „nového“ vedenia neurobilo. To je fakt. Reči o modernizácií a o tom že mesto nezastavilo investície sú mimo realitu. Je možné že sa bude naše „nové“ vedenie mesta snažiť vyvrátiť aj tento akože mýtus. Predpokladám že použije najmä „zadné únikové vrátka“ – lebo korona 😛 

3 – Potešiteľné by bolo, ak nebude vyvracač mýtov, alebo nejaký nakontrahovaný troll (aj k tým sa ešte neskôr dostanem) poukazovať za tie viac ako dva roky ničneinvestovania na zásluhy a projekty „starého“ vedenia mesta, teda Ing. Gašparíka, ktoré si tak rady privlastňujú. Konkrétne napríklad najmä dve najväčšie investičné akcie – rekonštrukcie domu kultúry a zdravotného strediska. Fakty (dôležité sú dátumy na spodku oficiálnych článkov mesta!)  :
Rekonštrukcia Domu kultúry
Rekonštrukcia zdravotného strediska

Ľahko môžeme konfrontovať realitu s marketingom. Stačí si pozrieť reklamné noviny, TO s nejasným a netransparentným pôvodom a otáznym financovaním, TO čo nám Dubničanom dali do schránok – PR materiál na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a vypadá to tak, že na tajnáša za mestské peniaze. Pozrieť si odsek, kde primátor vymenováva investície a vyčiarknuť chválenie sa cudzím perím. Na 23 tisícové mesto a časový úsek 2 roky tam nie je takmer nič. Iba prázdne marketingové reči. Teda financie sa iba zbierali – kumulovali, ale určite nie „šetrili“!!!

4 – Ešte aj myšlienku o presťahovaní ZUŠ do priestorov domu kultúry ktorú Mgr. et Mgr. Peter Wolf ukradol, prezentoval ako svoju vlastnú a nehanbil sa za to prevziať ocenenie TOP líder samosprávy od Rady EU, pre ktoré ho navrhla Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Všetko na základe lží,  marketingovej demagógie a klamstiev nášho „nového“ vedenia mesta… iste, silné slová, ale pravdivé.

Môžete si overiť aj detaily a fakty potvrdzujúce toto moje tvrdenie.

5 – Do pozornosti širokej verejnosti dávam aj fámu, ktorú vytvára „nové vedenia mesta“ – teda iba marketingové reči – o ušetrených prostriedkoch /cit./:
vďaka uvážlivému hospodáreniu, šetreniu financií prostredníctvom nového systému verejného obstarávania a optimalizácii mnohých procesov…

Pre pochopenie ako fungujú takéto papierové a marketingové „úspory“ si odporúčam pozrieť ➡ jeden môj starší príspevok.

Ak ste si ho pozreli, položím Vám otázku:  „Už viete prečo tá nezrovnalosť a kam sa podelo tých 100 tisíc?!“ Kamienok do mozaiky zapadol. Predsa do úspor! Najskôr sa reálne odhadom nacenili polopodzemné kontajnery na 300 tisíc, ale zrejme niekto z nového vedenia mesta dostal „geniálny nápad“ ako sa dá niečo (aspoň marketingovo) urobiť, niečo s čím sa bude dať neustále chváliť aj v novinách, aj pred kamerami a aby bol aj „trhák“ v nadchádzajúcej predvolebnej kampani. Niečo čo väčšina ľudí (potencionálnych voličov) „zožerie“ a bude „opitá suchým rožkom“ 😉 Nemám to týmto Dubničanom za zlé, lebo sa nezaoberajú problematikou detailne, vyhodnocujú iba podsúvané informácie, čo jediné ide nášmu vedeniu mesta naozaj dobre! 😉 Aj preto sa snažím prinášať iné, reálne informácie a iný uhol pohľadu. Podľa mňa „geniálny nápad“ bol dôvod, prečo projekt v priebehu pár dní z reálnych 300 „zdražel“ na marketingových 400 tisíc €  .. aby sa mohla neskôr naplniť kolonka „úspory“ sumou 100 tisíc. 💡 Týmto a podobnými ťahmi dokáže ktokoľvek „papierovo ušetriť“ a ešte môže aj vyhlasovať o sebe aký je dobrý hospodár a geniálny ekonóm! 💡 

6 – Aj informácie o poklese zadlženosti mesta sú len mlžením, ako hovorili starí rodičia „mlátením prázdnej slamy“, snahou nájsť aspoň niečo pozitívne. Obyčajné odpútavanie pozornosti od témy „našetrených 6,6 milióna“. Je len samozrejmé, že zadlženosť mesta splácaním úverov bude klesať!!!  Zásluhu na tom nemá „nové vedenie“ žiadnu! Ide o samozrejmé procesy, nastavené dávno v minulosti a využívať takýto údaj pre vytváranie obrazu „aha aký som dobrý“ je úplne smiešne. Ale ruku na srdce, nečudujem sa.

Pre jednoduchšie pochopenie uvediem príklad:
Chváliť sa týmto je na rovnakej úrovni, ako keby som si ja robil zásluhy na Saganových troch tituloch majstra sveta v cestnej cyklistike len pre to že sme sa už rozprávali, som jeho fanúšik, viem sa aj ja bicyklovať a som Slovák rovnako ako aj on… 🙂 

7 – Ale naspäť k jadru témy. Jednoduchou matematikou a uplatnením elementárnej logiky si môžeme ukázať, ako špička vedenie mesta marketingovou demagógiou zamlžuje a ohýba realitu tak, aby z toho všetkého vychádzala pekná. Ešte si aj zdvihnutým ukazováčikom zdôraznili to čo na FB napísali 🙂 /cit/:
Pripomíname, že značná časť z financií zhromaždených v rezervnom fonde
mesta bude využitá na financovanie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej alebo napr. verejného osvetlenia
.

Jednoznačne sami potvrdili že investovaná bude väčšina úspor .. teda ak by tú väčšinu úspor nevytvorilo „staré vedenie mesta“ pod vedením naozaj dobrého ekonóma a hospodára Ing. Jozefa Gašparíka, nemohli by investovať!!!! Alebo mi niekto chce tvrdiť že 6,6 milióna je z čiastky 10,6 miliónov menšina? Jednoznačne platí že ak by nebolo našetreného Gašparíkom, nebolo by možné (ani zďaleka) toľko investovať!!!

Teda myšlienka:

Mesto Dubnica nad Váhom môže realizovať investície vďaka peniazom v rezervnom fonde mesta, ktoré sa podarilo ušetriť predchádzajúcemu vedeniu mesta.

Vôbec nie je fámou, ako to tvrdí Mgr. et Mgr. Peter Wolf!!! 😎 

Toľko tá logika ktorú som sľúbil na začiatku 7-meho odseku. Keďže som sľúbil aj kúsok matematiky, odporúčam porovnať mestom nazbierané 4 milióny so súčtom cien investícií. Tých ktoré vedenie mesta uviedlo, teda cenu za rekonštrukciu námestia a verejného osvetlenia. Patrí sa prirátať aj preinvestované do parkovísk na CIII, Macovom dvore, viacerých parkovísk na CI, 300 tisíc na rekonštrukciu športoviska na ZŠ CI, podobnú sumu na rekonštrukciu športoviska ZŠ CIII a podobne. (Už sa muselo, lebo idú voľby.) 😀 A jednoznačne zistíme kde je pravda a kto zavádza!!!

8 – Raz (už veľmi skoro, v priebehu nasledujúceho volebného obdobia) ale tieto Gašparíkom našetrené peniaze skončia. Ak nepríde zmena, tak príde účet za markantný pokles (desiatky percent) efektívnosti hospodárenia v komunálnej sfére (nakladanie s odpadom, údržba verejnej zelene a komunikácií a pod.). Začnú chodiť účty za zmluvné povinnosti a dlhoročné záväzky, napríklad náklady za prevádzkovanie požičovne bicyklov a mnoho iného… Príde čas precitnutia. Tam už okopírovaný marketing, hrubá demagógia, vytváranie falošného „pekného obrazu“ a reči o inklúzií v Parku J.B. Magina nepomôžu. Tam nasleduje už len otvorenie peňaženiek obyvateľov Dubnice nad Váhom.

DOPLNENÉ 06.11.2021 – z facebooku:z.J.

Keď som čítal oslavné ódy, PR články a komentáre na zrekonštruované parkovisko pri mestskom štadióne, opäť ma zarazila nelogičnosť a perly ducha. A to sa nezaoberám zámerom a zvláštnou filozofiu, s ktorou sa do úpravy tejto parkovacej plochy išlo.  Na kritiku jedného obyvateľa /cit./:

„Každopádne my máme v dca nejakého opačného projektanta? Prečo je už druhé parkovisko prerobene na smer hodinových ručičiek? Je na to nejaké rozumný dôvod?“

odpovedá naše vedenie mesta totálne nelogickou hlúposťou. Potvrdilo že neuznáva „nejaký“ zvyk a zaužívané praktiky. Pritom práve tie výrazne ovplyvňujú bezpečnosť, ktorou sa tak radi na úrade oháňajú, keď sa nás snažia presvedčiť čo všetko pre nás a naše dobro robia. Preto vždy tvrdím že nové vedenie robí veci iba deklaratórne a hlavne iba pre svoj pekný obraz (PR).

Citát z odpovede vedenia mesta:

„Čo sa týka smeru jazdy, neexistuje žiadna norma, ktorá by určovala, v akom smere má byť doprava na parkovacej ploche riadená – či v smere, resp. v proti smere hodinových ručičiek.“

Vôbec neberie do úvahy to čo písal autor komentáru – PREČO? Žiadna odpoveď! Neuveriteľná hlúposť a neschopnosť premýšľať v súvislostiach v odpovedi kompetentných je evidentná.  Inak by nenapísali takú odpoveď ako napísali. Ak je totiž podľa vedenia mesta jedno v akom smere je doprava orientovaná …  dovolím si tu pripomenúť totálnu somarinu čo spravili na parkovisku pri Filagore (ak to niekto nechápe, osobne sa môžem s ním na mieste stretnúť a ukázať mu!) 💡  https://blog.i-dca.sk/parkovisko-pred-filagorom/ 💡 … aký bol fakt, rozumný základ a dôvod spraviť to opäť opačne aj v toto prípade?! Prečo proti zvyklostiam, tradíciám a návykom?!

Zopár obrázkov z parkoviska:

« z 2 »

Našťastie parkovisko pri štadióne nie je tak dopravne komplikované (iba jednosmerný vjazd a výjazd, bez odbočiek), inak by sa táto „geniálna úvaha“ vedenia mesta opäť ukázala v plnej kráse. Dovolím si vedeniu mesta pripomenúť že ak aj nie je takáto vec priamo stanovená (o čom pochybujem, ale nepoznám všetky normy, či vyhlášky a určite ich nejdem teraz vyhľadávať, preto nepolemizujem) nejakým normatívom, máme tu jedno pravidlo, ktoré stanovené je. Dokonca v zákone! A tým je pravidlo pravej ruky. Ak sa teda naše vedenie mesta snaží vytvárať o sebe pekný obraz, ako im ide v prvom rade o bezpečnosť, pritom ignorujú (alebo nedokážu domyslieť) vzájomný vzťah pravidla pravej ruky a smeru jazdy po okruhu, nech sa páči, môžem im na mieste spraviť krátky výklad s názornou ukážkou, aký nezmysel opäť vyprodukovali a rovnako akým nezmyslom toto všetko chcú opäť ospravedlňovať.

Druhou vecou čo ma zarazila, keď sa už naše vedenie mesta oháňa normami, je ich neustále flagrantné porušovanie. Ako aj v tomto prípade a aj preto odpoveď vedenia mesta považujem za dvojtvárny prístup a ohýbanie reality. Ak teda chceme riadiť iba tým čo je v normách a vyhláškach, prečo na tomto novom parkovisku opäť nebola dodržaná vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. § 58, kde sa v odseku 2 uvádza /cit./:

„Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá MUSIA byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a MUSÍ byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.“

To že naše vedenie mesta nevie počítať a narábať s číslami sme sa už presvedčili viackrát, najvypuklejšie napríklad tu: 💡 https://blog.i-dca.sk/ked-ani-s-dvoma-titulmi-nevidis-rozdiel-medzi-kilogramom-a-tonou/ 💡 , preto trošku pomôžem a vyrátam to za nich – okrem toho že takéto miesto malo byť situované hneď pri vchode na parkovisko (rovnakú chybu urobili aj na parkovisku pri Filagore, tiež som na to upozornil, ale oni nie sú schopní poučiť sa ani na vlastných chybách), podľa tejto vyhlášky mali byť na tomto parkovisku zriadené 4 takéto vyhradené parkovacie miesta! Slovom „ŠTYRI“ 😉 a nie jedno! Matematický výpočet je zaokrúhlený logicky na celé číslo. Zopakovanie rovnakej chyby je len ďalším dôkazom neschopnosti efektívne riadiť procesy. Schopnosť využívať klávesové skratky Ctrl C a Ctrl v tom nezakladá pre to predpoklad.

Vrátim sa ale k technickej stránke veci. Zopár fotografií v priloženej fotogalérií jasne dokumentuje, podľa nášho vedenia mesta /cit./:

„Plocha parkoviska nie je zničená, stav povrchu je v relatívne dobrom stave a výmena celého povrchu momentálne nie je nevyhnutná…“

Ešte aj tá šípka ukazuje na výtlk…..!

Opäť len primitívne vyhováranie sa. Nikto nečakal a nechcel vyasfaltovanie celej plochy. Oprava dier pred spustením do prevádzky bola ale samozrejmá a keby prácu niekto z vedenia mesta (a úradu) naozaj manažoval, týchto pár dier a výtlkov mohla dodávateľský firma spraviť ako bonus!!!

Diery, výtlky a bordel zostal po dodávateľovi na parkovisku:

« z 2 »


Zároveň je aj škoda, že parkovisko ničí aj vedenie mesta. Tým že na veci kašlú a nerozumejú im!

To že prebrali parkovisko, pričom sa na ňom nachádzal kopec bordelu po stavebnej činnosti (viď. fotografie) ma neprekvapuje. Veď im nevadí už tri roky nepozametané mesto od zimného posypu. 🙄 Prekvapuje ma to, v akom stave ho prebrali. Je všeobecne známe že pán primátor zásadne nechodí na staveniská po meste, respektíve iba vtedy keď si treba spraviť PR fotečku. Inak by si všimol, že práca je naozaj odfláknutá a nedokončená. Po rezoch v asfalte a doasfaltovaní stále zostali neošetrené spoje a rezy. Za následok to bude mať devastáciu nie len asfaltu, ale aj podložia. Stačí možno jedna zima s dostatočne „priaznivými podmienkami“ pre tento jav, kedy zatečie do spojov a rezov voda, ktorá následne zamrzne. Dokonca ešte aj tie diery po „mostíkoch“ ktoré dodávateľ odstránil, následne iba zasypal drvou… škoda komentovať. 😎 

Nedokončená, respektíve odfláknutá práca:

« z 2 »


Záverom si dovolím pripojiť ešte dve úvahy. Prvou je fakt, že bezbariérovému zjazdu z chodníka na parkovisko by svedčalo vyšrafovať malú plochu asfaltu. Lebo to miesto priam pýta zaparkovať motorku (nezabrať štandardné parkovacie miesto) a zablokovať tento zjazd. Rovnako zaparkované auto na prvom najbližšom mieste vlastne blokuje bezbariérový výjazd na chodník. Možno to chcelo o 90° otočiť orientáciu zjazdu. Bezpečnosť a bezbariérovosť zostala opäť iba v deklaratórnej rovine… Na toto bolo naozaj tak ťažké prísť toľkým „odborným a múdrym hlavám“ za tak dlhú dobu?! 😉 😀 😆 

Toto miesto by bolo vhodné vyšrafovať, ale najlepšie by bolo prerobiť ho:

Druhou je fakt, že značná časť parkoviska je v náklone k workoutovému ihrisku a teda logicky zvádza k nemu dažďovú vodu. Už v minulosti sa tu v zrušenom vchode pre hostí tvorili obrovské kaluže a zaplavovalo časť medzi plotom a hľadiskom štadióna v oblúku. Bohužiaľ ani projektant workoutu toto, spolu s odvodnením ihriska neriešil. Svojho času som si dovolil preto pozastaviť rozbiehajúcu sa výstavbu ihriska a riešiť tieto problémy (projektant musel prerobiť, doplniť a prekresliť projekt). Evidentne úspešne. 🙂 Na workoute ani na ploche parkoviska viac voda nestála. Zabezpečila to súbežne s celou dĺžkou plota ihriska, na strane od parkoviska, dodatočne k projektu vybudovaná vsakovacia ryha, ktorá problém odstránila. Prestavbou parkoviska bol ale aj dobudovaný viac menej nikam nevedúci chodník s obrubníkom, ktorý cca 1/3 tejto vsakovačky prekryl. Dúfam len, že zostávajúce 2/3 budú mať dostatočnú kapacitu na to, aby v budúcnosti pojali aj prívalové dažde.

Vsakovacia ryha a prekrytie jej časti novým chodníkom:


– – –   DOPLNENÉ I.   – – –

Téme sme sa venovali už 17.7.2021 na 💡  FB profile i-dca – určite to stojí za prečítanie. 💡 Na základe upozornenia na množstvo publikovaných hlúpostí a informačného chaosu, vedenie mesta zásadne prerobilo článok a upravilo publikované podmienky, ktoré boli v ňom zverejnené….

Screenshot pôvodného textu na oficiálnej web stránke mesta:
:

A tu je upravený článok, kde je už obsah v podstatne slušnejšej informačnej kvalite a evidentne sa čiastočne zmenil aj „plán Dubnica“ s týmto parkoviskom a zlá filozofia zámeru. Určite aj vďaka rozpitvaniu témy a Vašim komentárom na našom FB profile 
🙂

…. Mohli aspoň poďakovať 😆 už keď neposlali odmenu!!! 😆 


– – –   DOPLNENÉ II.   – – –

„Parkoviskoo pri workoute má svoje 💡  pokračovanie na našom facebooku: 💡 

1- Poznáte ten príbeh o majstrovi, ktorý si zmyslel stôl vyrobiť a keď si k nemu sadol, zistil že sa kolíše. Tak z tej najdlhšej nohy stola odrezal. Ako na potvoru sa stôl kolísal aj potom. Majster ale bol snaživý a tak zobral pílku a odrezal opäť z najdlhšej nohy… Stôl ako naschvál zasa nestál ako stôl má stáť, tak majster rezal znovu… a opäť a potom ešte raz…

2- Mne tento príbeh, ktorý si pamätám ešte z raného detstva, pripomenula prerábka už prerobeného parkoviska pri workoutovom ihrisku. Zistilo sa totiž že parkovacie miesta pre dodávkové vozidlá s dĺžkou do 5,5 metra sú nakreslené zle, v rozmere určenom pre osobné vozidlá. A tak sa prerábalo. Oškriabali sa staré – nové čiary a nakreslili sa opäť. V patričnom rozmere.

3- Samozrejme že tým pádom sa zmenil počet parkovacích miest pre takéto vozidlá a údaj na dopravnom značení sa stal zmätočným.

4- Pôvodne boli pre dodávkové vozidlá (v zlom, úzkom rozmere) do 5,5 metra určené aj prvé tri miesta medzi začiatkom parkoviska a ostrovčekom vchodu do workoutu. Tie sa ale prerobiť nemohli. Kraj parkoviska a ostrovček sa len tak ľahko zoškriabať a znovu namaľovať nedajú. Tak zostali v pôvodnom, zlom rozmere.

5- Dopravné značenie ale jasne stanovuje odkiaľ začínajú takto vyhradené parkovacie miesta. Teda teraz treba preložiť aj zmätočné dopravné značenie.

6- Aj vďaka nutnému posunutiu zmätočne umiestneného zmätočného dopravného značenia sa zmení počet vyhradených miest a treba preto zmeniť aj doplnkovú ceduľu udávajúcu počet vyhradených miest…

7- Dúfam len že tentoraz to dokáže „niekto“ naozaj premyslieť a aj spočítať. Že nebude treba „nohu stola“ rezať znovu a znovu a stále dookola. Lebo ako sme sa už X krát presvedčili v realite a na faktoch že (nielen) práca s číslami a matematika sa s vedením mesta – ako o sebe s hrdosťou tvrdili „odborníkmi vo všetkých sférach“ – nemá rada. Dúfajme že bude stačiť už len jedna prerábka prerábky prerobeného parkoviska.
Prajem pekný jesenný víkend plný pohody všetkým Dubničanom.

Venujem jednej mojej fanúšičke – dnes ma (osobne) veeeeľmi pochválila. 😀 

Prečítal som si príspevok na FB Dubnických novín:
https://www.facebook.com/dubnickenoviny/posts/4129315917177277


o tom že niekto opäť narobil bordel pri kontajneroch, teda podľa zákona) č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) vlastne založil NELEGÁLNU SKLÁDKU. Nič mimoriadne, ani nič nové. Autor/autorka článku (VR ?!  😀 ) pranieruje a kritizuje čo to dá. Správne, poriadok musí byť a uznávam, že príspevok nielen poukazuje na tento veľmi rozšírený nešvár, ale vlastne aj „vychováva“. 

Bohužiaľ opäť sa ale príspevok zmenil pre mňa na tragikomédiu a frašku. V prvom prípade pre stále nekončiaci prúd periel, lebo takmer v každom príspevku z mesta sa dá nejaká nájsť. Autor/autorka neustále totiž spomína ILEGÁLNU SKLÁDKU ODPADU. Celkom dobre poznám už hore spomenutý Zákon (79/2015, aj v aktuálnom znení zo 6.2.2021) o odpadoch, ale priznám sa že aj napriek tomu a aby som mal istotu, dal som prehľadať všetkých 117 strán tohto zákona, tak ako bol publikovaný v systéme SEPI, či sa v ňom nachádza pojem, alebo výraz (terminus technicus) ILEGÁLNA SKLÁDKA… samozrejme s výsledkom aký som očakával. Tento zákon nepozná pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA. Preto by sa mesto Dubnica nad Váhom malo správať dostatočne odborne a profesionálne a „ústami, či perom“ by malo komunikovať smerom k verejnosti a reprezentovať svojich obyvateľov náležite. Teda v tomto prípade by malo hovoriť o tom čo spomenutý zákon a problematika pozná, o NELEGÁLNEJ SKLÁDKE (zaužívaný je aj nesprávny ľudový pojem „čierna skládka“).

Netvrdím že sa nedajú tieto výrazy vzájomne zameniť, ich význam je takmer identický, aj keď si myslím že výraz ILEGÁLNY je používaný skôr vo vzťahu k nejakému deju, konaniu, či činnosti osôb a výraz NELEGÁLNY k stavu (neživej) veci. V prípade nejakej laickej debaty by som si tohto ani nevšimol, ale v oficiálnom výstupe, v dokumente vedenia mesta je nevhodný a ešte raz pripomínam, pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA zákon o odpadoch (ktorý je pre konanie mesta jediný určujúci) nepozná!!!! Teda je v tomto príspevku nenáležitý a svedčí iba o tom, že autor/autorka príspevku sa spolu s vedením mesta v tomto (veľmi dôležitom zákone pre komunálnu sféru) nevyzná!

Teraz ale k tomu podstatnému a zásadnému: Vedenie mesta Dubnica nad Váhom (ako o sebe tvrdili a tvrdia, odborníci vo všetkých sférach) tento zákon nepozná, respektíve nedokáže náležite riadiť ani jednoduché procesy tak ako musí – teda v zmysle tohto zákona a toto je ďaleko alarmujúcejšie. Samotné vedenie mesta porušuje tento zákon, dokonca vo viacerých prípadoch a vo veľa paragrafoch.

Poprosím teraz zopár chronických trollov a hejterov, ak sa chcete naozaj vážnejšie zaoberať touto témou a diskutovať so mnou o tom, skúste si najskôr preštudovať znenie tohto zákona a uvedomiť si jednu zásadnú vec. Tou je že verejná, či štátna správa MUSÍ konať tak, ako jej to zákon ukladá, na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať ako chcú, pokiaľ tým zákon neporušujú!

Výklad pre potreby tohto príspevku: Ak pôvodca odpadu uloží tento v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z., (o čom nemám v tomto prípade pochýb a overil som si), jedná sa o založenie nelegálnej skládky.

Svoje tvrdenie, že vedenie mesta (nezahŕňam sem úradníkov a odborných pracovníkov mesta!) jeden z najdôležitejších zákonov nielen že nepozná, ale ho aj hrubo porušuje, opieram o skutočnosť, fakty, môj názor a znalosť tohto zákona. Samo mesto (resp. jeho dcérska spoločnosť) minimálne v jednom prípade nenakladá s odpadom ako má, založilo nelegálnu skládku odpadu na Nádražnej ulici. Už dlhé mesiace tam táto nelegálna skládka svieti a po trošíčku sa zväčšuje. Ide o zmes bordelu pozametaného na našich uliciach, nejaký odpad z cintorínov a bioodpad (drevo a tráva). V druhom prípade možno samotné mesto nelegálnu skládku odpadu priamo nezaložilo, bola ale založená minimálne s jeho vedomím a je možné, že na základe jeho pokynu. Táto nelegálna skládka sa nachádza na Ulici športovcov, medzi parkoviskom pri workoutovom ihrisku a mestským futbalovým štadiónom  pri železničnej trati a pozostáva z rôznych zložiek stavebného odpadu – hliny, betónu, asfaltovej drte a podobného materiálu.

Jadro problému spočíva v tom, že vedenie mesta na jednej strane chce edukovať svojich obyvateľov k enviromentálne lepšiemu správaniu, využíva takéto situácie na vlastné PR, na druhej strane sa správa bezcharakterne, dvojtvárne a porušuje masívne (buď vedome, alebo v rámci nevedomosti a neschopnosti – iné eventuality neexistujú) platné zákony. Lebo v oboch prípadoch nenakladalo s odpadom tak, ako mu to zákon ukladá!!! Ako to písal autor/autoka v DN? PROSÍM, SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE. Nech sa páči, zodpovednosť našich radných pánov, stav a situáciu môžete zhodnotiť na priložených fotografiách.

PS: Na základe §15 odst. 3. Zák. č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) teraz MUSÍ mesto Dubnica nad Váhom do 7. pracovných dní oznámiť tieto dve nelegálne skládky, ako aj zrejmé skutočnosti Okresnému úradu, odboru životného prostredia v Ilave, nakoľko sa dozvedelo o existencií nelegálnych skládok na svojom katastrálnom území (vedeniu mesta to separátne oznamujem). Ak tak nevykoná, dopúšťa sa podľa mňa trestného činu, zároveň vedenie mesta MUSÍ počkať na rozhodnutie príslušného štátneho orgánu (v tomto prípade OÚ ILava, odbor životného prostredia)….
 

Chcel by som v prvom rade pogratulovať vedeniu mesta (prestanem používať slovko „novému“) už k druhému významnému oceneniu v krátkom čase. Práve sme sa dozvedeli že Dubnicu nad Váhom ocenila Rada Európy a stali sme sa jednými z prvých piatich miest na Slovensku, ktoré sa môžu popýšiť značkou excelentnosti.

Pre udelenie tohto ocenenia boli odbornou komisiou hodnotené princípy:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb
2. Schopnosť reagovať
3. Efektívnosť a účinnosť
4. Otvorenosť a transparentnosť
5. Právny štát
6. Etické správanie
7. Kompetentnosť a kapacita
8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene
9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy
10. Správne riadenie financií
11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia
12. Zodpovednosť

V decembri si ocenenie TOP líder samosprávy, na návrh Rady mládeže TSK od odbornej komisie sTOPa 2020, zaslúžil aj primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Ocenenie mu bolo udelené za zásluhy v práci s deťmi a mládežou. Na web stránke organizácie udeľujúcej ocenenie si môžete prečítať aj na základe akých zásluh mu bolo udelené. Zo všetkého toho ma zaujala najviac pasáž, kde sa opisuje aké fantastické myšlienky napadajú nášho primátora, citujem:

… si Peter Wolf uvedomuje aj potrebu adekvátneho sídla a vhodných podmienok na prácu jednej z kľúčových inštitúcií v meste, ktorá sa podieľa na výchove a osobnostnom rozvoji mladých ľudí v meste – Základnej umeleckej školy. Práve Peter Wolf je iniciátorom myšlienky presťahovať túto ustanovizeň zo súčasných nevyhovujúcich a neadekvátnych priestorov do zmodernizovaného a reprezentatívneho domu kultúry. Túto myšlienky prvýkrát verejne prezradil práve počas diskusie, ktorá sa uskutočnila v rámci trojdňového multižánrového festivalu BABYLON ART PARK JBM.

printscreen textu:
Musím sa priznať že tento demagogický výplod pochádzajúci z dielne vedenia nášho mesta ma nenechal chladným. Nevedel som či sa mám smiať, či plakať. Nie len ja, ale desiatky ďalších, viac či menej zainteresovaných vedia že tento nápad pochádza z hlavy bývalého primátora mesta, Ing. Jozefa Gašparíka. Kto má záujem, môže si v archíve videí z mestských zastupiteľstiev nájsť záznam, kde sa (aj v prítomnosti Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, vtedy ešte ako poslanca MsZ) o tom hovorí. A kto by chcel pochybovať, môže sa na tento fakt spýtať napríklad aj bývalého hovorcu mesta a svojho času pravej ruky Ing. Gašparíka, terajšieho právneho zástupcu mesta JUDr. Juraja Džimu, ktorý sa po krátkej pauze, hneď po voľbách opäť vrátil do samosprávy 🙂

Po mnohých rekonštrukciách v kulturáku, počnúc kúrením a vyregulovaním tepelného hospodárstva, cez zásadné rekonštrukcie veľkej a malej sály (z ktorej vzniklo kino Lastovička), vybudovaním zasadacej sály s príslušenstvom (kuchynka) vybavením dotácie 1,4 milióna na zateplenie DK (podaním úspešnej žiadosti ešte v 2017 a následným pridelením fondov v 2018 roku) v intenciách svojej vízie dal vypracovať projekt a vybudovať výťah v DK práve Ing. Gašparík. Zdôvodnením a ideou bol práve JEHO PLÁN presťahovať mestskú ZUŠ-ku do priestorov Domu kultúry a fakt, že mnoho najmenších detí navštevuje ZUŠ v sprievode starých rodičov. Výťah mal uľahčiť starým rodičom vstup do nových priestorov základnej umeleckej školy na vyšších poschodiach.

V intenciách ocenenia Rady Európy (najmä bodu 6. – ETICKÉ SPRÁVANIE)  by bolo žiaduce a samozrejmé aby sa pán primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf verejne ospravedlnil a vrátil (bod 2. – SCHOPNOSŤ REAGOVAŤ) ocenenie TOP leader samosprávy. Dôvodom je že bolo získané aj na základe nepravdivých, skresľujúcich a klamlivých informácií!

Všetko? Nie… už keď som sa rozpísal, budem pokračovať a zoberiem si „na paškál“ aj iné body ocenenie Rady Európy. Napríklad bod 7. – KOMPETENTNOSŤ, bod 8. UDRŽATEĽNOSŤ, bod 10. – SPRÁVNE RIADENIE FINANCIÍ, bod 12. – ZODPOVEDNOSŤ. Vrátim sa ale z výšin EU a mládeže TSK na zem. Do Dubnice nad Váhom, k realite a číslam ktoré sa Dubničanov naozaj (a bytostne) dotýkajú a ktoré ich naozaj zaujímajú. 😀 

Dovolím si poukázať ako naozaj sú tieto body ocenenia relevantné. Vychádzam pritom z reálnych čísel verejne dostupných dokumentov – výročnej správy a správy o hospodárení Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom, s r.o. za roky 2018 a 2019. Pôvodne som plánoval do svojho zhrnutia započítať kvôli lepšiemu obrazu „nastúpených trendov“ aj rok 2020. To by bolo ale z mojej strany unfér, nakoľko sa jedná o rok kedy boli zásadným spôsobom ovplyvnené výsledky a štandardné správanie sa Dubničanov, ako pôvodcov komunálneho odpadu.

Prvou zaujímavou skupinou čísel (tabuľkou) je porovnanie množstva vyprodukovaného a následne technickými službami spracovaného odpadu. Aj keď je naozaj zaujímavý značný pokles až 22,14 percenta (čo je dosť zarážajúca hodnota poklesu o 3.224 ton!), zaujímavý je vzostup nákladov. Pokles nejdem analyzovať ani zdôvodňovať (musel by som sa dostať k surovým dátam). To mala spraviť kompetentná osoba vo výročnej správe! Pre ďalšiu úvahu sú ale tieto čísla dôležité. Upozorňujem kompetentné osoby, že pokiaľ nie je uvedené v tabuľke inak, ide hodnoty v TONÁCH!Druhá tabuľka už je podstatne zaujímavejšia. Najmä z pohľadu obyvateľa, ktorý sa správa ekologicky a nie je k tejto problematike ľahostajný:

Z tohto uhlu pohľadu je najdôležitejší údaj a fakt, že nám v Dubnici nad Váhom pomerne prudko poklesla miera zhodnocovania odpadu z 58,84% v roku 2018 na 52,34% v roku 2019. Laik si povie, však to nie je až tak moc, to je IBA pokles o 6,5 percenta! Ale každý kto sa vyzná a vie čísla analyzovať iste spozornie. Percentá smerom hore sa totiž veľmi ťažko zbierajú. Okrem toho to je závratný medziročný pokles o 11,05 percenta!!! V tomto prípade som sa už snažil aj zamyslieť na týmto faktom a hľadať príčinu. Určite si nedajte nikým nahovoriť že chyba je vo vás, v občanoch. Že zle triedite. To by bola zlá, prvoplánová a prekryť neschopnosť sa snažiaca demagógia. Na základe svojich skúseností a vedomostí viem, že Dubničania v roku 2019 triedili odpad približne rovnako ako v roku 2018.

Bohužiaľ nie je nikoho, kto by sa týmito alarmujúcimi číslami naozaj zaoberal, zdôvodnil príčiny (v dotknutej správe) a na základe toho ich aj riešil!!!

Vo výsledku týchto dvoch tabuliek a v spojení s číslami hospodárskych výsledkov (tých istých výročných správ) sa dostaneme síce k najmenšej tabuľke, ale k číslam ktoré nás Dubničanov „najviac zabolia“ (a budú bolieť neskôr ešte viac, pozn. autora):

Kým v roku 2018 sme v našom meste nakladali s odpadom za 66,33 eura (za 1 tonu), v roku 2019 sme to isté „dokázali“ za 93,45 eura!!!! Teda jedna tona obyvateľom mesta zdražela o 27,12€ čo je horibilných 41,1 percenta!!! A kto má rád čo najjednoduchšie čísla, odpad v Dubnici nad Váhom stál obyvateľov (v prepočte) „zbytočne“ viac o 307 538,47 eur.

Záverom už chcem len ešte raz pogratulovať vedeniu mesta k dosiahnutým úspechom – oceneniam. Zároveň vyjadrujem počudovanie, ako ľahko bola výročná správa „vzatá na vedomie“ mestským zastupiteľstvom. Nech sa páči, pár persón sa môže na FB vyjadriť 🙂 

DOPLNENÉ 4.2.2021 – z diskusie na FB profile:

Dobrý deň, p. Zermegh, nedá mi nereagovať na Váš príspevok, nakoľko odpady sú v mojej kompetencii. Nechcem napadať Vašu znalosť, ale v roku 2018 sa zmenila legislatíva a je presne stanovený výpočet miery zhodnocovania odpadu. Výpočet za rok 2018 a 2019 je zverejnený na webstránke mesta. Miera separácie a celkového množstva komun. odpadov závisí aj od výkupov kovov v meste a práve tam bol tento pokles cca o 2000 t. Takže tvrdenia o zníženej separácii od obyvateľov sa nezakladajú na pravde. Samozrejme, máme čo zlepšovať, pretože rezervy stále sú a stačí sa pozrieť do najbližšieho čierneho kontajnera.
 
Dobrý deň p. Beniaková.

Ani ja si nedovolím spochybňovať vašu odbornosť a kompetencie čo sa týka odpadov a nakladania s nimi. Viem že Vaše odborné znalosti problematiky odpadov, čo sa týka legislatívy a legislatívnych postupov ďaleko prevyšujú tie moje. Moje skúsenosti sú praktické a dotýkajú sa viac menej iba konkrétneho prípadu – nakladania s odpadmi v Dubnici nad Váhom.

Aj preto si dovolím poznamenať, že to čo som v príspevku na i-dca prezentoval, ani v najmenšom prípade nemôžem, nechcem a nikdy som ani nepomyslel na to, aby som to pripisoval „na vaše tričko“. Pokiaľ by o tom niekto pochyboval, alebo by vec chcel prezentovať inak (ako prekrytie vlastnej neschopnosti), uvediem že tu sa vonkoncom nejedná o odbornú stránku veci (ktorú zastupujete v pozícii mesta vy), ale vyslovene iba o technickú a ekonomickú stránku. S tou už nemáte nič spoločné.

Ekonomika, efektívnosť a všetky aspekty ktoré sa dotýkajú TSM sú mimo vás a zodpovedá za ne len a len vedenie TSM. Najvyššou hlavou TSM – predseda valného zhromaždenia TSM je primátor mesta Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Okrem toho si tam dosadil a zodpovedá aj za „menežment“ on Druhým zodpovedným v poradí by mal byť riaditeľ, ten ale do veci riadenia mestskej spoločnosti už cca rok nezasahuje pre dlhodobú PN a de facto riadi spoločnosť jej konateľka Mgr. Klačanská. Spoluzodpovedným je aj druhý konateľ Ing. Truchlý, obaja poslanci MsZ

Vráťme sa k technickej stránke veci. Správne píšete že metodika výpočtu sa zmenila v roku 2018 (vrátane). Je to jasné aj z priloženej tabuľky, kde sú prezentované roky 2015, 2016 a 2017, kde bol priemer zberu kovov od občanov (bez započítania výkupu!) cca 68 ton ročne – slovom: šesťdesiatosem ton!!!! V obrázku zvýraznené červenou.
Do výpočtu za rok 2018 už bol podľa novej metodiky zarátaný aj výkup, preto ten nárast hodnoty na (rádovo z desiatok na tisíce) cca 5741 ton a v roku 2019 cca 3757 ton!!! V obrázku zvýraznené zelenou.
Okrem toho v mojom článku nejde len o rozdiel cca 2 tisíc ton, ktoré predstavujú kovy. OK, súhlasím že pokles kovov môže ísť na vrub výkupu. Práve aj to kritizujem v správe, že tam nie je „ošetrený dôvod“ tak veľkej medziročnej zmeny (2018/19). Celkový rozdiel je ale v podstatne väčšej hodnote. A ako uvádzam v článku, to je to čo by ma rozčuľovalo najmenej a nehodnotím to.

Mne ide v článku o to, že sme sa „predtým“ priblížili na rozdiel iba 1,16% k magickej hranici vyseparovateľnosti 60%. Prepad zapríčinil že sme sa od nej vzdialili o priepastných 7,66%. Kto sa vyzná v problematike (a to že sa vy vyznáte nepochybujem) vie aká je to „priepasť“ a ako ťažko a bolestivo sa prekonáva. A čo to znamená do budúcnosti,ako to ovplyvní vývoj ceny za vývoz KO, ktorú zaplatia občania. Zlatých 60 percent!

Ale hlavne mi ide ide v tom článku o EFEKTÍVNOSŤ a ekonomiku, vyjadrenú vynaloženou sumou z mestskej kasy v prepočte na 1 tonu odpadu. A tá sa zásadne zhoršila (aj keby sme oprostili vstupy o všetky vonkajšie faktory). Dovolím si tvrdiť že celý proces sa od plánovitého zmenil novým vedením na náhodný až chaotický.

VYSVETLÍM:

Zoberte si fakt, že zber komunálneho odpadu v podstatne väčších objemoch TSM stíhalo (na pár plánovaných výnimiek št. sviatkov) v rámci riadneho harmonogramu, v riadnej pracovnej dobe počas pracovných dní. V minulom (a aj v tomto roku) roku na dennodennej báze môžete vidieť ako zamestnanci zbierajú KO aj NIEKOĽKO HODÍN po riadnej pracovnej dobe, počas sobôt, nedieľ a št, sviatkov.

Tohto faktu si všimlo okrem mňa (a spomenulo ho na fb TSM a mesta) viac ľudí. Len bohužiaľ tí ľudia tomu nerozumejú a pripisujú to ako veľkú plus pre vedenie mesta a TSM, že vidieť ako „viac a lepšie sa starajú“… 😀 

OPAK JE PRAVDOU !!!

Dostáva poriadne po hlave ekonomika procesu. Najmä neefektívnosťou, lebo zbierať 1 tonu odpadu namiesto jeden hodiny dve, to niečo stojí (cena za hodinu je fixná a teda v tomto príklade dvojnásobná!) a prudko rastú aj mzdové náklady. V desiatkach percent. Každý kto má záujem si fakty môže overiť. Pracovníkom zbierajúcim KO to ale vyhovuje. Aj preto by malo už dávno zasiahnuť vedenie. Bohužiaľ, zasiahlo opačne a podpísalo na chaose.

Mimochodom, už pri tvorbe harmonogramov vývozu KO je predpokladom dobrá znalosť problematiky. O čom môžeme opätovne pochybovať, na základe toho čo sa deje a je prezentované aj na FB mesta a TSM. Upozorňujem haterov, tieto skutočnosti sú úplne mimo mňa a iba ich konštatujem!

Druhým faktom a dôkazom, ktorý môže kohokoľvek utvrdiť v tom že vedenie problematike nerozumie (ja tých faktov poznám a vidím podstatne viac) a len chaoticky koná je aj vo výročnej správe za rok 2019.

Bystrý pozorovateľ si všimne vo výročných správach predchádzajúcich rokov , že v tabuľke nakladania s odpadom je aj položka „sledované obdobie“. Keď som tieto správy koncipoval ja (a mnoho iných prehľadov), zahrnul som ju tam ako jednu z pomôcok a ako jednoduchý nástroj pre prvotnú ukážku trendu (myslené štatisticky). Bohužiaľ ten čo prerábal moju poslednú správu za rok 2018 do správy za rok 2019 (aby nejaká bola) si nevšimol že „sledované obdobie“ má variabilný časový interval, kde horná hodnota predstavuje vždy predchádzajúci kalendárny rok. Teda „sledované obdobie“ v správe za rok 2019 malo byť za roky 2002 až 2018 a ne len tupo a bezducho prenesený údaj z mojej tabuľky zo správa za rok 2018 To svedčí že niekto kto sa tou problematikou zaoberá teraz a aj ten kto má tie výstupy a komparáciu používať ako signalizačné prvky v riadení TSM a nakladania s odpadom všeobecne, problematike vôbec nerozumie.

Poznámka autora na okraj: Ozaj, vrabce čvirikajú že sa hľadá nový riaditeľ. Viem že sa opäť všetko spraví „transparentne“. A napadla ma taká hriešna myšlienka, priam kacírska, prídem s ponukou perfektného a zohratého teamu?! 🙂 🙂 🙂  /vtip!/

A k tým pohľadom do čierneho kontajnera. Bohužiaľ, ešte aj tá „osveta“ dostala kvalitatívne na frak. Na mňa totiž ten alibizmus súčastnosti neplatí Opäť si môže bežný občan spraviť názor sám, ako k tomu pristupuje organizácia oprávnená nakladať s odpadom v našom meste teraz a ako pristupovala predtým: ➡ https://tsmdubnica.sk/tag/triedme-odpad-spravne/  💡 

A EŠTE JEDEN NAJZÁSADNEJŠÍ FAKT, CELÝ ČLÁNOK NIE JE ANI TAK O ZHORŠUJÚCICH SA PARAMETROCH V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, ALE O DEMAGÓGIÍ A O ZÍSKANÍ „OCENENIA“ NA ZÁKLADE FALOŠNÝCH ZÁSLUH !!!!

z.J.

OD VÁS:

Dňa 11.11.2020 som chcel na Úrade práce a sociálnych vecí v Dubnici nad Váhom vybaviť úradné záležitosti. Nakoľko som sa nezúčastnil dobrovoľného testovania na prítomnosť vírusu Covid 19, dobrovoľne som ostal v karanténe po dobu desiatich dní, tak ako to bolo „nariadené“ vládou SR. Hoci, treba poznamenať, že žiadne oficiálne informácie o tom, že aj občan, ktorý sa rozhodne nezúčastniť sa celoplošného testovania, je povinný ostať v „karanténe“ (v tomto prípade je presný termín „izolácia“). Mnohým sa to bude zdať zvláštne, ale nevlastním ani televízor, ani rádio, ani internet. A nie je mojou povinnosťou doslova každú hodinu sledovať, čo za zmätené nariadenia a vyhlášky vychádzajú v posledných mesiacoch z jednotlivých ministerstiev SR. Jedinú „oficiálnu“ informáciu, ktorá sa ku mne dostala prostredníctvom poštovej schránky, bol zelený leták formátu A5, na ktorom sú inštrukcie o celoplošnom testovaní a len pre občanov s pozitívnym výsledkom testu, ale nie pre občanov, ktorí sa nezúčastnia testovania. Napriek tomu som sa zachoval „zodpovedne“ a ostal som v domácej izolácii.

Vzhľadom na hrubý amaterizmus vlády a zmätenosť vyhlášok a jej rozhodnutí, sa niektoré informácie, síce s oneskorením dostali ku mne, a podľa toho som sa zariadil. Nie je totiž mojou povinnosťou vlastniť ani televízor, ani rádio, ani internet. V čase „núdzového stavu“, ako teraz nesprávne a neodôvodnene klasifikuje túto situáciu vláda SR, je povinnosťou štátu dostatočne a včas informovať občanov o „zmene pravidiel“ a obmedzení ich občianskych práv a slobôd. Takže po uplynutí desaťdňovej izolácie som navštívil Úrad práce v Dubnici nad Váhom.

Úradníčkou Andreou Gabajovou bola vyvíjaná snaha o zabránenie mi vstupu do ďalších priestorov Úradu, nakoľko som sa nemohol preukázať „certifikátom“ o celoplošnom testovaní. Že spomínaný „certifikát“ nespĺňa všetky náležitosti platného certifikátu, nejdem podrobne rozoberať, bolo by to nad rámec tohto článku.

Ale ešte predtým, ako uvediem niektoré závažné súvislosti s nezákonným postupom úradníčky dubnického ÚP, musím zverejniť, aký oznam je na vchodových dverách ÚP. Je to Režim na pracoviskách MV SR počas zákazu vychádzania, ktorý upravuje návštevu klientských centier a oddelení dokladov za účelom vybavenia občianskeho preukazu, cestovného pasu atď.

Na ozname sú farebne zvýraznené len tie pasáže, ktoré by mohli (ale len čisto hypoteticky) pasovať aj na Úrad práce. Avšak takýto diletantský oznam nemá čo na ÚP robiť. Zaujímavé je tiež, že ešte dňa 4.11.2020 bol na vchodových dverách oznam, že dnu bude vpustený len občan s negatívnym „certifikátom“. Dňa 11.11.2020 tento oznam už na dverách nebol! (viac…)

Už pár dní máme k dispozícií upravené a zokruhované parkovisko pred Filagorom. Isto ste si všimli že mesto v poslednom PR článku (z viacerých) k tejto téme kládlo veľký dôraz na fakt, že parkovisko „MUSÍ“ mať ľavotočivú organizáciu dopravy a že to bolo stanovené dopravným inšpektorátom.
To všetko bola zo strany mesta len príprava na môj článok, ktorý som im sľúbil po mojom rozhovore pred „slávnostnou kolaudáciou“ priamo na mieste činu s Ing. Milanom Blaškom, vedúcim stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy našej mestského úradu. Ale poporiadku, k tomu sa dostaneme neskôr. Najskôr si môžete prečítať stanovisko tretej osoby a odborníka v problematike:

Parkovisko pri Filagore

Na stránke mesta www.dubnica.eu sa môžeme v stručnom článku Aktuality – Mesto upravuje parkovisko pri Filagore, parkovanie bude jednoduchšie i bezpečnejšie dočítať hlavne o tom, čo avizuje samotný nadpis. Viem, môj článok bude vlastne „po funuse“, pretože parkovisko je už podľa projektu zrekonštruované, a moje pripomienky nemôžu už nijako ovplyvniť existujúci stav. Tak či tak, pozrime sa na to, ako sa podarilo mestu naplniť zámer deklarovaný v nadpise.

K môjmu textu je priložený aj výkres situácie (tým sa rozumie pôdorysné usporiadanie parkoviska). Na ňom vidno jednu zásadnú vec. Parkovisko je riešené ako „okruhové“, na čo upozorňuje aj samotný článok. De facto je parkovisko riešené ako kruhový objazd. Keďže sa na Slovensku jazdí v pravom jazdnom pruhu, z čoho následne vyplývajú mnohé pravidlá cestnej premávky, znamená to, že ak nemajú na kruhovom objazde vznikať kolízne body, musí byť prikázaný smer vjazdu do kruhového objazdu smerom „vpravo“. Samotné parkovisko je ale riešené opačne.. Prikázaný smer vjazdu do neho je „vľavo“. Na ploche parkoviska vzniká tak  niekoľko kolíznych bodov (viď. obrázok – prichádzajúce vozidlo „zelená šípka“, odchádzajúce vozidlo „červená šípka“).

Prvý je hneď pri vjazde a výjazde vozidiel do parkoviska, keď sa dráhy prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel križujú. Vozidlá vychádzajúce z parkoviska musia tak dať prednosť v jazde vozidlám vchádzajúcim do parkoviska, čo rieši aj dopravná značka „daj prednosť v jazde“. Súčasne z tohto dôvodu musela byť na vjazde do parkoviska umiestnená aj dopravná značka „zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ (zjednosmernenie).

Ďalší kolízny bod vzniká na mieste výjazdu vozidiel, ktoré chcú cez parkovisko pokračovať na chodník zo zámkovej dlažby, ktorý vlastne slúži ako obslužná komunikácia a umožňuje dostať sa vozidlám k prevádzkam na druhej strane Filagoru (tetovacie štúdio, optika atď.). Vozidlá vychádzajúce z obslužnej komunikácie (chodníka) musia dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim zprava, to znamená vozidlám, ktoré vlastne idú prikázaným smerom po obvode parkoviska.

Záver: toto riešenie by fungovalo dobre, ak by sa na Slovensku jazdilo v ľavom jazdnom pruhu. Ale nakoľko sa u nás jazdí vpravo, vznikli týmto riešením zbytočne kolízne body, a 10 000 eur bolo preinvestovaných neefektívne. Takže správne riešenie malo byť opačné: objazd parkoviska proti smeru hodinových ručičiek a státia pod „opačným sklonom“, čím by odpadlo aj nezmyselné a nadbytočné dopravné značenie.

Otázkou je, kto je za takéto riešenie zodpovedný? Na projekte je uvedené, že ho vypracoval Bc. Jozef Králik. To ešte nemusí znamenať, že je zodpovedný za projektové riešenie parkoviska, mohol realizovať len kresličské práce. Obvykle býva v rozpiske uvedený aj zodpovedný projektant, ten ale v rozpiske chýba. V každom prípade by projekt mal vypracovať autorizovaný pracovník s odbornosťou v stavebníctve (príslušné vzdelanie a počet rokov praxe). Nejdem nikomu vstupovať do svedomia, ale ďalšími kompetentnými, ktorí si mohli komplikované riešenie všimnúť, sú pracovníci stavebného oddelenia Mestského úradu Dubnica nad Váhom, a na poslednom mieste reťazca kompetentných aj Dopravný inšpektorát. Hoci mi je jasné, že tak ako pracovníci Mestského úradu, tak aj policajti z Dopravného inšpektorátu, ktorí schválili rozmiestnenie dopravných značiek, iba „odklepli“ to, čo im bolo v projekte predložené.

Bez ohľadu na uvedené nejasnosti, aj bez stavebného vzdelania je možné skonštatovať, že uvedené riešenie nesplnilo požadovaný účel, a naopak na parkovisku vďaka kolíznym bodom môže dochádzať k menej plynulej premávke alebo aj neprehľadným a potenciálne nebezpečným situáciám.

Ing. Pavol Škara

Rovnaké stanovisko ako Ing, Škara zastávam aj ja, rovnako ako aj ľudia, ktorí komentovali PR článok na facebookovej stránke „Dubnické noviny“ a komentáre (slušné, k veci a faktické) ktorých boli NAJTRANSPARENTNEJŠIE zmazané (skryté).

Poďme teraz ale úplne na začiatok, k môjmu (prvému) stretnutiu s Ing. Milanom Blaškom, vedúcim stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Dubnica nad Váhom. a k tomu čo predchádzalo rozhodnutiu, že napíšem tento príspevok…

Šiel som si spraviť pár obrázkov z dokončeného parkoviska pre môj archív fotografií. Úplnou náhodou sme sa na parkovisku stretli aj s PR pracovníčkou mesta, ktorá rovnako ako ja fotila nové dielo. Evidentne bez bočného úmyslu sa ma spýtala (dokonca by som povedal s určitou hrdosťou v hlase) ako sa mi to dielo páči. Moja odpoveď bola priama, úprimná a bez skresľujúcej „politickej korektnosti“:

Je to pekná hlúposť čo sa tu urobila.

Keďže sme boli na mieste činu a ona si neuvedomovala ako to myslím, začal som jej vysvetľovať úskalia ktoré vytvoril nejaký génius svojim návrhom. Že auto vychádzajúce spoza Filagora musí dať prednosť z pravej strany prichádzajúcemu vozidlu, ktoré ale ak chce ísť za Filagor nemôže pokračovať v jazde, lebo na tej ceste stojí vozidlo, ktoré mu dáva prednosť – ZBYTOČNÝ KONFLIKT.

Rovnaký zbytočný konflikt s rovnakým krížením dráh vozidiel (ako to tiež popisuje hore Ing. Škara) vzniká aj pri výjazde z parkoviska. Auto opúšťajúce parkovisko musí dať prednosť autám ktoré odbočujú vľavo (!) po (zle – opačne) zokruhovanej komunikácií parkoviska (prinúti ho dopravná značka „daj prednosť v jazde“), aby už po 2, či 3 metroch muselo dať znova prednosť automobilom vchádzajúcim na parkovisko. Pokiaľ tam musí zostať stáť – dať prednosť (stačí jedna 7 metrová dodávka, nehovoriac o situácií viac automobilov za sebou), tak zároveň blokuje vjazd na parkovisko vozidlám, ktorým dáva prednosť! Nehľadiac na fakt, že nepozorní vodiči ktorí prehliadnu značenie a idú podľa zažitých pravidiel a skúseností, porušujú pravidlá cestnej premávky a vytvárajú tretí neuralgický bod na parkovisku. Len počas mojej cca 20 minútovej návštevy parkoviska ich bolo minimálne päť! Ten kto navrhoval „nové riešenie“ ako keby nemal ani vodičský preukaz, tobôž patričné odborné vzdelanie a akúkoľvek skúsenosť v obore!

Tu ale na scénu prichádza vedúci stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Dubnica nad Váhom – Ing. Blaško. Musím mu vystrúhať hlbokú poklonu a zložiť pomyselný klobúk z hlavy. Je naozaj najlepším a dokonalým prototypom (vedúceho) úradníka a ideálnym zamestnancom MsÚ. Dokonalý symbol arogancie, povýšenectva a neochvejnej neomylnosti!

Hneď na úvod (skôr ako by sa čokoľvek stalo) sa na mňa oboril, že čo si to dovoľujem rozprávať sa so zamestnankyňou úradu, jeho podriadenou! Chápete ten nonsens? S nebotyčnou dávkou arogancie mi chcel určovať čo môžem, či nemôžem robiť! S kým sa mám, či nemám rozprávať!!! Čo si to dovoľujem a jediná osoba, s ktorou sa mám a môžem rozprávať je ON – lebo ON je pán vedúci.

Naozaj som nevedel či sa mám smiať a či plakať, najmä keď som si uvedomil že ktokoľvek by sa so mnou z úradu, či podriadených inštitúcií bavil, „kope si vlastný hrob“. Pomstychtivosť niektorých jedincov je nekonečná…  (pozdravujem politbyro!) Uvedomil som si že som mohol nechtiac „ublížiť“ tej mladej dáme s fotoaparátom, s ktorou som sa rozprával.

V dobrej viere som sa mu pokúsil vysvetliť o čom sa rozprávame a snažil som sa mu vysvetliť aké nelogické a zlé riešenie predstavuje podľa mňa úprava parkoviska pred Filagorom. To bola ale moja druhá chyba. Dovolil som si povedať „kovanému úradníkovi“ že je niečo za čo zodpovedá zle. Ani ma nenechal vec vysvetliť, dokončiť jedinú vetu. Neustálym skákaním do reči ma prerušoval, povyšujúc sa poukazujúc na to že nemám vzdelanie v obore na to aby som si to dielo a jeho mohol vôbec dovoliť kritizovať (druhý nonsens!). Vidiac že odmieta uznať na mieste akékoľvek rácio a fakt – ako príklad uvediem negáciu môjho tvrdenia že vodič vychádzajúci spoza Filagoru musí dať prednosť prichádzajúcemu vozidlu na okruhu parkoviska (pravidlo pravej ruky) – stále dookola, veľakrát opakoval (a tým ma prerušoval) „že to nechápem, aká prednosť! Prichádzajúci po okruhu musí pustiť toho vodiča spoza Filagoru!“

Naozaj nemá pre mňa už žiaden zmysel zaoberať sa s týmto človekom. Čo som chcel napísať o mojej skúsenosti s ním, to som napísal a ak má niekto potrebu niečo dodať či doplniť, vlastnú skúsenosť, môže do komentárov. Alebo mi jeho názor poslať (emailom, v správe) a ja to pridám pod príspevok tak, aby som autora stopercentne ochránil pred pomstychtivosťou.

Naspäť k parkovisku. Fakticky:

V niekoľkých PR článkoch sme čítali ako MsÚ zachránilo situáciu, lebo to bolo hrozné, kolízne a neviem čo ešte. Opak je pravdou. Pritom to chcelo menej PR a viac myslenia a najmä naozaj chuť hľadať lepšie riešenie! Jednak za situáciu predtým rovnako môže vedenie mesta, najmä jeho primátor, ktorý ako vrchný veliteľ mestskej polície mal vydať pokyn na dodržiavanie zákonnosti a poriadku mestskou políciou. Vyhláška totiž pamätá na takúto situáciu a prikazuje vodičovi na parkovisku, kde sú vyznačené parkovacie miesta, parkovať iba na takto vyznačených miestach. Bohužiaľ autá stáli ako chceli, aj na miestach kde nemali, na chodníkoch a krížom krážom.

Parkovisko bolo aj pred stavebnými úpravami  zokruhované. Len vďaka absencií jednej jedinej značky (stačilo pridať zákaz vjazdu všetkým vozidlám a PRIRODZENE a LOGICKY zjednosmerniť tak okruh) jazdili vodiči ako chceli. Problémom bolo že zokruhovanie bolo neustále upchaté práve tými, čo nerešpektovali vodorovné dopravné značenie. Mimochodom, tento nešvár sa začína znovu objavovať aj „na novom parkovisku“ a je len otázkou času, kedy dospeje situácia do podobného upchatého štádia. Vinou arogancie niektorých vodičov a ignoráciou zákonnosti „vedením“ mesta.

Súčasne nová situácia a organizácia dopravy zanáša na parkovisko pred Filagorom podstatne viac kolíznych situácií ako bolo predtým, aj napriek tomu že rapídne ubudli parkovacie miesta. Ubudli aj kvôli tomu, že

NOVÉ RIEŠENIE PARKOVISKA PRED FILAGOROM JE ZLÉ!

Musím pre nezainteresovaného čitateľa na pravú mieru uviesť aj účelovú polopravdu v poslednom článku, že „projektová dokumentácia stavebných úprav bola vypracovaná v spolupráci s dopravným inšpektorátom“. Dopravný inšpektorát schvaľuje to čo mu predložia, DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT NEPROJEKTUJE!

Bohužiaľ ako pri všetkom sa na meste v prvom rade zamerali na (politický) marketing a naozajstné dobré riešenia, ktoré sa im doslova núkali, si kompetentní a odborníci ani nevšimli. Dovolím si preto predstaviť svoje riešenie situácie. V prvom rade podotknem že naozaj stačilo osadiť jedinú dopravnú značku (ako spomínam vyššie), zokruhovať tak parkovisko logicky a podľa našich zvyklostí. Dbať na dodržiavanie zákona – pravidiel cestnej premávky (nesprávne parkovanie má v kompetencií mestská polícia) a to by stačilo. Bolo by to ďaleko lepšie riešenie, ako to terajšie.

Ak pôjdeme ale ešte ďalej a silou mocou sa budeme snažiť minúť hrču peňazí z mestského rozpočtu, aj tu bola možnosť. Priam elegantne luxusná a ponúkajúca riešenie nielen pre všetky problémy, ale aj prinášajúca podstatne menší úbytok parkovacích miest. Dovolím si tvrdiť (meral som iba odkrokovaním), že „mojim“ riešením by pribudlo voči súčasnému novému stavu minimálne  9 (slovom – deväť!) parkovacích miest.

Celá finta spočíva v tom, že by stačilo dodržať logický a zaužívaný spôsob smeru jazdy. Vozidlá prichádzajúce na parkovisko by šli rovno (teda tak ako sa má vpravo). Úplne zbytočným by sa stal vybudovaný ostrovček pri vjazde (a v zásade netreba ani ten pri budove Filagoru), autá by sa na konci stáčali a jediné čo by bolo treba vybudovať, je nový výjazd. Pri potrebe vrátiť sa na parkovisko by poslúžila stávajúca komunikácia. Drvivá väčšina áut práve ale opúšťa parkovisko smerom na most cez potok a tam sa to riešenie doslova ponúka aj tvarovo. Pre názornosť, celé mnou navrhované riešenie je na priložených obrázkoch a situačnej mapke.
Mnou navrhnuté zokruhovanie parkoviska
Mnou navrhnutý výjazd z parkoviska
Situačná mapka mnou navrhnutého riešenia parkoviska pri Filagore

Treťou vecou čo by som určite zmenil je situovanie vyhradených parkovacích miest. Bohužiaľ  mesto síce neustále deklaruje dojemnú starostlivosť o bezpečnosť v dopravnej situácií v meste, ale bez ostychu umiestnia vyhradené parkovacie miesta pre vozíčkarov a pre ľudí s obmedzenou mobilitou tak, že po vystúpení z auta sa ocitnú priamo v premávke na parkovisku, bez možnosti použiť (bezbariérový výjazd) chodník. Keby nezostalo len pri marketingu a deklarácií, mohli tieto parkovacie miesta umiestniť tak, že by boli jasné a viditeľné už od vjazdu na parkovisko a boli by napojené na chodník vedúci na Námestie Matice slovenskej (viacerými smermi). Stačilo tie miesta situovať  hneď naproti vjazdu pri budove tak ako som to navrhol.

Na záver už len zopár obrázkov z parkoviska, ktoré okrem iného pomáhajú aj dokresliť to, o čom píšem v článku…

 

Pozerám že som už dávno nenapísal niečo na tému „perál ducha“ či „vecí verejných“ 🙂 Nie že by nebolo čo, len sa mi práve buď nechcelo, alebo som mal niečo iné na práci. Keby chcel niekto namietať že asi nebolo čo, aspoň jeden príklad perly ducha z mnohých na úvod:

Keď niekto píše o faktoch bez poznania a osobnej skúsenosti, je to iste ošemetné. Keď ale niekto už po x-tý krát omieľa v PR článku jednu a tú istú vec a dokonca sám po sebe, pritom sa dopustí hrubého zavádzania, to je – povedzme slušne povedané – smiešne. V zásade by sme mohli takúto skutočnosť označiť buď ako hrubú nedbanlivosť, neschopnosť, alebo úmysel.

Rovnako je to aj v prípade PR článku na mestskom FB profile Dubnické noviny:

BEZPEČNOSŤ ZVÝŠIME AJ PRED ZŠ s MŠ P. DEMITRU

Naozaj nič nemám proti snahe o zvyšovanie bezpečnosti v našom meste. Naopak, podporujem ju a naozaj kvitujem iba v dobrom! Je to veľmi dôležitá téma, ku ktorej sa určite (možno už veľmi skoro) vrátim! 😎 Čo ma v tomto PR článku zarazilo je hrubá manipulácia a skresľovanie faktov! Autorka článku v texte uvádza (cit.):

„ … dopravná situácia pred ZŠ s MŠ Centrum I je už zvládnutá, minulý rok sme na nej zvýšili parkovaciu kapacitu a vybudovali napr. aj stojisko pre polopodzemné kontajnery … „

Hrubý faul a nepravdivá informácia spočíva v informácií že MINULÝ ROK SMEVYBUDOVALI NAPR. AJ STOJISKO PRE POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

Nie, stojisko pre polopodzemné kontajnery bolo pred ZŠ s MŠ na CI. vybudované tento rok. Minulý rok tam boli vybudované za mnohé tisícky eur (tuším) tri stojiská pre klasické nádoby komunálneho odpadu. Podozrenie že môže ísť o zámerné skresľovanie a manipuláciu  skutočnosti (nie o neschopnosť, či nedbanlivosť) môžeme nadobudnúť aj v kontexte toho, že v jednom z mnohých predchádzajúcich PR článkov o polopodzemných kontajneroch bol trefný komentár nejakého obyvateľa nášho mesta, ktorý správne podotkol a položil otázku, že načo sa teda minulý rok budovali tie klasické stojiská, keď sa vedelo že sa bude tento rok budovať to pre polopodzemné! Či ľavá ruka nevie čo robí pravá?! 🙄 Našťastie som tento komentár zachytil skôr, ako ho stihla hovorkyňa mesta spod príspevku na FB odstrániť 😛 😉 

PS: Ozaj, už to stojisko funguje pre občanov? (nebol som v tých končinách už dlho)

Dosť dlhý úvod. Myslím si ale, že ako ukážka toho že sa perly konajú stále, to bolo potrebné. 😀 Poďme ale k tomu, prečo som si sadol na pol hodinku za PC a čím trošku osviežim uhorkovú sezónu v Dubnici nad Váhom. 😆 

Pol storočia som si myslel že slovo NIKDY je bezrozmerné a nemá žiadnu hodnotu (žiaden termín). Musím sa priznať že som sa mýlil. Z omylu ma vyviedla konateľka TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – Mgr. Vladimíra Klačanská.

Presne pred 56 dňami som sa zachoval opäť karmicky naparádu a vidiac preplnený kontajner na sklo s haldou porozhadzovaných fľašiek a pohárov okolo (lebo ich nebolo kam dávať) pred zdravotným strediskom som jej zatelefonoval (lebo de facto p. Klačanská riadi činnosť TSM) a popísal stav. Dostalo sa mi ubezpečenia (voľný citát) že sa jedná iba o mimoriadnu a výnimočnú situáciu, lebo… lebo… lebo… ktorá sa už ale naozaj NIKDY nebude opakovať! Podotknem že v debate som spáchal aj ďalší dobrý skutok a poradil som jej ako úplne triviálne a jednoducho, bez akýchkoľvek nákladov, problémov či iných podmienok zabezpečiť logistiku kontroly, zberu a vývozu číreho a farebného skla. Aby sa postupovalo racionálne, plánovito a nie tak chaoticky, ako sme toho svedkami teraz (aj v iných sférach zberu komunálneho odpadu) – že sa iba hasí situácia. V tomto prípade až keď sa porozbíjané sklo váľa okolo preplnených kontajnerov a ľudia telefonujú čo s tým.

Presne 56 dní (8 týždňov) podľa môjho telefónu trvalo to NIKDY, kedy sa opäť celý týždeň okolo preplneného kontajnera pred zdravotným strediskom váľalo (aj porozbíjané) sklo. Až dnes sa opäť „zahasilo“ a zamestnanci TSM kontajner vyprázdnili.

Určite nie som jediný čo reaguje na tieto problémy. Neveselý stav si všimol aj neznámy recesista, ktorý zrejme vzal niekoľko fľašiek z kopy pri kontajneroch a porozkladal ich po priľahlých parkoviskách a uliciach…

Dúfam len, že sa táto situácia s porozkladanými fľaškami doniesla aj kompetentným a dajú ich pozbierať. Najmä v nočných hodinách (na cestnej komunikácií medzi Kristínou a kruháčom) totiž môžu predstavovať dosť značné riziko. Nie, tentoraz som na TSM a pani Klačanskej nevolal. Načo? Veď okolo porozostavovaných fľašiek prešlo veľa krát hore dolu množstvo zamestnancov TSM, ktorí kosili na Podháji …

Vidím že  💡 moje „postrehy“ v príspevku na FB 💡  zo septembra minulého roku padli na úrodnú pôdu 😉 a k tejto téme sa na web stránke a FB profile mesta Dubnica nad Váhom objavili aj PR články. Len neviem prečo vedenie mesta púšťa do mediálneho priestoru už „štandardne“ ďalšie perly ducha 😆 Vo FB príspevku https://www.facebook.com/dubnickenoviny/posts/2780387868736762 si môžete všimnúť novú myšlienkovú iskru v podobe zvratu (citát):

nová vsakovacia nádrž, kde by sa mali dažďové vody zdržovať“ …

Milé nové vedenie mesta. ZDRŽOVAŤ sa môžete po ceste do práce. ZDRŽOVAŤ by sa mohli aj bezdomovci na námestí, alebo mladiství po 22 hodine večer v parku. Do vsakovacej nádrže sa môže dažďová voda ZBIERAŤ, poprípade sa v nej môže (ak ju tam chceme nejaký čas uchovať) dažďová voda ZADRŽIAVAŤ, či ZACHYTÁVAŤ…!

V tomto FB príspevku je aj odkaz „viac k téme“ na mestskej web stránke, ktorý som si so záujmom prečítal. Naozaj za to nemôžem, ale musím zareagovať. Ten novotvar, či skôr novopatvar slovenského jazyka (citát): „v zlej architektonickej kondícii“…

Vie mi niekto z nového vedenia mesta vedieť vysvetliť čo to je ARCHITEKTONICKÁ KONDÍCIA ?!?! Iste, máme architektonickú kvalitu, alebo lepšiu kondíciu a dokonca chápem čo tým autorka myslela, dá sa to vydedukovať z kontextu, ale … aby som tú absurditu pre pochopenie spripodobnil, príde mi to smiešne a trápne rovnako ako Mgr. et Mgr. Pekne o tom napísal 💡  Pavel Szturc – naozaj odporúčam prečítať 💡 a pozrieť si nasledovné metodické usmernenie ministerstva školstva:

PS: skúsil som spojenie „architektonická kondícia“ nájsť vo vyhľadávačoch Google, Yahoo a dokonca aj DuckDuckGo … ani jeden sa s tým (rovnako ako ja) ešte nestretol. Teda až do času, až ho vyhľadávacie roboty neobjavia na web stránke mesta 🙄 😛 Rovnako som pochodil aj na Wikipédií 🙂

Poslednými dvomi postrehmi k tejto téme svoj príspevok zavŕšim. Prvým je fakt, že keď už ideme naprávať „architektonickú kondíciu“ zábradlia na schodoch k Chateau Mignon, určite by sme si mohli všimnúť ešte väčší problém a nelepiť nové zábradlie na rozpadávajúci sa múrik pod zábradlím. Je v úplne dezolátnom stave, zo statického hľadiska nebezpečný. Miestami zoslabený na polovicu prierezu, sú popod neho diery zasahujúce až do schodov a miestami už lezie z neho von armatúra čo je pre železobetónové konštrukcie zásadný problém!

Druhým postrehom je úplné kocúrkovo. 🙂 Vymieňame zábradlie a to tak že ho zatláčame do prerastajúcej, neudržiavanej zelene. To sa naozaj nenájde nikto kto by pohol zdravým rozumom, zorganizoval prácu a skoordinoval pravú ruku s ľavou – teda dal skôr ako sa montovali nové laty zábradlia vysekať zelinu a orezať kríčky?!  Stačila pol hodinka a nie je čo robiť .. Viď foto:

V hlavičke web stránky mesta Dubnica nad Váhom je napísané: INFORMAČNÝ SERVER MESTA… Pokiaľ si niekto prečíta tento môj najnovší blog a pozrie si aj predchádzajúce, musí so mnou súhlasiť, že by tam malo byť správne napísané: DEZINFORMAČNÝ SERVER MESTA DUBNICA NAD VÁHOM.

Všimneme si najnovšieho príspevku na tejto stránke – nazvem ju pracovne FLASH správou – o budovaní polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v našom meste. Zároveň si všimneme aj tlačovú správu, zaoberajúcu sa tou istou témou. Len tak na okraj a mimochodom, obe správy vytvorila a prepojila jedna a tá istá osoba – hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, Mgr. Veronika Rezáková.

Poďme ale pekne po poriadku. Ako prvé ma upútala fotografia polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v spomenutej FLASH SPRÁVE:

Nezaujatý a neinformovaný pozorovateľ by túto fotografiu prijal ako informáciu o aké kontajnery ide (v očakávaní seriózneho a profesionálneho informovania zo strany mesta). Chyba lávky. Na obrázku je „vypožičaný“ obrázok z inej web stránky, s úplne inakším kontajnerom (pre trollov a hejterov – teraz nenarážam na funkčnosť, ale na vzhľad). Bohužiaľ autorka článkov si nedala ani tú námahu, aby v novej FLASH SPRÁVE relevantne informovala. Stačilo pritom použiť obrázok „správneho“ kontajnera (napríklad z web stránky, či elektronických propagačných materiálov, alebo dokumentácie dodávateľa) už keď sa nikomu nechcelo prejsť z úradu na sídlisko CI. a odfotiť tie, ktoré mesto fyzicky osádza. Na konci článku si ich môžete pozrieť na mojich fotkách…

Tento problém ale považujem za najmenší a čiastočne založený iba na mojej predstave o kvalite a spôsobe informovania Dubničanov. Ďalšie „perličky“ už ale nevychádzajú iba z môjho subjektívneho pohľadu na vec, ale z FAKTOV a sú podstatne závažnejšieho charakteru!

Prvou perlou, hrubou dezinformáciou či zlyhaním (každý si to môže pomenovať ako chce)  je lokalizácia plánovaného umiestnenia polopodzemných kontajnerov v Dubnici nad Váhom. Nemožno uprieť snahu o nárast informačnej kvality v podobe priloženej mapky v čerstvej FLASH SPRÁVE. Snaha ale skončila fiaskom. Naozajstný prúser a hrubá nedbalosť tkvie v tom, že sú pomenované všetky lokality budúceho rozmiestnenia správne, až na jednu:


Aj v priloženom obrázku registra ulíc v našom meste so sto percentnou istotou nenájdete žiadnu ulicu POD HÁJOM, ako to tvrdí k FLASH SPRÁVE priložená mapka. Taká ulica v Dubnici nad Váhom neexistuje! MY V DUBNICI NAD VÁHOM MÁME SÍDLISKO POD HÁJOM!!!

Je to riadny faux pas od NOVÉHO VEDENIA MESTA (ako sa sami nazvali, ja ich nazývam politbyrom a aj s priemernou inteligenciou sa dá chápať prečo) a hrubá urážka každého Dubničana!!! Je tragédiou aby z oficiálnych najvyšších miest mesta vyšla takáto DEZ-informácia!!!

Ešte závažnejšou dezinformáciou a hrubou chybou je rozpor v informáciách, ktoré prináša nová FLASH SPRÁVA a odkazovaná TLAČOVÁ SPRÁVA. Konkrétne ide o informáciu, koľko bude stáť celý proces vybudovania ôsmych stanovísk s polopodzemnými kontajnermi. V TLAČOVEJ SPRÁVE sa uvádza vyčlenených 300.000 eur:


ale vo FLASH SPRÁVE už ide o sumu 400.000 eur:

KAM SA STRATILO 100 TISÍC EUR ZO SPOLOČNEJ MESTSKEJ KASY?!

Iste, dôvodov v tak obrovskom rozdiely môže byť naozaj veľa. Od tých (nateraz oprávnene) zakladajúcich živnú pôdu pre dramatické konšpirácie až po pragmatické vysvetlenie. Jedno je ale isté. Nech je dôvod aký chce, zo strany mesta Dubnica nad Váhom, teda NOVÉHO VEDENIA MESTA ide opäť o hrubú a trestuhodnú nedbanlivosť, NETRANSPARENTNÉ INFORMOVANIE a neschopnosť prinášať informácie svojim občanom bez zmätkov a neprávd!!! Najmä v tak citlivej otázke ako sú peniaze. Počkáme na oficiálne vysvetlenie (požiadam o to mesto oficiálne), aby sme si náhodou nemysleli, že ide iba o poriadne zväčšenie „vaty“ z KŠEFTU. 😉

FAKTICKÁ POZNÁMKA AUTORA: O tom že web mesta pôsobí DEZinformačne, aj napriek personálne podstatne rozšírenému oddeleniu, nie je pochýb. To je ale menší problém ako ten, že s pribúdajúcimi dezinformáciami sa stráca TRANSPARENTNOSŤ mestského úradu. Už pred časom došlo k zásadnej zmene vo vedení mesta, ktoré „prišlo“ o jedného z dvoch viceprimátorov a do dnešného dňa občania Dubnice nad Váhom neboli oficiálne, aj s patričným vysvetlením o tom informovaný. Rovnako došlo v týchto dňoch k zásadnej zmene vo vedení mestskej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Riaditeľ tejto spoločnosti, Ing. Mgr. Gabriel Zelei už nefiguruje v kontaktoch na jej web stránke. Je „verejným tajomstvom“ že už nie je jej riaditeľom (aj keď v základných údajoch spoločnosti ešte uvedený je). Ak je táto informácia relevantná, je až zarážajúce prečo mesto Dubnica nad Váhom neinformuje svojich občanoch o takto závažných faktoch.

Najhorším krokom, potvrdzujúcim zásadný prepad v transparentnosti vedenia mesta je novým vedením zastavené publikovania materiálov, ktoré sú na programe mestských zastupiteľstiev. Občan tak stratil možnosť dozvedieť sa detailne, čo sa ide schvaľovať a čo zamietať. Zjednodušene povedané zásadným spôsobom stratil schopnosť podieľať sa na veciach verejných! Bohužiaľ, web stránky mesta a pripojený Facebookový profil začali podstatne viac slúžiť politickému marketingu a o to viac strácajú v oblasti dôležitej a relevantnej informovanosti Dubničanov.

ZDROJ informácií, faktov a obrázkov: autor blogu, web stránka mesta Dubnica nad Váhom

Najnovšie som dostal podnet a „klebetili“ sme s niekoľkými fanúšikmi našej web stránky a FB profilu i-dca o stave komunikácií po zime. K téme ma zaujal PR článok zo začiatku apríla na webe mesta o tom, ako z mestských komunikácií miznú posledné stopy po zime. Sľuboval nám, cit.: „Jarné čistenie komunikácií od nánosov a posypového materiálu tento rok začalo v úvode apríla a potrvá približne dva týždne“.

Je mi jasné že situácia okolo Covid-19 neumožnila čistiť mesto po zime tak ako v predošlých rokoch, kedy výdatne pomáhali väzni z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Určitým uľahčením je však tohtoročné NEzima, vďaka ktorej sa vykonával posyp komunikácií vo veľmi malej miere a len v časti mesta, asi aj preto nám asi konateľka TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Vladimíra Klačanská oznámila že (cit) „Postupujeme však podľa harmonogramu a etapovo čistíme mestské komunikácie vo všetkých mestských častiach“.

Bohužiaľ súčasný stav ale vraví o niečom inom. Cesty vo väčšom prípade boli pozametané prenajatou technikou, ale chodníky po celom meste, tam kde boli posypané pri zimnej údržbe, zostali tak ako boli. Teda možno na malú výnimku. Verím, aj keď tam som to nebol pozrieť, že na Bratislavskej ulici (v okolí mestského úradu) sú chodníky pozametané. Súdim tak aj podľa jednej z fotografií, priloženej k PR článku na web stránke mesta Dubnica nad Váhom. Ja som v meste zaznamenal podstatne iný stav. Na fotografiách som okrem detailu štrku na komunikácií pripojil aj širší pohľad, kvôli lepšej orientácií…

Aj preto si v mene našich pár fanúšikov a aj v svojom dovolím položiť vedeniu mesta Dubnica nad Váhom otázku (cez formulár na mestskej web stránke): „Kedy, k akému termínu môžeme očakávať očistenie mestských komunikácií (teda najmä chodníkov) po zime tak, ako sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch?!

PS: Ono sa to očistí časom aj samo. Postará sa o to dážď a chodci, rovnako ako o veľkú časť komunikácií, ktoré zostali neočistené aj po zime 2018/19.

téma na Facebooku:
1 – https://www.facebook.com/i.dca.sk
2 – https://www.facebook.com/i.dca.sk

« z 2 »

DOPLNENÉ 7.5.2020:

Obdržal som oficiálnu odpoveď na moju otázku. Ako som predpokladal, v kope „informácií“ (výhovoriek) odpoveď nebola. Dostal som termín kedy sa môže v čistení mesta (chodníkov) pokračovať, ale chýbala v odpovedi informácia na ktorú som sa pýtal – aký je TERMÍN VYČISTENIA … teda k akému dátumu mesto plánuje uviesť mestské komunikácie do takého stavu, na ktorí sme si zvykli v predchádzajúcich rokoch! Teda ODPOVEĎ SOM NEDOSTAL!!!

Pre poriadok oficiálne odpoveď (cit):
Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že kvôli opatreniam Ústredného krízového štábu SR nebolo možné vykonať ručné zametanie chodníkov. Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vďaka uvoľňovaniu týchto opatrení, ktorých cieľom bolo zamedziť šíreniu vírusového ochorenia COVID-19, už nadviazali spoluprácu s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Po vyčistení komunikácií pre motorové vozidlá tak mesto môže od 18. mája pokračovať v čistení komunikácií pre peších. Ďakujeme za Vaše porozumenie.
S úctou

DOPLNENÉ 8.5.2020:

Keď ťa vlastný článok v Dubnických novinách usvedčuje z viacnásobného klamstva a fabulácií … a dosvedčuje že všetko čo oficiálne napísané totálne „pláva na vode“. Preto vravím o tom že sa viac robí viac marketingovo, ako reálne  🙂 Obrovská hanba, aké praktiky sa zaviedli. Aby vedenie mesta takto okato a bezostyšne klamalo… To je tá sľúbená nová kultúra a transparentnosť ??? Viď obrázok – výstrižok z DN 2020/4:

Určite táto informácia poteší množstvo ľudí, ktorí využívajú čas nútenej izolácie na to aby čo to doma, či okolo chalupy porobili a mali aj možnosť zbaviť sa „už nepotrebného“ na zbernom dvore. Čo určite ľudí nepotešilo ale je informácia, že mestské kompostovisko zostáva zatvorené. Ako dôvod nám vedenie mesta a TSM uviedlo ten fakt, že „štandardní odberatelia biologicky rozložiteľného odpadu tento typ komodity v súčasnosti neodoberajú“.

Iste, dôvod znie dobre a pekne, ale skúsme si to rozmeniť na „drobné“… Najskôr ale trošku histórie a teórie:

Doteraz sa pri kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý TSM Dubnica nad Váhom odoberali a zhodnocovali na mestskom kompostovisku v areáli bývalej práčovne, prihliadalo hlavne na ekonomiku. Aby som to preložil do „ľudskej reči“, pri kompostovaní sa postupovalo čo najefektívnejšie. V praxi to znamenalo že pokosená tráva, burina, pozostatky po pestovaní zeleniny a ovocia (dusíkaté materiály) sa zhodnocovali kompostovaním a drevnaté časti, teda konáre zo stromov a kríkov, vyhodené vianočné stromčeky a iný drevnatý odpad (uhlíkaté materiály) sa vyvážali na zhodnotenie (v drvivej väčšine na výrobu palivovej štiepky) do fy. BIOPALIVO a.s. v bývalom Lieskovci.

Cit. z webu mesta: V súčasnosti uvedený „štandardný odberateľ biologicky rozložiteľného materiálu prestal odoberať tento typ komodity“ (slečna R. sa nezaprie 😆 )  a preto vedenie mesta rozhodlo, že mestské kompostovisko zostane zatvorené.

Myslím si ale že postup „vedenia mesta“, teda primátora mesta Dubnica nad Váhom a najmä vedenia TSM (ktoré mohlo a malo navrhnúť riešenie) nie je dobrý. Neberie do úvahy dôležitosť tejto služby občanovi a fakt, že okrem jarného a jesenného kola zberu záhradného bioodpadu Dubničania nemajú už inú možnosť, ako záhradný bioodpad vyviezť na kompostovisko! Zákon im totiž pod hrozbou naozaj veľkej pokuty zakazuje takýto odpad vyhadzovať do zberných nádob komunálneho odpadu, neumožňuje im ho ani spaľovať a ani vyhadzovať do prírody a vytvárať tak čierne skládky!!! Aj keď pre poriadok musím uviesť, že časť obyvateľov využila možnosť a zaobstarala si kompostér z programu bezplatného zapožičania. Ako som mal ale možnosť osobne odkonzultovať s pár známymi, v zásade si pomocou neho riešia iba „drobný bioodpad počas celého roku“, ale kapacitne im nepostačuje na veľké množstvá takéhoto odpadu, ktoré im vzniká nárazovo najmä na jeseň a na jar. Okrem toho konáre z orezaných stromov, kríkov a živých plotov do kompostéra nestrčia. Leda že by ich nastrúhali nožíkom… 

Problém je (podľa mňa) v neznalosti problematiky zo strany vedenia TSM Dubnica nad Váhom, ktoré nesprávne vyhodnotilo (nezvládlo) situáciu. Nenašlo a nenavrhlo žiadne riešenie (neotvorenie kompostoviska nie je riešenie, ktoré by akokoľvek riešilo situáciu pre Dubničanov). Aj preto si dovolím „načrtnúť možnosť“, ktorú by som (odcitujem viceprimátora a konateľa TSM, Ing. Truchlého) ako bývalá pýcha TSM navrhol…

V prvom rade by som chcel podotknúť, že predchádzajúci postup pri kompostovaní (ktorý som popísal vyššie) bol síce ekonomicky najvýhodnejší (aj TSM musí z niečoho žiť), ale určite nie najvhodnejší. Trpela najmä kvalita výsledného produktu – kompost, ktorý sa zkladal vo veľkej časti iba z dusíkatých materiálov. Dovolím si záujemcom a aj vedeniu TSM odkázať napríklad aj na  tento študijný odborný materiál, zaoberajúci sa kompostovaním. Z neho je jasné, že ideálny stav pre proces kompostovania a aj pre kvalitu výsledného produktu je ZMES UHLÍKATÝCH A DUSÍKATÝCH MATERIÁLOV v odporúčanom pomere 35:1. (Podľa mojich skúseností je tento ideálny pomer značne vzdialený tomu reálnemu).

Riešenie sa ponúka samo! V prvom kroku by znamenalo to najdôležitejšie – vyriešenie krízovej situácie a teda otvorenie mestského kompostoviska a v druhom kroku by znamenalo aj skvalitnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného materiálu, čo by opäť potešilo našich občanov, ktorí ho odoberajú a používajú vo svojich záhradkách. Toto riešenie je myslím výhodné aj preto, že nevyžaduje žiadne ďalšie investície. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. už dávnejšie vlastní (nový, iba odskúšaný) stroj na štiepkovanie drevnatého odpadu – mal by stáť (zatiaľ nevyužitý), pod prístreškom v TSM na Nádražnej ulici. Jedinými nákladmi, ktoré vzniknú sú náklady na energie a samotný výkon štiepkovania, zvládnuteľný dvomi zamestnancami raz za týždeň (či dva týždne, podľa množstva nazbieraného dreva) a jeho zapracovanie do kompostovacích hroblí, aspoň približne v ideálnom pomere…

Aspoň dovtedy, lež „štandardní odberatelia biologicky rozložiteľného odpadu začnú tento typ komodity opäť odoberať“ 😛 😉 

Po posledných príspevkoch v blogu I-DCA som dostal na Facebooku niekoľko dobrých rád: Aby som nepísal „trápne“ príspevky, aby som si našiel iného koníčka, aby som netrávil svoj život v nenávisti a pomste na internete hľadaním „problémov“ a podobne. Zhrniem odpoveď pre tých zopár hejterov do jednej:

Necítim sa vôbec trápne. Trápne by sa mali cítiť ľudia, ktorí majú dokonca niekoľko vysokoškolských titulov a nerozoznajú kilogram od tony (pozn. autora pre politbyro – ide o hmotnostné jednotky!). Určite nie som motivovaný pri ich písaní nenávisťou, či nejakou inou (negatívnou) vášňou. Naopak – priznám sa dobrovoľne že písanie a publikovanie mojich názorov a príspevkov ma naozaj začalo baviť, neuveriteľne sa pri nich rehocem a relaxujem !!! 😆 Ak si niekto myslí, že to je koníček, či záľuba, môže mať pravdu, teda neberiem mu to! Ale určite netrávim pri nich celý život: Prísť na najnovšiu perličku „nového vedenia mesta“ mi zabralo maximálne 10 sekúnd! Áno, presne toľko mi trvalo, aby som pochopil z nadpisu a tiráže článku, uverejneného na oficiálnom webe mesta Dubnica nad Váhom a facebooku TSM o akú hlúposť ide! Približne 3 minúty mi trvalo aby som si spravil printscreeny a uložil odkazy. Dnes večer mi bude trvať hodinu (možno hodinu a pol) lež napíšem a postnem celý článok na internet.

Ale pekne po poriadku, čítanie to bude dlhšie…

Opäť je tu celá kopa hlúpostí!

Po mojom poslednom príspevku o perličkách publikovaných na oficiálnom mestskom webe som si povedal, že nebudem sviňa a skúsim to podobrotky. Už za pár dní som si zlepšil karmu. NEPÍSAL som totiž na internete o ďalšej hlúposti, kde zberné nádoby politbyro zamieňalo za smetné, ale dostali odo mňa hromadný email:

 • riaditeľ TSM Ing. Mgr. Gabriel Zelei
 • viceprimátor a konateľ TSM Ing. Tomáš Truchlý
 • konateľka TSM Mgr. Vladimíra Klačanská
 • primátor mesta Dubnica nad Váhom, Mgr. et Mgr. Peter Wolf

kde popisujem, že nazvať ZBERNÉ nádoby na sklo SMETNÝMI nádobami na sklo nie je dobré! (pozn. autora aj pre politbyro – do SMETNÝCH nádob vhadzujeme (odb.) ZMESOVÝ komunálny odpad, teda SMETI ktoré idú na smetisko a do ZBERNÝCH nádob ZBIERAME (odb.) TRIEDENÝ KOMUNÁLNY ODPAD pre ďalšie zhodnotenie)

Jedinej reakcie ktorej som sa dočkal od „nového vedenia mesta“ a spoločnosti TSM bol preposlaný email, kde sa ma p. Ing. Truchlý pokúsil uraziť a napísal v ňom (cit.) Odpad nie sú to smeti, upozornila naša bývalá pýcha tsm. Aby ste pochopili, tá „bývalá pýcha tsm“ som mal byť akože ja. 😉 Dobre teda, k tejto téme, k pôsobeniu a zásluhám Ing. Truhlíka, (už keď ju načal, aby sme vedeli kto je naozaj pýchou TSM), ktorými sa už stihol zapísať do dejín spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., sa ešte niekedy vrátim v samostatnom príspevku. Verte že bude naozaj výživný a dokonca až bulvárny! Rezultát z môjho pokusu je pre mňa jediný. Za prejav dobrej vôle som vyšiel iba na posmech. Preto som sa rozhodol vrátiť sa k starej, osvedčenej metóde a opäť poukazovať na ich výplody verejne – budiž mi odpustené! 😀

Vráťme sa ale k najnovšej perle ducha „nového vedenia mesta“, ako sa s hrdosťou nazývajú.

Zo zákona musí mesto zverejniť výsledky triedenia komunálneho odpadu. Zadosť zákonu učinili oznamom zo dňa 25.2.2020 (zvesený bude už tento štvrtok, teda 12.3.2020). Zverejnilo tabuľku s výsledkami jednotlivých komodít triedeného zberu. Až potiaľto to je OK, ale k prezentovaným výsledkom sa vrátim v druhej časti príspevku. Teraz v prvom rade zareagujem na „marketingový článok“ k tejto téme (kde sa snažia nejako „zaonačiť“ nie príliš dobrý výsledok za rok 2019), zverejnený v nedeľu (?!) 8.3.2020 🙂  (pozn. autora: ja som ho na webe mesta našiel až dnes ráno cca o 9 hodine pri rannom kafíčku, aj keď som tam v nedeľu podvečer bol!).

Táto najnovšia perla ducha ma totálne odrovnala!

Už v nadpise článku si môžete prečítať, že v roku 2019 sme v Dubnici nad Váhom vyprodukovali  o 2 (slovom dve) tony odpadu menej ako v roku 2018. V prvom momente som si povedal „načo to“?! Veď pri tisíckach ton, ktoré produkujeme, je to tak marginálne (cca 23 tisícin percenta, ako som si neskôr zrátal), že by to určite nemuselo byť predmetom názvu! Pochopil som ale už po rozkliknutí článku na mestskom webe a prečítaní jeho tiráže, kde sa píše o tom, že v roku 2018 sme v našom meste vyprodukovali 14,5 tony odpadu …

Ešte raz: V ROKU 2018 SME V NAŠOM MESTE VYPRODUKOVALI 14 A POL TONY ODPADU!!! (podľa PR článku z oficiálnej web stránky mesta).

NEMOŽNÉ!!! Veď minimálne toľko odpadu vyprodukuje iba jedna malá bytovka! Keby aj hneď niekto nevedel, aké sú reálne množstvá odpadu ktoré produkujeme v našom meste, už pri troške zdravého úsudku a logiky by mal vedieť, že to je úplná hlúposť! Takéto množstvo odpadu sa bez problémov zmestí na 2 stredne veľké nákladné automobily!!!

Ihneď som zalovil v pamäti a vybavilo sa mi číslo s ktorým som pracoval pri koncipovaní výročnej správy TSM a správy o hospodárení za rok 2018, kde sa uvádzajú čísla o výsledkoch nakladania s odpadom:

14.564 TON (slovom: štrnásťtisíc päťsto šesťdesiat štyri TON)

Presne toľko bolo odpadu, ktorého pôvodcom boli obyvatelia Dubnice nad Váhom v roku 2018! A pochopil som, že „niekto“ vôbec nerozlišuje medzi kilogramami a tonami! Vôbec ho pri práci s tak exaktným údajom nezaujíma mierka hmotnosti uvedená v tabuľke! Problém ktorý by mal zvládnuť priemerne úspešný žiak II. stupňa ZŠ! Teda v článku malo byť správne, že sme vyprodukovali v roku 2018 14.500 ton odpadu a v roku 2019 o 2.000 ton menej!!!

Vravím si „nechaj to tak“ Dali to spracovať dievčaťu (pozn. autora, pod článkom je podpísaná Mária Badačová) ktoré nevie o problematike vôbec nič (pozn. autora – aj keď tu mohol zafungovať sedliacky rozum, ale ako to môžete chcieť od ľudí dole, keď ho nemá politbyro!) a v článku sa odkazuje na Mgr. Veronika Rezákovú, ktorá sa v každom článku honosí tým, že ona je tá zodpovedná a kompetentná, pre viac informácií máme kontaktovať práve ju – hovorkyňu mesta. Ktorá by si mala ako hovorkyňa kontrolovať, čo v jej gescií ide oficiálne von!!!

Vravím si „nechaj to tak“, zainteresovaná časť politbyra vedenia mesta a spoločnosti TSM:

 • primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. et Mgr. Peter Wolf
 • viceprimátor č. 2. a konateľ spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Ing. Tomáš Truchlý
 • poslankyňa MsZ a konateľka spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Mgr. Vladimíra Klačanská
 • riaditeľ a konateľ spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Ing. Mgr Gabriel Zelei (pozn. autora – aj keď ten de facto túto spoločnosť neriadil a neriadi ani náhodou, prináleží sem len z titulu funkcie)

určite pozrú (alebo majú ľudí čo si to pozrú) a zjednajú nápravu. Zrejmé a možné teda aj je že si to pozrelo veľa ľudí, ale boli úmyselne ticho… 😆 😉 … veď kto si čo vyslúži, to má!

Vravím si „nechaj to tak“, vydrž do večera a daj im šancu. Zareaguj na túto totálnu hlúposť až potom!!!

Je to nekonečná ostuda a naozaj veľká hanba

ktorú, ako ich nazývali pred komunálnymi voľbami „skvelí odborníci vo všetkých smeroch“ valia nie len na seba, ale aj na naše mesto! Každý kto už v praxi manažoval a riadil ľudí vie, že DOBRÝ manažér sa obklopí dobrými ľuďmi a je iba tak schopný, ako schopní sú ľudia ktorých riadi! Teda podstatný diel zodpovednosti je hlavne na nich a na ich „kindermanažérskych kvalitách“. To dievča, ktoré je pod článkom podpísané je len výsledkom ich „schopností“. Svoju prácu urobila dobre, naopak tí čo si mali skontrolovať jej výsledok, sa na to jednoducho buď vykašlali, alebo v problematike totálne plávajú a nedokážu ani použiť „zdravý sedliacky rozum“.

V druhej časti tohto príspevku – pokračovaní sa budete môcť už čoskoro dozvedieť o tom, ako sa v tomto PR článku na webe mesta marginalizujú zlé výsledky.  Dozviete sa a vysvetlím vám na faktoch prečo som politbyro nazval KINDERMANAŽMENTOM…

DOPLNENÉ:

na oficiálnom mestskom Facebookovom profile sa nachádza pokračovanie totálnej hlúposti, len z iného uhla pohľadu (cit):

?V ROKU 2019 SME VYPRODUKOVALI VIAC AKO 12 TON ODPADU?
?Na separovaní odpadu si budeme musieť dať obzvlášť záležať, keďže práve to sa bude vďaka novelizácii zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v nasledujúcich rokoch podpisovať pod výšku poplatku za komunálny odpad.?

Čo iba potvrdzuje moje slová o neschopnosti použiť zdravý rozum… 😯 😛 Už keď to „niekto kompetentný rátal“, mohlo mu dopnúť!!!!

V poslednom čase chodím na web mesta Dubnica nad Váhom aby som sa zabavil. Vždy sa tam nájde niečo, na čom sa viem zasmiať. K téme „perličiek“ sa už čoskoro opäť vrátim, tentoraz sa ale pristavím pri niečom, čo mi spôsobilo hotový záchvat smiechu. Najskôr ale fakty:

Medzi povinne zverejňovanými dokumentami mesta sa 6.3.2020 objavila aj zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb, uzatvorená medzi mestom Dubnica nad Váhom a jazykovou školou WELCOME SCHOOL, s.r.o. V predmete zmluvy je uvedené, že ide o:

poskytovanie vzdelávania v individuálnom kurze anglického jazyka na základnej úrovni pre odberateľa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.

Celková cena za tento „individuálny kurz“ je (podľa zverejnenej zmluvy) 3.268€, teda (ako je uvedené v zmluve) ide o čiastku 19€ za 1 hodinu kurzu!

Medzi informácie, ktoré čitateľovi pomôžu, aby si utvoril vlastný obraz, môžem zaradiť aj fakt, že táto škola má zverejnený cenník kurzov angličtiny pre dospelých, kde je hodinová cena (bežného kurzu, podľa môjho prepočtu) hlboko pod úrovňou 5€!

Primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf si tieto náklady „ústami“ mesta zdôvodňuje v uvedenej zmluve zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §13, kde je uvedené:

(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Môj názor:

To čo si o tom myslím som zhrnul v jednej vete (pomohol som si starým, okrídleným) – v názve tohto príspevku 😀

Vedel by som pochopiť snahu primátora Mgr. et Mgr. Petra Wolfa vzdelať sa vo veciach odborných a kvitoval by som ju. Určite by som akceptoval aj snahu doplniť si vzdelanie v základoch jazyka Ruského, Poľského či Maďarského, čo by bolo príjemným prekvapením pri kontakte s družobnými mestami Dubnice nad Váhom a pomohlo by ku skvalitneniu a utuženiu vzťahov. V prípade angličtiny ide ale podľa mňa vyslovene o rozmar. O napĺňanie plánu osobných ambícií v budúcnosti, na úkor obyvateľov nášho mesta. Myslím si že ide o neúčelne vynaložené prostriedky.

Žiaden zákon totiž nepredpokladá akúkoľvek znalosť anglického jazyka ako potrebnú pre výkon funkcie primátora mesta, respektíve starostu obce a citovaný zákon má na mysli úplne iný (odborný) smer vzdelávania! Ak dôjde k plneniu zmluvného vzťahu, určite dám neskôr tieto skutočnosti overiť kompetentným a kontrolným orgánom SR a požiadam ich, aby k tomu zaujali stanovisko so všetkými dôsledkami.

Osobne si myslím že primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf je dostatočne honorovaný (nie len) z našej spoločnej kasy na to, aby si takýto kurz dokázal zaplatiť sám, pokiaľ má potrebu vzdelávať sa v anglickom jazyku. Rovnako ako akýkoľvek iný bežný občan v tomto meste, či štáte a nezneužívať svoje postavenie na to, aby mu ho hradili obyvatelia mesta, ktorých príjem často predstavuje iba zlomok toho jeho!

z.J.

Upozorňujem že nasledujúci text nie je vhodný pre maloletých a útlocitné povahy, nakoľko bez kamufláže opisuje realitu, reálne situácie a neskreslene, bez politickej korektnosti cituje slová, či texty. Snažím v tomto príspevku podať skutočnosť fotografiami a textom čo najreálnejšie. Práve preto môže u niektorých jedincov vyvolať stavy hraničiace s psychickou poruchou a možné zdravotné komplikácie, chuť na pomstu a udavačstvo 😉 #jánbenčík. Upozorňujem na fakt, že v príspevku sú aj (viac či menej subjektívne) osobné názory, postoje, úvahy a pocity, založené na skúsenostiach a značnej dávky empatie. Celý fotoreport je umiestnený v samom závere príspevku.

Divadelné námestie v Martine pred začiatkom mítingu ĽSNS

Sociálny experiment.

Je až neuveriteľné, čo sa stane, ak si svoju profilovú fotku „ozdobíte“ rámom strany ĽSNS, alebo sa (bez strachu a ak Vám to „okolnosti“ dovolia) verejne priznáte, že budete voliť túto stranu. 😈 Schválne som to vyskúšal. Na každej diskusií (kde sú prítomné liberálne živly), hoci sa zapojíte do debaty naozaj len vecne a faktami sa na Vás zosype spŕška najhrubších urážok, osočovania a útokov. Všetko od ľudí, ktorí najvehementnejšie hlásajú slobodu, voľnosť a demokraciu – od „liberálov“. Na úplne ľahko dokázateľné a verejne známe fakty, ktoré v diskusií uvediete, dostanete najčastejšie iba odpovede (dovolím si odcitovať):

ty kotlebovský prakokot (narážka aj na to, že už máte o dosť viac rokov ako autor odpovede), jebnutá kotlebohlava, strať sa ty sviňa, skap ty skurvený fašista“…

a množstvo podobných novotvarov jazyka Slovenského 😉 Zažijete si množstvo verbálnych útokov aj na Vašich najbližších, teda najmä na rodičov, v podobe (cit.):

že ťa otec radšej nevyšťal do žihľavy, ktorá sviňa ťa mohla porodiť“…

Je viac ako pravdepodobné, že aplikáciou takéhoto rámu na svoju profilovú fotku, alebo verejným prihlásením sa k ĽSNS, či k jej voľbe 29.2.2020 by ste si spôsobili značné „komplikácie v živote“. Najmä ak ste zamestnancom mesta, štátu, poprípade firmy, kde je majiteľ liberálne založený… a to všetko bez ohľadu na to, že ústava garantuje slobodu prejavu, svetonázoru, politického a náboženského vyznania 😎 a bez ohľadu na to že ĽSNS je riadnou parlamentnou politickou stranou, riadne zapísanou do kandidátnej listiny pre nadchádzajúce parlamentné voľby!

Nie som bezvýhradný a nekritický zástanca, či obdivovateľ strany ĽSNS a nie som celkom stotožnený s niektorými (viac či menej oficiálnymi) tézami niektorých jej predstaviteľov, či sympatizantov. Musím aj objektívne priznať, že sa nájde veľa konzervatívcov a prívržencov ĽSNS, ktorých slovník je rovnako jadrný, ktorých prejavy (napríklad na sociálnych sieťach) a fantázia v tvorbe novotvarov v ničom nezaostávajú za svojimi liberálnymi náprotivkami.

V čom je problém?!
(viac…)