názory

/glosa/

Vo štvrtok, v piatok a ešte aj dnes v pondelok – 8.8.2022 som pozeral s akou vervou šintujú (oškrabávajú zelinu) a zametajú potrestaní z nápravno-výchovného ústavu krajnice, chodníky a dlažbu v časti komunikácie od Hurbanovej ulice ku zdravotnému stredisku a priľahlej časti Námestia Matice slovenskej. Pobavilo ma to v kontexte dávnejšieho PR článku z mesta o tom, ako sme zakúpili (za viac ako 18 tisíc bez DPH) stroj, ktorý parou bude odburiňovať naše mesto, aby sme už nepoužívali chémiu – chceme byť predsa ECO, TOP, IN, SMART a COOL!!!

Každý kto sa tomu trošku rozumie vie, že šlo iba o vyhodené peniaze (v zmysle „odburiňovania“) a hlavne o PR  na účet verejných zdrojov (peňazí z mestskej kasy). Preto som sa ani nečudoval keď som videl zamestnanca TSM, ktorý cca pred dvomi týždňami striekal krajnice na celej Ulici športovcov – na 99 percent totálnym herbicídom (usudzujem podľa výsledku jeho práce), ktorý môžete poznať aj pod názvom Glyfosát, alebo Roundup. Asi nečítal PR článok mesta, že MY v Dubnici nad Váhom už túto kontroverznú chémiu používať nebudeme! A evidentne toho nečítal viac, najmä nie o Glyfosáte a o tom ako by sa mal správne aplikovať pri takomto masívnom nasadení. Inak by určite použil aj potrebné ochranné pomôcky (dúfam že už neplánuje potomstvo). To že tento „parný stroj“ bolo iba drahé PR, som naznačil aj vo FB príspevku v 2021 roku.

Fakt že na túto aktivitu mesta majú vplyv blížiace sa voľby, je dúfam zrejmý a nie je o ňom pochýb. Stačí si popozerať dokumentujúce fotografie „mestského majetku“ z prázdnin minulého (2021) roku, okolo ktorého denne chodilo vedenie TSM… alebo pozrieť realitu v staršom príspevku o „komunikácií“ s mestom a porovnať z dneškom 🙂

Nadchádzajúce voľby mali zásadný vplyv aj na zametanie mesta po zimnej údržbe, kedy sme sa konečne po štyroch rokoch dočkali uspokojivého výsledku. Ak by mal niekto krátku pamäť, dovolím si pripomenúť zopár príspevkov na túto tému. Napríklad v 2020 roku, kedy sa naše „nové“ vedenie mesta dokonca uchyľovalo ku klamstvám a podvádzaniu… Určite zaujímavo dokresľuje realitu napríklad aj príspevok o schodoch na Námestí sv. Jakuba

PR správami mesta Dubnica nad Váhom zaoberajúcimi sa čistotou a stavom verejnej zelene som sa zaujímal aj vo FB príspevku 12. júna 2021… Možno má štatisticky priemerný volič krátku pamäť. Našťastie mne zatiaľ slúži obstojne a tak Vám s čistým svedomím môžem priniesť aj túto glosu. 😉 

z.J.

Veľmi často píšem vo svojich príspevkoch o politickom marketingu, o prekrúcaní, skresľovaní reality, nadhodnocovaní, podsunutí jednostranného pohľadu a často až nepravdy. O priamom, či podprahovom ovplyvňovaní potencionálnych voličov. Preto považujem za dobré priniesť trošku svetla aj k tejto téme, o metódach a prostriedkoch ktoré sú v politickom marketingu používané a „aplikované“ v našich lokálnych podmienkach.

Asi najstaršou technikou marketingu, spôsobom ako ovplyvniť „ostatných“ je princíp tzv. KLAKY, keď už v dávnej minulosti pochopil autor divadelného diela, že ak sa po skončení premiéry (ktorá mala aj najzásadnejší vplyv na kritiku) po spadnutí opony postavilo zopár ľudí, ktorí začali freneticky tlieskať a kričať „bravó“, pripojili sa z hľadiska ďalší.


Aj keď neboli až tak presvedčený o výnimočnosti diela, alebo ich príliš nezaujalo, predsa len sa postavili. Môže za to tzv. „stádovitý“ efekt (to nie je urážka, ale oficiálny názov vlastnosti) a strach „byť iný“. Veď čo ak ten, čo s takými ováciami prejavuje nadšenie, je odborník …a ja by som bol tým pádom zahanbený, pozerali by sa na mňa že tomu nerozumiem, nechápem umelecké dielo… A tak aj keď sa mnohým divadelný kus príliš nepáčil, predsa sa nechali strhnúť autorom diela, či majiteľom divadla zaplatenými FIGURANTMI, tiež sa postavili a tlieskali.

Lebo FIGURANTI sú spolu s KLAKOU najčastejšími metódami politického marketingu, ktorý v súčasnosti ovláda najmä sociálne siete a tieto metódy sú spolu navzájom prepojené. Len v tomto prípade nejde o potlesk a výkriky „bravó“, ale o manipuláciu, podsunutie myšlienok, glorifikáciu a oslava toho správneho subjektu, kandidáta, či politickej strany.


A tak môžeme na verejných akciách, či na sociálnych sieťach od rôznych FIGURANTOV počuť či čítať oslavné ódy typu:

Náš XY primátor, prezident, predseda, kandidát – ty si najlepší! Všetci sa musíme skloniť pred Tvojou veľkosťou, múdrosťou, Tvojou prácou pre blaho nás všetkých! Ty si urobil naše mesto, našu krajinu, náš územný celok lepším, krajším, ľudí šťastnejšími a spokojnejšími! Nik a nič Ťa nedokáže nahradiť, Ty si jediný čo nás môže viesť k svetlejším zajtrajškom!

Druhou úlohou figurantov je za každú cenu, aj proti faktom a realite dehonestovať opozičné, či nepohodlné a dokonca kritické názory! Iný ako „správny“ názor sa netrpí! A keď sa nedajú dehonestovať fakty, v takom prípade figurant dehonestuje osoby, spôsob, alebo médium s týmito faktami.

FIGURANT je človek, ktorý:

(viac…)

Námestie – asi najrozšírenejšia téma v Dubnici nad Váhom. Aj preto, že bola  použitá a nebojím sa použiť výraz „zneužitá“, už pred komunálnymi voľbami 2018… Dovolím si k tejto téme niečo napísať aj ja. Písal som síce k nej už veľmi veľa komentárov pod rôznymi príspevkami, či inými komentármi na FB, ale aj tak si myslím že si táto téma zaslúži konečne ucelené zhrnutie. Najmä preto, že stále stretám ľudí, ktorí sú ovplyvnení polopravdami, zavádzaním a skreslenými informáciami.

HISTÓRIA:

Námestie v Dubnici nad Váhom pred rekonštrukciou tvorili štyri elementy. Prvým bolo veľké betónové parkovisko pred OD Fix, z rozlámaných a zaolejovaných dlaždíc. Predsa len si pamätalo dobu, keď boli vo väčšine na ňom parkované autá ešte z predrevolučných dôb, ktoré často „nešetrili“ olejom a nechávali po sebe mastné stopy. Jediným skrášľujúcim prvkom boli veľké plechové kvetináče v drevených oplôtkoch.


Kvetináče zároveň oddeľovali parkovisko od druhého elementu – priebežnej komunikácie. Asfaltová cesta po celej dĺžke plochy v strede mesta (tvoriacej dnes námestie), od parčíku so sochou Panny Márie až po privádzaciu komunikáciu k OD Lidl bola v minulosti hojne využívaná tiež ako odstavná plocha najmä pre návštevníkov nášho mesta z okolitých obcí.

Tretím elementom tohto „centra mesta“ bolo množstvo chodníkov pre peších. Niektoré boli spevnené betónovými kockami (od podchodu), ale väčšinou to boli iba krížom-krážom spontánne vyšľapané spojnice, miestami vysypané šotolinou.

Štvrtý element tvorila zeleň. V prevažnej časti tvorená trávnikom, ktorý slúžil na venčenie psov pre celé široké okolie, so všetkými následkami (vtedy nebolo zvykom zbierať výkaly po štvornohých miláčikoch), občas na usporiadanie verejnej akcie a s obľubou využívaný prevádzkovateľmi  putovných atrakcií – kolotočov, strelníc, húsenkových dráh… Vzrastlú zeleň, pár menších ihličnanov a hlavne rozsiahlejšie porasty krovín slúžili asociálnym jedincom a ľuďom bez domova ako letné sídlo, noclaháreň a toalety zároveň.


Prišla možnosť v podobe eurofondov zmeniť tento „dedinský status“ a premeniť plochu na naozajstné námestie. Zhrniem celé dianie do pár viet. Možnosti aj podmienky boli striktne dané. Zjednodušene povedané, boli len dve. Ber… alebo nechaj. Ak by vtedajšie vedenie mesta nepristúpilo na tieto vopred určené a dané podmienky, dokonca aj v súbehu s komerčnými aktivitami, znamenalo by to odmietnutie miliónovej dotácie z eurofondov, na čo už čakali iné mestá… koniec programu dotácií bol za dverami. 

SÚČASNOSŤ:

A tak vzniklo Dubnické námestie. Aj kvôli hektickým termínom, keď muselo byť skolaudované aby neprepadli peniaze z eurofondov, vzniklo niekoľko chýb, predovšetkým technologického rázu. Rátalo sa s tým že po uplynutí „ochrannej“ lehoty päť rokov mesto tieto chyby odstráni, Námestie Matice slovenskej revitalizuje a doplní tak, aby bolo vo vyhovujúcom a spôsobilom stave. Lehotu päť rokov určuje legislatíva EU ako dobu, počas ktorej sa nesmie zasahovať do predmetu dotácií, meniť jeho charakter alebo inak ovplyvňovať jeho parametre, ktoré boli uvedené v podpísanej zmluve.


To bola pôda pre vznik prvých antipatií obyvateľov Dubnice nad Váhom, ktorí nevedeli že existuje táto ochranná lehota a pripisovali „nečinnosť“ pri odstraňovaní technických závad laxnosti, či neochote riešiť veci vedeniu mesta. Žiaľbohu aj informácie o tom že mesto plánuje zrekonštruovať a teda vylepšiť námestie a odstrániť  všetky vady, neboli s dostatočným dôrazom predostreté verejnosti. Môžeme si položiť  otázku: Kto mal a prečo dostatočne razantne neinformoval verejnosť v tomto, ale aj iných prípadoch… ja odpoveď viem…

(viac…)

Cyklotrasa z Chobotu do Prejty bude myslím teraz dosť horúca téma a nie len kvôli počasiu. 🙂 Písal som o nej aj na web stránke i-dca a téme som sa venoval aj po poklepaní Potemkinovského pomníčku na FB profile

Dnes sa roztrhlo vrece s Vašimi podnetmi a pripomienkami. Z viacerých vyberám dve správy a jednu fotografiu, ktoré som anonymizoval a ktoré myslím dostatočne ilustrujú situáciu (po ťuknutí na náhľad sa zobrazia).

 

 

 

 

Nebudem už písať môj názor na cyklotrasu. Ten si môžete pozrieť v odkazoch v úvode príspevku. Vyjadrím iba počudovanie nad tým, že na oficiálnych informačných kanáloch nebola v predstihu zverejnená správa o tom, že cesta bude blokovaná, v akom čase a na ako dlho (v čase písania tohto príspevku takáto informácia zverejnená nebola). Je to exaktný príklad neschopnosti a nekompetentnosti. Čo ale očakávať od človeka, ktorý sa potrebuje „ukázať“ a presadí preto asi najhorší možný variant cyklotrasy len pre to, že má tú moc…

V čase prestávky v práci som sa cez stavenisko dostal na druhú stranu aj osobným automobilom. V čase práce bagra to zrejme ale možné nie je. Vo fotogalérií nájdete pár aktuálnych obrázkov…

« z 2 »

z.J.

V januári bol tomu rok, čo som sa venoval presne takejto istej téme. Aj v týchto dňoch sme si na web stránke mesta a na oficiálnych profiloch mesta mohli prečítať, že ocenenie od Rady Európy prevzala prostredníctvom Mgr. et Mgr. Wolfa znovu.

V prvom rade by sme si mali vysvetliť pojmy. Aj keď sa niekto marketingovo snaží navodiť dojem, že toto ocenenie udelila Rada Európy, myslím si že realita je úplne iná. Toto tvrdenie vysvetľujem a opieram o fakty v nasledujúcich odstavcoch.


Poznámka autora: Je dosť pravdepodobné, že „Rada Európy“, teda jej členovia ani nevedia že nejaká Dubnica nad Váhom existuje.

Toto ocenenie fakticky udelilo občianske združenie Dobrý úradník za absolvovanie  programu ELoGE, vedeného partnermi Rady Európy

Poznámka autora: Pre lepšie pochopenie paralela – študent ktorý dostane od školy ocenenie za dobré študijné výsledky nedostal ocenenie od ministerstva školstva. Aj keď je ministerstvo najvyšším riadiacim orgánom a rovnako vyhlasovateľom, zdrojom a garantom učebných osnov a maturitných otázok…

(viac…)

Téma ktorú Vám teraz ponúkam nie je novou témou, v kuloároch mesta, mestského zastupiteľstva a záujmových skupín rezonuje už dlhší čas. Tí ktorí problematiku mestského múzea sledujú dlhodobo, tí vedia. Keďže ju chcem ale zrozumiteľne vysvetliť širokej verejnosti v Dubnici nad Váhom, vyžadovala si značné úsilie a množstvo investigatívnosti. Venoval som sa jej niekoľko dní, kedy som študoval a aby som pre objasnenie zhrnul všetky fakty z verejne dostupných informácií a dokumentov.   

Primárne vychádzam z (nateraz) poslednej zverejnenej správy na web stránke a FB profiloch mesta, najmä FB profile Mgr. et Mgr. Wolfa:

Tento príspevok Mgr. et Mgr. Wolfa a asi aj celé udelenie ocenenia bolo podľa mňa a mnohých znakov iniciované a zinscenované ako oponentúra viacerým zásadným kritickým výhradám laickej, ale aj odbornej verejnosti, ako aj výsledkom uskutočnenej kontroly (a reakcií z nej vyplývajúcich) v múzeu. Ako „marketingový protiútok“ a vyslovene iba účelová obhajoba.

Nakoľko takmer všetky skutočnosti ktoré v príspevku postupne uvediem boli a sú Mgr. et Mgr. Wolfovi dobre známe, mám preto podozrenie že z jeho strany ide o úmyselnú manipuláciu, zavádzanie a klamstvá.


(viac…)

Naozaj s veľkým a úprimným záujmom som si prečítal príspevok p. Ivety Václavovej na tému mestskej zelene formou otvoreného listu Mgr. et Mgr. Wolfovi a iným, kde prejavila veľký záujem o životné prostredie. Vítam jej aktivitu a podnet k debate, aj keď s niektorými jej myšlienkami nie som stotožnený. Problematikou mestskej zelene som sa dosť intenzívne zaoberal, je mi blízka a zaujíma ma. Zaujímajú ma aj rôzne názory a uhly pohľadu obyvateľov nášho mesta a aj preto si dovolím k debate prispieť. Nakoľko mám toho viac a potrebu štruktúrovať svoj príspevok kvôli prehľadnosti, čo sa na FB v nejakej odpovedi nedá, zareagujem na tejto mojej web stránke…

V prvom rade by som chcel vyjadriť počudovanie a smútok nad tým, aký nepriaznivý a ľahostajný smerom k životnému prostrediu je postoj vedenia nášho mesta. Aj keď SLOVAMI deklarujú niečo iné. Nie slová, ktoré môžu byť falošné, neúprimné a dokonca môžu zámerne klamať sú dôležité, ale ČINY a SKUTKY ukazujú na skutočný záujem a postoj!

Jednou z veľkých tradícií, ktorej význam spočíva najmä v edukácií detí od predškolského veku až po dospelosť, k prebudeniu ich záujmu o životné prostredie, prírodu, správne nakladanie s odpadom, ktorých cieľom je získanie správnych návykov a vôbec povedomia o celej problematiku je tradícia DŇA ZEME, ktorý pripadol na 22.4.2022. Pamätám si časy keď k tejto príležitosti naše mesto naozaj „žilo“ a usporadúvali sa rôzne akcie. Jednou z najväčších a vyvrcholením bola aj súťažno-vzdelávacia akcia pre všetky Dubnické deti. (Dubnická envirojar v jednom obraze, Champion Club na Deň Zeme, Enviro-jar 2017, Enviro-jar 2018)

Žiaľbohu Mgr. et Mgr. Wolfa zaujímajú len prvovoliči, žiaľbohu na DEŇ ZEME sa tento rok v Dubnici nad Váhom zabudlo a nechali sme sa zahanbiť napríklad aj Novou Dubnicou… a žiaľbohu Mgr. et Mgr. Wolf svoj vzťah a postoj k prírode vyjadruje iba slovami, alebo sadením stromčekov pred objektívmi fotoaparátov a kamier v rámci politického marketingu… Skutky sú ale úplne iné!


(viac…)

Najnovšie debatu na oficiálnych FB kanáloch mesta a primátora Mgr. et Mgr. rozprúdil nový, lepšie povedané už minimálne piaty krát recyklovaný PR príspevok o cyklotrase do Prejty. Aj preto sa opäť svojim spôsobom vyjadrím k veciam verejným. Určite odporúčam prečítať si príspevok až do konca. Prináša totiž niekoľko „prekvapivých“ zistení, ktoré v debatách na FB profile mesta a Mgr. et Mgr. dotknuté neboli.

Na úvod určite poukážem na opätovnú (a neustálu) manipuláciu dubnickou verejnosťou nepravdami. Buď ide o zámerné nadhodnocovanie, skresľovanie reality, pridávanie dôležitosti a vytváranie nereálneho obrazu oproti skutočnosti so zámerom vytvárania falošného obrazu primátora Mgr. et Mgr., alebo iba o hrubú neznalosť našich dubnických pomerov. Hneď v úvode príspevku na web stránke mesta môžete nájsť prvú takúto manipuláciu: /cit./

Cyklotrasa bude s dĺžkou necelé tri kilometre povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou zónou.“

Nie pani hovorkyňa, trasa nepovedie žiadnou PRÍJEMNOU REKREAČNOU zónou. Je to iba Vaša fabulácia. Dovolím si doplniť  Vaše vedomosti o Dubnici nad Váhom, kde máme (dalo by sa povedať) dve rekreačné zóny. Jedna je všeobecne známa „Studnička“ pod Ostrým Vrchom (presnejšie na Medzihorí) a druhou je „chatová rybárska“ rekreačná zóna – preto som napísal že by sa dalo povedať  – v Prejte na nádrži Kočkovského kanála.Druhou nepravdou je že táto cyklotrasa bude slúžiť ľuďom dochádzajúcim do práce v ZŤS. Iste že Prejťanom môže poslúžiť,  ak chodia do zamestnania v ZVS, tí ju ale v pohode využívajú aj dnes, ak chcú. Fakticky do ZŤS-ky neexistuje žiaden oficiálny vstup zo strany cyklotrasy. Oficiálny preto, lebo za takýto vstup nepovažujem dieru v plote. Teda ak by mala podľa Vás cyklotrasa slúžiť ako cesta do práce v ZŤS-ke, tak za súčasného stavu jedine s prehadzovaním bicyklov cez plot a jeho preliezaním…
Pokiaľ chcete hovoriť o takomto účele cyklotrasy, musela by viesť tade, kade ju plánovalo predchádzajúce vedenie mesta.


(viac…)

Najnovšiu tému do ktorej sa pustím som konzultoval so šiestimi osobnosťami, ktoré sa k tejto téme môžu naozaj relevantne a odborne vyjadriť. Ide o osobnosti z Dubnice nad Váhom, či blízkeho okolia, ktoré dlhoročne pôsobia na poli kultúry, umenia a histórie a viaceré z týchto osôb aktívne tvoria umenie. Pri oslovení a požiadaní o názor som vždy sľúbil dodržať absolútnu anonymitu a aj napriek prípadným hejtom (pokusom o zistenie kto to bol) určite nebudem kompromitovať tieto osoby. Ani v najmenšom si neželám, aby zažili pre svoj názor a ochotu „spolupracovať“ s mojou osobou akékoľvek akty pomsty.

Zároveň musím priznať že ma viaceré tieto osobnosti odhovárali od mojej reakcie. Dôvodom je ťažká uchopiteľnosť problematiky ale najmä fakt, že je – v prvom pláne – celá postavená na subjektívnych pocitoch a z tohto dôvodu sa moja snaha môže rovnať boju s veternými mlynmi. Nakoľko som ale dostatočne tvrdohlavý a verím, že aj keď väčšina ľudí ktorá podľahla wow efektu označila najnovší majsterštich vedenia nášho mesta za „pekný“, je schopná prijať rácio a odborný názor, pozrieť sa na veci realistickým, nie demagogicky vytváraným pohľadom. Tým pohľadom ktorý je verejnosti vnucovaný všetkými mediálnymi prostriedkami. Text ktorý tu dolu píšem je súborom myšlienok a vyjadrení „spolupracujúcich osôb“, ako aj mojich názorov:  

Cez všetky komunikačné kanály sme mali možnosť vidieť obrázky Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako sa usmieva a chváli v „zrekonštruovanej“ obradnej miestnosti novo nainštalovanou výzdobou. Aj tu je evidentná snaha prekračujúca hranice dobrého vkusu a aj trápnosti o vytváranie falošného obrazu. Je smiešne a neprístojné ak sa veciam ktoré sú samozrejmé, umelo pridáva dôležitosť a váha. Možno sa už čoskoro dočkáme obrázkov a videa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa kontrolujúceho záchodky na MsÚ, propagujúceho doplnenie nových roliek toaletného papiera. Ale nie takého obyčajného ako sa používal predtým, ale pre fajn pocit ružového, s jahodovou arómou.

Píšem o umelo, klamstvami a manipuláciou vytváranej dôležitosti a váhe. Všimnite si len názov článku a teda aj ústrednú myšlienku, ktorou sa snažia zmanipulovať (podvedomie) bežného čitateľa a pritom ide iba o klamstvo a vyslovený výmysel, ide o snahu dať úplne samozrejmej veci, ktorá je dokonca povinnosťou (starať sa o zverený majetok) väčšiu váhu:

„Po obnove je sobášna sieň mestského úradu vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti“


(viac…)

Môj posledný príspevok k veciam verejným v Dubnici nad Váhom bol analýzou stavu a reality. Dnes nemám čo analyzovať. Aj keď v tomto príspevku bude niekoľko faktov, bude to viac rozprávanie o empatií a úvahy.

Keď som predvčerom večer stretol pani, s ktorou občas preberám spoločenské témy, ani mi nestihla odpovedať na pozdrav a už sa ma spýtala, čo poviem na najnovší status Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a že mám o tom napísať! Že jej je až do jedu, ako sa zviditeľňuje a prisáva na tému Ukrajiny a nešťastí ľudí, čo odtiaľ ušli. Musel som sa jej priznať že som ešte nevidel posledný príspevok Mgr. et Mgr. a že

o tejto téme písať určite nebudem

Nejde totiž o fakty, ktoré sa dajú uchopiť a jasne ukázať. Ide o pocity, o empatiu ktoré v sebe máme, o to ako tieto veci dokážeme citlivo vnímať, aby sme v tomto prípade videli čo je v pozadí, za slovami… Žiaľbohu je veľmi veľa ľudí ktorí nevidia že ide len o využitie situácie na to aby sa Mgr. et Mgr. zviditeľnil a ukázal sa pred voľbami ako veľký ľudomil a altruista plný filantropie. Mnohí ľudia vnímajú len slová, respektíve iba ich obsah, nevnímajú a necítia faloš, ktorá je za nimi v skutočnosti skrytá. Preto si myslím že nemá zmysel veľmi zložito vysvetľovať niečo, čo nedokážu alebo nechcú takíto ľudia pochopiť. Každý si na hry a na tanečky pri téme Ukrajina v podaní Mgr. et Mgr. Petra Wolfa musí spraviť názor sám. Tým to pre mňa v tom momente skončilo.


(viac…)

Nakoľko som na oficiálnych komunikačných kanáloch nášho mesta a jeho primátora zablokovaný a nemôžem sa na nich vyjadrovať k veciam verejným už od začiatku vlády Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ktorý sa mimochodom pasoval za najtransparentnejšieho a najpluralitnejšieho aký kedy bol, opäť sa vyjadrím týmto spôsobom a to k jednej jedinej veci – k  výstavbe plavárne. V zásade teda k dvom aspektom tejto témy.

Prvým bude nadužívanie (aj) tejto témy pre sebazviditeľňovanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa v intenciách príručky politického marketingu:

Keď sa nemôžeš pochváliť tým čo si spravil,
chváľ sa tým čo spraviť chceš!


Áno, už po X-té a vlastne bez prestávky máme témou „plaváreň“ zaplnený mediálny priestor. Ďaleko za hranicou dobrého vkusu a ďaleko už aj za hranicou trápnosti. Príčina je naozaj v tom, že Mgr. et Mgr. sa snaží zviditeľniť a hlavne prekričať a prekryť témy, ktoré reálne ukazujú jeho „kvality“. Keďže rád svoje tvrdenia podporujem faktami, budem sa tomuto aspektu venovať a analyzovať ho podrobnejšie. Kvôli tomu, aby veci mohla chápať aj tá väčšina obyvateľov, ktorí sa komunálnou politikou, dianím v Dubnici nad Váhom a problematikou nezapodievajú, alebo zaujímajú sa o ňu len veľmi povrchne. V druhej časti príspevku sa chcem venovať podstatne exaktnejšej problematike, kvôli ktorej aj tento príspevok vlastne píšem.

Hneď na začiatku treba uviesť, že ani tu nejde o pôvodnú ideu vedenia mesta. Celý nápad s plavárňou Mgr. et Mgr. Petra Wolfa vznikol ako plagiát myšlienok na základe príspevkov, fotiek a veľkej debaty o chátrajúcom a nefungujúcom „kúpalisku za Kulturákom“ a o tom ako takéto zariadenie chýba v našom meste na FB profile My sme Dubnica a Prejta a aj na základe komentára Petra Hanžla na portáli Odkaz pre starostu. Stačí porovnať dátumy…

Mgr. et Mgr. Peter Wolf sa naozaj nemá moc čím chváliť … a on to vie! Preto pokus ovplyvniť verejnú mienku rôznymi správami, ktoré boli do omdletia dookola opakované na prelome rokov a dokonca s využitím printového média, ktoré funguje na komerčnej báze prenájmu „reklamných plôch“ a teda  so záhadným financovaním o tom, čo všetko chcel predstaviť ako svoje zásluhy a úspechy. Ako protiváhu tohto tvrdého politického marketingu, často prekračujúceho hranicu demagógie prinášam trošku iný, triezvejší a určite nie len svoj pohľad a názor. Veď napríklad zaradiť vyzbieranie 115 ton a vlastne aj zber objemného odpadu po sídliskách medzi investičné akcie mesta, ktorý sa dokonca realizoval už desaťročia predtým, to chce naozaj silný žalúdok. Jasný znak bezradnosti a nemohúcnosti. Na úplne rovnakej úrovni je aj zaradenie do zoznamu investícií fakt, že vedenie mesta akože chodilo pár dní do práce na bicykli, alebo ničenie Národnej kultúrnej pamiatky – parku J. B. Magina – zatĺkaním klincov a skrutiek do stromov v najprísnejšom stupni ochrany. To je tá sľubovaná odbornosť…. ?! 😀


(viac…)

Ak by som si mal vybrať iný názov pre tento príspevok, nič tak výstižné ako

„Kam vietor, tam plášť“

by som nevymyslel. Pretože tém v našom meste je veľmi veľa a môj voľný čas, ktorý im venujem je obmedzený dokonca aj povinnosťami, budem sa snažiť byť veľmi stručný, pomenujem a poukážem na fakty a iba občas pripojím niečo málo súkromného názoru.

 1. Určite si mnohí pamätáte nie jednu, ani dve, ale množstvo facebookových debát na tému „dubnický kruháč“, kde nám vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prostredníctvom hovorkyne odkazovali, že kruháč nie je majetkom mesta, teda MY Dubničania máme zabudnúť, že by mesto tento opravilo…
 2. Možno by ho Mgr. et Mgr. Peter Wolf ani nemusel dať opravovať za mestské peniaze, keby využil možnosti v maximálnej miere a pritlačil na správcu tejto komunikácie, aby ju dal do poriadku.
 3. Keď ide o sebazviditeľnovanie, Mgr. et Mgr. Pete Wolf a jeho propagačné oddelenie priam srší za mestské peniaze nápadmi a videami. Možno by pomohol taký nápad, ako usporiadať na kruháči za prítomnosti komerčných televízií symbolický „protest“ – happening a veci by sa pohli. Keď sme pozvali všetky TV na búranie práčovne, myslím že by to šlo aj ku kruháču.
 4. A myslím že úspech by bol vysoko pravdepodobný, nakoľko nikto zo zodpovedných (najmä nie štátnych úradníkov) nemá rád keď je jeho „zodpovednosť“ prepieraná verejne v médiách a je na nich upozorňované…
 5. Zaujímavým je aj fakt, že pri rekonštrukcií semafóru pri Tescu nikoho z vedenia mesta nenapadlo, že toto dopravné zariadenie je vlastne iba príslušenstvom štátnej cesty E61 a na pozemku štátu… teda predpokladám že samotný semafor nie je v majetku mesta Dubnica nad Váhom… a teda by mesto nemalo, respektíve nesmie takto míňať peniaze občanov! S výnimkou kritických záležitostí.
 6. Teraz si Mgr. et Mgr. Peter Wolf na základe FB príspevkov stúpol pred kamery, aby nám oznámil, že na základe FB diskusií sa ide pre dobro obetovať balansovaním na hrane zákona. Podľa mňa tým že pôjde na základe „svojho osobného rozhodnutia“ míňať peniaze obyvateľov Dubnice nad Váhom za ceduľu označujúcu koniec mesta ju už prekročí. To je ale jeho vec.
 7. Myslím si že v prvom rade je to iba tvrdý politický marketing, snažiac sa vyvolať ľútosť, efekt trpiteľa a sebaobety v prospech „voliča“. Výsledkom má byť úspešné PR a zaplátanie cesty do Kolačína (Novej Dubnice) a mostu do Bolešova je iba spôsob ako to dosiahnuť.
 8. Podľa mňa ale Mgr. et Mgr. ukazuje v tomto prípade dve veci. Prvou je schopnosť robiť veci hlavne iba marketingovo (to mu ide fantasticky) nech to stojí (nás, nie jeho!) čokoľvek a hlavne neschopnosť veci a procesy manažovať naozaj EFEKTÍVNE a V PROSPERCH OBYVATEĽOV Dubnice nad Váhom.
 9. Teraz si to od pravidelných užívateľov týchto komunikácií (a nekritických zástancov P.W.) vyžeriem. Ja ale nie som proti oprave týchto komunikácií, ktoré sám pomerne hojne využívam. Ja som proti prvoplánovitosti, proti zabudnutiu sľubov, proti manipulácií a zneužívaniu postavenia primátora, proti zbytočnému míňaniu spoločných peňazí a hlavne pre použitie zdravého rozumu, ktoré je zdá sa v dnešnej dobe prekrývané hlavne politickým marketingom.
 10. V prvom rade ide o fakt, že cesta na Kolačín je Dubničanmi využívaná cca na 50%. O moste do Bolešova by sa to nedalo ani povedať a percento využitia Dubničanmi je možno na úrovni jednej desatiny.
 11. Nemal by sa primátor Dubnice starať v prvom rade o obyvateľov mesta, ktorého je primátorom a ktoré ho za túto prácu platí sumou vysoko prekračujúcou 5.000 eur mesačne?!
 12. Myslím si že ak chce Mgr. et Mgr. ísť na „hranu zákona“, v prvom rade by to malo byť v prípade, keď sa jedná o problém ktorý je v samotnom srdci vlastného mesta a páli v drvivej väčšine jeho obyvateľov, teda mal by v prvom rade takýmto spôsobom riešiť kruhový objazd – či Dubničania a kruhový objazd v centre mesta už nie je naliehavý prípad verejného (a najmä Vášho) záujmu?!
 13. Kde sú tie marketingové predvolebné divadlá, predstavujúce Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako fantastického managera, ktorý vybaví a vyrokuje spoluúčasť firiem z priemyselného parku na veciach verejných? (Nezabudnem pripomenúť napríklad sľuby o bezplatnej mestskej hromadnej doprave).
 14. Náklady na opravu cesty do Kolačína by malo znášať aj mesto Nová Dubnica a krytím minimálne tretiny nákladov by sa mali podieľať aj firmy ktoré pôsobia medzi mestami Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, ktoré sú za stav, za preplnenie štátnej cesty E61 vo veľkej miere zodpovedné.
 15. Ak by bol Mgr. et Mgr. schopný nie len sľubov a pekných marketingových rečí pred voľbami 2018, cesta by sa nemusela iba plátať, potrebný úsek by sa mohol vďaka združeniu prostriedkov opraviť komplet.
 16. Rovnako je to s mostom do Bolešova. Myslím si že to ide proti občanom Dubnice nad Váhom, aby títo znášali náklady na opravu, pritom z 80, možno až 90 percent most využívajú hlavne obyvatelia Nemšovej, Borčíc, Bolešova, Kameničian, Slávnice, Sedmerovca, Bohuníc, Pruského a podobne.
 17. Čo tak prestať pekne rozprávať a predvádzať sa pred kamerou (robiť si PR za mestské peniaze), ale radšej pozvať štatutárov týchto obcí a dohodnúť spolufinancovanie, nech sa most spraví poriadne, aby naozaj fungoval ako má a dlhý čas, nie len vystrieľať peniaze Dubničanov a most bude o cca rok znova v rovnakom stave, už keď nedokážeme „pritlačiť“ správcu tejto komunikácie?
 18. Pán primátor, v prvom rade by ste mali myslieť na Dubničanov a nie na svoj politický image…

z.J.

Som zhrozený priposr… pardon, bojazlivosťou a zároveň aj bezcharakternosťou súčasného „vedenia mesta“ Dubnice nad Váhom. Podľa reakcií na sociálnych sieťach, ale aj podľa toho čo som sa už stihol o tejto téme rozprávať aj Vami Dubničanmi, nie som sám čo má tento názor. Ospravedlňujem sa za ten náznak pejoratívneho výrazu, ale neexistuje výstižnejší terminus technicus na správanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa „pod tlakom a v krízových situáciách“.

Vysvetlím…

Na začiatku bol facebookový príspevok profilu „V Dubnici“. Neurobil nič iné ako to čo robí väčšina takýchto profilov zdieľal príspevok z mediálneho portálu, ktorý ho prevzal od tlačovej agentúry TASR, ktorá v správe uvádza /cit./: Dubnica nad Váhom má podľa hovorkyne Veroniky Valuchovej podpísaný dokument o vzájomnej spolupráci s ruským mestom Jaroslavľ. „Mestá spojila tragédia miestneho hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ, ktorého hráčom bol aj dubnický rodák Pavol Demitra. V súčasnosti je spolupráca s mestom Jaroslavľ utlmená,“ priblížila hovorkyňa.

Teda v dnešnej dobe nič nevídané. Hovorkyňa mesta a ústa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, PaedDr. Veronika Valuchová zrejme iba pokračovala v zmysle pretláčaných trendov a „celospoločenskej“ hystérie dištancovania sa a odsudzovanie všetkého, čo ak len trochu súvisiaceho s Ruskom.

Tejto správe verím, teda tomu že uvádza skutočnosť. Podľa mojich skúseností TASR totiž zvyčajne postupuje tak, že otázky posiela emailom jednotlivým tlačovým odborom a tí rovnako odpovedajú. Teda v tomto prípade som si stopercentne istý že existuje riadny záznam (dôkaz) otázky a aj vyhlásenia, ktoré hovorkyňa Veronika Valuchová v mene „mesta“ vydala…

Po „mediálnom lynči Dubničanmi“ tohto prehlásenia v dubnickom verejnom priestore sociálnych sietí sa ukázala opäť pravá tvár a charakter Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Kam vietor, tam plášť. Nevadilo mu predtým tancovať na tejto téme, využívať ju na sebazviditeľňovanie a na PR až ďaleko za hranicou dobrého vkusu. Keď ale zbadal že verejná mienka je niekde úplne inde, prejavila sa jeho druhá vlastnosť (bojazlivosť vo svojom pejoratívnom synonyme) a jeho ústa – hovorkyňa Veronika Valuchová bez zaváhania skresľovaním reality a prekrúcaním významu vlastných slov sa snaží túto správu, svoje vyhlásenie vysvetliť inak a „vyžehliť“ marketingový faul, najmä a práve pod tlakom blížiacich sa volieb.

Myslím že hovorkyňa, či vedenie mesta by mali vysvetliť, prečo považujú za dezinformáciu citovanie oficiálnej správy TASR, ktorá cituje ich vlastné slová!!!

(viac…)

Žiaľbohu v poslednej téme ktorou som sa zaoberal, teda v téme bezohľadného projektu úpravy dopravnej situácie, môžem pokračovať. Aj tentoraz to bude škola, len ZŠ Pala Demitru vystrieda ZŠ na CIII. Nebudem sa už venovať zmyslu takto vysadenej zelene, ako v predchádzajúcom príspevku, ale poukážem na iný aspekt tohto „faulu“. Situáciu značne zredukovaného zeleného koridoru pred školou si môžete pozrieť na priložených fotkách. V tomto prípade ale tak do očí nebijú pozostatky vyrezaných stromov, nakoľko okolie je značne zasiahnuté prácami pri ich vyrezaní a odstránení. Smutne zaujímavým môže byť ten fakt, že kým na ZŠ Pala Demitru bolo vyrezaných „iba“ 21 stromov, tentoraz bola funkcionalita zeleného koridoru pred ZŠ na CIII zničená vyrezaním až 43 stromov….

V prvom rade musím upozorniť na fakt, aj keď sa naše vedenie mesta veľmi rado pýši tým že postupuje v zmysle celospoločensky uznávaných a požadovaných trendov, v (nielen) tomto prípade ide ale proti nim. Podľa môjho súkromného názoru ide o snahu na poslednú chvíľu zachrániť dva a pol ročné spinkanie vo vatičke. Zásadnou príčinou je aj neschopnosť riadne a odborne postupovať v príprave týchto investícií, vďaka tomu že sa dvom pánom, špičke vedenia MsÚ podarilo rozbiť dobre fungujúci mechanizmus a fungovanie mestského úradu a rozložiť takmer všetky jeho oddelenia. Tento fakt som nevypozoroval len ja. Opieram sa o tvrdenia bývalých, ale aj súčasných zamestnancov mesta, s ktorými som v „konšpiračnom“ kontakte. 😎

Teraz nastupuje preto zo strany vedenia mesta najtvrdší politický marketing, vytváranie fiktívneho obrazu odbornosti a snaha za každú cenu dobehnúť stratený čas kvôli blížiacim sa voľbám. Isteže nemusíte so mnou súhlasiť a môžete mať opačný názor, ale ani to nemení nič na fakte, že vo výsledku sú v našom meste hromadne spúšťané dostatočne nepremyslené a nekoncepčné investičné akcie. O mnohých som už písal a na potvrdenie mojich slov sa stačí poobzerať po tom čo sa robilo a robí a všímať si reakcie Dubničanov.

Naspäť ale od empirických úvah, o ktorých môžu vážnejšie debatovať len tí, ktorí dlhodobo a intenzívnejšie sledujú dianie, venujú sa týmto témam a aj na základe vlastných skúseností môžu porovnávať. V opačnom prípade ide len o subjektívne komentáre, žiaľbohu často na úrovni hejtu a trollingu, nakoľko potom dochádza iba ku konfrontácií názorov a sympatií…

Problémom s ktorým zápasí veľmi veľa samospráv po celom Slovensku je určitá časť tzv. fenoménu MAMATAXI, kedy je často naozaj iba minoritná skupinka detí dovážaná motorovými vozidlami priamu ku vchodu do školy. Celospoločenským trendom je tento jav potlačiť. Či už reštrikciami priamo na mieste, ale aj osvetou a upozorňovaním na neželaný jav. Mgr. et Mgr. Peter Wolf ale ide proti takýmto snahám a trendom. Investičnými akciami ich naopak podporuje. Jeho základnou tézou je v tomto prípade (fiktívne!) zvýšenie bezpečnosti a preto je podľa neho vhodné vytvoriť pred bránami školami akési „koridory“ v ktorých sa toto môže diať. Táto téma je vrcholne odborná a myslím si že v svojej hĺbke sa stáva nezaujímavou pre bežného obyvateľa mesta. Preto si ako oponentúru, podľa mňa zlým úvahám terajšieho primátora Dubnice nad Váhom, dovolím položiť otázku, na ktorú si každý sám môže nájsť logickú odpoveď:

Myslíte si že sa v rannej a poobednej špičke dopravná bezpečnosť a bezpečnosť vašich detí pred vchodom do školy zvýši, ak zároveň pred týmto vchodom zvýšite pohyb automobilov na dvojnásobok, či trojnásobok?!

Lebo oba tieto projekty, ktorým mimochodom za obeť padli zelené koridory škôl a 64 zdravých stromov, k navýšeniu dopravy časom povedú – vytvorením vhodných podmienok pre autá a pre minoritnú skupinu, ktorá svoje ratolesti do školy dováža automobilom. Projekt napriek spoločenským trendom, ktoré sa tento jav snažia potláčať.

z.J.

Keď naši rodičia a dedovia stavali školu na CII, terajšiu ZŠ Pala Demitru, uvedomovali si niekoľko problémov, ktoré sa dajú vyriešiť triviálnym postupom. A tak po celej východnej strane tejto školy nasadili naozaj husté stromoradie, ktoré dlhú dobu dobre plnilo svoj účel.

Prvým bola bariéra vychádzajúcemu slnku, ktoré by inak už od skorého rána, niekoľko hodín pred príchodom detí svietilo na priečelie a cez okná aj priamo do tried a v horúcich mesiacoch o mnoho viac intenzívnejšie rozohrievalo budovu.

Druhým bola možnosť pri príchode do tried pred vyučovaním  otvoriť okná, inak zatvorené minimálne od poobedia predchádzajúceho dňa, alebo dokonca celý víkend a vpustiť dnu nie už rozpálený vzduch, ale podstatne príjemnejší, z chládku tvoreného hustým stromoradím.

Tretím problémom, ktorý do značnej miery ovplyvnili vysadením takto hustého stromoradia, ktoré mohlo pred priečelím školy existovať bez problémov ešte aj 50 rokov, je množstvo hluku od jednej z najrušnejších komunikácií, ktorá sa nachádza hneď vedľa školy a využíva ju aj tá najťažšia nákladná doprava smerom do ZVS-ky.

Štvrtým a tiež nezanedbateľným faktorom je schopnosť takéhoto stromoradia značne odfiltrovať výfukové exhaláty a zvírené prachové častice z tejto komunikácie. Pritom tretí aj štvrtý faktor naberá na význame najmä počas vyučovania s otvorenými oknami.

Piatym faktorom je nielen podstatne príjemnejšia atmosféra v triedach tvorená zeleňou, ale aj možnosť lepšieho sústredenia sa detí na samotný vyučovací proces, keď nie sú tak vyrušované vonkajšími podnetmi z komunikácie na Štúrovej ulici.


Červenou linkou je na ortofotomape označené kompletne vyrezané stromoradie. Z tohto pohľadu je jasná aj jeho funkcianalita a zámer, s akým bolo vysadené.

Bohužiaľ pri riešení témy zlepšenia dopravnej situácie nikto nebral do úvahy práve tieto aspekty a realizuje sa projekt, ktorého súčasťou bolo vyrezanie 21 zdravých stromov tejto aleje. Popri tom sa ale minimálne rovnako dobrých, ak nie lepších možností ponúkalo niekoľko. Stromoradie a jeho funkcionalita sa dali zachrániť a za takéto riešenia by som sa kedykoľvek postavil a podporil ich. Mantra náhradnej výsadby v tomto prípade nemá tak isto žiadnu logiku. Sadiť hybridné kultivary ktorých výška koruny dosahuje tri, či štyri metre v porovnaní s plnohodnotnými a pol storočia rastúcimi stromami je úplne scestná.

Neviem či aj v tomto prípade opäť prevládla potreba ukázať sa, teda potreba megalomanských zásahov bez ohľadu na koncepčnosť, alebo sa prejavila absencia zdravého sedliackeho rozumu a logiky pri riešení problémov. Určite ale viem, že chýbalo akékoľvek domyslenie konzekvencií finálneho rozhodnutia Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.   

A tak sa k dielam ako parkovisko pri Filagore s opačne orientovanou dopravou, zbytočne zredukované parkovisko pri workoute s iracionálnym zámerom, či k stá tonovému monolitu z betónu slúžiacemu ako spomaľovač za cenu atakujúcu 100 tisíc eur na Ulici športovcov (a podobným dielam) …pridalo ďalšie…

z.J.

Myslím že je najvyšší čas opäť okomentovať oficiálne dianie, respektíve okomentovať vedenie nášho mesta a jeho činy. Najnovšie mediálno-marketingové kanály Dubnice nad Váhom boli zaplnené informáciou o neuveriteľne stúpajúcej kvalite papierového periodika „Dubnické noviny“. Najskôr som tejto informácií nevenoval moc pozornosti, nakoľko za tým všetkým stojí „neziskovka“ TI Slovensko (Transparency International Slovakia) a ja mám na túto organizáciu, jej rebríček hodnôt a selektívnu „objektivitu“ svoj názor. Časom som ale prekonal nechuť a predsa som popozeral to, čo o tomto „úspechu“ píše propagačné oddelenie Mgr. et  Mgr. Petra Wolfa a aj samotná TI Slovensko. Priznám sa že som sa opäť schuti zasmial…
Pokiaľ sa touto témou a vôbec témou propagandy v našom meste chce niekto vážnejšie zaoberať, najskôr si musí uvedomiť niekoľko základných faktov:

 1. Na Slovensku podľa mojich zistení a vedomostí neexistuje mesto do 25.000 obyvateľov, ktoré by malo tak veľké a teda aj tak nákladné PR oddelenie, ako Dubnica nad Váhom.
 2. Rovnako nepoznám iné vedenie mesta, ktoré by si neustále robilo takto masívny a agresívny marketing a public relations, ako vedenie nášho mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf.
 3. Veľmi dôležitým faktorom pri posudzovaní tohto všetkého je aj skutočnosť, že v starých časoch, ktoré vedenie nášho mesta porovnáva, robil Dubnické noviny jeden jediný človek. Pokojne si tento fakt môžete overiť u JUDr. Juraja Džimu – terajšieho právneho zástupcu mesta a bývalého hovorcu a pravej ruky primátora Ing. Jozefa Gašparíka.
 4. Dnes DN (a vlastne aj celú propagandu) kreujú minimálne traja zamestnanci. Píšem schválne „minimálne“, lebo každý kto sa trošku pozornejšie zaujíma o tieto veci vie, že neoficiálne sa do tejto činnosti intenzívne zapája ešte aspoň jeden, teda štvrtý zamestnanec mesta.
 5. Okrem týchto nákladov na propagačné oddelenie naše mesto platí aj mediálnu spoločnosť v Považskej Bystrici, ktorá vytvára tzv. „Dubnický magazín“ .. možno ste ani nevedeli. 😀   Len v roku 2021 sme MY občania vyplatili za propagáciu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa firme MEDIA Centrum s.r.o. Považská Bystrica 43.500 eur
  . Pokojne si to môžete prepočítať aj na štyri roky „vládnutia“… 😉 To či tieto náklady sú primerané a či sú zmysluplné, ponechávam na uváženie čitateľa:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/dubnicky-magazin

Ale poďme pekne späť k realite výsledkov, ktorými sa Mgr. et Mgr. Peter Wolf tak chválil…

Najskôr musím odcitovať jeho vlastné slová:
„Z hodnotenia Transparency International Slovensko máme úprimnú radosť. Úspešný posun v rebríčku odzrkadľuje našu snahu informovať obyvateľov mesta spoľahlivo, pravdivo a transparentne. Stále máme priestor, kam sa môžeme posunúť a spolu s kolegami sme pripravení využiť ho.“

a konfrontujme to s textom, ktorý smerom k našim DN uviedlo Transparency International Slovensko:
„Periodikum Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba.“

A pozrime si porovnanie rokov 2016, 2018 a 2021 práve v tých faktoroch, ktoré sú najzaujímavejšie, z veľkosti „politickej plochy“ (plochy venovanej propagande vedenia mesta, teda osoby Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) a z počtu „zmienok o vedení samosprávy“:
Nie je k tomu čo dodať. Možno len jednoduchý sumár. Plocha v Dubnických novinách, venovaná propagande vedenia samosprávy, teda Mgr. et Mgr. Petra Wolfa sa zväčšila v roku 2021 oproti roku 2016 viac ako dva a pol násobne! O takmer štvrtiny vzrástol aj počet zmienok o vedení mesta. Aká pluralita, aká transparentnosť? Všetko iba v duchu jedného jediného človeka. Verím že sa naplnia slová Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, že vidí priestor, kam sa môže ešte posunúť… 😎 Zostáva stále 46,57 percenta!

Môj príspevok má úvod, má aj jadro a keď premýšľam nad tým aký záver, aké zhrnutie či posolstvo by malo z neho plynúť, napadá ma len jedno:

 

z.J.

Bol som si pofotiť búranie bývalej práčovne a 57 fotografií si môžete pozrieť aj Vy.

Dúfam len že celý mediálny humbuk okolo novej plavárne nebude len predvolebnou bublinou (dať spraviť štúdiu, či projekt ešte nič neznamená, kto sa trošku vyzná vie že takých sú tisíce). Teda rovnakým predvolebným sľubom a klamstvom na voličoch, „falošnou“ témou ako zaujať a opiť suchým rožkom voličov akým boli pred poslednými komunálnymi voľbami sľuby o bezplatnej MHD v Dubnici nad Váhom… 😀 Peniažky – Gašparíkom našetrených 6,6 milióna eur, za ktoré sa teraz začalo robiť, totiž pomaly skončia 🙂 Toľko môj názor a skúsenosti…

Čas ukáže 😉 

« z 5 »

Skratka cez trávnik okolo BD953 na CIII bola veľmi využívaná a okrem „miestnych“ ju používalo aj veľa chodcov a cyklistov z iných mestských častí, mieriacich do práce, či z práce domov. Rovnako množstvo používateľov zvyšovali aj obyvatelia mesta smerujúci na „Chobot“ a odtiaľ do jednotlivých záhradkárskych kolónií. Teda v každom prípade musím iba súhlasiť s vedením nášho mesta, že sa jedná o pomerne frekventovanú komunikáciu pre peších, značne využívanú aj cyklistami!

Preto som rovnako ako všetci obyvatelia 953-ojky a celého okolia uvítal správu, že mesto pristúpilo k vybudovaniu oficiálneho chodníka. Tu treba ale uviesť na pravú mieru fakt, že sa tak nestalo na základe nejakého vlastného zistenia vedenia mesta, na základe jeho zisťovania potrieb obyvateľov, ako sa z mnohopočetných PR článkov s touto témou zdá. Poďakovanie v tomto prípade patrí len a len domovému dôverníkovi z BD 953, ktorí po dokončení revitalizácie tejto budovy niekoľko rokov intenzívne tlačil na vyriešenie aj tejto situácie.

Už v začiatkoch výstavby tohto chodníka som pochopil, že ako v mnohých iných prípadoch vedenie mesta zlyhalo. Nik kompetentný nedomyslel technickú stránku veci a celý projekt sa podľa mňa iba otrocky pridržiaval mantry čo najmenších nákladov a čo najväčšieho PR efektu. Ako (smutnú) perličku uvediem že v tomto prípade novo vybudovaný chodník dokonca o ½ cm nespĺňa kritérium platnej normy – minimálnu šírku 150 cm. Nehľadiac na to, že uvedená norma odporúča podľa druhu a frekventovanosti takto budovanú komunikáciu projektovať vo väčšej, ako minimálnej šírke. V praxi je totiž veľmi komplikované a v mnohých prípadoch takmer nemožné, aby sa na tomto chodníku navzájom vyhli cyklista s chodcom, nehovoriac už o detskom kočíku. Vedením mesta a jeho PR oddelením sa tak pertraktovaná bezpečnosť a debarierizácia stali opäť iba frázou politického marketingu…


Už v čase začiatkoch výstavby chodníka som videl ale aj iný, naozaj zásadný problém. Písať a hovoriť o ňom v tom čase nemalo zmysel. Prišiel ale čas, aby realita ukázala v plnej nahote nedomyslenosť a nekoncepčnosť pri kladení požiadaviek vo fáze zámeru a projektovania. Nikto kompetentný, nikto vo vedení mesta v lete nedokázal uvažovať tak hlboko, aby si spomenul aj na to, že na tejto novej komunikácií, rovnako ako na všetkých ostatných bude treba vykonávať zimnú údržbu a aj z tohto dôvodu by bolo viac ako vhodné spraviť chodník o cca 20 až 30 centimetrov širší. Výsledný efekt tejto neschopnosti myslieť koncepčne a efektívne riešiť problémy si môžete na priložených obrázkoch. Bohužiaľ nedochádza len k ničeniu okolia komunikácie, ale aj novo vybudovanej „zelenej oázy“.

Na koniec už len jeden fakt. Pravidlo „nedorobku“ sa už stalo synonymom takmer všetkých prác, ktoré vykonáva mesto pod vedením Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. V tomto prípade ide o to, že „zámkovú dlažbu“ nikto „nezamkol“, tak ako to je predpísané v technických listoch a postupoch. Priestor medzi dlažbou zostal nevypieskovaný a nezhutnený. Debatu o vplyve na kvalitu a trvácnosť takéhoto diela prenechám ľuďom z brandže a s podstatne väčšími skúsenosťami… 🙂 

No Images found.

z.J.

 

Som rád že nás naši najvyšší predstavitelia mesta po troch rokoch konečne oficiálne informovali a priznali to, že spadli do nádhernej perinky 6,6 milióna eur. A potvrdili aj to čo sa snažia vyvrátiť – že Dubnica nad Váhom môže masívne investovať najmä vďaka našetrenému z minulosti 😀 Ale poporiadku, stručne a jasne, lebo tiež som zopárkrát stál pred dilemou „obhajovať neobhájiteľné“. Vždy som sa ale snažil, aby moje tvrdenie malo hlavu a pätu, teda elementárnu logiku a fakty. Na túto najdôležitejšiu zásadu však mestský „vyvracač“ mýtov zabudol.1 – Najskôr trochu matematiky. Suma 6,6 milióna je pozostatok po „starom“ vedení. Podľa vlastných slov teda ušetrilo „nové“ vedenie mesta ďalšie 4 milióny eur (výpočet z publikovaných čísel).  Ak čísla (dúfam) správne uvádzajú, máme v mestskej kase našetrených 10,6 milióna eur.

2 – Ja tvrdím ale že vedenie mesta neušetrilo zhola nič, respektíve veľmi málo. Pod pojmom „ušetriť“ si totiž (nielen ja) predstavujem niečo úplne iné. Suma sa „nazbierala“ najmä preto, že 2 roky, teda prvú polovicu volebného obdobia, mesto takmer vôbec neinvestovalo. Sladúčko spinkali vo vatičke. Takmer nič sa v meste zásluhou „nového“ vedenia neurobilo. To je fakt. Reči o modernizácií a o tom že mesto nezastavilo investície sú mimo realitu. Je možné že sa bude naše „nové“ vedenie mesta snažiť vyvrátiť aj tento akože mýtus. Predpokladám že použije najmä „zadné únikové vrátka“ – lebo korona 😛 

3 – Potešiteľné by bolo, ak nebude vyvracač mýtov, alebo nejaký nakontrahovaný troll (aj k tým sa ešte neskôr dostanem) poukazovať za tie viac ako dva roky ničneinvestovania na zásluhy a projekty „starého“ vedenia mesta, teda Ing. Gašparíka, ktoré si tak rady privlastňujú. Konkrétne napríklad najmä dve najväčšie investičné akcie – rekonštrukcie domu kultúry a zdravotného strediska. Fakty (dôležité sú dátumy na spodku oficiálnych článkov mesta!)  :
Rekonštrukcia Domu kultúry
Rekonštrukcia zdravotného strediska

Ľahko môžeme konfrontovať realitu s marketingom. Stačí si pozrieť reklamné noviny, TO s nejasným a netransparentným pôvodom a otáznym financovaním, TO čo nám Dubničanom dali do schránok – PR materiál na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a vypadá to tak, že na tajnáša za mestské peniaze. Pozrieť si odsek, kde primátor vymenováva investície a vyčiarknuť chválenie sa cudzím perím. Na 23 tisícové mesto a časový úsek 2 roky tam nie je takmer nič. Iba prázdne marketingové reči. Teda financie sa iba zbierali – kumulovali, ale určite nie „šetrili“!!!

4 – Ešte aj myšlienku o presťahovaní ZUŠ do priestorov domu kultúry ktorú Mgr. et Mgr. Peter Wolf ukradol, prezentoval ako svoju vlastnú a nehanbil sa za to prevziať ocenenie TOP líder samosprávy od Rady EU, pre ktoré ho navrhla Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Všetko na základe lží,  marketingovej demagógie a klamstiev nášho „nového“ vedenia mesta… iste, silné slová, ale pravdivé.

Môžete si overiť aj detaily a fakty potvrdzujúce toto moje tvrdenie.

5 – Do pozornosti širokej verejnosti dávam aj fámu, ktorú vytvára „nové vedenia mesta“ – teda iba marketingové reči – o ušetrených prostriedkoch /cit./:
vďaka uvážlivému hospodáreniu, šetreniu financií prostredníctvom nového systému verejného obstarávania a optimalizácii mnohých procesov…

Pre pochopenie ako fungujú takéto papierové a marketingové „úspory“ si odporúčam pozrieť ➡ jeden môj starší príspevok.

Ak ste si ho pozreli, položím Vám otázku:  „Už viete prečo tá nezrovnalosť a kam sa podelo tých 100 tisíc?!“ Kamienok do mozaiky zapadol. Predsa do úspor! Najskôr sa reálne odhadom nacenili polopodzemné kontajnery na 300 tisíc, ale zrejme niekto z nového vedenia mesta dostal „geniálny nápad“ ako sa dá niečo (aspoň marketingovo) urobiť, niečo s čím sa bude dať neustále chváliť aj v novinách, aj pred kamerami a aby bol aj „trhák“ v nadchádzajúcej predvolebnej kampani. Niečo čo väčšina ľudí (potencionálnych voličov) „zožerie“ a bude „opitá suchým rožkom“ 😉 Nemám to týmto Dubničanom za zlé, lebo sa nezaoberajú problematikou detailne, vyhodnocujú iba podsúvané informácie, čo jediné ide nášmu vedeniu mesta naozaj dobre! 😉 Aj preto sa snažím prinášať iné, reálne informácie a iný uhol pohľadu. Podľa mňa „geniálny nápad“ bol dôvod, prečo projekt v priebehu pár dní z reálnych 300 „zdražel“ na marketingových 400 tisíc €  .. aby sa mohla neskôr naplniť kolonka „úspory“ sumou 100 tisíc. 💡 Týmto a podobnými ťahmi dokáže ktokoľvek „papierovo ušetriť“ a ešte môže aj vyhlasovať o sebe aký je dobrý hospodár a geniálny ekonóm! 💡 

6 – Aj informácie o poklese zadlženosti mesta sú len mlžením, ako hovorili starí rodičia „mlátením prázdnej slamy“, snahou nájsť aspoň niečo pozitívne. Obyčajné odpútavanie pozornosti od témy „našetrených 6,6 milióna“. Je len samozrejmé, že zadlženosť mesta splácaním úverov bude klesať!!!  Zásluhu na tom nemá „nové vedenie“ žiadnu! Ide o samozrejmé procesy, nastavené dávno v minulosti a využívať takýto údaj pre vytváranie obrazu „aha aký som dobrý“ je úplne smiešne. Ale ruku na srdce, nečudujem sa.

Pre jednoduchšie pochopenie uvediem príklad:
Chváliť sa týmto je na rovnakej úrovni, ako keby som si ja robil zásluhy na Saganových troch tituloch majstra sveta v cestnej cyklistike len pre to že sme sa už rozprávali, som jeho fanúšik, viem sa aj ja bicyklovať a som Slovák rovnako ako aj on… 🙂 

7 – Ale naspäť k jadru témy. Jednoduchou matematikou a uplatnením elementárnej logiky si môžeme ukázať, ako špička vedenie mesta marketingovou demagógiou zamlžuje a ohýba realitu tak, aby z toho všetkého vychádzala pekná. Ešte si aj zdvihnutým ukazováčikom zdôraznili to čo na FB napísali 🙂 /cit/:
Pripomíname, že značná časť z financií zhromaždených v rezervnom fonde
mesta bude využitá na financovanie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej alebo napr. verejného osvetlenia
.

Jednoznačne sami potvrdili že investovaná bude väčšina úspor .. teda ak by tú väčšinu úspor nevytvorilo „staré vedenie mesta“ pod vedením naozaj dobrého ekonóma a hospodára Ing. Jozefa Gašparíka, nemohli by investovať!!!! Alebo mi niekto chce tvrdiť že 6,6 milióna je z čiastky 10,6 miliónov menšina? Jednoznačne platí že ak by nebolo našetreného Gašparíkom, nebolo by možné (ani zďaleka) toľko investovať!!!

Teda myšlienka:

Mesto Dubnica nad Váhom môže realizovať investície vďaka peniazom v rezervnom fonde mesta, ktoré sa podarilo ušetriť predchádzajúcemu vedeniu mesta.

Vôbec nie je fámou, ako to tvrdí Mgr. et Mgr. Peter Wolf!!! 😎 

Toľko tá logika ktorú som sľúbil na začiatku 7-meho odseku. Keďže som sľúbil aj kúsok matematiky, odporúčam porovnať mestom nazbierané 4 milióny so súčtom cien investícií. Tých ktoré vedenie mesta uviedlo, teda cenu za rekonštrukciu námestia a verejného osvetlenia. Patrí sa prirátať aj preinvestované do parkovísk na CIII, Macovom dvore, viacerých parkovísk na CI, 300 tisíc na rekonštrukciu športoviska na ZŠ CI, podobnú sumu na rekonštrukciu športoviska ZŠ CIII a podobne. (Už sa muselo, lebo idú voľby.) 😀 A jednoznačne zistíme kde je pravda a kto zavádza!!!

8 – Raz (už veľmi skoro, v priebehu nasledujúceho volebného obdobia) ale tieto Gašparíkom našetrené peniaze skončia. Ak nepríde zmena, tak príde účet za markantný pokles (desiatky percent) efektívnosti hospodárenia v komunálnej sfére (nakladanie s odpadom, údržba verejnej zelene a komunikácií a pod.). Začnú chodiť účty za zmluvné povinnosti a dlhoročné záväzky, napríklad náklady za prevádzkovanie požičovne bicyklov a mnoho iného… Príde čas precitnutia. Tam už okopírovaný marketing, hrubá demagógia, vytváranie falošného „pekného obrazu“ a reči o inklúzií v Parku J.B. Magina nepomôžu. Tam nasleduje už len otvorenie peňaženiek obyvateľov Dubnice nad Váhom.

DOPLNENÉ 06.11.2021 – z facebooku:z.J.

Keď som čítal oslavné ódy, PR články a komentáre na zrekonštruované parkovisko pri mestskom štadióne, opäť ma zarazila nelogičnosť a perly ducha. A to sa nezaoberám zámerom a zvláštnou filozofiu, s ktorou sa do úpravy tejto parkovacej plochy išlo.  Na kritiku jedného obyvateľa /cit./:

„Každopádne my máme v dca nejakého opačného projektanta? Prečo je už druhé parkovisko prerobene na smer hodinových ručičiek? Je na to nejaké rozumný dôvod?“

odpovedá naše vedenie mesta totálne nelogickou hlúposťou. Potvrdilo že neuznáva „nejaký“ zvyk a zaužívané praktiky. Pritom práve tie výrazne ovplyvňujú bezpečnosť, ktorou sa tak radi na úrade oháňajú, keď sa nás snažia presvedčiť čo všetko pre nás a naše dobro robia. Preto vždy tvrdím že nové vedenie robí veci iba deklaratórne a hlavne iba pre svoj pekný obraz (PR).

Citát z odpovede vedenia mesta:

„Čo sa týka smeru jazdy, neexistuje žiadna norma, ktorá by určovala, v akom smere má byť doprava na parkovacej ploche riadená – či v smere, resp. v proti smere hodinových ručičiek.“

Vôbec neberie do úvahy to čo písal autor komentáru – PREČO? Žiadna odpoveď! Neuveriteľná hlúposť a neschopnosť premýšľať v súvislostiach v odpovedi kompetentných je evidentná.  Inak by nenapísali takú odpoveď ako napísali. Ak je totiž podľa vedenia mesta jedno v akom smere je doprava orientovaná …  dovolím si tu pripomenúť totálnu somarinu čo spravili na parkovisku pri Filagore (ak to niekto nechápe, osobne sa môžem s ním na mieste stretnúť a ukázať mu!) 💡  https://blog.i-dca.sk/parkovisko-pred-filagorom/ 💡 … aký bol fakt, rozumný základ a dôvod spraviť to opäť opačne aj v toto prípade?! Prečo proti zvyklostiam, tradíciám a návykom?!

Zopár obrázkov z parkoviska:

« z 2 »

Našťastie parkovisko pri štadióne nie je tak dopravne komplikované (iba jednosmerný vjazd a výjazd, bez odbočiek), inak by sa táto „geniálna úvaha“ vedenia mesta opäť ukázala v plnej kráse. Dovolím si vedeniu mesta pripomenúť že ak aj nie je takáto vec priamo stanovená (o čom pochybujem, ale nepoznám všetky normy, či vyhlášky a určite ich nejdem teraz vyhľadávať, preto nepolemizujem) nejakým normatívom, máme tu jedno pravidlo, ktoré stanovené je. Dokonca v zákone! A tým je pravidlo pravej ruky. Ak sa teda naše vedenie mesta snaží vytvárať o sebe pekný obraz, ako im ide v prvom rade o bezpečnosť, pritom ignorujú (alebo nedokážu domyslieť) vzájomný vzťah pravidla pravej ruky a smeru jazdy po okruhu, nech sa páči, môžem im na mieste spraviť krátky výklad s názornou ukážkou, aký nezmysel opäť vyprodukovali a rovnako akým nezmyslom toto všetko chcú opäť ospravedlňovať.

Druhou vecou čo ma zarazila, keď sa už naše vedenie mesta oháňa normami, je ich neustále flagrantné porušovanie. Ako aj v tomto prípade a aj preto odpoveď vedenia mesta považujem za dvojtvárny prístup a ohýbanie reality. Ak teda chceme riadiť iba tým čo je v normách a vyhláškach, prečo na tomto novom parkovisku opäť nebola dodržaná vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. § 58, kde sa v odseku 2 uvádza /cit./:

„Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá MUSIA byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a MUSÍ byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.“

To že naše vedenie mesta nevie počítať a narábať s číslami sme sa už presvedčili viackrát, najvypuklejšie napríklad tu: 💡 https://blog.i-dca.sk/ked-ani-s-dvoma-titulmi-nevidis-rozdiel-medzi-kilogramom-a-tonou/ 💡 , preto trošku pomôžem a vyrátam to za nich – okrem toho že takéto miesto malo byť situované hneď pri vchode na parkovisko (rovnakú chybu urobili aj na parkovisku pri Filagore, tiež som na to upozornil, ale oni nie sú schopní poučiť sa ani na vlastných chybách), podľa tejto vyhlášky mali byť na tomto parkovisku zriadené 4 takéto vyhradené parkovacie miesta! Slovom „ŠTYRI“ 😉 a nie jedno! Matematický výpočet je zaokrúhlený logicky na celé číslo. Zopakovanie rovnakej chyby je len ďalším dôkazom neschopnosti efektívne riadiť procesy. Schopnosť využívať klávesové skratky Ctrl C a Ctrl v tom nezakladá pre to predpoklad.

Vrátim sa ale k technickej stránke veci. Zopár fotografií v priloženej fotogalérií jasne dokumentuje, podľa nášho vedenia mesta /cit./:

„Plocha parkoviska nie je zničená, stav povrchu je v relatívne dobrom stave a výmena celého povrchu momentálne nie je nevyhnutná…“

Ešte aj tá šípka ukazuje na výtlk…..!

Opäť len primitívne vyhováranie sa. Nikto nečakal a nechcel vyasfaltovanie celej plochy. Oprava dier pred spustením do prevádzky bola ale samozrejmá a keby prácu niekto z vedenia mesta (a úradu) naozaj manažoval, týchto pár dier a výtlkov mohla dodávateľský firma spraviť ako bonus!!!

Diery, výtlky a bordel zostal po dodávateľovi na parkovisku:

« z 2 »


Zároveň je aj škoda, že parkovisko ničí aj vedenie mesta. Tým že na veci kašlú a nerozumejú im!

To že prebrali parkovisko, pričom sa na ňom nachádzal kopec bordelu po stavebnej činnosti (viď. fotografie) ma neprekvapuje. Veď im nevadí už tri roky nepozametané mesto od zimného posypu. 🙄 Prekvapuje ma to, v akom stave ho prebrali. Je všeobecne známe že pán primátor zásadne nechodí na staveniská po meste, respektíve iba vtedy keď si treba spraviť PR fotečku. Inak by si všimol, že práca je naozaj odfláknutá a nedokončená. Po rezoch v asfalte a doasfaltovaní stále zostali neošetrené spoje a rezy. Za následok to bude mať devastáciu nie len asfaltu, ale aj podložia. Stačí možno jedna zima s dostatočne „priaznivými podmienkami“ pre tento jav, kedy zatečie do spojov a rezov voda, ktorá následne zamrzne. Dokonca ešte aj tie diery po „mostíkoch“ ktoré dodávateľ odstránil, následne iba zasypal drvou… škoda komentovať. 😎 

Nedokončená, respektíve odfláknutá práca:

« z 2 »


Záverom si dovolím pripojiť ešte dve úvahy. Prvou je fakt, že bezbariérovému zjazdu z chodníka na parkovisko by svedčalo vyšrafovať malú plochu asfaltu. Lebo to miesto priam pýta zaparkovať motorku (nezabrať štandardné parkovacie miesto) a zablokovať tento zjazd. Rovnako zaparkované auto na prvom najbližšom mieste vlastne blokuje bezbariérový výjazd na chodník. Možno to chcelo o 90° otočiť orientáciu zjazdu. Bezpečnosť a bezbariérovosť zostala opäť iba v deklaratórnej rovine… Na toto bolo naozaj tak ťažké prísť toľkým „odborným a múdrym hlavám“ za tak dlhú dobu?! 😉 😀 😆 

Toto miesto by bolo vhodné vyšrafovať, ale najlepšie by bolo prerobiť ho:

Druhou je fakt, že značná časť parkoviska je v náklone k workoutovému ihrisku a teda logicky zvádza k nemu dažďovú vodu. Už v minulosti sa tu v zrušenom vchode pre hostí tvorili obrovské kaluže a zaplavovalo časť medzi plotom a hľadiskom štadióna v oblúku. Bohužiaľ ani projektant workoutu toto, spolu s odvodnením ihriska neriešil. Svojho času som si dovolil preto pozastaviť rozbiehajúcu sa výstavbu ihriska a riešiť tieto problémy (projektant musel prerobiť, doplniť a prekresliť projekt). Evidentne úspešne. 🙂 Na workoute ani na ploche parkoviska viac voda nestála. Zabezpečila to súbežne s celou dĺžkou plota ihriska, na strane od parkoviska, dodatočne k projektu vybudovaná vsakovacia ryha, ktorá problém odstránila. Prestavbou parkoviska bol ale aj dobudovaný viac menej nikam nevedúci chodník s obrubníkom, ktorý cca 1/3 tejto vsakovačky prekryl. Dúfam len, že zostávajúce 2/3 budú mať dostatočnú kapacitu na to, aby v budúcnosti pojali aj prívalové dažde.

Vsakovacia ryha a prekrytie jej časti novým chodníkom:


– – –   DOPLNENÉ I.   – – –

Téme sme sa venovali už 17.7.2021 na 💡  FB profile i-dca – určite to stojí za prečítanie. 💡 Na základe upozornenia na množstvo publikovaných hlúpostí a informačného chaosu, vedenie mesta zásadne prerobilo článok a upravilo publikované podmienky, ktoré boli v ňom zverejnené….

Screenshot pôvodného textu na oficiálnej web stránke mesta:
:

A tu je upravený článok, kde je už obsah v podstatne slušnejšej informačnej kvalite a evidentne sa čiastočne zmenil aj „plán Dubnica“ s týmto parkoviskom a zlá filozofia zámeru. Určite aj vďaka rozpitvaniu témy a Vašim komentárom na našom FB profile 
🙂

…. Mohli aspoň poďakovať 😆 už keď neposlali odmenu!!! 😆 


– – –   DOPLNENÉ II.   – – –

„Parkoviskoo pri workoute má svoje 💡  pokračovanie na našom facebooku: 💡 

1- Poznáte ten príbeh o majstrovi, ktorý si zmyslel stôl vyrobiť a keď si k nemu sadol, zistil že sa kolíše. Tak z tej najdlhšej nohy stola odrezal. Ako na potvoru sa stôl kolísal aj potom. Majster ale bol snaživý a tak zobral pílku a odrezal opäť z najdlhšej nohy… Stôl ako naschvál zasa nestál ako stôl má stáť, tak majster rezal znovu… a opäť a potom ešte raz…

2- Mne tento príbeh, ktorý si pamätám ešte z raného detstva, pripomenula prerábka už prerobeného parkoviska pri workoutovom ihrisku. Zistilo sa totiž že parkovacie miesta pre dodávkové vozidlá s dĺžkou do 5,5 metra sú nakreslené zle, v rozmere určenom pre osobné vozidlá. A tak sa prerábalo. Oškriabali sa staré – nové čiary a nakreslili sa opäť. V patričnom rozmere.

3- Samozrejme že tým pádom sa zmenil počet parkovacích miest pre takéto vozidlá a údaj na dopravnom značení sa stal zmätočným.

4- Pôvodne boli pre dodávkové vozidlá (v zlom, úzkom rozmere) do 5,5 metra určené aj prvé tri miesta medzi začiatkom parkoviska a ostrovčekom vchodu do workoutu. Tie sa ale prerobiť nemohli. Kraj parkoviska a ostrovček sa len tak ľahko zoškriabať a znovu namaľovať nedajú. Tak zostali v pôvodnom, zlom rozmere.

5- Dopravné značenie ale jasne stanovuje odkiaľ začínajú takto vyhradené parkovacie miesta. Teda teraz treba preložiť aj zmätočné dopravné značenie.

6- Aj vďaka nutnému posunutiu zmätočne umiestneného zmätočného dopravného značenia sa zmení počet vyhradených miest a treba preto zmeniť aj doplnkovú ceduľu udávajúcu počet vyhradených miest…

7- Dúfam len že tentoraz to dokáže „niekto“ naozaj premyslieť a aj spočítať. Že nebude treba „nohu stola“ rezať znovu a znovu a stále dookola. Lebo ako sme sa už X krát presvedčili v realite a na faktoch že (nielen) práca s číslami a matematika sa s vedením mesta – ako o sebe s hrdosťou tvrdili „odborníkmi vo všetkých sférach“ – nemá rada. Dúfajme že bude stačiť už len jedna prerábka prerábky prerobeného parkoviska.
Prajem pekný jesenný víkend plný pohody všetkým Dubničanom.

Venujem jednej mojej fanúšičke – dnes ma (osobne) veeeeľmi pochválila. 😀 
Loading...