chcem fotku z fotogalérie

Veľmi často sa stáva že keď chcú ľudia niektorú fotografiu, nevedia správne uviesť ktorá to je.

Najčastejšou chybou je keď uvádzajú poradové číslo fotografie (viď. obrázok), napríklad 6/30543. Číslo „6“ udáva poradové číslo v albume a číslo „30543“ udáva celkový počet fotografií vo foto galérií i-dca. Medzi tým ako príde ku spracovaniu požiadavky sa môže stať, že do albumu ešte pribudnú fotografie a tak sú obe čísla irelevantné, nakoľko v tomto prípade 6/30543 už neexistuje. Dotknutá fotografia má už iné poradové číslo a aj celkový počet fotografií vo foto galérií je iný. Poradové číslo je bezpredmetné ako jednoznačný identifikátor fotografie aj z dôvodu že nemôžem vedieť, aký filter radenie fotografií má užívateľ predvolený v PC (vzostupne, zostupne,..).
nazov_foto_01
Jediným správnym spôsobom ako identifikovať fotografiu ktorú chcete je jej názov. Ten je tvorený v drvivej väčšine dátumom kedy bola fotografia nafotená a názvom súboru, ktorý generuje fotoaparát:

2015_10_28-DSC8037.jpg

Pokiaľ zadáte svoju požiadavku takto, okamžite viem, kde v archíve mám hľadať fotografiu a nemôže dôjsť k omylu. Názov súboru môžete ľahko získať ak pri prezeraná albumu podržíte kurzor nad malým náhľadom fotografie, kedy sa vám zobrazí informačné okienko (viď. obrázok), kde je okrem názvu súboru aj jeho dátová veľkosť, veľkosť zmenšeniny a dátum pridania fotografie do fotogalérie, ktorý sa nemusí zhodovať s dátumom nafotenia, nakoľko často spracovávam , či uploadujem fotografie dodatočne.
nazov_foto_02Názov súboru možno získať aj v náhľade albumu (viď. obrázok), kde je pod každou zmenšeninou názov fotografie, počet zobrazení a nick autora fotografie (vo fotogalérií sú fotky viacerých autorov).

Už vieme ktorú fotografiu chcete, teraz už len vedieť ako ju chcete.

Prvý spôsob ako môžete vlastniť fotografiu je nechať si ju spraviť klasicky na papier. Od vás už len záleží akú veľkú ju chcete, samozrejme v štandardnom formáte. V tabuľke je uvedená cena za 1 ks fotografie pri odbere do 10 kusov a pri odbere 11 a viac kusov:

rozmer v cm 11 a viac kusov 10 a menej kusov
  9 x 13 2,20€ 2,30€
10 x 15 2,30€ 2,40€
13 x 18 2,50€ 2,60€
15 x 20 3,00€ 3,20€
18 x 24 3,50€ 3,90€
20 x 30 5,50€ 6,00€
24 x 30 6,00€ 8,00€
25 x 38 8,00€ 10,00€

Druhý spôsob ako mať fotografiu z foto galérie i-dca je zakúpiť si jej elektronickú kópiu. Vlastnenie elektronickej verzie podlieha určitým zmluvným podmienkam tak, aby neboli poškodené autorské práva fotografa (autorské práva sú zo zákona neprenositeľné a predajom diela nezanikajú).
Ak chcete vlastniť kópiu originálu, teda plnú veľkosť tak ako je fotografia archivovaná a v plnej JPG tlačovej kvalite, štandardne sa cena pohybuje v rozmedzí 10 – 20€. Toto je štandardná trhová cena a záleží aj od množstva odberu. Cena však môže byť aj väčšia, na jej veľkosť má vplyv najmä lukratívnosť fotografie, jej historická hodnota a podobne.
Je možné zakúpiť aj elektronickú kópiu vo formáte vhodnom k publikovaniu na internete (najčastejšie web stránky). Veľkosť fotografie je upravená podľa požiadaviek, najväčší rozmer dlhšej strany je max. 1024 pixlov. Zároveň sa tlačová kvalita (300dpi) znižuje na kvalitu postačujúcu pre zobrazovače – 96dpi a dátovú veľkosť do 200kB. Cena takejto kópie je opäť stanovená dohodou, v zásade však kopíruje približne cenu papierovej fotografie rozmeru 10×15.
Samostatnou kapitolou je možnosť kúpiť si konkrétny foto report celý, alebo objednať si fotenie súkromnej, kultúrnej, spoločenskej, či športovej akcie. Tu je cena za fotografiu najpriaznivejšia.

Pre objednanie fotografií (či iné informácie) môžete použiť kontaktný formulár foto galérie i-dca, alebo aj kontaktný formulár blogu i-dca. Dôležité je uviesť funkčný email, aby ste mohli dostať odpoveď 😎 Spôsob platby a prevzatia fotografií je výlučne na dohode.