33.časť Reforma v slovenskom zdravotníctve (pokračovanie)

33.časť Reforma v slovenskom zdravotníctve (pokračovanie)

 

Výdavky na lieky dosahujú v SR takmer tretinu celkových výdavkov v zdravotníctve a vyše 2 % HDP. V medzinárodnom porovnaní obsadzuje Slovensko pri oboch týchto parametroch najvrchnejšie priečky.

Hoci je referencovanie cien liekov známe v slovenskej legislatíve už od roku 2000, v dnešnej podobe od roku 2008, dôkladne sa začalo uplatňovať až kategorizáciou liekov platnou od apríla 2009, k čomu výrazne dopomohli odborníci z Ministerstva financií (MF) SR. Slovensko bolo jednou z prvých európskych krajín, ktoré zaviedli referencovanie cien liekov do praxe. Ako referenčná hodnota pre určovanie maximálnych cien liekov bola stanovená priemerná cenová úroveň 6 najlacnejších krajín EÚ. MF SR v spolupráci s MZ SR najprv pripravilo analýzu cien liekov registrovaných v SR a zverejnilo na internete, ktoré lieky ktorých výrobcov prekračovali referenčnú hodnotu (tzn. maximálne prípustnú cenu). Ukázalo sa, že lieky boli predražené v priemere asi o 10 %, pričom najviac predražené boli originálne lieky chránené patentom, najmä drahé lieky na liečbu onkologických ochorení a autoimunitných porúch. Predražená bola tiež väčšina liekov z prvej stovky podľa spotreby.

Tri kolá referencovania cien liekov v rokoch 2009 a 2010 mali podľa údajov MF SR ušetriť počas 3 rokov verejné výdavky na lieky vo výške 165 mil. EUR. Dôsledné uplatňovanie referencovania cien liekov malo za následok, že výdavky na lieky v roku 2009 nerástli takým tempom ako v predchádzajúcich rokoch. Na porovnanie: medziročne stúpli výdavky na lieky v SR o 1,1 %, zatiaľ čo v Českej republike o 10,3 % a Poľsku o 10,2 %[71]. Slovensko patrilo v tomto ukazovateli v roku 2009 medzi najúspešnejšie krajiny EÚ.

* Krátke obdobie očakávaní – roky 2010–2011

V prvých mesiacoch vlády zaviedlo MZ SR pod vedením ministra Ivana Uhliarika po roku opäť degresívnu obchodnú prirážku na nemocničné lieky, ktorá mala rezortu priniesť ročnú úsporu do 10 mil. EUR.

Povinným nakupovaním viacerých drahých onkologických liekov pre pacientov zdravotnými poisťovňami, a nie prostredníctvom lekární, a ich vyzdvihovaním pacientmi priamo v nemocnici či v ambulancii lekára sa mala podľa ministra zdravotníctva zas docieliť bezpečnosť pacientov, pričom však pripustil, že sa týmto opatrením malo aj ušetriť, keďže lekárne prišli u týchto liekov o svoje marže. 

 Neskôr ministerstvo presadilo zmenu aj pri nákupe vakcín na povinné očkovanie, ktoré si mali zadovažovať všeobecní lekári od distribútorov alebo lekární sami a potom mali čakať na refundovanie zo strany zdravotných poisťovní. Tie mohli vakcíny nakupovať aj centrálne. Voči tejto zmene sa lekári búrili a dočasne obmedzili vakcináciu.

V decembri 2010 a po prezidentovom vete opätovne vo februári 2011 schválila NR SR rozsiahlu novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá upravovala aj ostatné zdravotnícke zákony.

 Sprísnili sa napríklad kritériá na posudzovanie platobnej schopnosti poisťovní, čím sa mala posilniť finančná stabilita celého zdravotníckeho sektora a pre veriteľov a v neposlednom rade i pre samotných poistencov mali vytvárané rezervy poskytovať väčšiu istotu v prípade krízových situácií domôcť sa svojich oprávnených nárokov. Kvôli zlej finančnej situácii vo VšZP a jej ochrane pred bankrotom však vláda odsúhlasila posunutie účinnosti predmetného sprísnenia z apríla 2011 na začiatok roka 2013. VšZP musela začať prijímať razantné racionalizačné opatrenia. Novela ďalej priniesla povinnosť zverejniť na internete všetky zmluvy zdravotných poisťovní s poskytovateľmi. Opätovne sa posilnila nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oslabením kompetencií vlády pri odvolávaní jeho predsedu. Zrušila sa teda možnosť odvolať predsedu ÚDZS de facto bez udania dôvodu, ako to prijala predošlá Ficova vláda.

Zrušila sa povinnosť vystavovania odporúčacích (tzv. výmenných) lístkov všeobecnými lekármi pri návšteve pacienta u špecialistu. Bol schválený ochranný horný limit na doplatky za lieky pre nízkopríjmových (príjem do 372,25 EUR) dôchodcov a ťažko chorých. 

Komentár:

Sprísnenie rozpočtových pravidiel sa opäť odsunulo kvôli dlhu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni o dva roky. A znova sa zrušili výmenné lístky. Toľko krát naštartovaný, a toľko krát zabrzdený vlak…

Zdroj: Reformné procesy v zdravotníctve – obdobie rokov 200-2012 

Pokračovanie v ďalšej časti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *