Najšikovnejší psí miláčik 2022 III.

Tretia a posledná séria 97 fotografií:

« z 9 »

Najšikovnejší psí miláčik 2022 II.

Druhá séria 60 fotografií z fotoreportu otvárania psieho výbehu na Účku a súťaže o najšikovnejšieho psieho miláčika:

« z 5 »

Najšikovnejší psí miláčik 2022

Prvých 60 fotografií z fotoreportu otvárania psieho výbehu na Účku a súťaže o najšikovnejšieho psieho miláčika:

« z 5 »

Veľkonočné tvorivé dielne

Zopár obrázkov z dnešnej vydarenej akcie konanej v Spoločenskom dome v Prejte:

« z 3 »

Cyklotrasa – zlé, či zbytočné rozhodnutie?!

Najnovšie debatu na oficiálnych FB kanáloch mesta a primátora Mgr. et Mgr. rozprúdil nový, lepšie povedané už minimálne piaty krát recyklovaný PR príspevok o cyklotrase do Prejty. Aj preto sa opäť svojim spôsobom vyjadrím k veciam verejným. Určite odporúčam prečítať si príspevok až do konca. Prináša totiž niekoľko „prekvapivých“ zistení, ktoré v debatách na FB profile mesta a Mgr. et Mgr. dotknuté neboli.

Na úvod určite poukážem na opätovnú (a neustálu) manipuláciu dubnickou verejnosťou nepravdami. Buď ide o zámerné nadhodnocovanie, skresľovanie reality, pridávanie dôležitosti a vytváranie nereálneho obrazu oproti skutočnosti so zámerom vytvárania falošného obrazu primátora Mgr. et Mgr., alebo iba o hrubú neznalosť našich dubnických pomerov. Hneď v úvode príspevku na web stránke mesta môžete nájsť prvú takúto manipuláciu: /cit./

Cyklotrasa bude s dĺžkou necelé tri kilometre povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou zónou.“

Nie pani hovorkyňa, trasa nepovedie žiadnou PRÍJEMNOU REKREAČNOU zónou. Je to iba Vaša fabulácia. Dovolím si doplniť  Vaše vedomosti o Dubnici nad Váhom, kde máme (dalo by sa povedať) dve rekreačné zóny. Jedna je všeobecne známa „Studnička“ pod Ostrým Vrchom (presnejšie na Medzihorí) a druhou je „chatová rybárska“ rekreačná zóna – preto som napísal že by sa dalo povedať  – v Prejte na nádrži Kočkovského kanála.Druhou nepravdou je že táto cyklotrasa bude slúžiť ľuďom dochádzajúcim do práce v ZŤS. Iste že Prejťanom môže poslúžiť,  ak chodia do zamestnania v ZVS, tí ju ale v pohode využívajú aj dnes, ak chcú. Fakticky do ZŤS-ky neexistuje žiaden oficiálny vstup zo strany cyklotrasy. Oficiálny preto, lebo za takýto vstup nepovažujem dieru v plote. Teda ak by mala podľa Vás cyklotrasa slúžiť ako cesta do práce v ZŤS-ke, tak za súčasného stavu jedine s prehadzovaním bicyklov cez plot a jeho preliezaním…
Pokiaľ chcete hovoriť o takomto účele cyklotrasy, musela by viesť tade, kade ju plánovalo predchádzajúce vedenie mesta.

Vyžiť prirodzené a historické koridory cyklistov z minulosti s nevyužitými, respektíve málo využívanými komunikáciami v súčasnosti. Tým by dávala podstatne väčší zmysel, mala by aj podstatne väčší význam a hlavne, neobmedzovala a neznepríjemňovala by život stovkám záhradkárov, na individuálnu dopravu odkázaným návštevníkom Kalvárie, veľkému počtu ľudí a rodín na prechádzke, chodcov, peších turistov a podobne. Len to by sa musel primátor Mgr. et Mgr. zbaviť „potreby“ za každú cenu sa predviesť a ukázať. Aj tomuto a neschopnosti uznať že „staré vedenie“ niečo plánovalo dobre, táto násilne presadená a bezohľadná trasa okrem zrušenia a zásadného obmedzenia možnosti dochádzať do ZŤS (viacerými vstupmi) cyklistom zničila aj spojenie so zdravotným strediskom na „UHA barákoch“ a mnoho iných logických napojení, plynúcich z takejto trasy. Škoda že Mgr. et Mgr. nedával v minulosti ako poslanec MsZ na zasadnutiach pozor pri tejto téme, respektíve nedomyslel logickú opodstatnenosť takejto trasy a rozhodol sa ísť cestou, kde značne prevažujú zápory nad prínosom.V mene mnohých záhradkárov sa musím ohradiť aj voči účelovému a značne skresľujúcemu tvrdeniu Mgr. et Mgr. že trasu pozmenil na základe osobného jednania s namietajúcimi záhradkármi. Čistý alibizmus. Podľa mňa (nebol som účastníkom debaty) ide zrejme o časť úseku cyklotrasy, ktorý na miesto po stávajúcej komunikácií vedie po najmä po starej trase železničného koľajiska. „Plánovači“ trasy mohli na túto možnosť prísť aj sami a ide o úsek, ktorý zhodou okolností vedie lesným podrastom, nie v okolí záhradok. Na priloženom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta) je pôvodná trasa po ceste žltou.

Pritom mesto, teda Mgr. et Mgr. vôbec nevyužil možnosť naozaj odľahčiť stávajúcu komunikáciu využívanú záhradkármi v druhom úseku, ktorý priamo susedí nielen so záhradkárskou kolóniou, ale aj množstvom záhumienok obyvateľov Prejty, ktorí pri prácach na nich už nebudú môcť mať odstavené svoje motorové vozidlá na tejto komunikácií. A čo s tými ktorí od Prejty chodili doteraz pešo s káričkami na svoje záhumenky v Lieskovci?  Situácia je na spojenom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta), kde je „odľahčujúca trasa“ zvýraznená červenou.

Aby som sa vyjadril aj k samotnému „jednaniu a konzultáciám“ so záhradkármi. Nevšimol som si, že by mesto iniciovalo takéto pracovné stretnutie a informovalo záhradkárov o pripravovanom pláne, kde by sa mohli vyjadriť. Pritom práve mňa nik nemôže obviniť že dianie v meste nesledujem! 😉 Neviem o tom, že by náležite a so zvyčajnou intenzitou (ako keď ide o reklamu na osobu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) propagovalo takéto stretnutie, ktoré by dalo váhu a relevantnosť tvrdeniu Mgr. et Mgr. že sa osobne prebral túto tému so záhradkármi… S koľkými? Kde? Na Facebooku? Tých pár záhradkárov malo (právo) akože zastupovať záhradkárske spolky, či celú komunitu? … preto tvrdím že ide o účelovú dezinformáciu až klamstvo, alibizmus a účelovú výhovorku zo strany najvyššieho predstaviteľa nášho mesta.

Keď už sme pri samotnej osobe Mgr. et Mgr. a jeho konaní, môžete si všimnúť ako selektívne – len keď mu to vyhovuje – reaguje na komentáre písané do jeho FB profilu (stav trvajúci 3 dni, do momentu písania tohto príspevku)… Na relevantné a oprávnene kladené otázky obyvateľom mesta neodpovedá.

Lebo realita to nie je značne obmedzená, prvoplánová a logicky chabá až naivná predstava Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Život prináša množstvo situácií, na ktoré keď sa niekto spýta, Mgr. et Mgr. neodpovedá a myslím si, teda vypadá to tak že doteraz o nich (žiaľbohu) ani neuvažoval. Teda okrem toho ako „mesto“ (výraz ktorý propagačné oddelenie používa keď daná téma môže byť kontroverzná, alebo problematická), teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf chce riešiť iné situácie, ako je len doprava záhradkárov motorovými vozidlami. Preto vzniklo a vzniká množstvo otázok:

Čo keď pôjde iná osoba (niektorý rodinný príslušník bývajúci v inej domácnosti, v inom meste, dokonca v inej krajine, priateľ, kolega,…) na pozvanie (návštevu, oslavu) majiteľa záhradky a záhradnej chaty?! Čo keď pôjdu obyvatelia Dubnice, alebo ktokoľvek iný, kto má problém s pešou a už vôbec s cyklo dostupnosťou na Kalváriu a bude sa chcieť zaviesť osobným automobilom? Kde ho zaparkuje?

Myslím si že Mgr. et Mgr. pri svojom zlom, nedomyslenom a neuváženom rozhodnutí neuvažoval ani nad tým že koridor, kade chce vybudovať cyklotrasu, v značnej miere a hojnom počte využívajú aj peší, ktorí predstavujú v tomto prípade rovnaký problém a nemali by sa na cyklochodníku pohybovať? Nielen peší majitelia, ich rodinný príslušníci a návštevy, ale aj tí čo chodia vo veľkom počte na prechádzky, do Prejty, na turistiku…

Evidentne si „niekto“ neuvedomil dosah svojho rozhodnutia aj v prípade že je dubnická zelená turistická trasa (od železničnej stanice a autobusovej zastávky pred Priemyslovkou) týmto koridorom po ktorom má viesť cyklotrasa napojená cez modrú trasu z Prejty na Vapeč na červenú medzinárodnú diaľkovú turistickú trasu (E8), tzv. Cestu hrdinov SNP.

Veľmi dôležitým faktom je aj skutočnosť, že množstvo chatiek a chát má svoje popisné číslo (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z.) a tým sú podľa Zákona č. 125/2015 Z.z. zaregistrované v Registri informačného systému verejnej správy ako riadna adresa so všetkými z toho plynúcimi konzekvenciami. Keď som zbieral informácie a názory k tejto téme a komunikoval s viacerými ľuďmi, ktorých sa táto cyklotrasa dotýka, bol som prekvapený tým, že len v  záhradkárskej kolónií v časti „Horekončie“ má popisné číslo približne polovica nehnuteľností!

Pri rozhodovaní žiaľbohu nebol braný do úvahy ani fakt, že v lokalite sa nachádzajú objekty, ktoré sú trvalo, prechodne alebo dočasne obývané, a nie je ich málo. Keď som si šiel včera dopoludnia spraviť pár aktuálnych ilustračných obrázkov, bol som prekvapený ako táto (polohou) okrajová časť nášho mesta žije!

Na pešej prechádzke od Chobotu po Kalváriu a späť, trvajúcej aj s fotením cca 30 až 40 minút som zaregistroval 3 (slovom TRI) dodávky prepravných služieb, ktoré viezli objednaný tovar na adresu (popisné číslo)! Zaujímavým je aj moje zistenie, že v tom čase prešlo po úseku ktorý som mal pod kontrolou 11 automobilov, 6 peších a iba dvaja cyklisti…

Myšlienka spojiť Prejtu a Dubnicu nad Váhom je stará a je aj dobrá. Má svoje opodstatnenie a zmysel. Zároveň ale musím podotknúť aj to, že ak vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prezentujú že im záleží na všetkých faktoroch, na základe ktorých vznikajú podobné cyklotrasy, mali ich zobrať do úvahy naozaj, nie len v marketingových rečiach a riešiť (aj prostredníctvom verejnej debaty) priority a iné možné cyklistické koridory. Ak uvažujeme nad počtom užívateľov cyklotrasy, efektivitou, prínosom z hľadiska environmentálnych záťaží a ušetrených financií obyvateľov mesta, do popredia sa dostáva najmä prepojenie na prudko sa rozvíjajúci priemyselný park medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou. Trasa medzi Prejtou a Dubnicou nad Váhom by aj tak žila svoj desaťročiami zabehnutý a overený život. Najmä ak by jej „mesto“ pomohlo opravou problematických úsekov. Slúžila by rovnako dobre ako doteraz cyklistom, ako aj peším, motoristom, záhradkárom, návštevníkom Kalvárie, turistom, rodinami s deťmi na prechádzkach… Keby sa nebolo treba „nasilu zviditeľňovať“.

Možno stačilo napísať iba: Toto rozhodnutie viesť cyklotrasu popod Kalváriu nie je dobré a z využiteľných možností asi to najhoršie a zbytočné. Myslím si ale že Dubničania a aj téma si zaslúžia odo mňa viac energie a pozornosti 🙂 keď už si ju nezaslúžili od kompetentného…

S troškou nadsádzky a humoru, ale aj s kusom pragmatizmu môžeme povedať, že sa opäť staneme svetovou raritou, keď vybudujeme cyklochodník, po ktorom budú jazdiť autá a chodiť chodci rovnako ako doteraz a dokonca skúšobne jazdiť vojenská technika. Umiestnime kopec dopravného značenia, ktorého význam bude nulový, nakoľko bude nevykonateľný rovnako ako v prípade parkovania dodávok na parkovisku pri workoutovom ihrisku. V tomto prípade to všetko ale naviac zaváňa vracaním eurofondov… dúfam že Mgr. et Mgr. ukáže svoj harakter a takto spôsobenú škodu zatiahne potom zo svojho… 😎

Obradná miestnosť.

Najnovšiu tému do ktorej sa pustím som konzultoval so šiestimi osobnosťami, ktoré sa k tejto téme môžu naozaj relevantne a odborne vyjadriť. Ide o osobnosti z Dubnice nad Váhom, či blízkeho okolia, ktoré dlhoročne pôsobia na poli kultúry, umenia a histórie a viaceré z týchto osôb aktívne tvoria umenie. Pri oslovení a požiadaní o názor som vždy sľúbil dodržať absolútnu anonymitu a aj napriek prípadným hejtom (pokusom o zistenie kto to bol) určite nebudem kompromitovať tieto osoby. Ani v najmenšom si neželám, aby zažili pre svoj názor a ochotu „spolupracovať“ s mojou osobou akékoľvek akty pomsty.

Zároveň musím priznať že ma viaceré tieto osobnosti odhovárali od mojej reakcie. Dôvodom je ťažká uchopiteľnosť problematiky ale najmä fakt, že je – v prvom pláne – celá postavená na subjektívnych pocitoch a z tohto dôvodu sa moja snaha môže rovnať boju s veternými mlynmi. Nakoľko som ale dostatočne tvrdohlavý a verím, že aj keď väčšina ľudí ktorá podľahla wow efektu označila najnovší majsterštich vedenia nášho mesta za „pekný“, je schopná prijať rácio a odborný názor, pozrieť sa na veci realistickým, nie demagogicky vytváraným pohľadom. Tým pohľadom ktorý je verejnosti vnucovaný všetkými mediálnymi prostriedkami. Text ktorý tu dolu píšem je súborom myšlienok a vyjadrení „spolupracujúcich osôb“, ako aj mojich názorov:  

Cez všetky komunikačné kanály sme mali možnosť vidieť obrázky Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako sa usmieva a chváli v „zrekonštruovanej“ obradnej miestnosti novo nainštalovanou výzdobou. Aj tu je evidentná snaha prekračujúca hranice dobrého vkusu a aj trápnosti o vytváranie falošného obrazu. Je smiešne a neprístojné ak sa veciam ktoré sú samozrejmé, umelo pridáva dôležitosť a váha. Možno sa už čoskoro dočkáme obrázkov a videa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa kontrolujúceho záchodky na MsÚ, propagujúceho doplnenie nových roliek toaletného papiera. Ale nie takého obyčajného ako sa používal predtým, ale pre fajn pocit ružového, s jahodovou arómou.

Píšem o umelo, klamstvami a manipuláciou vytváranej dôležitosti a váhe. Všimnite si len názov článku a teda aj ústrednú myšlienku, ktorou sa snažia zmanipulovať (podvedomie) bežného čitateľa a pritom ide iba o klamstvo a vyslovený výmysel, ide o snahu dať úplne samozrejmej veci, ktorá je dokonca povinnosťou (starať sa o zverený majetok) väčšiu váhu:

„Po obnove je sobášna sieň mestského úradu vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti“

Ako keby ľudia, Dubničania začali vyhľadávať sobášnu sieň práve a len kvôli tomu že bola obnovená. Ako keby sa predtým tieto významné udalosti konali kade tade a len kvôli obnove – ach pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf ďakujeme, ste náš záchranca, čo by sme si bez Vás počali?! – sa stala sobášna sieň vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti. Ešte raz – je to úmyselná lož a manipulácia, tvrdenie ktoré Mgr. et Mgr. Peter Wolf a jeho propagačné oddelenie nemajú nijako exaktne podložené. Ak aj došlo k zvýšenému počtu udalostí, tak určite nie kvôli obnove, ale kvôli dlhej dobe útlmu a uvoľňovaniu opatrení, teda konali by sa tak či tak, bez ohľadu na obnovu! Vyhľadávaným miestom pri výnimočných udalostiach bola aj pred obnovou!

Takmer všetky opýtané osobnosti sa zhodne vyjadrili aj k druhej stránke veci. Nie pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Ešte raz NIE, to čo ste urobili v obradnej sieni nie je moderna 21. storočia, nie je to v danom prípade ani pekné a už vôbec to nenapĺňa ani jednu z vlastností, ktorú sa v úpornej predvolebnej samochvále snažíte tomuto počinu pripísať. Pán Mgr. et Mgr. ruku na srdce, ak je toto čo ste predviedli v obradnej sieni vrcholom Vašej kreativity, schopnosti a dispozície, Vašim „štandardom“ ako napísala hovorkyňa PaedDr. Veronika Valuchová vo FB debate v reakcií na verejnú kritiku, potom sa naozaj nečudujem veciam ktoré sa na úrade, či v meste dejú. Neviem čo si mám a môžem myslieť o človeku, ktorý vymení naozajstné, hodnotné umelecké diela a kvalitné, trváce zariadenie za lacné čínske dekorácie a nábytok z Ikei.

Dúfam len že prvky výzdoby ktoré boli v priestoroch MsÚ, ktoré ste pri obnove odstránili a ktoré majú naozajstnú veľkú kultúrnu, historickú a umeleckú hodnotu (napríklad autorské keramické diela), ste so všetkou vážnosťou uschovali v depozite Dubnického múzea!

To čo tvrdíte vo svojom videu –  marketingu na Vašu osobu za naše peniaze –  že meníte minulosť za budúcnosť, teda prechádzate od výzdoby z minulého (20. storočia) k výzdobe toho súčasného sú iba prázdne reči, bez zmyslu, logiky a racionality!!! Už keď Vy nie ste schopný nejakého svojho zmysluplného vyjadrenia, alebo myšlienky… to naozaj nemáte okolo seba niekoho schopného (teraz nemyslím vrtichvostíka) kto by povedal: „Peťko, toto nie.. to sú úplné hlúposti čo robíš a hovoríš“?!

Výzdoba ktorá je v obradnej sieni nainštalovaná je pre daný účel úplne nevhodná, trápna a gýčová!

Tvrdenie že idete z 20 do 21 storočia je … povedané slušne … nepravda a oxymoron. Romantický a vidiecky „provensálsky štýl“ ktorý ste prezentovali v obradnej miestnosti svojim vznikom zapadá do dôb ešte pred tým, čo ste v rámci tejto Vašej idei prechodu odstránili! Je charakteristický pre koniec 19 a začiatok 20 storočia. Iste, je používaný dodnes, v privátnej oblasti ho obľubujú ľudia, ktorí sa vracajú k voľnejšiemu a menej hektickému spôsobu života (tí ktorí na to majú), aj preto je v našich  končinách často spájaný s tzv. „podnikateľským barokom“. Vo verejnej sfére je hojne využívaný v „štýlových“ reštauráciách, čajovniach a podobne. Teda je to štýl vhodný pre (bez urážky) „Čarovnú špajzu“ ale určite nie pre reprezentatívne a slávnostné priestory mestského úradu! Treba poznamenať, že v dnešnej dobe tento štýl balansuje na hranici dobrého vkusu a gýču, do ktorého sa dá – čo sa týka aj tohto prípadu – ľahko skĺznuť.

Nielen že obnova, respektíve jej kultúrna, spoločenská a estetická stránka nenapĺňa ani jednu z vlastností, ktorú sa jej v úpornej predvolebnej samochvále snaží Mgr. et Mgr. Peter Wolf pripísať. Ona nenapĺňa ani faktické a pragmatické hodnoty, ktoré plynú z poslania a štatútu obradnej miestnosti. Takáto miestnosť by mala pôsobiť hodnotne, reprezentatívne, vkusne a dôstojne. Pri najlepšej vôli a aj zalepení oboch očí, lacno a gýčovo pôsobiace dekorácie to nenapĺňajú ani náhodou. Jedine v očiach osôb, (pomôžem si citátom hovorkyne Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) ktoré majú svoj štandard (estetického cítenia a kritérií hodnoty významnosti) veľmi… veľmi hlboko.

Myslím si že okrem hore uvedených hodnôt by mala mať výzdoba aj iný „nadrozmer“. Svoj význam a zmysel. Mala by reprezentovať mesto, oblasť, ľudí, kultúru, ich prácu, tradície a poprípade aj odkaz na históriu, či súčasnosť Dubnice nad Váhom.

V tomto prípade reprezentuje iba ak (nie príliš lichotivé) vlastnosti a danosti človeka ktorý ju vytvoril. Teraz nenarážam na dekoratérov, či dodávateľov dekorácií. Tí si odviedli svoju štandardnú prácu. Myslím na toho kto takúto hlúposť vymyslel, dal ju z titulu svojej právomoci zrealizovať a je za ňu zodpovedný. Žiaľbohu aj v tomto prípade, ako v mnohých iných netvoril naše spoločné hodnoty odborník, schopný človek, alebo skupina odborníkov, ale ľudia ktorí nemajú k spoločným a spoločenským hodnotám žiaden vzťah, predpoklad a schopnosti. Takéto konanie môžem s čistým štítom (opäť) označiť ako neschopnosť, amaterizmus a diletantstvo. Považujem toto dielo nie len za stratu finančných prostriedkov, ale aj iných hodnôt, ktoré evidentne Mgr. et Mgr. Peter Wolf nepozná, alebo úmyselne potláča.

Pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf, ešte jedna perla, citujem z Vášho prehlásenia: … „aby bola slávnostným a reprezentatívnym zázemím pre ľudí, ktorí k nám prídu.“ Myslím si že takéto miesto môže byť pre ľudí slávnostným a reprezentatívnym priestorom, prostredím, ale zázemím môže byť pre niekoho kto tam trávi dlhý čas, pracuje a obradná miestnosť by mu slúžila k tomu aby si odpočinul, najedol sa, prezliekol… a niekto so zmyslom pre čierny humor by aj povedal, že sa Vám podarilo ju na túto úroveň dostať… 🙂 

Baňa

Miesto dobrodružstiev a objavovania viacerých generácií detí z Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice a Kolačína…

« z 5 »