Prerobené parkovisko pri workoute…

Keď som čítal oslavné ódy, PR články a komentáre na zrekonštruované parkovisko pri mestskom štadióne, opäť ma zarazila nelogičnosť a perly ducha. A to sa nezaoberám zámerom a zvláštnou filozofiu, s ktorou sa do úpravy tejto parkovacej plochy išlo.  Na kritiku jedného obyvateľa /cit./:

„Každopádne my máme v dca nejakého opačného projektanta? Prečo je už druhé parkovisko prerobene na smer hodinových ručičiek? Je na to nejaké rozumný dôvod?“

odpovedá naše vedenie mesta totálne nelogickou hlúposťou. Potvrdilo že neuznáva „nejaký“ zvyk a zaužívané praktiky. Pritom práve tie výrazne ovplyvňujú bezpečnosť, ktorou sa tak radi na úrade oháňajú, keď sa nás snažia presvedčiť čo všetko pre nás a naše dobro robia. Preto vždy tvrdím že nové vedenie robí veci iba deklaratórne a hlavne iba pre svoj pekný obraz (PR).

Citát z odpovede vedenia mesta:

„Čo sa týka smeru jazdy, neexistuje žiadna norma, ktorá by určovala, v akom smere má byť doprava na parkovacej ploche riadená – či v smere, resp. v proti smere hodinových ručičiek.“

Vôbec neberie do úvahy to čo písal autor komentáru – PREČO? Žiadna odpoveď! Neuveriteľná hlúposť a neschopnosť premýšľať v súvislostiach v odpovedi kompetentných je evidentná.  Inak by nenapísali takú odpoveď ako napísali. Ak je totiž podľa vedenia mesta jedno v akom smere je doprava orientovaná …  dovolím si tu pripomenúť totálnu somarinu čo spravili na parkovisku pri Filagore (ak to niekto nechápe, osobne sa môžem s ním na mieste stretnúť a ukázať mu!) 💡  https://blog.i-dca.sk/parkovisko-pred-filagorom/ 💡 … aký bol fakt, rozumný základ a dôvod spraviť to opäť opačne aj v toto prípade?! Prečo proti zvyklostiam, tradíciám a návykom?!

Zopár obrázkov z parkoviska:

« z 2 »

Našťastie parkovisko pri štadióne nie je tak dopravne komplikované (iba jednosmerný vjazd a výjazd, bez odbočiek), inak by sa táto „geniálna úvaha“ vedenia mesta opäť ukázala v plnej kráse. Dovolím si vedeniu mesta pripomenúť že ak aj nie je takáto vec priamo stanovená (o čom pochybujem, ale nepoznám všetky normy, či vyhlášky a určite ich nejdem teraz vyhľadávať, preto nepolemizujem) nejakým normatívom, máme tu jedno pravidlo, ktoré stanovené je. Dokonca v zákone! A tým je pravidlo pravej ruky. Ak sa teda naše vedenie mesta snaží vytvárať o sebe pekný obraz, ako im ide v prvom rade o bezpečnosť, pritom ignorujú (alebo nedokážu domyslieť) vzájomný vzťah pravidla pravej ruky a smeru jazdy po okruhu, nech sa páči, môžem im na mieste spraviť krátky výklad s názornou ukážkou, aký nezmysel opäť vyprodukovali a rovnako akým nezmyslom toto všetko chcú opäť ospravedlňovať.

Druhou vecou čo ma zarazila, keď sa už naše vedenie mesta oháňa normami, je ich neustále flagrantné porušovanie. Ako aj v tomto prípade a aj preto odpoveď vedenia mesta považujem za dvojtvárny prístup a ohýbanie reality. Ak teda chceme riadiť iba tým čo je v normách a vyhláškach, prečo na tomto novom parkovisku opäť nebola dodržaná vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. § 58, kde sa v odseku 2 uvádza /cit./:

„Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá MUSIA byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a MUSÍ byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.“

To že naše vedenie mesta nevie počítať a narábať s číslami sme sa už presvedčili viackrát, najvypuklejšie napríklad tu: 💡 https://blog.i-dca.sk/ked-ani-s-dvoma-titulmi-nevidis-rozdiel-medzi-kilogramom-a-tonou/ 💡 , preto trošku pomôžem a vyrátam to za nich – okrem toho že takéto miesto malo byť situované hneď pri vchode na parkovisko (rovnakú chybu urobili aj na parkovisku pri Filagore, tiež som na to upozornil, ale oni nie sú schopní poučiť sa ani na vlastných chybách), podľa tejto vyhlášky mali byť na tomto parkovisku zriadené 4 takéto vyhradené parkovacie miesta! Slovom „ŠTYRI“ 😉 a nie jedno! Matematický výpočet je zaokrúhlený logicky na celé číslo. Zopakovanie rovnakej chyby je len ďalším dôkazom neschopnosti efektívne riadiť procesy. Schopnosť využívať klávesové skratky Ctrl C a Ctrl v tom nezakladá pre to predpoklad.

Vrátim sa ale k technickej stránke veci. Zopár fotografií v priloženej fotogalérií jasne dokumentuje, podľa nášho vedenia mesta /cit./:

„Plocha parkoviska nie je zničená, stav povrchu je v relatívne dobrom stave a výmena celého povrchu momentálne nie je nevyhnutná…“

Ešte aj tá šípka ukazuje na výtlk…..!

Opäť len primitívne vyhováranie sa. Nikto nečakal a nechcel vyasfaltovanie celej plochy. Oprava dier pred spustením do prevádzky bola ale samozrejmá a keby prácu niekto z vedenia mesta (a úradu) naozaj manažoval, týchto pár dier a výtlkov mohla dodávateľský firma spraviť ako bonus!!!

Diery, výtlky a bordel zostal po dodávateľovi na parkovisku:

« z 2 »


Zároveň je aj škoda, že parkovisko ničí aj vedenie mesta. Tým že na veci kašlú a nerozumejú im!

To že prebrali parkovisko, pričom sa na ňom nachádzal kopec bordelu po stavebnej činnosti (viď. fotografie) ma neprekvapuje. Veď im nevadí už tri roky nepozametané mesto od zimného posypu. 🙄 Prekvapuje ma to, v akom stave ho prebrali. Je všeobecne známe že pán primátor zásadne nechodí na staveniská po meste, respektíve iba vtedy keď si treba spraviť PR fotečku. Inak by si všimol, že práca je naozaj odfláknutá a nedokončená. Po rezoch v asfalte a doasfaltovaní stále zostali neošetrené spoje a rezy. Za následok to bude mať devastáciu nie len asfaltu, ale aj podložia. Stačí možno jedna zima s dostatočne „priaznivými podmienkami“ pre tento jav, kedy zatečie do spojov a rezov voda, ktorá následne zamrzne. Dokonca ešte aj tie diery po „mostíkoch“ ktoré dodávateľ odstránil, následne iba zasypal drvou… škoda komentovať. 😎 

Nedokončená, respektíve odfláknutá práca:

« z 2 »


Záverom si dovolím pripojiť ešte dve úvahy. Prvou je fakt, že bezbariérovému zjazdu z chodníka na parkovisko by svedčalo vyšrafovať malú plochu asfaltu. Lebo to miesto priam pýta zaparkovať motorku (nezabrať štandardné parkovacie miesto) a zablokovať tento zjazd. Rovnako zaparkované auto na prvom najbližšom mieste vlastne blokuje bezbariérový výjazd na chodník. Možno to chcelo o 90° otočiť orientáciu zjazdu. Bezpečnosť a bezbariérovosť zostala opäť iba v deklaratórnej rovine… Na toto bolo naozaj tak ťažké prísť toľkým „odborným a múdrym hlavám“ za tak dlhú dobu?! 😉 😀 😆 

Toto miesto by bolo vhodné vyšrafovať, ale najlepšie by bolo prerobiť ho:

Druhou je fakt, že značná časť parkoviska je v náklone k workoutovému ihrisku a teda logicky zvádza k nemu dažďovú vodu. Už v minulosti sa tu v zrušenom vchode pre hostí tvorili obrovské kaluže a zaplavovalo časť medzi plotom a hľadiskom štadióna v oblúku. Bohužiaľ ani projektant workoutu toto, spolu s odvodnením ihriska neriešil. Svojho času som si dovolil preto pozastaviť rozbiehajúcu sa výstavbu ihriska a riešiť tieto problémy (projektant musel prerobiť, doplniť a prekresliť projekt). Evidentne úspešne. 🙂 Na workoute ani na ploche parkoviska viac voda nestála. Zabezpečila to súbežne s celou dĺžkou plota ihriska, na strane od parkoviska, dodatočne k projektu vybudovaná vsakovacia ryha, ktorá problém odstránila. Prestavbou parkoviska bol ale aj dobudovaný viac menej nikam nevedúci chodník s obrubníkom, ktorý cca 1/3 tejto vsakovačky prekryl. Dúfam len, že zostávajúce 2/3 budú mať dostatočnú kapacitu na to, aby v budúcnosti pojali aj prívalové dažde.

Vsakovacia ryha a prekrytie jej časti novým chodníkom:


– – –   DOPLNENÉ I.   – – –

Téme sme sa venovali už 17.7.2021 na 💡  FB profile i-dca – určite to stojí za prečítanie. 💡 Na základe upozornenia na množstvo publikovaných hlúpostí a informačného chaosu, vedenie mesta zásadne prerobilo článok a upravilo publikované podmienky, ktoré boli v ňom zverejnené….

Screenshot pôvodného textu na oficiálnej web stránke mesta:
:

A tu je upravený článok, kde je už obsah v podstatne slušnejšej informačnej kvalite a evidentne sa čiastočne zmenil aj „plán Dubnica“ s týmto parkoviskom a zlá filozofia zámeru. Určite aj vďaka rozpitvaniu témy a Vašim komentárom na našom FB profile 
🙂

…. Mohli aspoň poďakovať 😆 už keď neposlali odmenu!!! 😆 


– – –   DOPLNENÉ II.   – – –

„Parkoviskoo pri workoute má svoje 💡  pokračovanie na našom facebooku: 💡 

1- Poznáte ten príbeh o majstrovi, ktorý si zmyslel stôl vyrobiť a keď si k nemu sadol, zistil že sa kolíše. Tak z tej najdlhšej nohy stola odrezal. Ako na potvoru sa stôl kolísal aj potom. Majster ale bol snaživý a tak zobral pílku a odrezal opäť z najdlhšej nohy… Stôl ako naschvál zasa nestál ako stôl má stáť, tak majster rezal znovu… a opäť a potom ešte raz…

2- Mne tento príbeh, ktorý si pamätám ešte z raného detstva, pripomenula prerábka už prerobeného parkoviska pri workoutovom ihrisku. Zistilo sa totiž že parkovacie miesta pre dodávkové vozidlá s dĺžkou do 5,5 metra sú nakreslené zle, v rozmere určenom pre osobné vozidlá. A tak sa prerábalo. Oškriabali sa staré – nové čiary a nakreslili sa opäť. V patričnom rozmere.

3- Samozrejme že tým pádom sa zmenil počet parkovacích miest pre takéto vozidlá a údaj na dopravnom značení sa stal zmätočným.

4- Pôvodne boli pre dodávkové vozidlá (v zlom, úzkom rozmere) do 5,5 metra určené aj prvé tri miesta medzi začiatkom parkoviska a ostrovčekom vchodu do workoutu. Tie sa ale prerobiť nemohli. Kraj parkoviska a ostrovček sa len tak ľahko zoškriabať a znovu namaľovať nedajú. Tak zostali v pôvodnom, zlom rozmere.

5- Dopravné značenie ale jasne stanovuje odkiaľ začínajú takto vyhradené parkovacie miesta. Teda teraz treba preložiť aj zmätočné dopravné značenie.

6- Aj vďaka nutnému posunutiu zmätočne umiestneného zmätočného dopravného značenia sa zmení počet vyhradených miest a treba preto zmeniť aj doplnkovú ceduľu udávajúcu počet vyhradených miest…

7- Dúfam len že tentoraz to dokáže „niekto“ naozaj premyslieť a aj spočítať. Že nebude treba „nohu stola“ rezať znovu a znovu a stále dookola. Lebo ako sme sa už X krát presvedčili v realite a na faktoch že (nielen) práca s číslami a matematika sa s vedením mesta – ako o sebe s hrdosťou tvrdili „odborníkmi vo všetkých sférach“ – nemá rada. Dúfajme že bude stačiť už len jedna prerábka prerábky prerobeného parkoviska.
Prajem pekný jesenný víkend plný pohody všetkým Dubničanom.

Venujem jednej mojej fanúšičke – dnes ma (osobne) veeeeľmi pochválila. 😀 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *