reporty

Košice 28.10.2022 – záver fotoreportu 🙂

« z 7 »

Košice 28.10.2022

« z 5 »

Košice 28.10.2022

« z 5 »

Štvrtá a posledná séria 74 fotografií…

« z 7 »

Tretia séria 60-tich fotografií…

« z 5 »

Druhá séria 60-tich fotografií…

« z 5 »

Prvá séria – 60 fotografií zo súťaže vo varení gulášu vo Váhu:

« z 5 »

Záverečná štvrtá séria 60 fotografií…. z časti ktorej som sa zúčastnil. Na záver som ich popoťahoval trochu inak 🙂

« z 5 »

Tretia séria 60. obrázkov…

« z 5 »

Druhá séria 60 obrázkov…

« z 5 »

Prvých 60 obrázkov, trochu popoťahovaných 🙂

« z 5 »

Konečne mi okolnosti a čas dovolili dorobiť obrázky z „Poobedia s rybármi a hasičmi“…

« z 14 »

Piknikové popoludnie v Prejte usporiadané klubom dôchodcov…

« z 9 »

Tretia a záverečná séria z piatkových osláv výročia. Celkom, vo všetkých troch sériách 313 🙂 obrázkov 😎 …

« z 12 »

 

Druhá séria fotografií z piatkových osláv:

« z 8 »

Prvá séria fotografií z piatkových osláv:

« z 8 »
« z 7 »

Druhá a aj záverečná séria 91 fotografií z piatkovej akcie ZUŠ Dubnica nad Váhom na Námestí Matice slovenskej.

« z 8 »

Prvá séria 60-tich obrázkov z piatkovej akcie Základnej umeleckej školy na Námestí Matice slovenskej:

« z 5 »

130 obrázkov z časti, ktorej som sa zúčastnil:

« z 11 »