Politický marketing – I.

Veľmi často píšem vo svojich príspevkoch o politickom marketingu, o prekrúcaní, skresľovaní reality, nadhodnocovaní, podsunutí jednostranného pohľadu a často až nepravdy. O priamom, či podprahovom ovplyvňovaní potencionálnych voličov. Preto považujem za dobré priniesť trošku svetla aj k tejto téme, o metódach a prostriedkoch ktoré sú v politickom marketingu používané a „aplikované“ v našich lokálnych podmienkach.

Asi najstaršou technikou marketingu, spôsobom ako ovplyvniť „ostatných“ je princíp tzv. KLAKY, keď už v dávnej minulosti pochopil autor divadelného diela, že ak sa po skončení premiéry (ktorá mala aj najzásadnejší vplyv na kritiku) po spadnutí opony postavilo zopár ľudí, ktorí začali freneticky tlieskať a kričať „bravó“, pripojili sa z hľadiska ďalší.


Aj keď neboli až tak presvedčený o výnimočnosti diela, alebo ich príliš nezaujalo, predsa len sa postavili. Môže za to tzv. „stádovitý“ efekt (to nie je urážka, ale oficiálny názov vlastnosti) a strach „byť iný“. Veď čo ak ten, čo s takými ováciami prejavuje nadšenie, je odborník …a ja by som bol tým pádom zahanbený, pozerali by sa na mňa že tomu nerozumiem, nechápem umelecké dielo… A tak aj keď sa mnohým divadelný kus príliš nepáčil, predsa sa nechali strhnúť autorom diela, či majiteľom divadla zaplatenými FIGURANTMI, tiež sa postavili a tlieskali.

Lebo FIGURANTI sú spolu s KLAKOU najčastejšími metódami politického marketingu, ktorý v súčasnosti ovláda najmä sociálne siete a tieto metódy sú spolu navzájom prepojené. Len v tomto prípade nejde o potlesk a výkriky „bravó“, ale o manipuláciu, podsunutie myšlienok, glorifikáciu a oslava toho správneho subjektu, kandidáta, či politickej strany.


A tak môžeme na verejných akciách, či na sociálnych sieťach od rôznych FIGURANTOV počuť či čítať oslavné ódy typu:

Náš XY primátor, prezident, predseda, kandidát – ty si najlepší! Všetci sa musíme skloniť pred Tvojou veľkosťou, múdrosťou, Tvojou prácou pre blaho nás všetkých! Ty si urobil naše mesto, našu krajinu, náš územný celok lepším, krajším, ľudí šťastnejšími a spokojnejšími! Nik a nič Ťa nedokáže nahradiť, Ty si jediný čo nás môže viesť k svetlejším zajtrajškom!

Druhou úlohou figurantov je za každú cenu, aj proti faktom a realite dehonestovať opozičné, či nepohodlné a dokonca kritické názory! Iný ako „správny“ názor sa netrpí! A keď sa nedajú dehonestovať fakty, v takom prípade figurant dehonestuje osoby, spôsob, alebo médium s týmito faktami.

FIGURANT je človek, ktorý:

  1. Je priamo (politickým subjektom), alebo nepriamo – (agentúrou vykonávajúcou pre subjekt politický marketing) najatý a honorovaný (finančne, či inými benefitmi) aby takúto činnosť vykonával.
  2. Je vzájomne prepojený so subjektom finančne (zamestnanie, zákazky, dotácie a podobne), spoločnými záujmami, priateľstvom, rodinným putom, alebo je prepojený na subjekt cez niekoho veľmi blízkeho.
  3. Očakáva neskôr za svoju aktivitu „odplatu“ od subjektu – výhody, zamestnanie, zákazky, dotácie, či iné benefity.
  4. Je nekriticky zmýšľajúci fanúšik.

Veľmi často sa stáva že FIGURANT má v skutočnosti väzbu iba na politický subjekt, ale nie na prostredie, ktoré sa snaží ovplyvniť. Napríklad v prípade záujmovej skupiny nie je jej členom, v prípade mesta a komunálnych volieb nie je obyvateľom mesta (pritom o ňom zasvätene píše), v extréme dokonca žije v inej krajine.


So sociálnymi sieťami, figurantmi úzko súvisí tretí princíp politického marketingu, fenomén FALOŠNÝCH PROFILOV vykonávajúcich úlohu FIGURANTA. Nezaradil som túto kategóriu do predchádzajúceho zoznamu ľudí, ktorí spĺňajú definíciu figuranta, lebo v extrémnych prípadoch nemusí ísť o živú bytosť, ale o ROBOTA, ako sa označujú programy, skripty, či iný počítačový kód, ktorého úlohou je automaticky vykonávať nejakú činnosť, reagovať a dokonca tváriť sa ako ľudský jedinec.  

Niekedy je pre bežného človeka len veľmi ťažko identifikovať falošný profil, podnikavý jedinci, či agentúry majú v zásobe často hniezda falošných profilov, ktoré majú svoju históriu, fotografie, záujmy a aj priateľov! V čase vytvárania falošného profilu sa jeho majiteľ snaží cezeň nadväzovať priateľstvá s reálnymi ľuďmi – práve kvôli budovaniu vyššieho stupňa dôveryhodnosti.

Samostatnou kapitolou falošných profilov je aj takzvané KLONOVANIE PROFILOV na sociálnych sieťach, ktoré plnia úlohy figurantov.


Myslím že toľko k niektorým základným princípom politického marketingu stačí. Určite sa ale ešte k téme vrátim. Už len preto, že je veľmi ľahko niekoho oklamať, ale podstatne ťažšie je ho presvedčiť že bol oklamaný. Len veľmi neradi si totiž priznávame vlastné chyby a to, že sme sme tí, čo sa nechali dobehnúť. Preto často až nezmyselne hájime svoje pochybenia… 😉 

Zdroj, ilustračné printscreeny: Facebook a oficiálne profily mesta a predstaviteľov mesta Dubnica nad Váhom, YT video.

z.J.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *