Politický marketing III. – klamstvá versus realita!

Po pár dňoch vyplnených inou činnosťou sa opäť vraciam téme a pokračujem, ako som sľúbil. Poukážem na „selektívne videnie“, nepravdy, floskuly a úmyselné klamstvá. O tom že sa nič nerobilo, o tom ako sa „kradlo a predražovalo“. Ako boli tieto lži neustále šírené a živené, vtedy z opozičného tábora, v intenciách marketingového plánu už dlho pred komunálnymi voľbami 2018 a bystré oko, ktoré prejde tu zverejnené fakty môže niektoré FB postavičky identifikovať aj dnes na FB statusoch, ako sa horúčkovito zasadzujú „za kvality súčasného vedenia“.

Už vtom čase sme ako TSM reagovali na túto štvavú antikapaň. Dnes s odstupom času môžete ľahko konfrontovať tieto lži s realitou a faktami aj na web stránke TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., ktoré som vtedy ponúkal. Poďme ale k čerstvým „dnešným“ veciam. Prax klamstiev o ničnerobení a urážok ľudí, ktorí pre toto mesto naozaj veľa spravili. Ide buď o pozostatok, zakorenenie zažitých floskúl, alebo o úmyselnú manipuláciu reality v prospech aktuálneho vedenia mesta, aby „čo najlepšie vyzeralo“.Nie pán Juraj Homola a Tomas Prekop, nemáte pravdu a otázka znie či iba z nevedomosti bez poznania faktov, alebo úmyselne klamete, ak tvrdíte že:

V Dubnici sa toľko nerobilo za celé panovanie Gašparíka.

Preto Vám niektoré fakty uvediem. Nebudem a ani nemôžem vypísať všetky investičné akcie, ktoré sa za tri volebné obdobia, kedy bol primátorom Ing. Jozef Gašparík urobili. Verte ale že ten zoznam by bol ohromný a posadil by ste sa z neho na zadok.. Ohromný z pohľadu kvantity, či použitého objemu finančných prostriedkov. A ešte sa aj našetrilo cca 7 a pol milióna eur, za ktoré sa teraz tento pán v kresle primátora predvádza (tiež za naše peniaze). Dám Vám sem zoznam len toho, čoho som sa JA priamo zúčastňoval, teda investičné akcie ktoré pre mesto Dubnica nad Váhom vykonávala v tom čase (2015 až 2018, iba 1 volebné obdobie!) spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom. Teda iba časť investícií za posledné volebné obdobie, nie za celý čas „panovania“ ako ste napísal. V tomto zozname nie sú tie investície, ktoré si vo vlastnej réžií (externými dodávateľmi) riešilo samotné mesto Dubnica nad Váhom. A ešte podotknem že ide o naozajstné INVESTIČNÉ AKCIE v plnom zmysle tohto výrazu. Žiadne fejky ako „aktívna účasť samosprávy v národnej kampani Do práce na bicykli“, „vyzbieranie 115 ton objemného odpadu priamo zo sídlisk“ – mimochodom tieto akcie sa konali dávno predtým ako Mgr. et Mgr. ešte len premýšľal o výnosnej kariére v OSSR, alebo sa živil ako vyhadzovač. A ešte aj ➡ pochybujem či ide naozaj o tony, a nie o kilogramy, alebo „zisk ocenenia Zlaté vedro ako najlepšie komunikujúca slovenská samospráva v Odkaze pre starostu“:

 • Úprava vnútrobloku ul. Partizánska
 • Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská – Prejta
 • Rekonštrukcia chodníkov a MK Centrum I pri OD Máj
 • Rekonštrukcia MK ul. Súbežná – Prejta
 • Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska C I pri OD ABC
 • Rekonštrukcia ul. Fándlyho
 • Rekonštrukcia autobusovej zastávky a križovatky C I pri OD ABC
 • Rekonštrukcia parkoviska pri pošte ul. Bratislavská
 • Úprava MK a parkoviska pri BD s. č. 74 a 79
 • Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 84
 • Rekonštrukcia chodníka Pod hájom BD s. č. 1098
 • Rekonštrukcia MK ul. Jesenského
 • Rekonštrukcia MK ul. Družstevná – Prejta
 • Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (Prima banka)
 • Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (105 b. j.)
 • Parkoviská pre BD s. č. 418, 420 a 422
 • Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba
 • Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku
 • Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníkov Pod kaštieľom
 • Rekonštrukcia MK ul. Nad Zábrehom a križovatky ul Nad Zábrehom
 • Rekonštrukcia chodníka Centrum II BD s. č. 94 a 96
 • Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov ul. Športovcov
 • Rekonštrukcia chodníka ul. Obrancov mieru
 • Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 – elokované pracovisko Centrum I. 29
 • Rozšírenie cintorína I. etapa – Nový cintorín
 • Parkoviská pre BD 634 Pod kaštieľom
 • Parkovisko Nad kostolom
 • Parkoviská pre BD 424, 438, 440
 • Parkovisko pre BD 955 Pod hájom a pre zdravotné stredisko
 • Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pre BD 84
 • Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Centrum II, pavilón G a H – zateplenie fasády, výmena okien a svietidiel
 • Rekonštrukcia bezbariérových chodníkov pre BD 1088 Hasičská ulica
 • Rekonštrukcia chodníka BD 627
 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku
 • Oprava, úprava šachty ul. Pod Zábrehom
 • Odvodnenie križovatky ul. Kollárová a Kvášovec
 • Oprava chodníka pri železničnej stanici
 • Oprava chodníka ul. Partizánska
 • Oprava parkoviska pred Domom kultúry
 • Parkovisko Pod kaštieľom a pri BD s.č. 634
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Obrancov mieru
 • Výstavba cestného spomaľovača na ul. Hasičská
 • Úprava chodníkov a križovatky pri Dutafe
 • Úprava križovatky s priechodom pri Účku
 • Parkoviská pri BD č.963,964,1081
 • Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ C II. 87 – zateplenie fasády
 • Oprava cestnej komunikácie ulíc Hasičská, Kmeťova a Palárikova
 • Oprava križovatky ulíc Kmeťova a Bratislavská (pri daňovom úrade)
 • Oprava chodníkov na Kolonkách, pri SIBAMAC-u a pri železničnej stanici
 • Rekonštrukcia podchodu pre peších na Ul. obrancov mieru pri kruhovom objazde
 • Rozšírenie a výstavba parkoviska s chodníkom pri OD Dubničanka
 • Výstavba sústavy piatich parkovísk na Moyzesovej ulici, vrátane rekonštrukcie súvisiacich komunikácií, výstavby stojísk pre kontajnery komunálneho odpadu a verejného osvetlenia.
 • Výstavba workoutového ihriska s fitnes prvkami v Mestskom športovom areáli, s odvodnením priľahlého parkoviska
 • Rekonštrukcia chodníkov Pod kaštieľom popred BD 627
 • Rekonštrukcia bývalého ihriska „JAPEX“ v Mestskom športovom areáli na ihrisko s umelou trávou pre detský, mládežnícky a malý futbal
 • Rekonštrukcia komunikácií na Ulici kpt. Nálepku
 • Rekonštrukcia priestorov v Zariadení pre seniorov Dubina

Čo poviete, celkom slušné na to že to je len časť INVESTIČNÝCH AKCIÍ mesta za jedno volebné obdobie – roky 2015 až 2018, to čo urobili TSM … 😊 O takomto sa tomuto Pištovi Lakatošovi ani nesnívalo! Tu máte zdroj týchto faktov:Michal White … ďalší copywriter politického marketingu, ktorý nadáva iným do mentálnych atlétov, lebo nevidia… Milý Michal, to je naozaj tak ťažké vidieť:

Sústavu parkovísk a komunikácie na Bratislavskej, Pionierskej a Moyzeske, parkovisko pred DK, školy a škôlky – komplet zrekonštruované, zateplené, nové okná, strechy, z rozbitých a zatekajúcich terás spravené triedy, vynovené interiéry a zariadenie, pristavený celý pavilón na CI, dom smútku, rekonštruovaná stará zvonica a spoločenský dom v Prejte .. kto spravil kaštieľ do dnešnej podoby? Kto postavil opäť Grottu z hŕby kamenia a výkalov? Dom kultúry, zasadačka, kino Lastovička, výťah pre ZUŠ a zdravotné stredisko je tiež len výsledok „starého“ vedenia mesta! Kto spravil unikátnu Dubinu v Prejte?! Nový cintorín, parkoviská po sídliskách, prestavby križovatiek (napríklad pod Dutafom z kopca, pred Účkom), rekonštrukciu umelej trávy, tréningového a mini ihriska, tribúny, workout, množstvo detských ihrísk a mnoho iného..

spravilo sa veľa a hlavne MALO TO KONCEPCIU A ZMYSEL, neboli to megalomanské zbytočnosti, okopírované odinakadiaľ, pre efekt, nádherne vyzerajúce ale v podstate slúžiace iba pre zviditeľnenie a uspokojenie sebestrednosti…Táto dáma je príbeh sám o sebe. Viem že sa „verejne sťažovala“ že som ju zablokoval na mojom FB profile. Urobil som po viacerých upozorneniach a to pre neustály a opakujúci sa trolling.


Milá pani Kollárová, nezdajú sa Vám Vaše tvrdenia značne nekonzistentné? Ak raz tvrdíte že sa nič nerobilo a druhý krát že sa robilo iba pred voľbami, necítite v tom protiklad a rozpor? Pre Vás mám jedno staršie video, teda vlastne pre všetkých, ktorí trpia značne selektívnym a neobjektívnym videním Dubnice nad Váhom! Mimochodom, toto vedenie mesta 2 a pol roka nerobilo skoro nič… A drvivú väčšinu všetkého rozbehlo až teraz pred voľbami 🙂 A ak by niekto chcel povedať  že nie, tak iba sprosto klame. Lebo čísla nepustia… a tie neklamú. Stačí porovnať objem rozbehnutých investícií v roku 2022 voči predchádzajúcim….

Záverom snáť už len príklad typického politického marketingu, ako vyzerá také nepodarené copywritingové pritakávanie, v praxi často spúšťané pokynmi cez telefón.😊

z.J.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *