Témy

Všetky články z tohto webu, témy NÁZORY, REPORTYV MESTE A OKOLÍ
a články všetkých autorov v BLOGOVISKU.

Konečne posledná šesťdesiatka obrázkov z prvého ročníka Tvorivého Mikuláša v Prejte (prvá a druhá tu). Zostáva nám už len pevne veriť že usporiadatelia to nevzdajú a v zdraví sa stretneme opäť o rok 😉

« z 2 »

Druhá Adventná sviečka pripadla tento rok na 6. decembra a jej zapálenie sa už tradične spája s rozožnutím Vianočného stromu na námestí Matice slovenskej. Tento rok táto „povinnosť“ pripadla za úlohu milému hosťovi z družobného mesta Vác Attilovi Fördösovi, ktorý tak spravil aj za pomoci nášho primátora, Ing. Jozefa Gašparíka. O kultúrny program sa postarali žiaci Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

« z 3 »

Podarilo sa mi dorobiť druhú šesťdesiatku fotografií z tejto vydarenej akcie, nech sa páči:

« z 2 »

Tento fakt potešil najmä obyvateľov bytovky č. 79, pred ktorou sa takto nielen získalo veľa nových parkovacích miest, ale sa skultúrnila celá plocha. Pribudol nový chodník a miesto pre zberné nádoby komunálneho odpadu Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Zopár fotiek z bytovky na chvíľku slnkom zaliate parkovisko:

Podarilo sa mi spraviť prvých 60 fotografií z naozaj vydarenej akcie ktorú usporiadali „rodáci“ v Prejte. Priznám sa, že na to ako majú málo skúseností s organizovaním a usporiadávaním podobných kultúrno-spoločenských akcií a na to že to bola (po guláši) druhá veľká akcia, padla mi sánka 😀 . Nemôžem nič iné povedať ako že super, nielen po technickej stránke, ale – a to je dôležité, aj atmosférou a pohodou. Aj keď netvrdím že organizátori nepociťovali začiatočnícku trému a dokonca možno aj stres, nebolo to vôbec poznať a každý kto sa nezúčastnil, najmä s deťmi môže naozaj banovať.
Som rád že to v Prejte začína poriadne žiť a držím všetkým čo sa o to pričinili trpezlivosť a hlavne výdrž. Ono to nie je sranda venovať kus z vlastného života a času pre druhých. Koniec slov a nech sa páči prvých 60 fotografií. Veď dievčatá sa už nemôžu dočkať aby sa videli 😉 :

« z 2 »

Voľné pokračovanie predchádzajúceho ČB fotoreportu. Tentokrát zopár fotiek vo farbe a už z nočných ulíc Vršateckého Podhradia. Fotografov bolo viac ako účinkujúcich, tak som viac lúskal buráky, prizeral sa a menej fotil 😀

« z 2 »

Zatiaľ len 72 fotiek v 256 stupňoch šedi (baví ma to tak) z príprav chalanov. Viac som nestihol spraviť (9. hodín roboty za PC). Ostatné fotky neskôr. Možno už aj vo farbe. A ten kto bez farieb nemôže vydržať, nech nezúfa, neskôr tieto čiernobiele obrázky nasypem aj do fotogalérie i-dca a budú vo farbe.

« z 3 »

V októbri som bol v Prejte a povinnosť ma zaviedla na Družstevnú ulicu. Bola po ukončení prác na novej kanalizácií. Ako vyzerala si môžete pozrieť na pár fotkách ktoré som vtedy spravil:


Dnes už sa nočná mora obyvateľov tejto ulice stala minulosťou, ulica, jazvy po výkopoch boli opravené. 45 fotiek z prebiehajúcich prác iste potešia najmä Prejťanov 😀
« z 2 »

2015_12_01-DSC_0193Na druhý deň po hodine otázok a odpovedí v Dubnici nad Váhom sa rovnaké stretnutie konalo aj s občanmi v Prejte, samozrejme na ich pôde – v spoločenskom dome. Dôvodom je, že ich problémy a otázky, hoc sú veľmi podobné, predsa sú špecifickejšie. Potešiteľné je, zároveň ale aj pre nás Dubničanov „mešťanov“ trošku zahanbujúce, že Dubničanov z Prejtej, teda z ulíc Prejtská a Družstevná bolo na tomto stretnutí niekoľkonásobne viac. Príčinou je zrejme fakt, že sa viac reálne zaujímajú o život okolo seba.

flash foto report s predštartovnou atmosférou otvorenia OZC Astra 😀

Na 30.11.2015 pozval primátor mesta Ing. Jozef Gašparík všetkých občanov mesta na druhú hodinu otázok v tomto roku do zasadacej miestnosti, tam kde sa konajú aj schôdze MsZ. Pôvodne a konali hodiny otázok každý mesiac, keďže ale do programu všetkých plánovaných mestských zastupiteľstiev bola zaradená aj diskusia s občanmi, od tohto sa upustilo a hodina otázok sa koná raz polročne.
2015_11_30-DSC_0069Pôvodne som chcel obšírnejšie písať o témach čo sa preberali. Od toho čo sa v meste udialo za posledného pol roka, cez plány a vízie do budúcnosti. O veciach ktoré sa nás dotknú a aj o otázkach občanov a odpovediach primátora mesta. Zhrnúť ale cca tri hodiny do nejakej, hlavne neskreslenej formy by bolo veľmi náročné a myslím si, že každý kto sa skutočne zaujíma o veci verejné mal možnosť prísť, vypočuť si a zapojiť sa do debaty. Bohužiaľ tí, čo radi prinášajú najčerstvejšie a často ešte nepotvrdené „pikošky“ sa nezúčastnili. Asi preto že potom by sa ťažšie jednostranne písalo na FB a podprahovo podsúvalo niečo ľahko manipulovateľnej verejnosti. Nežijeme totiž v 2D priestore facebooku, ale našťastie v reálnom 3D svete, kde sa dá a má na jednu vec pozerať z viacerých strán. A aj preto si treba vypočuť , v tomto prípade primátora mesta, aby sme sa nenechali „riadiť“ podsúvaným a účelovým komentárom reality, prezentáciou jednej strany mince, ale vytvárali si vlastné názory.

V nedeľu sme oficiálne zahájili, tak ako sa patrí, v Dubnici nad Váhom Advent . Prvú sviecu zapálili spoločne primátora mesta Ing. Jozef Gašparík a správca farnosti don Marián Bielik sdb. O kultúrny program sa postarali žiaci základných a materských Dubnických škôl. Bohu žiaľ, tento rok nevyšlo počasie a celý program viac, či menej pršalo.
2015_11_29a-DSC_9992Musím ale pochváliť organizáciu podujatia, ktorá zabezpečila prístrešok pre deti čakajúce na vystúpenie, aj keď toto nebola v organizácií kultúrno – spoločenských akcií na námestí Matice slovenskej úplná novinka,. Novinkou ale boli druhé schody na opačnom konci javiska, čo umožnilo plynulejší nástup a odchod detí a hlavne, nedochádzalo ku stresom keď sa v minulosti na jednom schodisku tlačili deti snažiace sa dostať z javiska s tými čo šli práve vystupovať a do toho sa „zapojili“ aj rodičia najmenších ratolestí, ktorí sa snažili v dave nájsť svoje deti .. Za túto naozaj užitočnú drobnosť patrí odboru kultúry vrelá vďaka.
Zopár fotografií z akcie je už štandardom 😉

« z 3 »

Zopár nových obrázkov z pokračujúcej obnovy Pionierskej ulice, budovaniu parkovísk a prístupových komunikácií k obytným domom.

Na prechádzke po Opatovej nad Váhom som naďabil na takéto štýlové okienko:2015.11.22-opatová-na-váhom-002

GuruUž túto nedeľu sa dočkáme zapálenia prvej Adventnej sviece, tak ako sa to stalo v Dubnici nad Váhom dobrým zvykom. Čo všetko tomu predchádzalo, aké prípravy – realizácia Adventného venca, postavenie Vianočného stromu a tribúny na námestí Matice slovenskej si môžete pozrieť v priloženej fotogalérií.
Fotografie sú upravené do 256 odtieňov sivej (od bielej po čiernu). Kto má rád farbu, nemusí smútiť, neskôr pridám do fotogalérie i-dca ich originál – farebnú verziu.

« z 2 »

Billa OC Astra

Bol som sa poprechádzať, samozrejme s foťákom po novom OZC Astra. Kto nevie, je to práve dokončovaná prízemné budova na námestí Matice slovenskej. Nie že by som nemal ako inak tráviť nedeľné predpoludnie, ale nedalo mi neísť sa kuknúť na to čo je nové. A pozrieť sa na to aká je realita, čo sa týka „kuvičích hlasov“  ohľadne odpojenia podchodu od autobusovej zastávky a chodníku, aj to ako vyzerá ten výjazd, ktorý hrozí podľa majstrov sveta v predpovedaní dopravným kolapsom.
Asi ako takmer vždy sú hlasy „pesimistov“ v predstihu pred zdravým rozumom. Východ z podchodu je napojený tak ako má, nie je problém ho po prechode prekonať kľudne aj s kočiarikom, či invalidným vozíkom. A ten dopravný chaos – každý kto naozaj už zopár rokov šoféruje vie, že žiaden kolaps nehrozí, Jednak je to parkovisko pred Billou pre pár áut, teda nič gigantické na spôsob Lauga s Tescom v Trenčíne a jednak, vjazd a výjazd je iba „po pravej ruke“. Žiadne prepletanie sa medzi autami do ľava. Kolaps nemôže vzniknúť ani náhodou, aspoň pokiaľ nebudú v aute sedieť tí odborníci, čo ho prorokujú 😀
Spravil som 45. fotiek z interiérov už takmer hotovej Billy, aj zo zákutí, ktoré ako zákazníci nikdy neuvidíte. Prešiel som pozemnú garáž a pofotil aj trošku interiéru. Nech sa páči nakuknúť:

« z 2 »

oprava chodníkov na ul. Pionierskej
Revitalizácia komunikácií a s tým spojenej dopravnej infraštruktúry sa dotkla aj celej ul. Pionierskej. Po kladení nových inžinierskych sietí nastal čas na posledný krok – opravu rozkopaných chodníkov.
Mesto využilo situáciu a zároveň s opravou sú aj rozšírené. Čo je ale pre obyvateľov priľahlých bytoviek dôležitejšie, konečne sa dočkali aj parkovacích plôch a aj rozšírenia prístupu k svojim obydliam.

2015_11_18-DSC_9381tak nám opäť namontovali (nový) „hop“ na zrekonštruovanú cestu pri kostole .. Celkom som si zvykol za tých pár dní čo tam nebol, že tam nie je. Treba držať ochrannú ruku nad veriacimi cestou do kostola technickými prostriedkami, veď nie vždy sa dá spoľahnúť na anjelov strážnych 😉

2015_11_18-DSC_9393Dnes bol v prítomnosti primátora mesta p. Jozefa Gašparíka, prednostu MsÚ p. Mariana Michalca, reštaurátora praniera p. Juraja Krajču a iných hostí, za vystúpenia historickej skupiny Wagus z Trenčína slávnostne odhalený a pripojený výstrelom z dela k zrekonštruovaným pamiatkam Dubnice nad Váhom aj pranier, inak aj „stĺp hanby“ stojaci pred kaštieľom.
Rekonštrukcia zahŕňala očistenie od tmelov, rastlín, machu a iného nasadaného biologického materiálu. Po očistení prešlo teleso stĺpu hanby tmelením výpadkov a úbytkov hmoty, ošetrenie hydrofóbnym náterom, ako aj rekonštrukciou a konzerváciou kovových prvkov. Celá obnova bola krytá z dotácie ministerstva kultúry vo výške 2.500€ a z príspevku mesta 600€. Pôvodne stál mestský pranier z roku 1728 uprostred parku Ilešházyovského kaštieľa. Stĺp hanby je barokový štvorhranný kamenný stĺp, ktorý má na vrchu umiestenú jednoduchou rímsovú hlavicou s kamennou guľou. Pomocou želiez na troch stranách sa k stĺpu uväzovali ľudia na základe rozhodnutia richtára, ktorí boli odsúdení za menšie priestupky, ako bohorúhačstvo, ublíženie na cti, ohováranie, výtržníctvo, cudzoložstvo, či menšie krádeže a to až do konca 18. storočia. Ťažšie zločiny sa trestali smrťou sťatím alebo obesením.

Študentskú kvapku krvi, konanú 18.11.2015 od 8:30 na počesť zosnulého spolužiaka Marcela dnes zorganizovala žiacka školská rada SOŠ Dubnica nad Váhom. Každý kto chcel sa mohol zúčastniť a darovať krv aj ako pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. Vďaka patrí každému, kto sa zúčastnil. V priloženej malej fotogalérií so môžete pozrieť 26 fotografií z akcie, tento krát v ČB úprave…