Cyklotrasa – zlé, či zbytočné rozhodnutie?!

Najnovšie debatu na oficiálnych FB kanáloch mesta a primátora Mgr. et Mgr. rozprúdil nový, lepšie povedané už minimálne piaty krát recyklovaný PR príspevok o cyklotrase do Prejty. Aj preto sa opäť svojim spôsobom vyjadrím k veciam verejným. Určite odporúčam prečítať si príspevok až do konca. Prináša totiž niekoľko „prekvapivých“ zistení, ktoré v debatách na FB profile mesta a Mgr. et Mgr. dotknuté neboli.

Na úvod určite poukážem na opätovnú (a neustálu) manipuláciu dubnickou verejnosťou nepravdami. Buď ide o zámerné nadhodnocovanie, skresľovanie reality, pridávanie dôležitosti a vytváranie nereálneho obrazu oproti skutočnosti so zámerom vytvárania falošného obrazu primátora Mgr. et Mgr., alebo iba o hrubú neznalosť našich dubnických pomerov. Hneď v úvode príspevku na web stránke mesta môžete nájsť prvú takúto manipuláciu: /cit./

Cyklotrasa bude s dĺžkou necelé tri kilometre povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou zónou.“

Nie pani hovorkyňa, trasa nepovedie žiadnou PRÍJEMNOU REKREAČNOU zónou. Je to iba Vaša fabulácia. Dovolím si doplniť  Vaše vedomosti o Dubnici nad Váhom, kde máme (dalo by sa povedať) dve rekreačné zóny. Jedna je všeobecne známa „Studnička“ pod Ostrým Vrchom (presnejšie na Medzihorí) a druhou je „chatová rybárska“ rekreačná zóna – preto som napísal že by sa dalo povedať  – v Prejte na nádrži Kočkovského kanála.Druhou nepravdou je že táto cyklotrasa bude slúžiť ľuďom dochádzajúcim do práce v ZŤS. Iste že Prejťanom môže poslúžiť,  ak chodia do zamestnania v ZVS, tí ju ale v pohode využívajú aj dnes, ak chcú. Fakticky do ZŤS-ky neexistuje žiaden oficiálny vstup zo strany cyklotrasy. Oficiálny preto, lebo za takýto vstup nepovažujem dieru v plote. Teda ak by mala podľa Vás cyklotrasa slúžiť ako cesta do práce v ZŤS-ke, tak za súčasného stavu jedine s prehadzovaním bicyklov cez plot a jeho preliezaním…
Pokiaľ chcete hovoriť o takomto účele cyklotrasy, musela by viesť tade, kade ju plánovalo predchádzajúce vedenie mesta.


Vyžiť prirodzené a historické koridory cyklistov z minulosti s nevyužitými, respektíve málo využívanými komunikáciami v súčasnosti. Tým by dávala podstatne väčší zmysel, mala by aj podstatne väčší význam a hlavne, neobmedzovala a neznepríjemňovala by život stovkám záhradkárov, na individuálnu dopravu odkázaným návštevníkom Kalvárie, veľkému počtu ľudí a rodín na prechádzke, chodcov, peších turistov a podobne. Len to by sa musel primátor Mgr. et Mgr. zbaviť „potreby“ za každú cenu sa predviesť a ukázať. Aj tomuto a neschopnosti uznať že „staré vedenie“ niečo plánovalo dobre, táto násilne presadená a bezohľadná trasa okrem zrušenia a zásadného obmedzenia možnosti dochádzať do ZŤS (viacerými vstupmi) cyklistom zničila aj spojenie so zdravotným strediskom na „UHA barákoch“ a mnoho iných logických napojení, plynúcich z takejto trasy. Škoda že Mgr. et Mgr. nedával v minulosti ako poslanec MsZ na zasadnutiach pozor pri tejto téme, respektíve nedomyslel logickú opodstatnenosť takejto trasy a rozhodol sa ísť cestou, kde značne prevažujú zápory nad prínosom.V mene mnohých záhradkárov sa musím ohradiť aj voči účelovému a značne skresľujúcemu tvrdeniu Mgr. et Mgr. že trasu pozmenil na základe osobného jednania s namietajúcimi záhradkármi. Čistý alibizmus. Podľa mňa (nebol som účastníkom debaty) ide zrejme o časť úseku cyklotrasy, ktorý na miesto po stávajúcej komunikácií vedie po najmä po starej trase železničného koľajiska. „Plánovači“ trasy mohli na túto možnosť prísť aj sami a ide o úsek, ktorý zhodou okolností vedie lesným podrastom, nie v okolí záhradok. Na priloženom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta) je pôvodná trasa po ceste žltou.

Pritom mesto, teda Mgr. et Mgr. vôbec nevyužil možnosť naozaj odľahčiť stávajúcu komunikáciu využívanú záhradkármi v druhom úseku, ktorý priamo susedí nielen so záhradkárskou kolóniou, ale aj množstvom záhumienok obyvateľov Prejty, ktorí pri prácach na nich už nebudú môcť mať odstavené svoje motorové vozidlá na tejto komunikácií. A čo s tými ktorí od Prejty chodili doteraz pešo s káričkami na svoje záhumenky v Lieskovci?  Situácia je na spojenom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta), kde je „odľahčujúca trasa“ zvýraznená červenou.

Aby som sa vyjadril aj k samotnému „jednaniu a konzultáciám“ so záhradkármi. Nevšimol som si, že by mesto iniciovalo takéto pracovné stretnutie a informovalo záhradkárov o pripravovanom pláne, kde by sa mohli vyjadriť. Pritom práve mňa nik nemôže obviniť že dianie v meste nesledujem! 😉 Neviem o tom, že by náležite a so zvyčajnou intenzitou (ako keď ide o reklamu na osobu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) propagovalo takéto stretnutie, ktoré by dalo váhu a relevantnosť tvrdeniu Mgr. et Mgr. že sa osobne prebral túto tému so záhradkármi… S koľkými? Kde? Na Facebooku? Tých pár záhradkárov malo (právo) akože zastupovať záhradkárske spolky, či celú komunitu? … preto tvrdím že ide o účelovú dezinformáciu až klamstvo, alibizmus a účelovú výhovorku zo strany najvyššieho predstaviteľa nášho mesta.

Keď už sme pri samotnej osobe Mgr. et Mgr. a jeho konaní, môžete si všimnúť ako selektívne – len keď mu to vyhovuje – reaguje na komentáre písané do jeho FB profilu (stav trvajúci 3 dni, do momentu písania tohto príspevku)… Na relevantné a oprávnene kladené otázky obyvateľom mesta neodpovedá.

Lebo realita to nie je značne obmedzená, prvoplánová a logicky chabá až naivná predstava Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Život prináša množstvo situácií, na ktoré keď sa niekto spýta, Mgr. et Mgr. neodpovedá a myslím si, teda vypadá to tak že doteraz o nich (žiaľbohu) ani neuvažoval. Teda okrem toho ako „mesto“ (výraz ktorý propagačné oddelenie používa keď daná téma môže byť kontroverzná, alebo problematická), teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf chce riešiť iné situácie, ako je len doprava záhradkárov motorovými vozidlami. Preto vzniklo a vzniká množstvo otázok:

Čo keď pôjde iná osoba (niektorý rodinný príslušník bývajúci v inej domácnosti, v inom meste, dokonca v inej krajine, priateľ, kolega,…) na pozvanie (návštevu, oslavu) majiteľa záhradky a záhradnej chaty?! Čo keď pôjdu obyvatelia Dubnice, alebo ktokoľvek iný, kto má problém s pešou a už vôbec s cyklo dostupnosťou na Kalváriu a bude sa chcieť zaviesť osobným automobilom? Kde ho zaparkuje?

Myslím si že Mgr. et Mgr. pri svojom zlom, nedomyslenom a neuváženom rozhodnutí neuvažoval ani nad tým že koridor, kade chce vybudovať cyklotrasu, v značnej miere a hojnom počte využívajú aj peší, ktorí predstavujú v tomto prípade rovnaký problém a nemali by sa na cyklochodníku pohybovať? Nielen peší majitelia, ich rodinný príslušníci a návštevy, ale aj tí čo chodia vo veľkom počte na prechádzky, do Prejty, na turistiku…

Evidentne si „niekto“ neuvedomil dosah svojho rozhodnutia aj v prípade že je dubnická zelená turistická trasa (od železničnej stanice a autobusovej zastávky pred Priemyslovkou) týmto koridorom po ktorom má viesť cyklotrasa napojená cez modrú trasu z Prejty na Vapeč na červenú medzinárodnú diaľkovú turistickú trasu (E8), tzv. Cestu hrdinov SNP.

Veľmi dôležitým faktom je aj skutočnosť, že množstvo chatiek a chát má svoje popisné číslo (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z.) a tým sú podľa Zákona č. 125/2015 Z.z. zaregistrované v Registri informačného systému verejnej správy ako riadna adresa so všetkými z toho plynúcimi konzekvenciami. Keď som zbieral informácie a názory k tejto téme a komunikoval s viacerými ľuďmi, ktorých sa táto cyklotrasa dotýka, bol som prekvapený tým, že len v  záhradkárskej kolónií v časti „Horekončie“ má popisné číslo približne polovica nehnuteľností!

Pri rozhodovaní žiaľbohu nebol braný do úvahy ani fakt, že v lokalite sa nachádzajú objekty, ktoré sú trvalo, prechodne alebo dočasne obývané, a nie je ich málo. Keď som si šiel včera dopoludnia spraviť pár aktuálnych ilustračných obrázkov, bol som prekvapený ako táto (polohou) okrajová časť nášho mesta žije!

Na pešej prechádzke od Chobotu po Kalváriu a späť, trvajúcej aj s fotením cca 30 až 40 minút som zaregistroval 3 (slovom TRI) dodávky prepravných služieb, ktoré viezli objednaný tovar na adresu (popisné číslo)! Zaujímavým je aj moje zistenie, že v tom čase prešlo po úseku ktorý som mal pod kontrolou 11 automobilov, 6 peších a iba dvaja cyklisti…

Myšlienka spojiť Prejtu a Dubnicu nad Váhom je stará a je aj dobrá. Má svoje opodstatnenie a zmysel. Zároveň ale musím podotknúť aj to, že ak vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prezentujú že im záleží na všetkých faktoroch, na základe ktorých vznikajú podobné cyklotrasy, mali ich zobrať do úvahy naozaj, nie len v marketingových rečiach a riešiť (aj prostredníctvom verejnej debaty) priority a iné možné cyklistické koridory. Ak uvažujeme nad počtom užívateľov cyklotrasy, efektivitou, prínosom z hľadiska environmentálnych záťaží a ušetrených financií obyvateľov mesta, do popredia sa dostáva najmä prepojenie na prudko sa rozvíjajúci priemyselný park medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou. Trasa medzi Prejtou a Dubnicou nad Váhom by aj tak žila svoj desaťročiami zabehnutý a overený život. Najmä ak by jej „mesto“ pomohlo opravou problematických úsekov. Slúžila by rovnako dobre ako doteraz cyklistom, ako aj peším, motoristom, záhradkárom, návštevníkom Kalvárie, turistom, rodinami s deťmi na prechádzkach… Keby sa nebolo treba „nasilu zviditeľňovať“.

Možno stačilo napísať iba: Toto rozhodnutie viesť cyklotrasu popod Kalváriu nie je dobré a z využiteľných možností asi to najhoršie a zbytočné. Myslím si ale že Dubničania a aj téma si zaslúžia odo mňa viac energie a pozornosti 🙂 keď už si ju nezaslúžili od kompetentného…

S troškou nadsádzky a humoru, ale aj s kusom pragmatizmu môžeme povedať, že sa opäť staneme svetovou raritou, keď vybudujeme cyklochodník, po ktorom budú jazdiť autá a chodiť chodci rovnako ako doteraz a dokonca skúšobne jazdiť vojenská technika. Umiestnime kopec dopravného značenia, ktorého význam bude nulový, nakoľko bude nevykonateľný rovnako ako v prípade parkovania dodávok na parkovisku pri workoutovom ihrisku. V tomto prípade to všetko ale naviac zaváňa vracaním eurofondov… dúfam že Mgr. et Mgr. ukáže svoj harakter a takto spôsobenú škodu zatiahne potom zo svojho… 😎

z.J.

2 názory na “Cyklotrasa – zlé, či zbytočné rozhodnutie?!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *