Archív značiek: nové parkoviská

Parkovisko pri 955 – IV.

Parkovisko pred bytovým domom 955 je  odovzdané k užívaniu. Už iba okolie čaká na dokončenie terénnych úprav a investičné dvojča – parkovisko na príjazdovej ceste k poliklinike tiež už naberá reálne kontúry. Dva pohľady  zo 14. a 18. novembra vykresľujú situáciu:

« z 2 »

Parkovisko pri 955 – III.

Práce na parkoviskách pri  bytovom dome 955 a na prístupovej komunikácií ku zdravotnému stredisku znateľne pokročili …

« z 2 »

Zlepšenie situácie statickej dopravy

Minulý rok pribudlo v Dubnici nad Váhom veľa parkovacích miest a aj tento rok pokračuje mesto v trende masívneho skvalitňovania situácie v statickej doprave.  V týchto dňoch sa vodiči potešili dokončeným parkoviskám nad kostolom a na Bratislavskej pred bytovkami č. 438 a 440.

Veľmi túžobne očakávaným parkoviskom je aj práve budovaná parkovacia plocha pred zdravotným strediskom, ktorá vzniká súbežne s príjazdovou komunikáciou a svoje miesto tu nájde 29 automobilov. Táto akcia prebieha v spojení s druhou investičnou akciou, taktiež novým parkoviskom pre 10 automobilov pred bytovkou č. 955.

V časti Pod kaštieľom môžte pozorovať rozostavané nové parkovisko za „Kockou“. Aj táto stavba má svoje dvojča. Už za pár dní a o pár desiatok metrov ďalej sa podstatne rozšíri parkovacia plocha pred bytovkou 634, v časti pred trafostanicou.

« z 3 »

Revitalizácia ul. Pionierskej

oprava chodníkov na ul. Pionierskej
Revitalizácia komunikácií a s tým spojenej dopravnej infraštruktúry sa dotkla aj celej ul. Pionierskej. Po kladení nových inžinierskych sietí nastal čas na posledný krok – opravu rozkopaných chodníkov.
Mesto využilo situáciu a zároveň s opravou sú aj rozšírené. Čo je ale pre obyvateľov priľahlých bytoviek dôležitejšie, konečne sa dočkali aj parkovacích plôch a aj rozšírenia prístupu k svojim obydliam.