Fenomén bolesti (4.časť)

Fenomén bolesti         (4.časť)

 

V ďalších častiach budú popísané tri stupne analgetík, ktoré sa používajú v našom zdravotníctve (vybrané zo skrípt  Algeziologické minimum od Mariána Bernadiča). Dozviete sa v nich o rozdelení analgetík do troch stupňov, o ich analgetických, ako aj vedľajších účinkoch; taktiež o vhodnosti ich použitia na určité skupiny diagnóz. Nasledujúce časti vám môžu pomôcť zorientovať sa pri „kontrole“ vhodnosti liekov predpísaných vašim lekárom, poprípade lepšie porozumieť bolesti ako takej a účinnejšie s ňou bojovať.

Neopioidné analgetiká

 Nakoľko charakteristiky akútnej, chronickej a nádorovej bolesti sú odlišné, odlišná je aj liečba:

Základom farmakoterapie bolesti je systematický farmakologický postup založený na troch skupinách liekov: neopioidné analgetiká, opioidné analgetiká a adjuvantné lieky – sekundárne analgetiká. Tento algoritmus sa citlivo používa podľa intenzity a druhu bolesti a je známy ako trojstupňový analgetický rebrík, odporučený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO, 1986).

Pozri tiež Výber lieku

NEOPIOIDNÉ ANALGETIKÁ

Neopioidné analgetiká (I. stupeň) sú určené pre liečbu bolesti miernej až strednej intenzity každej etiológie. Sú zvlášť vhodné pre bolesť muskuloskeletálneho pôvodu a pri kostných metastázach sú liekom prvej voľby. Ide o chemicky rôznorodú skupinu primárnych analgetík:

* Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) znižujú hladinu zápalových mediátorov v mieste poškodenia tkaniva. Ich využitie limituje množstvo nežiadúcich účinkov: nefrotoxicita, hepatotoxicita, poruchy hemokoagulácie, gastropatie až gastroduodenálne ulcerácie, ale tiež bolesti hlavy, stavy zmätenosti, edémy a urtika. Nežiadúce účinky sú častejšie a závažnejšie pri chronickej aplikácii a pri dlhodobo pôsobiacich liekoch tejto skupiny, ako je napr. piroxikam (Arthremin, Hotemin, Felden), diflunisal (Dolobid, Unisal) a indometacín (Indometacín, Indren). So zohľadnením rizika nežiadúcich účinkov sú pre liečbu chronickej bolesti výhodnejšie krátkodobo účinné formy.

Ibuprofen (Brufen, Ibuprofen, Nurofen) je v súčasnosti liekom prvej voľby z NSAID, alternatívami sú: diklofenak (Veral, Voltaren, Diclofenac, Olfen, Revodina), flurbiprofen (Flugalín, Ansaid), naproxen (Naprosyn, Napsyn), ketoprofen (Ketonal, Profenid), meloxikam (Movalis) atď. Perspektívne je aj zaradenie nimesulidu (Aulin), je to selektívnejší inhibítor druhého izoenzýmu indukovanej cyklooxygenázy (COX2). Stimuluje aj apoptózu (programovaná smrť buniek) a uvažuje sa, že by mohol nájsť uplatnenie pri potláčaní vzniku, prípadne progresii kolorektálnych nádorov. Má menej nežiadúcich účinkov ako ostatné nesteroidné antiflogistiká.

Kyselina acetylosalicylová (Acylpyrín, Anopyrín) na rozdiel od ostatných látok tejto skupiny, vyvoláva ireverzibilnú inhibíciu cyklooxygenázovej dráhy, čo má za následok relatívne viac zvýraznené vedľajšie účinky na GIT a hemokaoguláciu. Neacytylované salicyláty ako je lysín salicylát (Dolorosan, Aspegic) majú menej vyznačené účinky na hemokoaguláciu.

Paracetamol, acetaminofen (Paralen, Paracetamol, Medipyrín) je zaradený do tejto skupiny, hoci jeho antiflogistický účinok je oveľa slabší, no má porovnateľný analgetický a antipyretický účinok. Jeho najväčšou výhodou je, že neovplyvňuje funkciu trombocytov, takže je bezpečný aj u pacientov s trombocytopéniou. Pri dávkovaní, používanom v liečbe chronickej bolesti 500–1000 mg každé 4-6 h nemá nežiadúce účinky na GIT, vyššie dávkovanie je limitované hepatotoxicitou. V súčasnosti je analgetikom prvej voľby z tejto skupiny, je relatívne lacný.

Metamizol (Novalgín) má výborný analgetický a antipyretický účinok, pri vyššom dávkovaní aj antiflogistický. Výhodou je hlavne jeho spazmolytický účinok, čo sa využíva aj pri kontrole neurogénnej bolesti. Limitáciou je ovplyvnenie krvitvorby a alergické reakcie.

Väčšina liekov tejto skupiny sa distribuuje v tabletkách, kapsulách, niektoré v tekutinovej forme, čapíkoch a géloch. Pri akútnej bolesti je možná aj parenterálna aplikácia: lysín salicylát (Dolorosan, Aspegic), diklofenak (Veral, Volteren), ketoprofen (Ketonal, Profenid), indometacín (Confortid), metamizol (Novalgín).

Neopioidné analgetiká dominantne pôsobia na periférii, môžu ovplyvniť aj CNS, neaktivujú opioidné receptory a analgetický účinok je rozdielny od opioidov. Nevyvolávajú toleranciu a závislosť a majú rozdielne spektrum toxicity. Výber najvhodnejšieho preparátu závisí na znášanlivosti pacienta, pri neznášanlivosti jedného preparátu môže byť vymenený za iný, kombinácia viacerých liekov z toho istého stupňa sa nedoporučuje.

Neopioidné analgetiká majú synergistický účinok s centrálnym účinkom opioidov, t.j. opioidy šetriaci účinok. Kombinácia s opioidmi je výhodná.

Ich použitie obmedzuje „ceiling efekt“ (stropný efekt, nízky analgetický potenciál), kde zvýšením dávky nad určitú hladinu sa nezvýši analgetický účinok, len nežiadúce účinky. Na základe klinických skúseností maximálne dávky predstavujú nanajvýš 1,5-2-násobok štandardných dávok (tab. 2.7.4). Preto pri perzistujúcej bolesti, aplikáciu neopioidných analgetík samých nepredlžujeme, ale radšej volíme kombináciu s analgetikami vyšších stupňov analgetického rebríka. 5)

 

5) Marian Bernadič – Diagnostika a liečba bolesti

antipyretikum – liek znižujúci horúčku

trombocytopénia – pokles počtu krvných doštičiek

spazmolytický účinok – uvoľňujúci kŕče

parenterálna aplikácia – podávanie lieku mimo tráviacu sústavu, tj. pod kožu, vnútrosvalovo a do žily

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *