Môj život s myopatiou (18.časť)

Môj život s myopatiou (18.časť)


Úradník opäť víťazí IV.

   Konanie teda Sociálna poisťovňa odročila do doby, kedy budú realizované plánované vyšetrenia. Vyšetrenia, ku ktorým Sociálnu poisťovňu vyzval Krajský súd v Trenčíne (mal byť prítomný prísediaci lekár neurológ) a ku ktorým sa Sociálna poisťovňa zaviazala, ešte vo väčšom rozsahu (moja hospitalizácia na vyššom neurologickom pracovisku). Ale to čo vyzeralo na začiatku sľubne, sa obrátilo na kolotoč výhovoriek a prekážok zo strany Sociálnej poisťovne. Na poslednom konaní Sociálnej poisťovne v Trenčíne 14.5.2014 ma úradník Tačovský presvedčil, aby som si hospitalizáciu na vyššom neurologickom pracovisku vybavil sám, a to tak, že mi žiadanku vypíše môj ošetrujúci neurológ. Nepozdávalo sa mi to; môj názor bol, aj na základe rozsudku Krajského súdu v Trenčíne, že dokazovanie má vykonať Sociálna poisťovňa, a teda aj vykonať všetky potrebné kroky. A navyše, v tej dobe, keďže MUDr. Perichtová ma svojvoľne vyradila z dispenzarizácie, k žiadnemu neurológovi som nechodil. Takže bolo treba si neurológa nájsť. Felčiara Ježíka som vylúčil z okruhu môjho záujmu, ostávala len neurologička Kalauschová v Ilave. Po telefonickom kontakte, v ktorom pani doktorka nebola dva krát ústretová, mi poskytla termín vyšetrenia. Pokiaľ sa dobre pamätám, vyšetrenie malo byť niekedy v júni alebo júli 2014, záznamy o tom nemám, pretože…

Pretože sa veci vyvinuli nečakaným spôsobom. MUDr. Kalauschová mala onedlho odísť do dôchodku, o čom som nevedel. Medzitým som ale od úradníka Tačovského dostal písomnú výzvu zo 4.6.2014:

  V zmysle nášho ústneho dohovoru zo dňa 14.5.2014 Vás informujem, že Váš praktický lekár Vám osobne odovzdal žiadosť o neurologické vyšetrenie a následnú hospitalizáciu. K tomu je potrebné zaevidovať sa u ambulantného neurológa, ktorého si sám zvolíte. Na prebiehajúce súdne konanie Vás prosím o rýchly postup a priebežnú informáciu (do týždňa).

Áno, žiadanku od praktického lekára som mal, aj dohodnutý termín u neurológa, takže som bez meškania volal úradníkovi Tačovskému, aby som ho informoval, ale telefón nikto nedvíhal. Ako mi neskôr vysvetlil, bol vtedy na dovolenke. Nuž páni, nie moja chyba.

   Veci sa ale vyvíjali pre mňa nepriaznivo. V dohodnutý termín som šiel na naurologické vyšetrenie do Ilavy. Zdravotná sestra mi ale oznámila, že žiaden termín u nich dohodnutý nemám. Akože nemám? Nemám, pretože MUDr. Kalauschová odišla na dôchodok a do ambulancie nastúpila nová neurologička, MUDr. Karasová. Dohodnuté termíny od MUDr. Kalauschovej neboli automaticky posunuté novej neurologičke. Mohlo ma aj roztrhnúť, nepomohol som si. MUDr. Kalauschová to spravila lišiacky, oklamala ma ako to len lekári dokážu; dala mi termín na deň, keď si už užívala dôchodok. Volal som úradníkovi Tačovskému, že nový termín vyšetrenia bude 13.8.2014. Veci sa odsunuli takmer o dva mesiace. Úradník Tačovský bol nervózny a vyčítal mi, že ja vo veci nekonám. Tak som mu vyčistil žalúdok, že ten, kto doteraz nekonal, je práve Sociálna poisťovňa.

   Vyšetrenie u MUDr. Karasovej posunulo všetky moje doterajšie skúsenosti s lekármi, a to v negatívnom slova zmysle. Keď som sa vkročil do ambulancie, privítala ma uponáhľaná, nervózna a neprívetivá lekárka. „Tak čo, zhoršil sa vám zdravotný stav?“ vystrelila bez prípravy. Pochopil som, že už má nejaké informácie o mne, ale netušil som, že bude klásť taký neústupný odpor. Vysvetlil som jej, že na vyšetrenie som objednaný podľa dohody a rozhodnutia Sociálnej poisťovne, a že by ma mala odporučiť na hospitalizáciu na vyššom neurologickom pracovisku v Bratislave. Začal kolotoč výhovoriek, prečo sa to nedá: že v Bratislave nikoho nepozná, že sa tam ani nedovolá, že sa s ňou nebudú ani baviť, že jej určite nevyjdú v ústrety, že im to nemôže prikázať a pod. Na moju námietku, že takto sa rozhodla Sociálna poisťovňa na základe rozsudku Krajského súdu v Trenčíne a Najvyššieho súdu v Bratislave, hľadala ďalšie výhovorky a bola ešte nervóznejšia. Urobila mi bežné ambulantné neurologické vyšetrenie a nakoniec pod mojím nátlakom prisľúbila, že sa telefonicky skontaktuje s pracoviskom v Bratislave a že na druhý deň mi dá vedieť. Zo zdravotného záznamu 14.8.2014:

TO: odoslaný od OL, sledovaný neurológmi v spáde asi 10 rokov – pre alg. Sy DKK myogénnej genézy, chron bolest, (dla posl. vyš. , laborat., i EMG) potencovaný venoz. Insuf., stav po varicectomii a chron. VAS, subj. bez zmeny, má svalové bolesti, unavený, nevydrží stáť na nohách, pospáva, od soc. poisťovne dop. hospitalizácia na vyššom neurolog. pracovisku za účelom dotiahnutia diagnózy a uzavretia funkč. stavu zo zdravot. poistenia, navrhovateľ súhlasí, ide o posúdenie invalidity…

Záver: Algický syndróm DKK v dif. Dg myogénnej genézy ? (verifikovaný laboratórne i EMG) dla posl. vyš. 2013, vylučovať aj myopatiu, prítomný alg. vertebrogénny sy., potencovaný aj stavom po varicectomii, CHVI.

Za účelom diagn. doriešenia, na základe odporučenia sociálnou poisťovňou bolo navrhované doriešiť DG na vyššom pracovisku v BA, Neurolog. klinika Ružinov, objednám telef. ku konzult., termín pac. zavoláme.

   Ale ešte v ten deň po mojom návrate domov mi volala, že už má výsledok a že sa mám preň dostaviť nasledujúci deň. Čakalo ma ale nemilé prekvapenie. MUDr. Karasová nič nevybavila a vykrútila sa zo situácie nasledovnou lekárskou správou:

Požiadavky sociálnej poisťovne k navrhovanej hospitalizácii na neurologickom odd. kliniky Ružinov BA s Doc. Špalekom konzultované mnou na ich žiadosť, tam odporučene vybaviť si tieto záležitosti ohľadne posúdenia invalidity, a dotiahnutia diagnózy cestou samotnej sociálnej poisťovne Trenčín, nakoľko ja neviem, či má, nemá zmluvu požadované oddelenie, klinika so soc. poisťovňou, príslušné pracoviská v rajóne Dubnica nemajú zmluvu so sociálnou poisťovňou.

   Akú zmluvu by malo mať neurologické oddelenie kliniky Ružinov so Sociálnou poisťovňou? Zmluvu o čom? Zdravotnícke zariadenie je predsa platené z peňazí zdravotnej poisťovne, do ktorej pacient prispieva zdravotnými odvodmi a ak ho ošetrujúci neurológ odporučí na vyššie odborné pracovisko, výkony mu preplatí zdravotná poisťovňa na základe zmluvy o zdravotnom poistení medzi poisťovňou a pacientom. A ako si ukážeme neskôr, nebola to zo strany lekárov posledná výhovorka podobného typu. Vyčítal som doktorke Krasovej, že či mám na ďalšiu diagnostiku čakať ešte ďalších desať rokov. Bola zo mňa natoľko vytočená, že na moju kritiku reagovala slovami: „Opustite túto ambulanciu!“

   Neviem, či doc. Špalkovi MUDr. Karasová vôbec volala, a je celkom možné, že ona aj s úradníkom Tačovským jednoducho na mňa zahrali divadlo, aj keď to spočiatku vyzeralo, že Tačovský o ničom nevedel. Bol totiž na ďalšom pojednávaní veľmi prekvapený touto správou, a ani sa nečudujem, pretože očividne bola napísaná v chvate a nervozite a nie je na prvé prečítanie celkom zrozumiteľná. Vyšetrenie u doktorky Karasovej má totiž časový údaj 8:38 a táto správa má údaj 10:07 hod. V každom prípade to úradníkovi Tačovskému nahralo na smeč a mohol tvrdiť, že z „objektívnych príčin“ hospitalizácia na neurologickom pracovisku kliniky v Ružinove nebola zabezpečená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *