Lekári špecialisti – časť 3.

Keďže systém zdravotníctva je mi známy najmä z návštev ambulancií, pozrime sa na to, ako samotný problém vnímajú ambulantní lekári. Teda konkrétne zástupca Slovenskej lekárskej únie špecialistov, MUDr. Andrej Janco.

Dňa 25.3.2015 vystúpil v internetovom rádiu Slobodný vysielač v relácii Informačná vojna. Šlo podľa jeho slov o „vzdelávaciu reláciu“, o osvetu, v ktorej vysvetlil neznalým pacientom, ako to v skutočnosti je. Prečo je zdravotníctvo, teda aspoň ambulantná starostlivosť v takom stave, v akom je. A v akom stave? A kto za to všetko môže?

Vypočujte si reláciu Informačná vojna s p. Jancom (pusti zvuk)

A pozrime na reláciu bližšie:

Kauza MUDr. Lipták:

tej sa nebudem venovať podrobne, iba pár poznámok na okraj. Bolo od začiatku jasné, že len hlupák by verejne vyslovil názor, ktorý po zostrihaní odznel v médiách z úst MUDr. Liptáka – že ľudia majú jednoducho smolu, keď im nie je poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť z dôvodu, že na to nemajú peniaze. Ak doktor Lipták v takejto situácii prijíma od svojich pacientov finančné dary a používa ich na prevádzkovanie ambulancie, zdá sa  byť všetko v poriadku. V poriadku potiaľ, pokiaľ tieto dary aj vykazuje vo svojom účtovníctve ako dary, čiže ako príjem ambulancie. Neviem, na čo mala slúžiť policajná razia v jeho ambulancii. Ak hľadali nejaké kompromitujúce dôkazy, tak neviem, aké by to mali byť. Že by si doktor Lipták viedol v počítači evidenciu úplatkov? Na zistenie, či mal finančné dary riadne evidované v účtovníctve, na to stačila daňová kontrola. Ale či tieto dary, ako ich on nazýva, má skutočne v účtovných knihách zahrnuté, som sa doteraz z médií nedozvedel. Takže áno, kauza bola vyrobená na objednávku a média mali ukázať ambulantných lekárov vo veľmi zlom svetle. Ale je to naozaj tak, ako tvrdí MUDr. Janco, že na Slovensku sú najvzdelanejší a najhoršie platení lekári a ide im len o dobro pacienta, nie v prvom rade o svoje živobytie?

Kauza Lipták, audionahrávka:

 

MUDr. Lipták na YouTube:

Pridaná nadhodnota: MUDr. Janco poslucháčom vysvetlil rozdiel medzi úplatkom a platbou v ambulancii, ktorá zohľadňuje „pridanú hodnotu“.

MUDr. Lipták – úplatky, audionahrávka:

 

V jeho kontexte „pridaná hodnota“ je práve tá suma, ktorú zdravotná poisťovňa nechce pacientovi (resp. lekárovi) preplatiť. Presnejšie definované v Zákone č. 577/2004, ŠTVRTÁ ČASŤ, ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, § 38, Rozsah úhrady.

Preštudujte si ho pozorne a zistíte, že samotný zákon je v hrubom rozpore s Ústavou SR.

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Zákony majú byť ľahko zrozumiteľné aj pre členov spoločnosti, ktorí sú na prahu dospelosti, alebo občianskeho stavu. Žiaci základných škôl sa oboznamujú na hodinách občianskej výchovy s Ústavou. Bezplatná zdravotná starostlivosť. Čo si pod týmto pojmom predstaví 15-ročný dospievajúci? Samozrejme, nejde o starostlivosť, ktorú by lekári vykonávali bezplatne, zadarmo. Je financovaná z verejných zdrojov, zo štátneho rozpočtu, a tam by mali aj pre pacienta náklady na ošetrenie končiť. Ale nekončia. Zo zákona č. 577/2004 sa dozvieme, že pacient má ešte takzvanú spoluúčasť, čiže si musí doplatiť za niektoré zdravotné úkony čiastočne alebo v plnej výške, za niektoré (mnohé) lieky čiastočne alebo v plnej výške, za pobyt v nemocnici v niektorých prípadoch, za elektronické spracovanie dát atď. Znamená to snáď, že peniaze vybrané od občanov na pokrytie zdravotnej starostlivosti nestačia? Mohlo by to tak vyzerať, keby… Keby v zdravotníctve nezmizla ročne približne 1 miliarda €, keby zdravotné poisťovne neprodukovali zisk, ktorý im v spore so Slovenskou republikou odobril arbitrážny súd.

Korupcia v zdravotníctve, strácajú sa miliardy!

Ale poďme späť k výroku o „pridanej hodnote“. Ako sa môžeme baviť o „pridanej hodnote“, ak ide o splnenie základného práva osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Podľa Zákona 576/2004 § 11 

Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

(1) Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(2) Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou osobitným predpisom.10) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj

z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Občania Slovenska nedostávajú za peniaze vyzbierané do poisťovní ani takú starostlivosť, ktorá by bola v súlade so zákonom: 576/2004 § 4

(3) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa bezodkladne vykonajú všetky zdravotné výkony potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečí sa správny preventívny postup alebo správny liečebný postup.

Takže nám vychádza z toho prax, že nie je možné takmer za žiadnych okolností  dodržať § 4. Snáď sa to podarí pri akútnych nehodách, prípadoch, ktoré končia na traumatológii, aj to nie vždy. Dostupnosť pohotovostnej služby, či všeobecnej alebo odbornej (zubná, chirurgická), sa každým rokom zhoršuje. Len v Trenčianskom kraji za posledné roky zanikla chirurgická pohotovosť v Ilave, dostupná je v Trenčíne a v Považskej Bystrici. Takisto zanikla zubná pohotovosť, dostupná je v Trenčíne, ktorá slúži zároveň aj pre obvod Bánovce nad Bebravou. Zúfalý stav. Pri chronických diagnózach je dostupnosť zdravotnej starostlivosti tak isto mizerná. Čakacie lehoty k špecialistovi 3-4 mesiace alebo aj viac, čakacie lehoty na operácie od niekoľkých mesiacov až k termínom presahujúcim 1 rok. Ani dostupnosť liekov nezaostala v tejto tragickej bilancii pozadu. Na  zozname sú lieky, s ktorými sa dobre obchoduje v zahraničí a k slovenskému pacientovi sa jednoducho nedostanú. Sám MUDr. Lipták na tieto praktiky vo februári 2015 upozorňoval kompetentné orgány: reexportna_mafia

Jeden názor na “Lekári špecialisti – časť 3.

  1. Andrej

    Dobrý deň
    Pán iDCA citizen pre Vašu zaujímavosť, v zdravotníctve nepracujú len lekári ! Vo svojich článkoch píšete len o lekároch, ale o ostatných profesiách sa Vám nechce písať ?! Štrajky nerobia len lekári, ale aj ostatných dvadsať základných zdravotníckych profesií. Na Slovensku máme zlú zdravotnú politiku a to je problém celého zdravotníctva. Všimnite si prosím, že neprofesionálny prístup k pacientom sa vytratil už na radových pozíciách a nie len v manažmente. Hlavnou príčinou zlého zdravotníctva a sociálnych služieb ostávajú politici, ktorí sú dosadzovaní cez finančné skupiny, oligarchov a spravodajské služby.
    P. S. Pracujem ako zdravotník vyše pätnásť rokov na Slovensku a viem o čom hovorím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *