Fenomén bolesti (10.časť)

Fenomén bolesti         (10.časť)

 

Invazívne postupy

INVAZÍVNE POSTUPY V LIEČBE BOLESTI  

Invazívne postupy liečby bolesti sa využívajú pri nedostatočnom účinku medikamentóznej liečby, alebo v niektorých špecifických indikáciách. Ide o postupy anestetické (reverzibilné, okrem neurolytických blokov) a neurochirurgické – ablačné (ireverzibilné). Tieto postupy sú finančne nákladnejšie, spojené s vyšším výskytom nežiadúcich účinkov (infekcia, neurologické poškodenie), môže ich robiť len špecialista (anesteziológ, neurochirurg) a vyžadujú starostlivé monitorovanie vedľajších účinkov.

ANESTETICKÉ TECHNIKY

Nervové blokády lokálnymi anestetikami (periférnych nervov, plexov, epidurálne a spinálne blokády) sa využívajú u akútnej bolesti:

1/ ako prevencia vzniku niektorých chronických bolestivých syndrómov (Komplexný regionálny bolestivý syndróm typ I. a II., t.j. reflex sympatikovej algodystrofie a kauzalgia, postherpetická neuralgia),

2/ epidurálna alebo spinálna analgézia na vedenie bezbolestných pôrodov.

Pri liečbe chronickej bolesti ich využívame pri ischemických bolestiach končatín, fantómových bolestiach, trofických vredoch predkolení a pri bolestiach chrbta s radikulárnou symptomatológiou atď.

Epidurálna a spinálna aplikácia opioidov sa využíva u akútnej bolesti:

a/ na pooperačnú analgéziu (alternatívou je kontinuálna intravenózna aplikácia opioidov), u oboch postupov možno využiť tzv. PCA – pacientom kontrolovanú analgéziu (nevyhnutnosťou sú špeciálne infúzne dávkovače),

b/ pri fraktúrach rebier,

c/ pri akútnej pankreatitíde.

Možno ju využiť aj pri nádorovej bolesti senzitívnej na opioidy, pri intolerancii vedľajších účinkov systémovej aplikácie (2-6 % pacientov). Tu je možná aplikácia aj intraventrikulárne.

Neurolytické blokády (96 % etylalkohol, 6 % phenol, chladený fyziologický roztok) sa využívajú u nádorovej bolesti, napr. blokáda celiakálneho plexu pri tumoroch pankreasu a horného brucha.

NEUROCHIRURGICKÉ – ABLAČNÉ TECHNIKY

V súčasnosti sa uvádza incidencia ich použitia u 1-6 % pacientov s nádorovou bolesťou. Sú stále považované za vysoko rizikové a pre výskyt závažných nežiadúcich účinkov sa odporúčajú len pacientom, u ktorých nie je možné kontrolovať bolesť iným spôsobom a perspektíva prežívania je krátka. 5)

5) Marian Bernadič – Diagnostika a liečba bolesti

 

ablačný postup, technika – chirurgické odstránenie niektorej chorobne zmenenej časti tela

epidurálna blokáda – aplikácia lokálneho anestetika cez epidurálny priestor, do priestoru nad tvrdým obalom miechy

spinálna blokáda – aplikácia lokálneho anestetika do miechového priestoru

ischemická bolesť – bolesť pri nedostatočnom prekrvení orgánov

trofický vred – vred vzniknutý poruchou funkcie nervových vlákien regulujúcich výživu tkaniva

intraventrikulárna aplikácia – priamo do žalúdka

celiakálny plex – vegetatívny nervový pletenec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *